• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1996. gada 19. decembra likums "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.12.1996., Nr. 228/230 https://www.vestnesis.lv/ta/id/52603

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par valsts budžetu 1997.gadam

Vēl šajā numurā

28.12.1996., Nr. 228/230

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 19.12.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā

1. pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas vajadzībām izveido pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondu.

(2) Saimnieciskā gada laikā pašvaldību finansu izlīdzināšana notiek saskaņā ar šā likuma 1. pielikumā doto pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritmu, uz kura pamata tiek noteiktas pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā un dotācijas no tā. Prognozes aprēķinu apstiprina un par tajā izmantotajiem finansu datiem atbild finansu ministrs.

(3) Lai saskaņotu no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 1997. gadā avansā saņemto dotāciju apjomus un fondā ieskaitītos līdzekļus, līdz 1998. gada 1. maijam Finansu ministrija izdara pārrēķinu, kura rezultāti tiek iestrādāti 1999. gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas mehānismā.

2.pants. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonds

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 84 389 118 latu, ko veido:

1) dotācijas no valsts budžeta pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 52 870 165 lati;

2) pašvaldību atskaitījumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šā likuma 2. pielikumu 27 218 953 lati;

3) ieņēmumi no īpašuma nodokļa 31,85 procentu apmērā 4 300 000 latu.

(2) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 84 389 118 latu, ko veido:

1) dotācijas, kas izmaksājamas pašvaldībām procentos no izlīdzināšanas fonda kopapjoma, saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu 28 989 118 latu;

2) mērķdotācijas pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, pašvaldību arodizglītības iestāžu un daļējiem ārpusskolas pedagoģisko darbinieku algu un sociālā nodokļa maksājumiem, kas izmaksājamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 54 400 000 latu;

3) mērķdotācijas zemes novērtēšanas darbu finansēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 1 000 000 latu.

(3) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzībai Ministru kabinets izveido Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomi un apstiprina tās nolikumu.

3.pants. Līdzekļu ieskaitīšana pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

(1) Pašvaldības, kurām jāieskaita līdzekļi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā, tos ieskaita šā likuma 2. pielikumā noteiktajos procentos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet ne vairāk par pielikumā norādītajām summām.

(2) Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase, ieturot attiecīgās summas no pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales konta atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildei, saskaņā ar šā likuma 2. pielikumu. Maksājumi tiek pārskaitīti divas reizes mēnesī ne vēlāk kā līdz 10. un 20. datumam.

(3) Pašvaldības, kuras noslēgušas vienošanās līgumu ar Finansu ministriju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību, šā panta otrajā daļā minētos maksājumus pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi bez Valsts kases starpniecības.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajām pašvaldībām iemaksas izlīdzināšanas fondā jāveic saskaņā ar šā likuma 2.pielikumā norādīto iemaksu absolūto summu, nevis procentos no iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Uz šīm pašvaldībām neattiecas šā likuma 4.panta otrā daļa.

(5) Pašvaldībām, kuras saskaņā ar šā panta trešajā daļā noteikto kārtību nav savlaicīgi veikušas iemaksas izlīdzināšanas fondā, mēneša laikā tiek lauzts vienošanās līgums un piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

4.pants. Izmaksas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

(1) Paredzamie atskaitījumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda saskaņā ar šā likuma 3. pielikumu ieskaitāmi tieši rajonu, pilsētu un pagastu budžetos divas reizes mēnesī atbilstoši fondā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 15. un 25. datumam.

(2) Lai nodrošinātu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izpildi saskaņā ar 3. pielikumu:

1) Ministru kabinets apstiprina iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes sadalījumu pa ceturkšņiem;

2) Valsts kase katru ceturksni iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā kompensē trūkstošo summu vai nodokļa ieņēmumu pārpildes gadījumā samazina sadalāmo summu par iepriekšējos ceturkšņos piemaksāto lielumu;

3) ja tiek prognozēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ieņēmumu neizpilde, Ministru kabinets iesniedz grozījumus likumā "Par valsts budžetu 1997.gadam".

(3) Pašvaldībām, kuras ir noslēgušas vienošanās līgumu ar Finansu ministriju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību un kuru prognozētie ieņēmumi no šā nodokļa saimnieciskajā gadā netiek gūti, Ministru kabinets no valsts budžeta līdzekļiem ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda starpniecību sedz prognozes neizpildes daļu 50 procentu apmērā.

(4) Pašvaldības, kuras ir noslēgušas vienošanās līgumu ar Finansu ministriju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību un kurām faktiskie nodokļa ieņēmumi pārsniedz saimnieciskajam gadam prognozētos ieņēmumus, ieskaita pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 75 procentus no prognozēto un faktisko ieņēmumu starpības.

5. pants. Pašvaldību savstarpējie norēķini

(1) Pilsētu, pagastu un rajonu pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā ir pirmsskolas, pamata, vispārējās vidējās izglītības, ārpusskolas un pašvaldību arodizglītības iestādes, šo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem nepieciešamā finansējuma normatīvus uz vienu audzēkni vai skolēnu un šo pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets atbilstoši šā panta trešās daļas nosacījumiem.

(2) Pilsētu un pagastu pašvaldības, kuras, sākot no 1997. gada 1. janvāra, izmanto citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtos pakalpojumus, līdz 1997. gada 1. martam noslēdz līgumu ar attiecīgo pašvaldību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Pilsētu un pagastu pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā dzīvojošie skolu audzēkņi apmeklē citu pilsētu un pagastu pašvaldību pirmsskolas, pamata, vispārējās vidējās izglītības, ārpusskolas un pašvaldību arodizglītības iestādes, līdz 1997. gada 1.martam ir jānoslēdz līgums ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem audzēkņiem sniegto pakalpojumu apmaksu. Aprēķinot izglītības iestādēs sniegto pakalpojumu apmaksu, aprēķinos netiek iekļautas izmaksas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un sociālā nodokļa finansēšanai, kuru finansēšanas avots ir šā likuma 2.pantā pedagoģisko darbinieku algām un sociālā nodokļa maksājumiem paredzētā mērķdotācija.

(4) Ja pašvaldība nav ievērojusi šā panta otrās un trešās daļas prasības, Valsts kase, pamatojoties uz attiecīgu Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes lēmumu, noraksta no attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu, kāda nepieciešama citu pašvaldību sniegto pakalpojumu apmaksai.

