Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
 • Atvērt paplašināto meklēšanu
 • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija Viss arhīvs

 • līdz 22.05.2023.
 • 06.03.2023.

  OP 2023/46.13

  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi. Precizējot iepriekš publicēto

  29.12.2022.

  OP 2022/252.4

  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

  29.12.2022.

  OP 2022/252.5

  Grozījumi "Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvajos noteikumos"

  27.12.2022.

  OP 2022/250.11

  Grozījumi "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  27.12.2022.

  OP 2022/250.12

  Grozījumi "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  27.12.2022.

  OP 2022/250.13

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par apdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu saņemto sūdzību izskatīšanas, reģistrācijas un pārskatu par sūdzībām sagatavošanas kārtību"

  27.12.2022.

  OP 2022/250.14

  Grozījumi "Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  27.12.2022.

  OP 2022/250.15

  Grozījumi "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  27.12.2022.

  OP 2022/250.16

  Grozījumi "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  27.12.2022.

  OP 2022/250.17

  Grozījumi "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos"

  27.12.2022.

  OP 2022/250.18

  Grozījumi "Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos"

  19.12.2022.

  OP 2022/245.22

  Grozījumi "Kārtībā, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai"

  19.12.2022.

  OP 2022/245.23

  Grozījums "Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvajos noteikumos"

  19.12.2022.

  OP 2022/245.24

  Grozījumi "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  09.12.2022.

  OP 2022/239.13

  Grozījumi "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos"

  09.12.2022.

  OP 2022/239.14

  Ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības sistēmas izveides normatīvie noteikumi

  09.12.2022.

  OP 2022/239.15

  Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu "Pārskatu un informācijas atklāšanas par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē, normatīvie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

  05.12.2022.

  OP 2022/235.5

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par kārtību, kādā persona var iesniegt un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem"

  05.12.2022.

  OP 2022/235.6

  Grozījumi "Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

  05.12.2022.

  OP 2022/235.7

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politiku un praksi"

  24.11.2022.

  OP 2022/228.34

  Grozījumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2022. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

  21.11.2022.

  OP 2022/225.5

  Uzraudzībai papildus nepieciešamo pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

  08.11.2022.

  OP 2022/217.3

  Normatīvie noteikumi par darbības atjaunošanas plānā papildus iekļaujamās informācijas saturu un plāna iesniegšanas kārtību

  08.11.2022.

  OP 2022/217.4

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā"

  22.09.2022.

  OP 2022/184.4

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu"

  22.09.2022.

  OP 2022/184.5

  Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi

  22.09.2022.

  OP 2022/184.6

  Grozījumi "Kārtībā, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai"

  22.09.2022.

  OP 2022/184.7

  Grozījumi "Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvajos noteikumos"

  12.09.2022.

  OP 2022/176.4

  Normatīvie noteikumi par ieguldījumu brokeru sabiedrību atalgojuma politiku un praksi

  29.07.2022.

  OP 2022/145.9

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par ziņošanu par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem"

  04.07.2022.

  OP 2022/126.6

  Grozījums normatīvajos noteikumos "Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība"

  04.07.2022.

  OP 2022/126.7

  Grozījumi "Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvajos noteikumos"

  04.07.2022.

  OP 2022/126.8

  Grozījumi "Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  04.07.2022.

  OP 2022/126.9

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par parāda instrumentu modificētā ilguma korekciju"

  04.07.2022.

  OP 2022/126.10

  Grozījums "Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvajos noteikumos"

  04.07.2022.

  OP 2022/126.11

  Grozījums "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

  04.07.2022.

  OP 2022/126.12

  Garantēto atlīdzību pieteikumu pieņemšanas, apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi

  28.06.2022.

  OP 2022/122.17

  Grozījumi "Ierobežojumu riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm noteikšanas normatīvajos noteikumos"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.18

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.19

  Grozījumi "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvajos noteikumos"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.20

  Grozījums "Normatīvajos noteikumos par precizējošām prasībām informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.21

  Grozījumi "Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 saņemšanas normatīvajos noteikumos"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.22

  Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par konsolidācijas metodēm"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.23

  Grozījumi "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.24

  Grozījumi "Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas normatīvajos noteikumos"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.25

  Grozījumi "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  28.06.2022.

  OP 2022/122.26

  Grozījumi "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

  16.05.2022.

  OP 2022/93.2

  Grozījums "Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvajos noteikumos"

  16.05.2022.

  OP 2022/93.3

  Grozījumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2022. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

  05.04.2022.

  OP 2022/67.1

  Grozījumi "Kārtībā, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai"

  Rādīt vairāk: Nākamie 5020
  RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

  Abonē RSS

  RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
  Saite

  Finanšu un kapitāla tirgus komisija
  Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē normatīvos noteikumus, ieteikumus un lēmumus, kā arī informāciju par kredītiestādes noguldītājiem garantētās atlīdzības izmaksas veidu un kārtību, laiku un vietu.
  TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
  ATSAUKSMĒM

  ATSAUKSMĒM

  Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!