Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumi Nr. 400 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.05.2004., Nr. 69 https://www.vestnesis.lv/ta/id/88024-siltumnicefekta-gazu-emisijas-atlaujas-pieteiksanas-un-izsniegsanas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.402

Noteikumi par svaigu grieztu ziedu un svaigu dekoratīvu lapaugu materiāla atbilstības kritērijiem un aprites kārtību

Vēl šajā numurā

01.05.2004., Nr. 69

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 400

Pieņemts: 22.04.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.400

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24, 36.§)

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 24.1 panta trešo un septīto daļu un 30.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:
1.1. siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas (turpmāk – atļauja) pieteikšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī atļauju pieteikšanas un izsniegšanas kārtību tām likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētos rādītājus;
1.2. atļaujas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) veidlapas un atļaujas veidlapas paraugus;
1.3. nosacījumus un kārtību, kādā atsevišķas iekārtas uz laiku var atbrīvot no prasības saņemt atļauju;
1.4. termiņu, kādā operators reģionālajai vides pārvaldei (turpmāk – pārvalde) paziņo par darbības izmaiņām.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

2. Lai saņemtu atļauju, operators pārvaldē rakstiski un elektroniski iesniedz pieteikumu (1.pielikums). Pieteikumu iesniedz vismaz 90 dienas pirms likuma “Par piesārņojumu” 24.1 panta piektajā daļā noteiktā perioda sākuma vai vismaz 60 dienas pirms darbības izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā.

3. Operators pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumā norādīto informāciju. Pieteikumā norāda atsauces uz pielikumā esošajiem dokumentiem.
4. Ja operators pieteikumā nav norādījis visu vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju vai nav pievienojis informāciju pamatojošos dokumentus, pārvalde 14 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas rakstiski informē operatoru par nepieciešamo papildu informāciju. Par pieteikuma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad operators ir iesniedzis visu šajos noteikumos noteikto informāciju pieteikuma izvērtēšanai.
5. Pārvalde septiņu dienu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas tā kopiju elektroniski nosūta:

5.1. pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota piesārņojošā darbība;
5.2. valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” filiālei;
5.3. Latvijas Vides aģentūrai;
5.4. ja nepieciešams, citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām.

6. Šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētās institūcijas 14 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas iesniedz pārvaldē priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. Minētajā termiņā priekšlikumus pārvaldē var iesniegt arī 5.3.apakšpunktā minētās institūcijas.
7. Ja pieteikumā sniegtā informācija atšķiras no A vai B kategorijas atļaujas nosacījumos iekļautās informācijas vai A vai B kategorijas atļaujas nosacījumi ir jāgroza, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 5.punktu, operators vienlaikus ar pieteikumu pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norāda nepieciešamās izmaiņas A vai B kategorijas atļaujas nosacījumos.

III. Sabiedrības līdzdalība pieteikumu izvērtēšanā

8. Pieteikums un saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu sniegtā informācija ir pieejama sabiedrībai. Ja operators uzskata, ka daļa informācijas ir ierobežotas pieejamības informācija, to iesniedz atsevišķi un norāda iemeslus, kāpēc informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju. Ja informācija ar pārvaldes lēmumu ir atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju, pārvalde nodrošina tās aizsardzību, ņemot vērā informācijas atklātību reglamentējošos normatīvos aktus.

9. Septiņu dienu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas pārvalde ievieto pārvaldes mājas lapā internetā paziņojumu par saņemto pieteikumu un šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu, kā arī izvieto paziņojumu pārvaldes telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona). Paziņojumā norāda vietu un termiņu, līdz kuram var iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem un iesniegt priekšlikumus. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 21 dienu, skaitot no pieteikuma pieņemšanas dienas.
10. Pārvalde septiņu dienu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas elektroniski nosūta šo noteikumu 9.punktā minēto paziņojumu vides aizsardzības nevalstiskajai organizācijai, kura ir ieinteresēta šādu paziņojumu saņemšanā un ir iesniegusi pārvaldē e-pasta adresi, uz kuru tai nosūtāms paziņojums.
11. Pārvalde informē operatoru par saņemtajiem priekšlikumiem un norāda termiņu, līdz kuram iesniedzams operatora skaidrojums par tiem.

IV. Atļauju izsniegšanas kārtība

12. Izsniedzot atļauju vai pieņemot lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, pārvalde ņem vērā iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, valsts un pašvaldības institūciju, kā arī sabiedrības priekšlikumus un operatora skaidrojumu.

13. Ja informētās institūcijas vai sabiedrība izsaka priekšlikumu neizsniegt atļauju, pārvalde izsniedz atļauju vai pieņem motivētu

lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju tikai pēc tam, kad operatoram dotas ne mazāk kā septiņas dienas, lai rakstiski izteiktu savu skaidrojumu.
14. Atļaujas veidlapas paraugs noteikts šo noteikumu 2.pielikumā. Atļaujā izmanto tādas pašas tabulas, kādas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu izmantotas pieteikumā.
15. Pārvalde izvērtē pieteikumu un šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu un groza esošās atļaujas nosacījumus vai izsniedz jaunu atļauju, vai pieņem atteikumu izdarīt grozījumus esošajā atļaujā vai izsniegt jaunu atļauju, kā arī, ja nepieciešams, groza A vai B kategorijas atļaujas nosacījumus.
16. Pārvalde anulē atļauju, ja:

16.1. iekārta beidz darbību;
16.2. pamatojoties uz operatora iesniegumu, iekārtā vairs neveic likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās darbības.