Pārejas noteikums

Finansu ministrija Ministru kabineta uzdevumā ietver vienošanās līgumā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību noteikumu par to, kā izdarāmi maksājumi gadījumā, kad prognozētie ieņēmumi netiek gūti vai faktiskie ieņēmumi pārsniedz prognozētos.

Likums stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 28.decembrī

1.pielikums

I. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritms

1. Kopējā pašvaldību budžetu ieņēmumu prognoze (neieskaitot mērķdotācijas pašvaldību budžetos) 1997. gadam ir noteikta 237 094 165 latu apmērā, tai skaitā ir paredzami šādi pašvaldību ieņēmumi:

a) iedzīvotāju ienākuma nodoklis

135 324 000 latu;

b) īpašuma nodoklis

13 500 000 latu;

c) zemes nodoklis

24 500 000 latu;

d) nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi

10 900 000 latu;

f) dotācija no valsts budžeta pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

52 870 165 lati.

2. Aprēķina vajadzībām katrai pašvaldībai 1997.gadam tiek prognozēti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, zemes nodokļa un īpašuma nodokļa (to summa turpmāk - pašvaldību ieņēmumi).

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi nosaka saskaņā ar katras pašvaldības 1995. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildes īpatsvaru kopējos nodokļa ieņēmumos valstī. Īpašuma nodokļa prognozi nosaka kā maksimālo vērtību no vidējiem 1993.gada un 1994.gada faktiskajiem ieņēmumiem un 1995. gada faktiskajiem ieņēmumiem, aprēķinot īpatsvaru katrai konkrētai pašvaldībai. Zemes nodokļa prognozi nosaka saskaņā ar katras pašvaldības zemes nodokļa izpildes īpatsvaru kopējos nodokļa ieņēmumos valstī laika posmā no 1993.gada līdz 1995.gadam.

II. Pašvaldībām nepieciešamo izdevumu prognoze

1. Aprēķinu vajadzībām pašvaldībām nepieciešamie kopējie izdevumi ir 181 694 165 lati, un tie ir vienādi ar pašvaldību budžetu ieņēmumu prognozi, atskaitot mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku algu un sociālā nodokļa maksājumiem un mērķdotāciju zemes novērtēšanas darbu finansēšanai.

2. Izdevumu izlīdzināšana tiek veikta divās pašvaldību grupās - republikas pilsētu pašvaldību grupā un pašvaldību grupā, kurā ietilpst rajonu, rajonu pilsētu un pagastu pašvaldības.

3. Pašvaldībām nepieciešamos kopējos izdevumus sadala šādās proporcijās:

a) republikas pilsētu pašvaldībām 45 procenti;

b) rajonu, rajonu pilsētu un pagastu pašvaldībām 55 procenti.

4. Izlīdzināšanai tiek pakļauti likumā "Par pašvaldībām" noteikto pastāvīgo funkciju izpildei paredzētie izdevumi uz vienu iedzīvotāju (nepieciešamie izdevumi).

5. Aprēķinos izmanto Valsts statistikas komitejas datus par iedzīvotāju skaitu un sastāvu pašvaldībās pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.janvāri, Labklājības ministrijas datus par bērnu skaitu bērnu namos un iemītnieku skaitu pansionātos pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.septembri un Finansu ministrijas apstiprinātos datus par budžeta ieņēmumu daļas izpildes prognozi pašvaldībās 1997. gadā.

6. Aprēķinos izmanto šādus pašvaldību raksturojošus kritērijus un kritēriju īpatsvarus pašvaldību budžetos:

Kritēriji un to skaitliskās vērtības attiecīgajās pašvaldību grupās

Kritērija īpatsvars republikas pilsētu pašvaldību budžetu izdevumos

Kritērija īpatsvars rajonu, rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos

Pilsētu

Rajonu

Pagastu

rajonu pašvaldību budžetu izdevumos

rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos

Iedzīvotāju skaits

1261928

1237732

1237732

0,4410

0,0665

0,2705

A1

A2

A3

Bērni līdz 6 gadu vecumam

70357

111270

111270

0,1447

0,0000

0,1101

B1

B2

B3

Bērni un jaunieši 7-18 gadu vecumā

213279

224187

224187

0,2867

0,0340

0,2903

C1

C2

C3

Iedzīvotāji virs darba spējas vecuma

292142

283823

283823

0,1300

0,0000

0,1740

D1

D2

D3

Bērnu skaits bērnu namos

672

1201

1201

0,0148

0,0183

0,0000

E1

E2

E3

Iemītnieku skaits veco ļaužu pansionātos

1599

2863

2863

0,0228

0,0363

0,0000

F1

F2

F3

Kopā

1,000

0,1551

0,8383

7. Pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) aprēķina pēc šādas formulas:

k1 i = 0.4410 (a i /A1) +0.1447 (b i /B1) +0.2867(c i /C1) + +0.1300 (d i /D1)+0.0148 (e i /E1)+0.0228(f i /F1)

k2 i = 0.0665(a i /A2) + 0.0340(c i /C2) +0.0183(e i /E2) + 0.0363(f i /F2)

k3 i = 0.2705(a i /A3) +0.1101(b i /B3) +0.2903(c i /C3) +0.1740 (d i /D3)

k1i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients republikas pilsētu pašvaldību grupā;

k2i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients rajonu pašvaldību grupā;

k3i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients rajonu pilsētu vai pagastu pašvaldību grupā;

a i - pastāvīgo iedzīvotāju skaits pašvaldības administratīvajā teritorijā;

b i - bērnu skaits līdz 6 gadu vecumam pašvaldības administratīvajā teritorijā;

c i - bērnu un jauniešu skaits 7-18 gadu vecumā;

d i - iedzīvotāju skaits virs darba spējas vecuma;

e i - bērnu skaits bērnu namos;

f i - iemītnieku skaits veco ļaužu pansionātos.

8. Katras pašvaldības nepieciešamo izdevumu apjomu nosaka, reizinot pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) ar kopējo izdevumu apjomu attiecīgajā grupā (republikas pilsētu pašvaldību; rajonu pašvaldību; rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību grupā).

III. Izdevumu un ieņēmumu izlīdzināšana

1. Pašvaldībām, kurām aprēķinātie nepieciešamie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir lielāki par attiecīgajā pašvaldību grupā nepieciešamajiem vidējiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju, samazina aprēķinātos nepieciešamos izdevumus 35 procentu apmērā no starpības.

