• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2002., Nr. 190 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2002/12/30/nr/190
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DOKUMENTI
Izvērst

Normatīvie akti

Kārtība, kādā uzskaitāmi normatīvie akti, kuru spēkā stāšanās saistīta ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā
Ministru kabineta instrukcija Nr.9
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.542
Noteikumi par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kopienu par Latvijas Republikas dalību "Kopienas mehānismā, lai sekmētu pastiprinātu sadarbību, sniedzot civilās aizsardzības palīdzību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.544
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumos Nr.448 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.545
Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.546
Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti
Ministru kabineta noteikumi Nr.547
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.549
Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām
Ministru kabineta noteikumi Nr.550
Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2002.gadam
Ministru kabineta noteikumi Nr.551
Noteikumi par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru dienesta atalgojumu
Ministru kabineta noteikumi Nr.552
Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumos Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.553
Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumos Nr.126 "Noteikumi par valsts pārvaldes iestāžu, to funkciju, personāla un civildienesta attiecības izbeigušu personu vienotās uzskaites sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.554
Veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm, kārtība, kādā dzīvnieki tiek nokauti realizācijai, un higiēnas prasības gaļas iegūšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr.555
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.556
Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā
Ministru kabineta noteikumi Nr.560
Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā
Ministru kabineta noteikumi Nr.561
Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā
Ministru kabineta noteikumi Nr.563
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.567
Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi
Ministru kabineta noteikumi Nr.580
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.204 "Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo vidējo izpeļņu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.581
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.582
Noteikumi par apsardzes sertifikāta izsniegšanu fiziskajām personām
Ministru kabineta noteikumi Nr.584
Noteikumi par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi
Ministru kabineta noteikumi Nr.585
Nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību apliekamā ienākuma noteikšanas un nodokļa maksāšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.587
Ievedamo preču izcelsmes noteikumi, sertifikāta veidlapas paraugs un vispārējo priekšrocību režīma 0 procentu likmes piemērošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.592
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests piemēro tās ārvalstu valūtas apmaiņas kursu pret nacionālo naudas vienību, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu
Ministru kabineta noteikumi Nr.593
Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.594
Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs
Ministru kabineta noteikumi Nr.595
Kārtība, kādā izsniedzams atzinums par preces izcelsmi vai preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam
Ministru kabineta noteikumi Nr.597
Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.598
Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.599
Noteikumi par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kopienu par Latvijas dalību programmā "Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā" (2003-2008)
Ministru kabineta noteikumi Nr.600
Kārtība, kādā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem sedzami izdevumi politiski represēto personu pensijām
Ministru kabineta noteikumi Nr.601
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 12.janvāra noteikumos Nr.11 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.602
Noteikumi par 2003.gadā vecuma pensijas aprēķināšanai piemērojamajiem plānotajiem vecuma pensijas izmaksas laikposmiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.603
Latvijas vides aizsardzības fonda nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.604
Kārtība, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde, un higiēnas prasības nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādei un tās sagatavošanai izplatīšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr.605
Noteikumi par Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sēklu shēmām (2000)
Ministru kabineta noteikumi Nr.606
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 21.novembra noteikumos Nr.403 "Krīzes kontroles centra padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.607
Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2003.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.608
Par Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmumu par grozījumiem Eiropas Līguma 3.protokolā
Ministru kabineta rīkojums Nr.701
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 21. februāra rīkojumā Nr.97 "Par valsts īpašuma privatizācijā gūto ienākumu izlietošanu 2002.gadā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.704
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 10.oktobra rīkojumā Nr.573 "Par padomes locekļu iecelšanu Satiksmes ministrijas pārziņā esošajās valsts akciju sabiedrībās"
Ministru kabineta rīkojums Nr.705
Par Tiesnešu un tiesas darbinieku darba samaksas koncepciju
Ministru kabineta rīkojums Nr.706
Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Cesvaines pils konservācijas darbiem
Ministru kabineta rīkojums Nr.707
Par likvidējamās privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" garantēto kredītsaistību samaksu akciju sabiedrībai "Latvijas Unibanka"
Ministru kabineta rīkojums Nr.708
Par likvidējamās privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" garantēto kredītsaistību samaksu akciju sabiedrībai Nordea Bank Danmark
Ministru kabineta rīkojums Nr.709
Par likvidējamās privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" garantēto kredītsaistību samaksu publiskajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Nordea Bank Finland
Ministru kabineta rīkojums Nr.710
Par likvidējamās privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" garantēto kredītsaistību samaksu publiskajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Sampo Credit
Ministru kabineta rīkojums Nr.711
Par maksātnespējīgās likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LATGALES PIENSAIMNIEKS" darbinieku prasījumu apmierināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.712
Par elektroenerģijas gada patēriņa apjomu kvalificētā elektroenerģijas lietotāja statusa iegūšanai 2003.gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr.713
Par Latvijas valdības pārstāvja un viņa vietnieka iecelšanu dalībai Lākenas Eiropas Savienības Padomes Konventā
Ministru kabineta rīkojums Nr.714
Par informatīvo ziņojumu par Lākenas Eiropas Savienības Padomes Konventa darbu
Ministru kabineta rīkojums Nr.715
Par Latvijas Republikas pievienošanos Līgumam par Eiropas ekonomisko telpu
Ministru kabineta rīkojums Nr.716
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Ministru kabineta rīkojums Nr.717
Par maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmuma "Valsts Slokas celulozes un papīra fabrika" ūdens komunālās saimniecības objektu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai
Ministru kabineta rīkojums Nr.718
Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr.719
Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā Nr.234 "Par dzīvojamo māju saglabāšanu valsts īpašumā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.720
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 6.marta rīkojumā Nr.118 "Par Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu 2002.gadam"
Ministru kabineta rīkojums Nr.721
Par maksātnespējīgo uzņēmējsabiedrību darbinieku prasījumu apmierināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.722
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 21.marta rīkojumā Nr.156 "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2003.gadam" un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu 2003.-2007.gadam izstrādes grafiku"
Ministru kabineta rīkojums Nr.723
Par ikgadējā atvaļinājuma noteikšanu Valsts kancelejas, ministriju, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu un Eiropas integrācijas biroja ierēdņiem un darbiniekiem 2003.gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr.724
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Ministru kabineta rīkojums Nr.725
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Ministru kabineta rīkojums Nr.727
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Ministru kabineta rīkojums Nr.728
Par Ministru kabineta 2001.gada 7.novembra rīkojuma Nr.545 "Par nacionālā plānojuma izstrādāšanas un izpildes termiņiem" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr.726
Par reorganizējamās valsts pārvaldes iestādes Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta valsts pamatbudžeta projektā 2003.gadam paredzēto "bāzes izdevumu" pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr.729
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 5.decembra rīkojumā Nr.665 "Par Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta un Valsts civildienesta pārvaldes reorganizāciju"
Ministru kabineta rīkojums Nr.730
Par Valsts bērna tiesību aizsardzības centra reorganizāciju un Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāta izveidi
Ministru kabineta rīkojums Nr.731

