• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Līvānu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.12.2022., Nr. 243 https://www.vestnesis.lv/op/2022/243.46

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

15.12.2022., Nr. 243

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Līvānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6

Pieņemts: 28.04.2022.

OP numurs: 2022/243.46

2022/243.46
RĪKI

Līvānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Līvānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6

Līvānos 2022. gada 28. aprīlī

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada domes 2022. gada 28. aprīļa
sēdes prot. Nr. 7 lēmumu Nr. 7-17

Precizēti ar Līvānu novada domes
2022. gada 24. novembra sēdes
prot. Nr. 21 lēmumu Nr. 21-34

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas
4. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību" 8., 8.1, 9. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Līvānu novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.2. ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.4. kārtība, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība pasākumos;

1.5. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.6. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.7. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.8. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi;

1.9. nodevu par tirdzniecību publiskās vietās un personas, kuras atbrīvojamas no nodevas samaksas;

1.10. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.

2. Nodarboties ar tirdzniecību var tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju.

3. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu nepārsniedzot faktisko tirdzniecības nodrošināšanas izmaksu apjomu un sadalot to proporcionāli tirdzniecības dalībnieku skaitam, kā arī tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu

4. Tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora – fiziskas personas datus (vārds, uzvārds un personas kods) pašvaldība pārbauda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Iedzīvotāju reģistrā ar nolūku pārliecināties par sniegto datu pareizību un attiecīgās personas esamību.

5. Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora – fiziskas personas datus (vārds, uzvārds un personas kods) pašvaldība pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošajā informācijas sistēmā ar nolūku pārliecināties, vai persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nenosaka personai pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību.

6. Tirdzniecības dalībnieka organizatora – fiziskas personas datus (vārds, uzvārds un personas kods) pašvaldība pārbauda Pārtikas un veterinārā dienesta reģistros ar nolūku pārliecināties, vai persona atbilst normatīvo aktu prasībām par mājas apstākļos ražoto pārtikas produkciju, t. sk. no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas.

7. Noteikumos norādīto fizisko personu datus (vārds, uzvārds un personas kods) apstrādā Līvānu novada pašvaldības administrācija un Līvānu novada būvvalde, lai noteikumos noteiktajos gadījumos reģistrētu iesniegumu un izskatītu jautājumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, saskaņotu tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, kā arī nodrošinātu uzraudzības un kontroles funkciju veikšanu attiecībā uz noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros.

II. Kārtība, kādā ar pašvaldību tiek saskaņota pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana

8. Pastāvīgās tirdzniecības vietas nosaka Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors. Informācija par pašvaldības saskaņotājām (ierīkotajām) tirdzniecības vietām ir pieejamā pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.livani.lv.

9. Lai noteiktu jaunu pastāvīgo ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu, pašvaldībā jāiesniedz:

9.1. iesniegums, kurā norāda pastāvīgo tirdzniecības vietu skaitu, adresi, tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījumu, darbības periodu un laiku;

9.2. pastāvīgās tirdzniecības vietas vizuālais risinājums;

9.3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta, īpašnieku vai tiesisko valdītāju par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi.

III. Ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtība

10. Pašvaldība atļauju ielu tirdzniecībai (turpmāk – tirdzniecības atļauja) vai tirdzniecības organizēšanai (turpmāk – tirdzniecības organizēšanas atļauja) izsniedz, ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu un visus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus. Iesniegumu iesniedz izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, vai klātienē Līvānu novada pašvaldībā Līvānu novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski nosūta iesniegumu uz oficiālo e-pasta adresi: pasts@livani.lv vai e-adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai nosūta pa pastu.

11. Izpilddirektors piecu darba dienu laikā izsniedz vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt tirdzniecības atļauju, tirdzniecības organizēšanas atļauju.

12. Tirdzniecības atļauju un tirdzniecības organizēšanas atļauja izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

13. Atļauja ielu tirdzniecībai vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta tikai pēc pašvaldības nodevas samaksas, kas noteikta šajos noteikumos.

