• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 14.08.2009., Nr. 129 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2009/08/14/nr/129
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Ministru kabineta noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.878
Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Ministru kabineta noteikumi Nr.883
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts"
Ministru kabineta noteikumi Nr.884
Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.885
Noteikumi par noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu sniegšanas veidlapu saturu un formu
Ministru kabineta noteikumi Nr.886
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.147 "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.887
Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, zinātnē un sportā
Ministru kabineta noteikumi Nr.888
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.889
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumi Nr.890
Par Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.77 "Kārtība, kādā jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar tajos ietilpstošajām pašvaldībām" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.891
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu
Ministru kabineta noteikumi Nr.892
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85"
Ministru kabineta noteikumi Nr.893
Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu
Ministru kabineta noteikumi Nr.894
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.338 "Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.895
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.896
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"
Ministru kabineta noteikumi Nr.897
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.898
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.899
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par robežkontroles punktu režīmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.900
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas"
Ministru kabineta noteikumi Nr.901
Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un bioproteīniem, kā arī to aprites kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.902
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumos Nr.358 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"
Ministru kabineta noteikumi Nr.903
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.246 "Medus bišu pārraudzības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.904
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.506 "Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.905
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.906
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.158 "Kravas izsniegšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.907
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.352 "Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās"
Ministru kabineta noteikumi Nr.908
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte""
Ministru kabineta noteikumi Nr.909
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās""
Ministru kabineta noteikumi Nr.910
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.330 "Prasības to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.911
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.496 "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.912
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.913
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.287 "Cūku pārraudzības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.914
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""
Ministru kabineta noteikumi Nr.915
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.916

Ministru kabinetā

Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.542
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.543
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.544
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.254 "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Ganību dambī 26, nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.545
Par valsts meža zemes privatizāciju Aizputes novadā, Kalvenes pagastā
Ministru kabineta rīkojums Nr.546
Par nekustamā īpašuma Ventspilī, Pils ielā 38, saglabāšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.547
Par valsts nekustamās mantas "Lielbrizule" Tukuma novada Sēmes pagastā pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.548
Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Dobelē, Zaļajā ielā 46, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.549
Par valsts nekustamās mantas Rēzeknē, Varoņu ielā 33, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.550
Par valsts nekustamās mantas domājamās daļas Liepājā, Graudu ielā 42, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.551
Par nekustamā īpašuma Liepājā, Zivju ielā 4/6, domājamo daļu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.552
Par nekustamo īpašumu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.553
Par A.Brēķa atbrīvošanu no Informācijas analīzes dienesta vadītāja amata
Ministru kabineta rīkojums Nr.554
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tvaikoņu ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.555
Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese būvniecības projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr.556
Par Programmu Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu 2006.–2012.gadam īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr.557

Informācija

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!