• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 1.05.2004., Nr. 69 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2004/05/01/nr/69
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Likumi

Alkoholisko dzērienu aprites likums
Grozījumi Autortiesību likumā
Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā
Grozījumi Ieroču aprites likumā
Grozījumi Imigrācijas likumā
Grozījumi Konkurences likumā
Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"
Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā
Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"
Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu
Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)
Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu
Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu
Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961.gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem
Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību
Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai
Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu

Ministru kabinetā

Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm
Ministru kabineta noteikumi Nr.143
Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm
Ministru kabineta noteikumi Nr.147
Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.156
Veterinārās prasības dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai
Ministru kabineta noteikumi Nr.204
Veterinārās prasības govju, aitu, kazu un cūku, svaigas gaļas un gaļas produktu importam no trešajām valstīm
Ministru kabineta noteikumi Nr.205
Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei
Ministru kabineta noteikumi Nr.206
Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām
Ministru kabineta rīkojums Nr.271
Par policijas darbinieku piedalīšanos Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā
Ministru kabineta rīkojums Nr.273
Par valsts zemesgabalu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā
Ministru kabineta rīkojums Nr.274
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.maija rīkojumā Nr.319 "Par valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānisma izstrādi"
Ministru kabineta rīkojums Nr.275
Par Ministru kabineta 1999.gada 8.septembra rīkojuma Nr.430 "Par Latvijas Republikas austrumu robežas atjaunošanas kontroles komisiju" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr.276
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.653 "Par Valsts valodas aģentūras izveidošanas koncepciju"
Ministru kabineta rīkojums Nr.277
Par Ministru kabineta 2003.gada 4.jūnija rīkojuma Nr.373 "Par darba grupu pašvaldību likumprojekta izstrādei" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr.278
Par Latvijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta reorganizāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr.279
Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Gērnsiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to
Ministru kabineta rīkojums Nr.280
Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Džersiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to
Ministru kabineta rīkojums Nr.281
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūlija rīkojumā Nr.468 "Par Nacionālās reģionālās attīstības padomes sastāvu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.283
Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām
Ministru kabineta noteikumi Nr.292
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.1 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.296
Veterinārās prasības govju un cūku apritei
Ministru kabineta noteikumi Nr.301
Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.302
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 17.marta noteikumos Nr.89 "Noteikumi par higiēnas prasībām un svaiguma un lieluma kritērijiem zvejas produktu ražošanai un piedāvājumam tirgū"
Ministru kabineta noteikumi Nr.310
Kārtība, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas un kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.315
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.325
Prasības to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.330
Liellopu gaļas, teļa gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.331
Kārtība, kādā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts Eiropas Savienības atbalsts vājpiena pārstrādei kazeīnā un kazeinātos un vājpiena un vājpiena pulvera izmantošanai lopbarībā
Ministru kabineta noteikumi Nr.332
Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.333
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.335
Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta programmas "Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2004.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.336
Noteikumi par veterināro medikamentu piegādēm, kurām piemēro pievienotās vērtības nodokļa piecu procentu likmi
Ministru kabineta noteikumi Nr.337
Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli
Ministru kabineta noteikumi Nr.338
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu pirmapstrādātājiem un personām, ko uzskata par apstrādātājiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.339
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumos Nr.119 "Mātes piena aizstājēju sastāva obligātās nekaitīguma prasības un to marķējuma un reklāmas prasības"
Ministru kabineta noteikumi Nr.341
Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
Ministru kabineta noteikumi Nr.359
Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.361
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība kartupeļu cietes ražotājiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.363
Noteikumi par satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā
Ministru kabineta noteikumi Nr.364
Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.367
Noteikumi par produkta krājumu deklarācijas paraugu, objektīviem krājumu veidošanās apstākļiem un maksājuma aprēķina paraugu
Ministru kabineta noteikumi Nr.368
Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai
Ministru kabineta noteikumi Nr.369
Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr.370
Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr.372
Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr.373
Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr.374
Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr.375
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.386
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.171 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.387
Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.389
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumenta PHARE programmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.390
Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr.394
Noteikumi par institūcijām, kuras izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs
Ministru kabineta noteikumi Nr.395
Noteikumi par Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām labojumu
Ministru kabineta noteikumi Nr.399
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.400
Noteikumi par svaigu grieztu ziedu un svaigu dekoratīvu lapaugu materiāla atbilstības kritērijiem un aprites kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.402
Noteikumi par puķu sīpolu, sakneņu un gumu pavairojamo materiālu
Ministru kabineta noteikumi Nr.403
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura sviesta iegādei par pazeminātām cenām
Ministru kabineta noteikumi Nr.404
Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.405
Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.406
Kārtība, kādā Lauku atbalsta dienests un valsts un pašvaldību iestādes apmainās ar meliorācijas kadastra informāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr.407
Kartupeļu cietes ražošanas kvotas piešķiršanas un administrēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.408
Veterināro zāļu reģistrācijas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par higiēnas prasībām tādu neiepakotu šķidro eļļu un tauku pārvadāšanai pa jūru, kuri paredzēti izmantošanai pārtikā
Ministru kabineta noteikumi Nr.410
Noteikumi par dzīvnieku liemeņu kvalitātes un klasifikācijas prasībām un kārtību, kādā novērtējama liemeņu atbilstība kvalitātes un klasifikācijas prasībām
Ministru kabineta noteikumi Nr.411
Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai
Ministru kabineta noteikumi Nr.412
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos Nr.648 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.413
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.414
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.415
Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem
Ministru kabineta noteikumi Nr.416
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 31.oktobra noteikumos Nr.381 "Zāļu reģistrēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.418
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.88 "Zāļu ievešanas, izvešanas un izplatīšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.419
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.247 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.420
Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr.424
Par Ministru kabineta noteikumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai
Ministru kabineta noteikumi Nr.425
Noteikumi par tiem ārvalstīs iegūtajiem advokātu profesionālajiem nosaukumiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr.426
Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.427
Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.428
Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.432
Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.433
Par vertikālo vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma
Ministru kabineta noteikumi Nr.434
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.154 "Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības marķējumam"
Ministru kabineta noteikumi Nr.435
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.436
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfisko norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.437
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.208 "Noteikumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr.438
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.439
Dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības
Ministru kabineta noteikumi Nr.440
Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to marķējumam
Ministru kabineta noteikumi Nr.441
Noteikumi par medicīnas pakalpojumiem, kurus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli
Ministru kabineta noteikumi Nr.442
Noteikumi par nesēja atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, sadales un izmaksas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.443
Noteikumi par publisko patapinājumu
Ministru kabineta noteikumi Nr.444
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas"
Ministru kabineta noteikumi Nr.445
Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.446
Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.454
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.457
Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 25.marta noteikumos Nr.110 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūti"
Ministru kabineta noteikumi Nr.458
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.403 "Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.459
Noteikumi par cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un reģistra uzturēšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.460
Cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtība un saturs
Ministru kabineta noteikumi Nr.461
Noteikumi par līgumcenu robežām
Ministru kabineta noteikumi Nr.462
Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.463
Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.464
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.465
Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.466
Kārtība, kādā tiek izsniegti, atteikti vai anulēti stratēģiskas nozīmes preču kontroles dokumenti
Ministru kabineta noteikumi Nr.467
Noteikumi par pārejas posma pasākumu piemērošanas kārtību cukura un cukuru saturošu produktu tirdzniecībā sakarā ar pievienošanos Eiropas Savienībai
Ministru kabineta noteikumi Nr.469
Kārtība, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr.470
Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.471
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.232 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.472
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!