• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2023/110.2

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumos Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 273

OP 2023/110.3

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti
Ministru kabineta noteikumi Nr. 274

OP 2023/110.4

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumos Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 275

OP 2023/110.5

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 276

OP 2023/110.6

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 277

OP 2023/110.7

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 278

OP 2023/110.8

Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 284

OP 2023/110.9

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 285

OP 2023/110.10

Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 437 "Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 286

OP 2023/110.11

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 287

OP 2023/110.12

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 289

OP 2023/110.13

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 291

OP 2023/110.14

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 292

OP 2023/110.15

Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku organizēšanā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 332

OP 2023/110.16

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 333

OP 2023/110.17

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra rīkojumā Nr. 584 "Par kompleksiem pasākumiem obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 335

OP 2023/110.18

Par apropriācijas palielināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 340

OP 2023/110.19

Par valsts meža zemes nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 341

OP 2023/110.20

Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 342

OP 2023/110.21

Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu" pases apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 343
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!