17. Pārvalde var anulēt atļauju, ja operators:

17.1. ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;
17.2. neievēro atļaujas nosacījumus.

18. Par nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu operators ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Atļaujas kopiju, lēmuma kopiju par atļaujas nosacījumu maiņu, par atteikumu izsniegt atļauju vai par atļaujas anulēšanu pārvalde rakstiski un elektroniski septiņu dienu laikā nosūta attiecīgajai pašvaldībai, attiecīgajai valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” filiālei, Vides ministrijai, Latvijas Vides aģentūrai, kā arī šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajām institūcijām un šo noteikumu 10.punktā minētajai organizācijai.
20. Atļaujas nosacījumus un šo noteikumu 19.punktā minētos lēmumus Latvijas Vides aģentūra ievieto mājas lapā internetā, kā arī sabiedrībai brīvi pieejamā vietā pārvaldē.

V. Nosacījumi un kārtība, kādā atsevišķas iekārtas uz laiku var atbrīvot no prasības saņemt atļauju

21. Pamatojoties uz tā operatora motivētu iesniegumu, kurš veic likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības, operatoru var atbrīvot no atļaujas saņemšanas uz laiku līdz 2007.gada 31.decembrim. Operatoram iesniegumā jāpamato, ka atbrīvojums no atļaujas saņemšanas negatīvi neietekmēs Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

22. Šo noteikumu 21.punktā minēto iesniegumu iesniedz pārvaldē un iesniegumam pievieno informāciju, kas pamato, ka operators spēj nodrošināt siltumnīcefekta gāzu emisijas monitoringu un sagatavot ikgadējos pārskatus par siltumnīcefekta gāzu emisiju atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” un citu vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
23. Ja operators iesniegumā nav norādījis visu šajos noteikumos noteikto informāciju vai nav pievienojis informāciju pamatojošus dokumentus, pārvalde 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē operatoru par nepieciešamo papildu informāciju. Par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad operators ir iesniedzis visu šajos noteikumos noteikto informāciju iesnieguma izvērtēšanai.
24. Pārvalde izvērtē iesniegumu un pēc saskaņošanas ar Vides ministriju un Latvijas Vides aģentūru pieņem lēmumu atbalstīt operatora iesniegumu vai neatbrīvot operatoru no prasības saņemt atļauju ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 23.punktā minētā iesnieguma pieņemšanas. Lēmumu pārvalde rakstiski un elektroniski nosūta operatoram, Vides ministrijai, Latvijas Vides aģentūrai un attiecīgajai pašvaldībai.
25. Ja pārvalde pieņēmusi lēmumu atbalstīt operatora iesniegumu, Latvijas Vides aģentūra informāciju par operatora iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem un pārvaldes pieņemto lēmumu ievieto sabiedriskai izvērtēšanai mājas lapā internetā. Sabiedrības priekšlikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 14 dienām. Operators ievieto laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par iesniegumu un interneta mājas lapas adresi, kur atrodama informācija, kā arī norāda vietu, kur iespējams iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem, un adresi, kur iesniedzami sabiedrības priekšlikumi.
26. Latvijas Vides aģentūra informē operatoru par saņemtajiem priekšlikumiem un norāda termiņu, līdz kuram iesniedzams operatora skaidrojums par tiem.
27. Latvijas Vides aģentūra izvērtē sabiedrības priekšlikumus un operatora skaidrojumus un sagatavo informācijas apkopojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā.
28. Latvijas Vides aģentūra Eiropas Komisijā iesniedz lūgumu uz laiku svītrot attiecīgo iekārtu no Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – lūgums). Lūgumā norāda laikposmu, uz kādu iekārtu plānots atbrīvot no atļaujas saņemšanas, iekārtas atbilstību monitoringa, ziņošanas un pārbaudes prasībām, un prasības, kas operatoram būs jāievēro, ja tas tiks atbrīvots no atļaujas saņemšanas, kā arī paredzēto atbildību par pienākumu neizpildi. Lūgumā ietver informāciju par konsultācijām ar sabiedrību un rezultātu izvērtējumu.
29. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu par iekārtas svītrošanu no Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, pārvalde pieņem lēmumu par attiecīgās iekārtas atbrīvošanu no atļaujas saņemšanas uz noteiktu laikposmu. Lēmumā pārvalde uzdod operatoram laikposmā, uz kuru tas atbrīvots no atļaujas saņemšanas, nodrošināt siltumnīcefekta gāzu emisijas monitoringu un sagatavot ikgadējos pārskatus par siltumnīcefekta gāzu emisiju atbilstoši likumā “Par piesārņojumu” un citos vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī noteikt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas limitu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidi Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis

400-1001.PNG (113360 bytes)

400-1002.PNG (168069 bytes)

400-1003.PNG (173337 bytes)

400-1004.PNG (133797 bytes)

400-1005.PNG (124626 bytes)

400-1006.PNG (135302 bytes)

400-1007.PNG (20328 bytes)

400-2001.PNG (106249 bytes)

400-2002.PNG (121874 bytes)

400-2003.PNG (124123 bytes)

400-2004.PNG (77877 bytes)

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!