2. Pašvaldībām, kurām aprēķinātie nepieciešamie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir mazāki par attiecīgajā pašvaldību grupā nepieciešamajiem vidējiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju, palielina aprēķinātos nepieciešamos izdevumus 35 procentu apmērā no starpības.

3. Prognozes aprēķinā tiek izlīdzināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, zemes nodokļa un īpašuma nodokļa (turpmāk - izlīdzinātie ieņēmumi).

Pārrēķinā tiek izlīdzināti visi šā pielikuma pirmās nodaļas 1.punktā noteiktie pašvaldību ieņēmumi, izņemot valsts mērķdotācijas, pašvaldību nodevas un nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no dabas resursu nodokļa.

4. Izlīdzināšanai tiek pakļauti pašvaldību budžetu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju. Rajonu pašvaldību budžetu ieņēmumi tiek izlīdzināti kopā ar attiecīgā rajona pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu ieņēmumiem, attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības budžeta ieņēmumu prognozei uz vienu iedzīvotāju pieskaitot attiecīgā rajona pašvaldības budžeta ieņēmumu prognozi uz vienu iedzīvotāju.

5. Ieņēmumu izlīdzināšana tiek veikta divās pakāpēs:

a) izlīdzinot par 50 procentiem starpību starp izlīdzināmiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā pašvaldībā un izlīdzināmiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju vidēji valstī;

b) aprēķinot starpību starp pirmajā pakāpē izlīdzinātajiem ieņēmumiem un 94 procentiem no izlīdzinātajiem izdevumiem. No pašvaldībām, kurām šī starpība ir pozitīva, ieskaita pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā ieņēmumus, kas ir vienādi ar 50 procentiem no šīs starpības, bet ne vairāk par 35 procentiem no izlīdzināmiem ieņēmumiem.

6. Galīgās iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā vai izmaksas no minētā fonda nosaka kā izlīdzināto izdevumu un izlīdzināto ieņēmumu saskaņošanas procedūras rezultātā aprēķināto iemaksu un izmaksu saldo. Iemaksa pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā tiek noteikta procentos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un maksimālās iemaksājamās summas latos.

 

2.pielikums

Pašvaldību atskaitījumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

KODS

RAJONS

PILSĒTA, PAGASTS

Izlīdzināšanas fondā izdarāmo iemaksu prognoze (latos)

Iemaksa % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

0100

Rīga

16 473 984

28,41

0500

Daugavpils

1 626 729

20,25

0900

Jelgava

691 006

15,31

1300

Jūrmala

566 541

17,64

1700

Liepāja

699 820

12,53

2100

Rēzekne

109 202

4,59

2700

Ventspils

2 577 089

44,57

KOPĀ PILSĒTĀS

22 744 371

3201

Aizkraukles rajons

Aizkraukle

303 487

42,89

4001

Bauskas rajons

Bauska

78 961

11,62

4201

Cēsu rajons

Cēsis

61 136

5,60

4407

Daugavpils rajons

Ilūkste

28 571

13,68

4490

Daugavpils rajons

Šēderes pagasts

109 630

37,09

4601

Dobeles rajons

Dobele

226 920

25,02

4672

Dobeles rajons

Krimūnu pagasts

7 291

13,87

4684

Dobeles rajons

Penkules pagasts

7 119

11,94

5001

Gulbenes rajons

Gulbene

82 100

13,55

5460

Jelgavas rajons

Lielplatones pagasts

11 456

26,13

5466

Jelgavas rajons

Ozolnieku pagasts

9 544

4,98

5470

Jelgavas rajons

Platones pagasts

12 968

17,26

6201

Kuldīgas rajons

Kuldīga

114 621

13,30

6409

Liepājas rajons

Grobiņa

4 955

1,91

6601

Limbažu rajons

Limbaži

6 011

1,11

6615

Limbažu rajons

Salacgrīva

106 081

33,75

7001

Madonas rajons

Madona

43 384

7,62

7062

Madonas rajons

Kalsnavas pagasts

24 685

15,62

7401

Ogres rajons

Ogre

191 192

11,45

7409

Ogres rajons

Ķegums

123 809

74,41

8007

Rīgas rajons

Baloži

1 829

0,68

8009

Rīgas rajons

Olaine

292 196

27,99

8011

Rīgas rajons

Salaspils

740 957

46,75

8013

Rīgas rajons

Saulkrasti

119 200

28,27

8015

Rīgas rajons

Sigulda

78 100

11,00

8017

Rīgas rajons

Vangaži

33 986

14,05

8044

Rīgas rajons

Ādažu pagasts

198 729

36,74

8048

Rīgas rajons

Babītes pagasts

62 409

17,45

8052

Rīgas rajons

Carnikavas pagasts

78 378

25,32

8060

Rīgas rajons

Garkalnes pagasts

42 237

21,80

8064

Rīgas rajons

Inčukalna pagasts

22 144

10,08

8070

Rīgas rajons

Ķekavas pagasts

280 948

28,46

8076

Rīgas rajons

Mārupes pagasts

139 417

24,63

8080

Rīgas rajons

Olaines pagasts

66 439

24,45

8096

Rīgas rajons

Stopiņu pagasts

153 894

25,79

8401

Saldus rajons

Saldus

50 623

6,55

8405

Saldus rajons

Brocēni

26 860

14,63

8801

Talsu rajons

Talsi

41 201

5,19

8858

Talsu rajons

Īves pagasts

6 199

13,96

8862

Talsu rajons

Kolkas pagasts

10 718

11,72

8896

Talsu rajons

Virbu pagasts

2 035

3,40

9001

Tukuma rajons

Tukums

87 435

7,89

9050

Tukuma rajons

Engures pagasts

18 156

10,29

9401

Valkas rajons

Valka

61 311

13,39

9415

Valkas rajons

Smiltene

53 306

12,93

9601

Valmieras rajons

Valmiera

185 026

10,42

9866

Ventspils rajons

Tārgales pagasts

42 986

26,64

9884

Ventspils rajons

Vārves pagasts

23 942

17,88

Kopā pagastos un rajonu pilsētās

4 474 582

KOPĀ VALSTĪ

27 218 953

 

3.pielikums

No pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksājamās dotācijas

KODS

RAJONS

PILSĒTA, PAGASTS

No izlīdzināšanas fonda piešķiramās dotācijas prognoze (latos)

