• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 28.12.1996., Nr. 228/230 https://www.vestnesis.lv/laidiens/1996/12/28/nr/228
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DOKUMENTI
Izvērst

Normatīvie akti

Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 20.decembra instrukcijā nr.3 "Par likumā "Par valsts civildienestu" lietotā termina "valsts civiliestādes" attiecināšanu"
Ministru kabineta instrukcija nr.12
Par Iekšlietu ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem
Ministru prezidenta rīkojums nr.339
Par darba grupu Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma par Romas katoļu baznīcas juridisko statusu Latvijas Republikā sagatavošanai
Ministru prezidenta rīkojums nr.340
Par darba grupu Latvijas Republikas un tradicionālo konfesiju baznīcu līguma par to juridisko statusu Latvijas Republikā sagatavošanai
Ministru prezidenta rīkojums nr.341
Par Ministru prezidenta un finansu ministra vietas izpildītāja iecelšanu
Ministru prezidenta rīkojums nr.342
Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 6.augusta noteikumos nr.300 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"
Ministru kabineta noteikumi nr. 458
Dānijas Karalistes pavalstnieku bezvīzu ieceļošanas kārtība Latvijas Republikā
Ministru kabineta noteikumi nr. 459
Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses
Ministru kabineta noteikumi nr. 460
Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 14.maija noteikumos nr.169 "Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi nr. 461
Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 13.augusta noteikumos nr.325 "Noteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu mežsaimniecībai sakarā ar meža zemes transformēšanu vai kvalitātes pasliktināšanos"
Ministru kabineta noteikumi nr. 462
Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju pilnvarojuma kārtība atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā
Ministru kabineta noteikumi nr. 463
Kārtība, kādā Latvijas Republikā tiek atzīti ārvalstīs izdotie produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi reglamentētajā sfērā
Ministru kabineta noteikumi nr. 464
Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditāciju
Ministru kabineta noteikumi nr. 465
Valsts farmācijas inspekcijas nolikums
Ministru kabineta noteikumi nr. 466
Akcizēto preču padomes nolikums
Ministru kabineta noteikumi nr. 467
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 19.novembra noteikumos nr.434 "Noteikumi par atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanu"
Ministru kabineta noteikumi nr. 470
Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 30.maija noteikumos nr.143 "Tabakas izstrādājumu marķēšanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas un realizācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi nr. 471
Grozījumi Ministru kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumos nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā"
Ministru kabineta noteikumi nr. 472
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 23.janvāra noteikumos nr.28 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegtas licences uzņēmējdarbībai ar degvielu"
Ministru kabineta noteikumi nr. 473
Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumos nr.268 "Noteikumi par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi nr. 474
Noteikumi par darba samaksas sistēmu Akcizēto preču pārvaldes darbniekiem
Ministru kabineta noteikumi nr. 475
Noteikumi par 1997.gadā vecuma pensijas aprēķināšanai piemērojamo plānoto izmaksas laikposmu
Ministru kabineta noteikumi nr. 476
Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 11.jūnija noteikumos nr.204 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem"
Ministru kabineta noteikumi nr. 477
Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 14.septembra noteikumos nr.190 "Par grozījumiem Ministru padomes 1991.gada 24.decembra lēmumā nr.373"
Ministru kabineta noteikumi nr. 478
Noteikumi par kārtību, kādā reģistrējamas no Krievijas Federācijas Bruņotajiem spēkiem atvaļinātās militārpersonas un viņu ģimenes locekļi un izsniedzamas termiņuzturēšanās atļaujas
Ministru kabineta noteikumi nr. 479
Noteikumi par pašvaldību izglītības iestāžu pedagoģisko darbnieku atalgojuma un sociālā nodokļa finansējumu no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā paredzētajām mērķdotācijām
Ministru kabineta noteikumi nr. 480
Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 25.jūlija noteikumos nr.234 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 14.marta noteikumos nr.51 "Noteikumi par darba samaksu no budžeta finansējamo iestāžu pedagoģiskajiem darbniekiem""
Ministru kabineta noteikumi nr. 481
Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 14.marta noteikumos nr.51 "Noteikumi par darba samaksu no budžeta finansējamo iestāžu pedagoģiskajiem darbniekiem"
Ministru kabineta noteikumi nr. 482
Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 5.novembra noteikumos nr.425 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumos nr.90 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā""
Ministru kabineta noteikumi nr. 483
Par atvaļinājuma piešķiršanu A.Šķēlem
Ministru kabineta rīkojums Nr.525
Par nekustamo īpašumu Liepājā, J.Dubelšteina ielā 15, Dīķa ielā 8 un Graudu ielā 27/29
Ministru kabineta rīkojums Nr.527
Par ēku Jēkabpilī, Brīvības ielā 169/171
Ministru kabineta rīkojums Nr.528
Par valsts īpašuma objektu nodošanu pašvaldību īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.529
Par valsts īpašuma objektu nodošanu pašvaldību īpašumā
Ministru kabineta rīkojums nr.530
Par ēku Olainē, Stacijas ielā 2
Ministru kabineta rīkojums Nr.531
Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 21.augusta rīkojumā nr.354 "Par valsts akciju sabiedrībām "Ventspils nafta", "Latvenergo", "Latvijas gāze" un "LETA""
Ministru kabineta rīkojums Nr.532
Par Valsts farmācijas inspekcijas izveidošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.533
Par I.Streipu
Ministru kabineta rīkojums nr.534
Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 17.maija lēmumā nr.45 "Par Sociālās apdrošināšanas padomi"
Ministru kabineta rīkojums nr.535
Par Spirta monopola pārvaldes reorganizāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr.536
Par Akcizēto preču padomi
Ministru kabineta rīkojums nr.537
Par atvaļinājuma piešķiršanu V.Krištopanam
Ministru kabineta rīkojums Nr.538
Par atvaļinājuma piešķiršanu G.Krastam
Ministru kabineta rīkojums Nr.539
Par Latvijas-Zviedrijas-Somijas kopuzņēmuma "Latvijas mobilais telefons (LMT)" SIA valsts kapitāla daļu privatizāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr.540
Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" tiesībām izmantot valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus
Ministru kabineta rīkojums Nr.541
Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 25.aprīļa rīkojumā nr.208 "Par bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu "Profesionālās izglītības reformas projektu vadības vienība""
Ministru kabineta rīkojums Nr.542
Par valsts mantas nodošanu Satversmes tiesai
Ministru kabineta rīkojums nr.543
Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā
Par valsts budžetu 1997.gadam
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!