Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jelgavas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2022. gada 9. decembra lēmums Nr. 2-26.3/5791 "Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, apstiprināšana". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.12.2022., Nr. 243 https://www.vestnesis.lv/op/2022/243.45

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novadā

Vēl šajā numurā

15.12.2022., Nr. 243

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: lēmums

Numurs: 2-26.3/5791

Pieņemts: 09.12.2022.

OP numurs: 2022/243.45

2022/243.45
RĪKI

Jelgavas pilsētas domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas lēmums Nr. 2-26.3/5791

Jelgavā 2022. gada 9. decembrī

Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, apstiprināšana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2022. gada 11. novembrī ir saņemts detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8 (kadastra Nr. 0900 024 0003, platība 29031 m2), Jelgavā (turpmāk – Detālplānojums) izstrādātājas SIA "Arhitektūra un vide" iesniegums (reģ. Nr. 2-26.3/5791) ar lūgumu apstiprināt Detālplānojuma projektu.

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 7. oktobra lēmumu Nr. 2-35.1.2/2916 "Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā" tika uzsākta Detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma īstenotāji ir nekustamā īpašuma Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, īpašnieki.

Detālplānojuma teritorijā ir plānots veidot 23 (divdesmit trīs) jaunas zemes vienības savrupmāju apbūvei ar piekļuvi pa jaunveidojamu koplietošanas ceļu no Bērzu ceļa un Rogu ceļa.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija 2022. gada 9. augustā pieņēma lēmumu Nr. 2-35.1.2/1873 par Detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 2022. gada 23. augusta līdz 2022. gada 19. septembrim neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta otrās daļas 2. punktu.

Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē notika 2022. gada 7. septembrī, un sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem norisinājās video konferences režīmā ZOOM vidē 2022. gada 27. septembrī.

Sanāksmju protokoli un informācija par Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norisi ietverti Detālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojumā "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā projekta publiskās apspriešanas rezultātiem", kurš publicēts valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21794.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, Ministra kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124 ., 125. punktu un Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumu Nr. 15/12 "Par pilnvarojumu detālplānojuma uzsākšanai, izstrādei un apstiprināšanai",

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8 (kadastra Nr. 0900 024 0003, platība 29031 m2), Jelgavā (turpmāk– Detālplānojums).

2. Nekustamā īpašuma Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, īpašniekiem slēgt administratīvo līgumu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību par Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši administratīvā līguma projektam (pielikumā) pēc šī lēmuma apstrīdēšanas termiņa beigām.

3. Publicēt paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis", pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Detālplānojuma projekta izstrādes vadītājam.

Lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā.

Detālplānojuma projekts pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21794.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece I. Āboliņa

 

Pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
administrācijas 2022. gada 9. decembra
lēmumam Nr. 2-26.3/5791

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā īstenošanas kārtību

Jelgavā, Datums skatāms laika zīmogā

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pašvaldība), Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektores vietnieces Ilzes Āboliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumu Nr. 15/12 "Par pilnvarojumu detālplānojuma uzsākšanai, izstrādei un apstiprināšanai" un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19-19 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums", no vienas puses un

Fiziska persona personas kods ….., deklarētā dzīvesvietas adrese: ….., ……, ……………. un Fiziska persona personas kods ….., deklarētā dzīvesvietas adrese: ….., ……, ……………. (turpmāk – Zemes īpašnieki), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un kopā saukti Puse un Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 9. decembra lēmumu Nr. 2-26.3/5791 "Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, apstiprināšana", Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam grozījumiem (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumu Nr. 13/2 "Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam grozījumu apstiprināšana un saistošo noteikumu Nr. 17-32 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" izdošana") noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

Līgums nosaka detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā (kadastra Nr. 0900 024 0003, platība 29031 m2), (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un izpildes termiņus.

2. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA UN IZPILDES TERMIŅI

2.1. Zemes īpašnieki uzsāk Detālplānojuma īstenošanu līdz 2023. gada 30. decembrim un to īsteno līdz 2030. gada 30. decembrim.

2.2. Detālplānojums tiek īstenots trīs kārtā atbilstoši situācijas plāna skicei (pielikumā).

2.3. Zemes īpašnieki:

2.3.1. pirmajā kārtā veic zemes vienību Nr. 14., Nr. 15., Nr. 16., Nr. 23, kam ir tieša piekļuve no Rogu ceļa, nodalīšanu un reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

2.3.2. veic būvprojekta/u izstrādi jaunveidojamā koplietošanas piebraucamā ceļa un inženiertīklu izbūvei, pieslēgumam Rogu ceļam un Bērzu ceļam;

2.3.3. otrajā kārtā izbūvē pieslēgumu Bērzu ceļam, koplietošanas piebraucamo ceļu līdz detālplānojuma teritorijas vidusdaļai un pieejamos inženiertīklus (vismaz ūdensapgāde un elektroapgāde), ietverot arī pievadu izbūvi;

2.3.4. pēc otrās kārtas īstenošanas ir nodalāmas un reģistrējamas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības Nr. 7., Nr. 8., Nr. 9., Nr. 10., Nr. 11., Nr. 12., Nr. 13., Nr. 17., Nr. 18;

2.3.5. trešajā kārtā izbūvē pieslēgumu Rogu ceļam un koplietošanas piebraucamo ceļu līdz detālplānojuma teritorijas vidusdaļai (vismaz ar šķembu segumu), un veido savienojumu ar otrajā kārtā izbūvēto koplietošanas piebraucamā ceļa posmu, pieejamos inženiertīklus (vismaz ūdensapgāde un elektroapgāde), ietverot arī pievadu izbūvi;

2.3.6. pēc trešās kārtas īstenošanas ir nodalāmas un reģistrējamas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības Nr. 1., Nr. 2., Nr. 3., Nr. 4., Nr. 5., Nr. 6., Nr. 19., Nr. 20., Nr. 21., Nr. 22.