Dotācija % no fondā iemaksātajiem līdzekļiem

3200

Aizkraukles rajons

495 256

1,708420380

3600

Alūksnes rajons

371 486

1,281467066

3800

Balvu rajons

480 893

1,658874202

4000

Bauskas rajons

589 953

2,035084338

4200

Cēsu rajons

717 658

2,475611711

4400

Daugavpils rajons

520 371

1,795056338

4600

Dobeles rajons

527 761

1,820548662

5000

Gulbenes rajons

258 533

0,891827754

5400

Jelgavas rajons

512 644

1,768401508

5600

Jēkabpils rajons

744 641

2,568691466

6000

Krāslavas rajons

404 194

1,394295611

6200

Kuldīgas rajons

435 800

1,503322730

6400

Liepājas rajons

487 008

1,679968325

6600

Limbažu rajons

524 876

1,810596652

6800

Ludzas rajons

397 659

1,371752669

7000

Madonas rajons

525 640

1,813232124

7400

Ogres rajons

634 140

2,187510500

7600

Preiļu rajons

413 148

1,425183064

7800

Rēzeknes rajons

420 084

1,449109283

8000

Rīgas rajons

1 390 169

4,795485672

8400

Saldus rajons

449 402

1,550243785

8800

Talsu rajons

583 635

2,013289952

9000

Tukuma rajons

748 559

2,582206882

9400

Valkas rajons

387 811

1,337781301

9600

Valmieras rajons

647 930

2,235080074

9800

Ventspils rajons

144 283

0,497714349

KOPĀ RAJONOS

 