IV. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

14. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem un teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

15. Piesaiste pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā, kurai ir publiskās funkcijas lietošanas veids, un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals, cita ēka vai teritorija, kas atrodas ielas sarkanajās līnijās.

16. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībai iesniegumu un visus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus. Iesniegumu iesniedz izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, vai klātienē Līvānu novada pašvaldībā Līvānu novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski nosūta iesniegumu uz oficiālo e-pasta adresi: pasts@livani.lv vai e-adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai nosūta pa pastu.

17. Tirdzniecības dalībnieks iesniegumam pievieno būvvaldes saskaņojumu būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā bez piesaistes patstāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietas jānodrošina:

18.1. Atkritumu urnu izvietošana un atkritumu nodošana vietējam atkritumu apsaimniekotājam atbilstoši Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

18.2. Sabiedriskās tualetes pieejamība.

18.3. Prasību ievērošana par vienreizlietojamo plastmasu saturošo izstrādājumu lietošanu, uz kuriem attiecas normatīvajos aktos noteiktās prasības par plastmasas patēriņa samazināšanu, kas noteiktas Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā.

V. Kārtība, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība pašvaldības organizētos pasākumos

19. Kārtība nosaka tirdzniecības organizatora, kā arī tirdzniecības dalībnieku pienākumus ielu tirdzniecības norises laikā pasākumos un gadatirgos, kurus organizē Pašvaldība (turpmāk – Pasākums).

20. Par tirdzniecības dalībnieku Pasākumā var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona un kuras tiek reģistrētas šādā prioritārā secībā:

20.1. amatu meistari – individuālos latviešu tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas dekoratīvu un ikdienā lietojamu priekšmetu izgatavotāji, kuri izstrādājumus gatavo pašrocīgi, izmantojot idejas, kas gūtas no latviešu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā mantojuma (keramika, stikla apstrāde, pinumi, metālkalumi, ādas apstrāde, kokapstrāde, etnogrāfiskas un mūsdienīgas rotas, austi tekstila izstrādājumi, adījumi, tamborējumi, šuvumi, izšuvumi, filcējumi, batikas, individuāli ražoti tekstila izstrādājumu izejmateriāli – lins, vilnas dzija u.c.);

20.2. Latvijas lauku saimniecībās audzētas lauksaimniecības produkcijas (ķirbji, āboli, ogas u.c.), augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes produktu (sukādes, sīrupi, ievārījumi u.c.), piena, gaļas, maizes, zivju un to pārstrādes produktu, biškopības produktu un konditorejas izstrādājumu ražotāji, un dabiskās kosmētikas, pirts lietu (ķermeņa kopšanas līdzekļi, pirts piederumi) individuālie ražotāji;

20.3. citi tirgotāji.

21. Pieteikties dalībai Pasākumā var:

21.1. klātienē Līvānu novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā iesniedzot pieteikumu;

21.2. elektroniski nosūta pieteikumu uz oficiālo e-pasta adresi: pasts@livani.lv vai e-adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai izmantojot portālu Latvija.lv;

21.3. pasākuma dienā, iepriekš saskaņojot ar Pasākuma organizatoru.

22. Pieteikumu reģistrācija tirdzniecībai tiek noteikta mēnesi pirms Pasākuma (tiek norādīta Pasākuma vieta un laiks), un slēgta divas dienas pirms Pasākuma dienas.

23. Tirdzniecības vieta tiek apstiprināta, tiklīdz saņemta nodeva par tirdzniecību Pasākumā.

24. Kā apstiprinājumu par dalību gadatirgū, tirdzniecības dalībnieks no Pašvaldības saņem tirdzniecības atļauju.

25. Nodevas apmaksa tiek veikta avansā, pamatojoties uz Pašvaldības sagatavotu un nosūtītu avansa rēķinu. Ja tirdzniecības dalībnieks objektīvu iemeslu dēļ nav veicis apmaksu noteiktā termiņā, apmaksu var veikt Pasākuma dienā.

