• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši vairāki oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu šos laidienus, spiediet šeit: Nr. 101A, Nr. 101B

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/101.1

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 305

OP 2022/101.2

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumos Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 306

OP 2022/101.3

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 307

OP 2022/101.4

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 308

OP 2022/101.5

Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 310

OP 2022/101.6

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 311

OP 2022/101.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 312

OP 2022/101.8

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 352 "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 313

OP 2022/101.9

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 314

OP 2022/101.10

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 315

OP 2022/101.11

Pievienotās vērtības nodokļa kompensācijas atmaksas kārtība Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 316

OP 2022/101.12

Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 317

OP 2022/101.13

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. februāra rīkojumā Nr. 95 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Drošības investīciju programmā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 345

OP 2022/101.14

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 346

OP 2022/101.15

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumā Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 347

OP 2022/101.16

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2022. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības
Ministru kabineta rīkojums Nr. 348

OP 2022/101.17

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 349

OP 2022/101.18

Par Latvijas Republikas delegāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē un ar to saistītajā sanāksmē Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos
Ministru kabineta rīkojums Nr. 350

OP 2022/101.19

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 351

OP 2022/101.20

Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 4–20, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Ministru kabineta rīkojums Nr. 352

OP 2022/101.21

Par civilo ekspertu dalības Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā atsaukšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 353

OP 2022/101.22

Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 354

OP 2022/101.23

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 355

OP 2022/101.24

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 356

OP 2022/101.25

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 357

OP 2022/101.26

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 361

OP 2022/101.27

Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 362

OP 2022/101.28

Par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodošanu Borispoles slimnīcai Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 363
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!