13 813 534

47,650756398

Aizkraukles rajons

3207

Jaunjelgava

18 660

0,064368981

3213

Pļaviņas

5 714

0,019710845

3242

Aiviekstes pagasts

19 889

0,068608503

3244

Aizkraukles pagasts

15 320

0,052847417

3246

Bebru pagasts

39 519

0,136323568

3250

Daudzeses pagasts

20 852

0,071930440

3254

Iršu pagasts

14 503

0,050029118

3258

Klintaines pagasts

25 632

0,088419386

3260

Kokneses pagasts

38 546

0,132967136

3262

Kurmenes pagasts

31 346

0,108130230

3266

Mazzalves pagasts

21 188

0,073089495

3270

Neretas pagasts

43 337

0,149494027

3274

Pilskalnes pagasts

23 092

0,079657477

3278

Seces pagasts

41 548

0,143322746

3280

Sērenes pagasts

14 786

0,051005346

3282

Skrīveru pagasts

41 053

0,141615209

3284

Staburaga pagasts

14 382

0,049611720

3286

Sunākstes pagasts

17 900

0,061747308

3290

Valles pagasts

30 804

0,106260563

3292

Vietalvas pagasts

31 519

0,108727006

3296

Zalves pagasts

28 218

0,097339974

Alūksnes rajons

3601

Alūksne

41 638

0,143633207

3605

Ape

42 908

0,148014162

3642

Alsviķu pagasts

35 346

0,121928511

3644

Annas pagasts

22 591

0,077929242

3648

Gaujienas pagasts

26 950

0,092965919

3652

Ilzenes pagasts

6 923

0,023881375

3656

Jaunalūksnes pagasts

36 090

0,124494992

3658

Jaunannas pagasts

16 121

0,055610523

3660

Jaunlaicenes pagasts

18 997

0,065531487

3664

Kalncempju pagasts

12 823

0,044233840

3668

Liepnas pagasts

34 342

0,118465143

3672

Malienas pagasts

16 901

0,058301187

3674

Mālupes pagasts

23 438

0,080851028

3676

Mārkalnes pagasts

18 534

0,063934336

3680

Pededzes pagasts

35 563

0,122677068

3684

Trapenes pagasts

27 598

0,095201241

3688

Veclaicenes pagasts

22 026

0,075980235

3690

Virešu pagasts

20 419

0,070436776

3694

Zeltiņu pagasts

9 213

0,031780891

3696

Ziemera pagasts

32 125

0,110817445

Balvu rajons

3801

Balvi

43 038

0,148462606

3815

Viļaka

38 180

0,131704593

3844

Baltinavas pagasts

60 975

0,210337548

3846

Balvu pagasts

23 134

0,079802359

3848

Bērzkalnes pagasts

20 075

0,069250123

3850

Bērzpils pagasts

40 286

0,138969388

3852

Briežuciema pagasts

25 462

0,087832959

3856

Krišjāņu pagasts

17 437

0,060150157

3858

Kubuļu pagasts

38 933

0,134302120

3860

Kupravas pagasts

21 195

0,073113642

3864

Lazdukalna pagasts

44 078

0,152050159

3866

Lazdulejas pagasts

15 953

0,055030995

3870

Medņevas pagasts

30 331

0,104628916

3874

Rugāju pagasts

66 116

0,228071789

3878

Susāju pagasts

33 786

0,116547182

3882

Šķilbēnu pagasts

53 887

0,185886994

3886

Tilžas pagasts

57 174

0,197225731

3890

Vectilžas pagasts

22 173

0,076487322

3892

Vecumu pagasts

31 123

0,107360976

3894

Vīksnas pagasts

28 567

0,098543874

3898

Žīguru pagasts

4 294

0,014812455

Bauskas rajons

4044

Bārbeles pagasts

20 772

0,071654474

4046

Brunavas pagasts

42 913

0,148031410

4050

Ceraukstes pagasts

12 842

0,044299382

4052

Codes pagasts

38 109

0,131459674

4056

Dāviņu pagasts

37 165

0,128203280

4060

Gailīšu pagasts

5 981

0,020631880

4064

Iecavas pagasts

40 639

0,140187087

4068

Īslīces pagasts

23 553

0,081247729

4072

Mežotnes pagasts

15 111

0,052126457

4076

Rundāles pagasts

32 109

0,110762252

4080

Skaistkalnes pagasts

37 246

0,128482695

4084

Stelpes pagasts

23 905

0,082461978

4088

Svitenes pagasts

13 191

0,045503282

4092

Vecsaules pagasts

59 991

0,206943171

4094

Vecumnieku pagasts

62 159

0,214421839

4096

Viesturu pagasts

23 447

0,080882074

Cēsu rajons

4211

Līgatne

21 964

0,075766362

4242

Amatas pagasts

18 504

0,063830849

4246

Drabešu pagasts

37 339

0,128803505

4248

Drustu pagasts

38 037

0,131211305

4250

Dzērbenes pagasts

31 347

0,108133680

4254

Inešu pagasts

29 812

0,102838589

4256

Jaunpiebalgas pagasts

34 665

0,119579354

4258

Kaives pagasts

22 329

0,077025455

4260

Liepas pagasts

17 604

0,060726235

4262

Līgatnes pagasts

77 219

0,266372368

4264

Mārsnēnu pagasts

18 207

0,062806326

4266

Mores pagasts

24 241

0,083621033

4268

Nītaures pagasts

24 034

0,082906972

4272

Priekuļu pagasts

57 046

0,196784186

4274

Raiskuma pagasts

45 583

0,157241762

4276

Raunas pagasts

72 794

0,251108019

4278

Skujenes pagasts

33 797

0,116585127

4280

Stalbes pagasts

33 440

0,115353630

4282

Straupes pagasts

42 171

0,145471828

4286

Taurenes pagasts

29 698

0,102445338

4290

Vaives pagasts

45 736

0,157769546

4292

Vecpiebalgas pagasts

51 942

0,179177580

4294

Veselavas pagasts

25 218

0,086991263

4296

Zaubes pagasts

33 611

0,115943507

4298

Zosēnu pagasts

17 511

0,060405425

Daugavpils rajons

4415

Subate

36 892

0,127261547

4442

Ambeļu pagasts

37 847

0,130555887

4444

Bebrenes pagasts

48 913

0,168728831

4446

Biķernieku pagasts

34 841

0,120186478

4450

Demenes pagasts

21 426

0,073910493

4452

Dubnas pagasts

31 133

0,107395472

4454

Dvietes pagasts

25 750

0,088826435

4456

Eglaines pagasts

31 972

0,110289661

4460

Kalkūnes pagasts

32 189

0,111038218

4462

Kalupes pagasts

55 937

0,192958613

4464

Laucesas pagasts

34 550

0,119182653

4466

Līdumnieku pagasts

27 281

0,094107727

4468

Līksnas pagasts

22 632

0,078070675

4470

Maļinovas pagasts

20 012

0,069032801

4472

Medumu pagasts

34 687

0,119655244

4474

Naujenes pagasts

61 859

0,213386968

4476

Nīcgales pagasts

17 192

0,059305012

4480

Pilskalnes pagasts

26 360

0,090930673

4484

Salienas pagasts

27 051

0,093314326

4486

Skrudalienas pagasts

43 956

0,151629311

4488

Sventes pagasts

33 955

0,117130159

4492

Tabores pagasts

23 973

0,082696548%

4494

Vaboles pagasts

31 390

0,108282011

4496

Vecsalienas pagasts

15 967

0,055079289