26. Ja tirdzniecības dalībnieks neievēro Pašvaldības prasības attiecībā uz vietas iekārtošanu, vizuālo noformējumu vai arī piedalās tirdzniecībā ar precēm, kas neatbilst pieteikumā norādītajām precēm, Pašvaldība ir tiesīga liegt tirdzniecības iespējas un izraidīt tirdzniecības dalībnieku no tirdzniecības vietas. Šajā gadījumā tirdzniecības dalībnieks zaudē tiesības veikt tirdzniecību Pasākumā un samaksāta nodeva netiek atgriezta.

27. Pašvaldība ir tiesīga atteikt dalību tirdzniecībā gadījumā, kad pieteiktais preču veids jau ir pietiekamā daudzumā un tirdzniecības vietu skaits ir ierobežots.

VI. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

28. Tirdzniecības vietās fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts realizēt Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" Nr. 440 7. punktā noteiktās preču grupas.

29. Personām, kuras saimniecisko darbību reģistrējušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus šo noteikumu 28. punktā noteiktajām preču grupām, ir atļauts realizēt šādas pārtikas preces:

29.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni;

29.2. pārtikas preces un alkoholiskie dzērieni, arī alus realizācija;

29.3. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, zaru izstrādājumi, ziedi;

29.4. rūpnieciski ražotas preces (tajā skaitā veicot loteriju);

29.5. pašu ražotie alkoholiskie dzērieni (alus, vīns);

29.6. preču un pakalpojumu prezentācija.

VII. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

30. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

30.1. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

30.2. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

30.3. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un to uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

30.4. par ielu tirdzniecības vietu demontāžu darba dienas beigās, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota būvvaldē būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30.5. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai.

31. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

31.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un atļautās platības ievērošanu;

31.2. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās;

31.3. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.

32. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā persona, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota.

33. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram aizliegts:

33.1. traucēt tuvumā esošo iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

33.2. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai pasākumu laikā;

33.3. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu.

33.4. pārdot vienreizlietojamus plastmasu saturošus izstrādājumus, uz kuriem attiecas normatīvajos aktos noteiktās prasības par patēriņa samazināšanu.

34. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vai Līvānu novada pašvaldības administrācijas kārtībnieka, kā arī pēc kontrolējošo iestāžu amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un tirdzniecības atļauja.

VIII. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

35. Izpilddirektors, lai tirdzniecības dalībnieks pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku šādos gadījumos:

35.1. sakarā ar teritorijā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

35.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptēja pašvaldība;

35.3. ja tas nepieciešams novada projektu realizācijai;

35.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

IX. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība un tirgus noteikumu saskaņošana

36. Lai izveidotu jaunu tirgu, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kam pievieno paredzētās tirgus vietas skici.

37. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību un par jauna tirgus atrašanās vietu, teritorijas robežām un tirgus statusa piešķiršanu pieņem pašvaldības izpilddirektors. Ja tirgus ierīkošanai nepieciešams veikt būvniecību, to veic būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas.

38. Tirgus pārvaldnieks iesniedz pašvaldībai tirgus noteikumus atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām.

39. Lēmumu par tirgus noteikumu saskaņošanu, ņemot vērā Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu, pieņem pašvaldības izpilddirektors.

X. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

40. Nodevu likmes noteiktas par vienu tirdzniecības vietu. Tirdzniecības vieta noteikta – 3 x 3 m lielumā, izņemot par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā, kur nodeva attiecināma uz visu saskaņoto tirdzniecības platību.

41. Tirdzniecības vietas lielums pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās, kuras ir aprīkotas ar speciālajām tirdzniecības vietām ar nojumi, var būt mazāks.

