• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/243.2

Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 770

OP 2022/243.3

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 771

OP 2022/243.4

Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu apstrādi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

OP 2022/243.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 773

OP 2022/243.6

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 774

OP 2022/243.7

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 775

OP 2022/243.8

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 776

OP 2022/243.9

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 777

OP 2022/243.10

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 778

OP 2022/243.11

Kārtība, kādā veido sevišķo aizbildņu sarakstu un izmaksā atlīdzību sevišķajam aizbildnim
Ministru kabineta noteikumi Nr. 779

OP 2022/243.12

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 780

OP 2022/243.13

Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu plastmasu saturošiem izstrādājumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 781

OP 2022/243.14

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 782

OP 2022/243.15

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 783

OP 2022/243.16

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 784

OP 2022/243.17

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 785

OP 2022/243.18

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 786

OP 2022/243.19

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

OP 2022/243.20

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 788

OP 2022/243.21

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 789

OP 2022/243.22

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. septembra rīkojumā Nr. 504 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 894

OP 2022/243.23

Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada pašvaldībai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 895

OP 2022/243.24

Par atteikumu noteikt licences laukumus "Dienvidu teritorija" un "Ziemeļu teritorija" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 896

OP 2022/243.25

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 897

OP 2022/243.26

Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu statusa noteikšanu un to nosaukumiem
Ministru kabineta rīkojums Nr. 898

OP 2022/243.27

Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 43" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 899

OP 2022/243.28

Par valsts nekustamā īpašuma "Bērzi" Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 900

OP 2022/243.29

Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunzemji–Gundegas" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 901

OP 2022/243.30

Par Valmieras novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Strenču šoseja–Sedas" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 902

OP 2022/243.31

Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr. 903

OP 2022/243.32

Par nekustamā īpašuma "Atpūtnieki" Briģu pagastā, Ludzas novadā, daļas pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Ministru kabineta rīkojums Nr. 904

OP 2022/243.33

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 905

OP 2022/243.34

Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 906

OP 2022/243.35

Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 907

OP 2022/243.36

Par nekustamā īpašuma "Oķēnu ceļš, Oķēnu senkapu mežs, Oķēnu upesmežs, Oķēnu apaugums, Oķēnu dīķis, Oķēnu mežs" Krapes pagastā, Ogres novadā, daļu pirkšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 909

OP 2022/243.37

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 910

OP 2022/243.38

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 911

OP 2022/243.39

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 912

OP 2022/243.40

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 913

OP 2022/243.41

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 914
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!