4498

Višķu pagasts

47 091

0,162443714

Dobeles rajons

4605

Auce

34 723

0,119779429

4642

Annenieku pagasts

22 632

0,078070675

4644

Augstkalnes pagasts

8 903

0,030711524

4646

Auru pagasts

28 963

0,099909904

4650

Bēnes pagasts

24 001

0,082793136

4652

Bērzes pagasts

6 207

0,021411483

4654

Bikstu pagasts

19 411

0,066959609

4656

Bukaišu pagasts

13 021

0,044916855

4660

Dobeles pagasts

10 372

0,035778943

4664

Īles pagasts

11 905

0,041067134

4668

Jaunbērzes pagasts

1 216

0,004194677

4676

Lielauces pagasts

12 503

0,043129977

4680

Naudītes pagasts

8 497

0,029310999

4688

Tērvetes pagasts

12 779

0,044082059

4690

Ukru pagasts

11 123

0,038369570

4694

Vītiņu pagasts

21 064

0,072661748

4698

Zebrenes pagasts

11 895

0,041032639

Gulbenes rajons

5044

Beļavas pagasts

42 689

0,147258706

5048

Daukstu pagasts

39 561

0,136468450

5052

Druvienas pagasts

19 007

0,065565982

5056

Galgauskas pagasts

24 419

0,084235057

5060

Jaungulbenes pagasts

35 783

0,123435973

5064

Lejasciema pagasts

37 411

0,129051874

5068

Litenes pagasts

42 836

0,147765793

5072

Lizuma pagasts

29 850

0,102969673

5076

Līgo pagasts

16 080

0,055469090

5084

Rankas pagasts

35 649

0,122973731

5088

Stāmerienas pagasts

32 291

0,111390074

5090

Stradu pagasts

17 716

0,061112587

5094

Tirzas pagasts

38 720

0,133567361

Jelgavas rajons

5411

Kalnciems

33 491

0,115529558

5444

Cenu pagasts

28 120

0,097001916

5448

Elejas pagasts

10 021

0,034568144

5452

Glūdas pagasts

14 934

0,051515883

5456

Jaunsvirlaukas pagasts

33 174

0,114436045

5462

Līvbērzes pagasts

11 216

0,038690380

5474

Sesavas pagasts

19 997

0,068981057

5478

Sidrabenes pagasts

29 814

0,102845488

5482

Svētes pagasts

16 822

0,058028671

5486

Valgundes pagasts

29 333

0,101186245

5490

Vilces pagasts

28 023

0,096667308

5492

Vircavas pagasts

16 035

0,055313859

5496

Zaļenieku pagasts

375

0,001293589

Jēkabpils rajons

5601

Jēkabpils

14 130

0,048742428

5605

Aknīste

33 161

0,114391200

5615

Viesīte

57 166

0,197198135

5644

Asares pagasts

19 566

0,067494292

5646

Atašienes pagasts

26 701

0,092106976%

5648

Ābeļu pagasts

16 544

0,057069691

5652

Dignājas pagasts

25 056

0,086432433

5654

Dunavas pagasts

28 001

0,096591418

5658

Elkšņu pagasts

20 118

0,069398455

5662

Gārsenes pagasts

32 352

0,111600498

5666

Kalna pagasts

17 022

0,058718585

5668

Krustpils pagasts

24 660

0,085066403

5670

Kūku pagasts

55 580

0,191727116

5674

Leimaņu pagasts

23 484

0,081009709

5676

Mežāres pagasts

39 110

0,134912694

5680

Rites pagasts

26 828

0,092545072

5682

Rubenes pagasts

41 547

0,143319297

5686

Salas pagasts

62 407

0,215277333

5688

Saukas pagasts

17 105

0,059004900

5690

Sēlpils pagasts

30 926

0,106681411

5694

Variešu pagasts

34 350

0,118492739

5696

Vīpes pagasts

27 082

0,093421262

5698

Zasas pagasts

33 426

0,115305336

Krāslavas rajons

6001

Krāslava

147 671

0,509401493

6009

Dagda

42 265

0,145796088

6042

Andrupenes pagasts

59 730

0,206042833

6044

Andzeļu pagasts

27 590

0,095173644

6046

Asūnes pagasts

26 308

0,090751295

6048

Aulejas pagasts

29 799

0,102793745

6050

Bērziņu pagasts

22 848

0,078815782

6054

Dagdas pagasts

19 855

0,068491218

6056

Ezernieku pagasts

39 377

0,135833729

6058

Grāveru pagasts

28 754

0,099188944

6062

Indras pagasts

57 044

0,196777287

6064

Izvaltas pagasts

35 725

0,123235898

6068

Kalniešu pagasts

42 087

0,145182065

6070

Kaplavas pagasts

29 950

0,103314630

6072

Kastuļinas pagasts

49 529

0,170853767

6074

Kombuļu pagasts

27 468

0,094752797

6076

Konstantinovas pagasts

24 187

0,083434756

6078

Krāslavas pagasts

13 327

0,045972423

6080

Ķepovas pagasts

17 153

0,059170479

6084

Piedrujas pagasts

25 286

0,087225834

6086

Robežnieku pagasts

39 573

0,136509845

6088

Skaistas pagasts

35 593

0,122780555

6090

Svariņu pagasts

18 087

0,062392378

6092

Šķaunes pagasts

23 291

0,080343941

6094

Šķeltovas pagasts

39 119

0,134943740

6096

Ūdrīšu pagasts

36 300

0,125219401

Kuldīgas rajons

6209

Skrunda

24 389

0,084131570

6242

Alsungas pagasts

38 879

0,134115843

6246

Ēdoles pagasts

20 351

0,070202205

6250

Gudenieku pagasts

37 031

0,127741037

6254

Īvandes pagasts

9 588

0,033074480

6258

Kabiles pagasts

29 339

0,101206943

6260

Kurmales pagasts

32 980

0,113766828

6264

Laidu pagasts

47 738

0,164675586

6268

Nīkrāces pagasts

27 141

0,093624787

6272

Padures pagasts

21 444

0,073972585

6274

Pelču pagasts

10 453

0,036058358

6278

Raņķu pagasts

6 522

0,022498097

6280

Rendas pagasts

22 639

0,078094822

6282

Rudbāržu pagasts

15 818

0,054565303

6284

Rumbas pagasts

22 976

0,079257327

6290

Snēpeles pagasts

29 768

0,102686808

6292

Turlavas pagasts

37 570

0,129600356

6296

Vārmes pagasts

29 605

0,102124528

Liepājas rajons

6405

Aizpute

65 156

0,224760201

6407

Durbe

17 084

0,058932459

6413

Pāvilosta

10 186

0,035137323

6415

Priekule

28 899

0,099689132

6442

Aizputes pagasts

18 982

0,065479743

6444

Bārtas pagasts

16 534

0,057035195

6446

Bunkas pagasts

31 729

0,109451416

6448

Cīravas pagasts

36 774

0,126854498

6450

Dunalkas pagasts

19 091

0,065855746

6452

Dunikas pagasts

13 123

0,045268711

6454

Embūtes pagasts

20 472

0,070619603

6456

Gaviezes pagasts

15 396

0,053109584

6458

Gramzdas pagasts

21 579

0,074438277

6460

Grobiņas pagasts

31 626

0,109096110

6464

Kalētu pagasts

26 043

0,089837159

6466

Kalvenes pagasts

11 646

0,040173696

6468

Kazdangas pagasts

29 423

0,101496706

6472

Lažas pagasts

11 594

0,039994318

6476

Medzes pagasts

23 303