42. Nodeva par ielu tirdzniecību tirdzniecības dalībniekiem tirdzniecības vietās ir šāda:

42.1. Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai ielu tirdzniecībai:

Nodevas objekts Nodevas likme dienā, euro Nodevas likme mēnesī, euro
42.1.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni 1,00 20,00
42.1.2. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, zaru izstrādājumi, ziedi 1,00 20,00
42.1.3. Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus 1,00 20,00
42.1.4. rūpnieciski ražotas preces 1,00 20,00
42.1.5. pašu ražotie alkoholiskie dzērieni (alus, vīns) 1,00 20,00
42.1.6. amatniekiem, mājražotājiem realizējot savu produkciju 1,00 20,00

42.2. Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai ielu tirdzniecībai pasākuma norises laikā:

Nodevas objekts Nodevas likme par vienu dienu, euro
42.2.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni 15,00
42.2.2. pārtikas preces un alkoholiskie dzērieni, arī alus realizācija 50,00
42.2.3. Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus 1,00
42.2.4. rūpnieciski ražotas preces (tajā skaitā arī realizējot loterijas biļetes) 15,00
42.2.5. pašu ražotie alkoholiskie dzērieni (alus, vīns) 15,00
42.2.6. amatniekiem, mājražotājiem realizējot savu produkciju 1,00

42.3. Nodevas likme tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (par vienu maršrutu):

Nodevas objekts Nodevas likme mēnesī, euro Nodevas likme gadā, euro
42.3.1. Pārtikas un nepārtikas preču (izņemot akcīzes preces) tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta 10,00 50,00
42.3.2. Pārtikas un nepārtikas preču, tai skaitā akcīzes preču (alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu) tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta 20,00 100,00

42.4. Pašvaldības nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā ir šāda:

Nodevas objekts Nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā bez piesaistes pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai 1 mēnesim, euro Nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai 1 gadam, euro
42.4.1. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (bez alkoholisko dzērienu realizācijas) 30,00 90,00
42.4.2. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar alkoholisko dzērienu, arī alus realizāciju 80,00 240,00

43. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

44. Nodevu par ielu tirdzniecību nemaksā tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz attiecīgo personu īpašumā esošās zemes, izņemot valsts un pašvaldības zemi.

45. Tirdzniecības organizatoram jāmaksā tirdzniecības nodeva 50 % apmērā no tirdzniecības vietā visiem tirdzniecības dalībniekiem dienā aprēķinātās nodevas summas.

46. No nodevas atbrīvo personas ar I, II, III grupas invaliditāti, trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras tirgo pašizgatavotu, pašaudzētu produkciju, kā arī Latvijā reģistrētās biedrības un nodibinājumus, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

XI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

47. Par noteikumu 29., 30., 31., 32., 33., 35. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro fiziskajām personām brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām brīdinājumu vai naudas sodu līdz viens simts četrdesmit naudas soda vienībām.

48. Saistošo noteikumu kontroli un Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

48.1. Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieks,

48.2. Līvānu novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas kārtībnieks.

49. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Līvānu novada domes Administratīvā komisija.

XII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

50. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var apstrīdēt Līvānu novada domē.

51. Līvānu novada domes izdoto administratīvo aktu persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XIII. Noslēguma jautājumi

52. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Līvānu novada domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 7 "Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā".

53. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz to termiņa beigām.

Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 

Līvānu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu par tirdzniecību publiskajās vietās. Šo saistošo noteikumu nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8., 8.1, 9. punkts.

Noteikumi noteiks vienotu kārtību preču pārdošanai ielu tirdzniecībā, pasākumos un tirdzniecības vietās Līvānu novadā.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 4. punktu vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās.

Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 9. punktam nodevas par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras tirgojas publiskās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.

Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību; tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; tirgus statusa piešķiršanas un tirgus noteikumu saskaņošanas kārtību, kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku; nodevas apmēru par tirdzniecību publiskā vietā. Noteikta atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu piemērošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas. Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Vaivods

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!