Nozaru dokumenti un ziņas

Par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2001.gada 1.oktobra instrukcijā Nr.6
Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.7
Grozījumi Finanšu ministrijas 2001.gada 25.jūnija instrukcijā Nr.3 "Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija"
Finanšu ministrijas instrukcija Nr.15
Par tirgus dalībnieku apvienošanos
Konkurences padomes lēmums Nr.50
Par lietas izpētes izbeigšanu
Konkurences padomes lēmums Nr.51
Par "Pagasta pašvaldības dokumentu glabāšanas termiņu sarakstu"
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas rīkojums Nr.113
Par "Tehniskiem noteikumiem privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanai publiskajam telekomunikāciju tīklam"
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.150
Par licences elektroenerģijas realizācijai izsniegšanu SIA "Vangažu elektriķis"
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.153
Par UMTS individuālās licences izsniegšanu "Tele 2" SIA telekomunikāciju nozarē
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.154
Par individuālās licences izsniegšanu SIA "Radiokoms"
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.155
Par individuālās licences izsniegšanu SIA "Baltekonet"
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.156
Par gada pārskatu iesniegšanu
Valsts kases rīkojums Nr. 161
Par sociālās palīdzības iestāžu maksas pakalpojumiem
Labklājības ministrijas rīkojums Nr.270
Par grozījumu Zemkopības ministrijas 2002. gada 7. augusta rīkojumā Nr. 209
Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.334
Par "Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo apdrošināšanas kooperatīvo biedrību mēneša pārskata sagatavošanas noteikumu" atcelšanu
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr.341
Par visu a a/s "AK Alianse" izsniegto licenču apdrošināšanas darbībai anulēšanu
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 342
Grozījumi ar Finanšu ministrijas 2002.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.365 apstiprinātajos "Metodiskajos norādījumos par vienotā administratīvā dokumenta aizpildīšanu"
Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1299
Par Valsts ieņēmumu dienesta metodisko norādījumu "Par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti grāmatvedībā" apstiprināšanu
Valsts ieņēmuma dienesta rīkojums Nr.2323
Par muitas nodrošinājumu izmantošanas kārtību
Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.2336
Grozījums Valsts ieņēmumu dienesta 2001. gada 3. augusta rīkojumā Nr. 681 "Par Valsts ieņēmumu dienesta norādījumiem "Metodiskie norādījumi par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti grāmatvedībā darījumiem ar kokmateriāliem un PVN deklarācijas pielikuma aizpildīšanu""
Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.2338
Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta 1999. gada 20. septembra rīkojumā Nr.545 "Par deklarētāju sertifikāciju"
Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.2341
Par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū
Ekonomikas ministrijas informācija
Par Energoapgādes regulēšanas padomes "Dabas gāzes tarifu aprēķināšanas metodikas" 2.8. punkta 1. un 2. apakšpunkta (redakcijā, kādā tie izteikti ar Energoapgādes regulēšanas padomes 2000. gada 19. decembra rīkojuma nr. 192 1. punktu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5. pantam un Enerģētikas likuma 84. panta pirmās daļas 5. punktam un 85. panta pirmās daļas 2. punktam (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. oktobrim)
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums
Par piemērojamiem standartiem
Ekonomikas ministrijas dienesta informācija Nr.5.3.–1/206
Zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecību veidi un to lietošanas kārtība
Tieslietu ministrijas instrukcija Nr.1–2/7
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!