• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2009., Nr. 204 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2009/12/29/nr/204
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Ministru kabineta noteikumi

Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un minētās atbilstības izvērtēšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1484
Par Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumu Nr.647 "Valsts aģentūras "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1554
Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1555
Par Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumu Nr.388 "Valsts aģentūras "Jaunatnes basketbola metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1556
Par Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.828 "Valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1557
Par Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumu Nr.164 "Valsts aģentūras "Hokeja un slidošanas sporta skola" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1558
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1559
Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.623 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1560
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1561
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1562
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.190 "Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1563
Noteikumi par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1564
Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.446 "Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1565
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1566
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.694 "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1567
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.528 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1568
Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2010.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1569
Kārtība, kādā 2010.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībai, kurai ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
Ministru kabineta noteikumi Nr.1570
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2010.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1571
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1572
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1573
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1574
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1575
Par Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.483 "Kultūras un radošās industrijas izglītības centra nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1576
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1577
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1578
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1579
Noteikumi par kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru
Ministru kabineta noteikumi Nr.1580
Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1581
Ostu attīstības fonda nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.1582
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1583
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumos Nr.733 "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1584
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1585
Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1586
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 "Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1587
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1588
Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu veselīguma norādei uz pārtikas produktiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1589
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1590
Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1591
Noteikumi par audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1592
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1593
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1594
Noteikumi par Ārlietu ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas pakalpojumu jomā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1595
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.859 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1596
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1597
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi līdz šo proves uzraudzības iestāžu iekļaušanai sarakstā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1598
Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1599
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1600
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1601
Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr.1602
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitātes "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1603
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1604
Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1605
Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1606
Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1607
Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1608
Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1609
Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1610

Saeimā

Informācija

Institūcijās, struktūrās, nozarēs

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!