• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Jēkabpils pilsētas dome Viss arhīvs

  • Rādīt:

28.06.2021.

OP 2021/121.16

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem"

15.06.2021.

OP 2021/114.18

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā"

15.06.2021.

OP 2021/114.19

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus"

15.06.2021.

OP 2021/114.20

Saistošie noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti

20.05.2021.

OP 2021/96.34

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā"

12.05.2021.

OP 2021/90.3

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 9. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"

19.02.2021.

OP 2021/35.16

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā"

09.02.2021.

OP 2021/27.24

Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils pilsētā

09.02.2021.

OP 2021/27.25

Par Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

26.01.2021.

OP 2021/17.18

Par Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 36 "Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem

16.12.2020.

OP 2020/243.21

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā"

24.11.2020.

OP 2020/227.7

Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem

16.11.2020.

OP 2020/222.13

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā"

16.11.2020.

OP 2020/222.14

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošajos noteikumos Nr. 33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

05.11.2020.

OP 2020/215.19

Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

05.11.2020.

OP 2020/215.20

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 13.02.2020. saistošajos noteikumos Nr. 43 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā"

02.11.2020.

OP 2020/212.9

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus"

13.10.2020.

OP 2020/198.5

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā"

23.04.2020.

OP 2020/79.23

Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums

08.04.2020.

OP 2020/70.4

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošajos noteikumos Nr. 33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

06.04.2020.

OP 2020/68.6

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 37 "Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā"

03.04.2020.

OP 2020/67.17

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā"

03.04.2020.

OP 2020/67.18

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā"

03.04.2020.

OP 2020/67.19

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā"

20.03.2020.

OP 2020/57.10

Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi

13.03.2020.

OP 2020/52.6

Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā

26.02.2020.

OP 2020/40.13

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā"

06.02.2020.

OP 2020/26.21

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā"

24.01.2020.

OP 2020/17.22

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku"

30.12.2019.

OP 2019/259.7

Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā

17.12.2019.

OP 2019/253.17

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā"

17.12.2019.

OP 2019/253.18

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.11 "Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jēkabpils pilsētā"

17.12.2019.

OP 2019/253.19

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Jēkabpils pilsētā"

13.12.2019.

OP 2019/251.40

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.36 "Saistošie noteikumi par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Jēkabpils pilsētā"

11.12.2019.

OP 2019/249.9

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

10.12.2019.

OP 2019/248.3

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"

10.12.2019.

OP 2019/248.4

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 11.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

09.12.2019.

OP 2019/247.7

Par Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

06.12.2019.

OP 2019/246.11

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā"

29.11.2019.

OP 2019/241.31

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

29.11.2019.

OP 2019/241.32

Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā

08.11.2019.

OP 2019/227.30

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā"

06.11.2019.

OP 2019/225.34

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā"

06.11.2019.

OP 2019/225.35

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā"

04.11.2019.

OP 2019/223.11

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus"

04.11.2019.

OP 2019/223.12

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā"

04.11.2019.

OP 2019/223.13

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

04.11.2019.

OP 2019/223.14

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 "Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus"

14.10.2019.

OP 2019/208.12

Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

16.09.2019.

OP 2019/188.13

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Jēkabpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!