0,080385336

6478

Nīcas pagasts

32 729

0,112900986

6480

Otaņķu pagasts

21 216

0,073186083

6482

Priekules pagasts

15 068

0,051978125

6484

Rucavas pagasts

36 660

0,126461247

6486

Sakas pagasts

14 130

0,048742428

6488

Tadaiķu pagasts

20 690

0,071371609

6492

Vaiņodes pagasts

48 586

0,167600822

6494

Vecpils pagasts

13 166

0,045417042

6496

Vērgales pagasts

29 163

0,100599818

6498

Virgas pagasts

16 577

0,057183527

Limbažu rajons

6605

Ainaži

17 440

0,060160506

6607

Aloja

34 092

0,117602750

6617

Staicele

63 882

0,220365449

6644

Braslavas pagasts

30 524

0,105294683

6648

Brīvzemnieku pagasts

38 614

0,133201707

6652

Katvaru pagasts

30 409

0,104897983

6656

Lēdurgas pagasts

48 023

0,165658714

6660

Liepupes pagasts

63 647

0,219554800

6664

Limbažu pagasts

47 482

0,163792496

6668

Pāles pagasts

32 885

0,113439119

6672

Salacas pagasts

37 293

0,128644825

6676

Skultes pagasts

25 230

0,087032658

6680

Umurgas pagasts

29 023

0,100116878

6684

Vidrižu pagasts

43 467

0,149942472

6688

Viļķenes pagasts

42 262

0,145785739

Ludzas rajons

6801

Ludza

97 686

0,336974723

6809

Kārsava

41 951

0,144712923

6817

Zilupe

35 782

0,123432524

6844

Blontu pagasts

12 597

0,043454237

6846

Briģu pagasts

25 257

0,087125797

6848

Ciblas pagasts

31 242

0,107771475

6850

Cirmas pagasts

16 679

0,057535383

6854

Goliševas pagasts

20 277

0,069946937

6858

Isnaudas pagasts

29 429

0,101517404

6860

Istras pagasts

37 305

0,128686219

6864

Lauderu pagasts

22 269

0,076818481

6866

Līdumnieku pagasts

21 097

0,072775584

6868

Malnavas pagasts

38 385

0,132411755

6870

Mežvidu pagasts

42 364

0,146137595

6872

Mērdzenes pagasts

29 323

0,101151749

6874

Miglinieku pagasts

19 981

0,068925864

6876

Nautrēnu pagasts

32 007

0,110410396

6878

Nirzas pagasts

27 886

0,096194717

6880

Nukšas pagasts

20 305

0,070043525

6884

Pasienes pagasts

30 840

0,106384748

6886

Pildas pagasts

29 733

0,102566073

6888

Pureņu pagasts

19 688

0,067915140

6890

Pušmucovas pagasts

25 700

0,088653956

6892

Rundēnu pagasts

33 636

0,116029746

6894

Salnavas pagasts

24 546

0,084673152

6896

Zaļesjes pagasts

33 142

0,114325658

6898

Zvirgzdenes pagasts

25 727

0,088747095

Madonas rajons

7007

Cesvaine

37 515

0,129410629

7013

Lubāna

54

0,000186277

7017

Varakļāni

47 949

0,165403446

7042

Aronas pagasts

47 916

0,165289610

7044

Barkavas pagasts

38 574

0,133063724

7046

Bērzaunes pagasts

43 243

0,149169768

7050

Dzelzavas pagasts

37 194

0,128303317

7054

Ērgļu pagasts

36 877

0,127209803

7058

Indrānu pagasts

22 478

0,077539441

7060

Jumurdas pagasts

5 796

0,019993709

7066

Lazdonas pagasts

10 936

0,037724501

7068

Liezēres pagasts

74 638

0,257469027

7070

Ļaudonas pagasts

40 490

0,139673101

7074

Mārcienas pagasts

42 201

0,145575316

7076

Mētrienas pagasts

28 561

0,098523177

7078

Murmastienes pagasts

31 722

0,109427269

7082

Ošupes pagasts

36 909

0,127320190

7086

Praulienas pagasts

42 553

0,146789564

7090

Sarkaņu pagasts

32 258

0,111276238

7092

Sausnējas pagasts

21 671

0,074755638

7094

Varakļānu pagasts

25 040

0,086377240

7096

Vestienas pagasts

25 961

0,089554294

Ogres rajons

7405

Ikšķile

2 490

0,008589430

7413

Lielvārde

60 830

0,209837360

7444

Birzgales pagasts

17 861

0,061612775

7448

Jumpravas pagasts

33 280

0,114801699

7452

Krapes pagasts

24 810

0,085583839

7456

Ķeipenes pagasts

29 053

0,100220365

7460

Lauberes pagasts

20 171

0,069581282

7464

Lēdmanes pagasts

44 939

0,155020239

7468

Madlienas pagasts

32 092

0,110703610

7472

Mazozolu pagasts

17 678

0,060981503

7476

Meņģeles pagasts

28 987

0,099992694

7480

Ogresgala pagasts

4 615

0,015919767

7484

Rembates pagasts

23 121

0,079757515

7488

Suntažu pagasts

36 687

0,126554385

7492

Taurupes pagasts

32 003

0,110396598

7494

Tīnūžu pagasts

24 239

0,083614134

Preiļu rajons

7601

Preiļi

92 601

0,319433658

7611

Līvāni

198 286

0,684001493

7642

Aglonas pagasts

52 059

0,179581179

7644

Aizkalnes pagasts

28 620

0,098726702

7648

Galēnu pagasts

44 577

0,153771495

7652

Jersikas pagasts

22 903

0,079005508

7656

Pelēču pagasts

32 115

0,110782950

7658

Preiļu pagasts

23 990

0,082755191

7662

Riebiņu pagasts

25 580

0,088240008

7664

Rožkalnu pagasts

31 705

0,109368626

7666

Rožupes pagasts

49 820

0,171857592

7668

Rudzātu pagasts

32 657

0,112652617

7670

Rušonu pagasts

53 505

0,184569258

7674

Saunas pagasts

45 376

0,156527701

7676

Silajāņu pagasts

25 744

0,088805737

7678

Sīļukalna pagasts

27 451

0,094694154

7680

Stabulnieku pagasts

35 786

0,123446322

7682

Sutru pagasts

25 401

0,087622535

7686

Turku pagasts

33 119

0,114246318

7690

Upmalas pagasts

36 319

0,125284943

7694

Vārkavas pagasts

27 973

0,096494830

Rēzeknes rajons

7817

Viļāni

73 409

0,253229505

7842

Audriņu pagasts

32 882

0,113428770

7844

Bērzgales pagasts

19 909

0,068677495

7846

Čornajas pagasts

50 605

0,174565504

7848

Dekšāres pagasts

35 242

0,121569756

7850

Dricānu pagasts

38 931

0,134295221

7852

Feimaņu pagasts

39 614

0,136651277

7854

Gaigalavas pagasts

32 779

0,113073464

7856

Griškānu pagasts

31 697

0,109341029

7858

Ilzeskalna pagasts

33 042

0,113980701

7860

Kantinieku pagasts

26 908

0,092821037

7862

Kaunatas pagasts

47 808

0,164917056

7866

Lendžu pagasts

24 991

0,086208211

7868

Lūznavas pagasts

35 977

0,124105190

7870

Maltas pagasts

73 037

0,251946265

7872

Mākoņkalna pagasts

28 029

0,096688005

7874

Nagļu pagasts

15 194

0,052412771

7876

Ozolaines pagasts

26 562

0,091627486

7878