2.4. Detālplānojuma kārtu īstenošana uzskatāma par pabeigtu brīdī, kad Zemes īpašnieki atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām ir nodevis ekspluatācijā Detālplānojuma teritorijā izbūvēto koplietošanas piebraucamo ceļu un inženiertīklus.

2.5. Zemes īpašnieki Detālplānojuma kārtu realizāciju var veikt vienlaicīgi.

2.6. Zemes īpašnieki apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Zemes īpašnieki apņemas:

3.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

3.1.2. īstenot Detālplānojumu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā saistošajiem noteikumiem par Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas izmantošanu un apbūvi, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē vides aizsardzību un zemes ierīcību;

3.1.3. Detālplānojuma īstenošanas gaitā un savrupmāju apbūves gaitā nepasliktināt vides kvalitāti blakus savrupmāju teritorijās, nodrošinot pretputekļu pārklājumu piebraucamajam ceļam līdz cietā seguma izveidei, nenovadot neattīrītus notekūdeņus esošajā grāvju sistēmā.

3.1.4. informēt Pašvaldību par Detālplānojuma īstenošanas procesu un Līguma 3.1.7. apakšpunktā minētajām darbībām uzreiz pēc to izpildes;

3.1.5. informēt Pašvaldību par kavējošiem vai traucējošiem faktoriem, kas var ietekmēt Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajos termiņos;

3.1.6. Pašvaldības noteiktajā termiņā sniegt informāciju un paskaidrojumus par Līguma nosacījumu izpildē konstatētajiem trūkumiem un tos novērst;

3.1.7. noslēgt ar Detālplānojuma teritorijā izveidoto zemes vienību pircējiem vienošanos par izbūvētās transporta infrastruktūras turpmāko piederību (īpašumtiesībām) un apsaimniekošanu;

3.1.8. informēt nākamos zemes vienību īpašniekus par Līguma esamību un viņu pienākumu noslēgt ar Pašvaldību Līguma 3.3.2. apakšpunktā minēto pārjaunojuma līgumu;

3.1.9. ja zemes vienību apbūve netiek veikta, Detālplānojuma teritoriju kopt un uzturēt kārtībā.

3.2. Zemes īpašnieki ir atbildīgs par Pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Zemes īpašnieku darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.3. Pašvaldība apņemas:

3.3.1. sniegt Zemes īpašniekiem Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir Pašvaldības rīcībā;

3.3.2. noslēgt pārjaunojuma līgumu ar personām, kuras iegūst īpašuma tiesības uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā;

3.3.3. nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.4. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Zemes īpašniekiem informāciju un paskaidrojumus par konstatētajiem pārkāpumiem Līguma nosacījumu izpildē un uzdot tos novērst.

3.5. Ja Zemes īpašnieki neievēro Detālplānojuma īstenošanas termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Pašvaldībai ir tiesības izskatīt jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3.6. Ja Līgums netiek pārjaunots ar personām, kuras iegūst īpašuma tiesības uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma īstenošanu, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

4. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.2. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Zemes īpašnieki neievēro Līguma 2. sadaļā un 3.1. apakšpunktā noteiktās prasības un/vai normatīvos aktus, kas ir saistīti ar Līguma izpildi. Šādā gadījumā Pašvaldība nosūta Zemes īpašniekiem rakstisku brīdinājumu par konstatēto Līguma noteikumu pārkāpumu, nosakot saprātīgu termiņu tā novēršanai. Gadījumā, ja Zemes īpašnieki termiņā nav novērsis pārkāpumu, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, neslēdzot atsevišķu vienošanos. Par to tiek paziņots Zemes īpašniekiem, iesniedzot vienpusēju atkāpšanās paziņojumu, kurā noteikts termiņš, ar kuru Līgums tiek izbeigts.

4.3. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atzīts par spēku zaudējušu.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

5.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus saistībā ar Līgumu Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

7.2. Zemes īpašnieki ir informēts, ka Pašvaldība ir ieviesusi un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001, Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 un Energopārvaldības sistēmas ISO 50001-2012 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.

7.3. Pašvaldības kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Dace Stūre, tālrunis: 63005493, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv.

7.4. Zemes īpašnieku kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir (fiziska persona), e-pasts:

7.5. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkosies saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.6. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniska dokumenta veidā, katra Puse Līgumu glabā savā lietvedībā elektroniskā dokumenta formā.

Pielikumā: Situācijas plāna skice.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000042516
juridiskā adrese: Lielā iela 11,
Jelgava, LV-3001

______________________________
I. Āboliņa/p>

Fiziska persona

Personas kods:
deklarētā adrese:

_______________________

  Fiziska persona

Personas kods:
deklarētā adrese:

_______________________

 

Pielikums
Administratīvajam līgumam par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, īstenošanas kārtību

Situācijas plāna skice

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!