Ozolmuižas pagasts

24 571

0,084759391

7880

Pušas pagasts

23 470

0,080961415

7882

Rikavas pagasts

39 077

0,134798858

7886

Sakstagala pagasts

61 193

0,211089554

7888

Silmalas pagasts

133 664

0,461083362

7890

Sokolu pagasts

30 785

0,106195021

7892

Stoļerovas pagasts

24 352

0,084003936

7894

Stružānu pagasts

15 175

0,052347229

7896

Vērēmu pagasts

25 229

0,087029209

7898

Viļānu pagasts

40 638

0,140183637

Rīgas rajons

8005

Baldone

50 667

0,174779378

8042

Allažu pagasts

25 727

0,088747095

8056

Daugmales pagasts

7 185

0,024785162

8068

Krimuldas pagasts

38 322

0,132194432

8074

Mālpils pagasts

14 565

0,050242991

8084

Ropažu pagasts

77 136

0,266086053

8088

Salas pagasts

13 864

0,047824842

8092

Sējas pagasts

20 911

0,072133964

8094

Siguldas pagasts

10 011

0,034533648

Saldus rajons

8444

Blīdenes pagasts

27 400

0,094518226

8448

Ezeres pagasts

32 052

0,110565627

8452

Gaiķu pagasts

28 550

0,098485232

8456

Jaunauces pagasts

15 830

0,054606698

8458

Jaunlutriņu pagasts

29 802

0,102804094

8462

Kursīšu pagasts

31 271

0,107871512

8466

Lutriņu pagasts

16 092

0,055510485

8470

Nīgrandes pagasts

39 009

0,134564287

8472

Novadnieku pagasts

27 620

0,095277131

8476

Pampāļu pagasts

5 651

0,019493522

8480

Remtes pagasts

23 361

0,080585411

8482

Rubas pagasts

40 434

0,139479925

8486

Saldus pagasts

16 033

0,055306960

8488

Šķēdes pagasts

24 683

0,085145743

8492

Vadakstes pagasts

22 163

0,076452826

8494

Zaņas pagasts

21 189

0,073092945

8496

Zirņu pagasts

34 704

0,119713887

8498

Zvārdes pagasts

12 297

0,042419366

Talsu rajons

8813

Sabile

32 428

0,111862665

8815

Stende

16 038

0,055324208

8817

Valdemārpils

38 470

0,132704969

8842

Abavas pagasts

60 132

0,207429560

8846

Balgales pagasts

23 501

0,081068351

8850

Dundagas pagasts

53 907

0,185955985

8854

Ģibuļu pagasts

37 368

0,128903542

8864

Ķūļciema pagasts

14 925

0,051484836

8868

Laidzes pagasts

24 247

0,083641731

8870

Laucienes pagasts

54 300

0,187311666

8872

Lībagu pagasts

34 662

0,119569005

8874

Lubes pagasts

20 599

0,071057698

8878

Mērsraga pagasts

13 694

0,047238415

8882

Rojas pagasts

22 625

0,078046528

8886

Strazdes pagasts

17 270

0,059574079

8892

Valdgales pagasts

38 284

0,132063349

8894

Vandzenes pagasts

42 584

0,146896501

Tukuma rajons

9011

Kandava

57 010

0,196660002

9044

Cēres pagasts

16 061

0,055403548

9046

Degoles pagasts

8 941

0,030842608

9048

Džūkstes pagasts

15 275

0,052692186

9054

Irlavas pagasts

29 691

0,102421191

9056

Jaunpils pagasts

25 520

0,088033034

9058

Jaunsātu pagasts

29 442

0,101562248

9062

Kandavas pagasts

44 419

0,153226462

9066

Lapmežciema pagasts

13 119

0,045254913

9068

Lestenes pagasts

9 419

0,032491503

9070

Matkules pagasts

24 756

0,085397562

9074

Pūres pagasts

38 650

0,133325891

9078

Sēmes pagasts

21 833

0,075314468

9080

Slampes pagasts

26 327

0,090816837

9082

Smārdes pagasts

31 454

0,108502784

9084

Tumes pagasts

11 465

0,039549323

9088

Vānes pagasts

40 090

0,138293273

9090

Viesatu pagasts

10 936

0,037724501

9092

Zantes pagasts

23 118

0,079747166

9094

Zemītes pagasts

25 480

0,087895051

9096

Zentenes pagasts

17 117

0,059046295

Valkas rajons

9413

Seda

7 850

0,027079127

9417

Strenči

6 343

0,021880624

9444

Bilskas pagasts

48 228

0,166365876

9446

Blomes pagasts

30 192

0,104149426

9448

Brantu pagasts

8 699

0,030007812

9452

Ērģemes pagasts

18 865

0,065076143

9454

Ēveles pagasts

15 112

0,052129906

9458

Grundzāles pagasts

33 269

0,114763754

9462

Jērcēnu pagasts

11 801

0,040708379

9466

Kārķu pagasts

16 331

0,056334932

9470

Launkalnes pagasts

2 375

0,008192729

9474

Palsmanes pagasts

28 751

0,099178595

9476

Plāņu pagasts

11 683

0,040301330

9480

Smiltenes pagasts

32 411

0,111804022

9484

Trikātas pagasts

13 624

0,046996946

9488

Valkas pagasts

26 714

0,092151821

9490

Variņu pagasts

18 970

0,065438348

9492

Vijciema pagasts

19 363

0,066794029

9496

Zvārtavas pagasts

17 602

0,060719336

Valmieras rajons

9611

Mazsalaca

52 993

0,182803078

9615

Rūjiena

40 375

0,139276400

9644

Bērzaines pagasts

19 803

0,068311840

9646

Brenguļu pagasts

13 253

0,045717155

9648

Burtnieku pagasts

24 305

0,083841806

9652

Dikļu pagasts

32 205

0,111093411

9656

Ipiķu pagasts

13 383

0,046165599

9658

Jeru pagasts

33 847

0,116757605

9662

Kauguru pagasts

24 861

0,085759767

9664

Kocēnu pagasts

40 976

0,141349592

9666

Ķoņu pagasts

22 730

0,078408733

9668

Lodes pagasts

12 774

0,044064811

9670

Matīšu pagasts

19 493

0,067242474

9672

Naukšēnu pagasts

18 647

0,064324137

9676

Ramatas pagasts

20 141

0,069477795

9678

Rencēnu pagasts

42 112

0,145268304

9682

Sēļu pagasts

19 567

0,067497742

9684

Skaņkalnes pagasts

25 895

0,089326622

9688

Vaidavas pagasts

27 304

0,094187067

9690

Valmieras pagasts

18 174

0,062692490

9692

Vecates pagasts

20 926

0,072185708

9694

Vilpulkas pagasts

17 147

0,059149782

9696

Zilākalna pagasts

14 477

0,049939429

Ventspils rajons

9813

Piltene

10 480

0,036151497

9844

Ances pagasts

7 969

0,027489626

9850

Jūrkalnes pagasts

7 401

0,025530270

9856

Popes pagasts

15 269

0,052671489

9860

Puzes pagasts

13 270

0,045775798

9870

Ugāles pagasts

45 769

0,157883382

9874

Usmas pagasts

9 752

0,033640209

9878

Užavas pagasts

5 671

0,019562513

9890

Ziru pagasts

7 334

0,025299148

9894

Zlēku pagasts

14 491

0,049987723

Kopā pagastos un rajonu pilsētās

15 175 584

52,349243602

KOPĀ VALSTĪ

28 989 118

100,000000000

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!