• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.05.2022., Nr. 101 https://www.vestnesis.lv/op/2022/101.34

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 52

Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

26.05.2022., Nr. 101

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/13

Pieņemts: 28.04.2022.

OP numurs: 2022/101.34

2022/101.34
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/13

2022. gada 28. aprīlī

Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
28.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 400
(prot. Nr. 6 27. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un iekasēta līdzfinansējuma maksa (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Dienvidkurzemes novada dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, (turpmāk – Skola).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Skolu audzēkņu vecāku, aizbildņa vai personu, kas viņu aizstāj, (turpmāk – likumiskie pārstāvji) daļējām iemaksām līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes programmu apguvi.

3. Līdzfinansējuma apmērs noteikts 4,00 EUR (četri euro) mēnesī.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība

4. Līdzfinansējumu maksā likumiskie pārstāvji, kuru bērni Skolā apgūst licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas atbilstoši Skolas nolikumam, un kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina Skola.

5. Skola un likumiskie pārstāvji slēdz rakstveida vienošanos par līdzfinansējuma samaksas kārtību. (Pielikums Nr. 1)

6. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz audzēkņa likumiskā pārstāvja iesnieguma, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja:

6.1. izglītojamais ir ar invaliditāti;

6.2. izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns;

6.3. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss;

6.4. izglītojamais iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U14 izlašu vecuma;

6.5. izglītojamais, kurš Skolā trenējas no SPM-1 līdz ASM mācību treniņgrupā un apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Dienvidkurzemes novada teritorijas;

6.6. izglītojamais, kurš ieguvis godalgotas vietas (1.–3. vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos konkursos un sacensībās;

6.7. ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes.

7. Ja audzēknis paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās, ko apliecina Skolas apstiprinošs dokuments, līdzfinansējumam otrajā programmā tiek piemērota 50 % atlaide.

8. Atvieglojumi no līdzfinansējuma stājās spēkā ar nākošo semestri, pirms kura saņemts vecāku iesniegums un pārbaudīta informācija par attiecīgo faktu, uz kura pamata tiek piešķirts atvieglojums.

9. Audzēkņiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ Skolu neapmeklē, līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības skolā, līdzfinansējums netiek atmaksāts.

10. Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un kavējumu periods ir ilgāks par 1 (vienu) mēnesi, par kavēto laika periodu līdzfinansējumu pārrēķina. Ārsta izziņa skolas audzēkņa likumiskajam pārstāvim kopā ar tā iesniegumu skolā jāiesniedz 10 darba dienu laikā no ārsta izziņas izsniegšanas datuma.

III. Līdzfinansējuma iemaksas kārtība

11. Līdzfinansējumu maksā par 9 kalendārajiem mēnešiem gadā (periodā no 1. septembra līdz 31. maijam) mūzikas un mākslas ievirzē, bet par 10 kalendārajiem mēnešiem gadā (periodā no 1. septembra līdz 30. jūnijam) sporta ievirzē.

12. Līdzfinansējumu samaksā ar pārskaitījumu, pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada Finanšu un grāmatvedības daļas izdotajiem rēķiniem.

13. Audzēkņu un katram audzēknim aprēķināto līdzfinansējuma un noteikto atvieglojumu sarakstu rēķina sagatavošanai Skolas direktors iesniedz Dienvidkurzemes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai:

13.1. par 1. pusgadu līdz kārtējā mācību gada 1. oktobrim;

13.2. par 2. pusgadu līdz kārtējā mācību gada 1. februārim.

14. Rēķini var tikt sagatavoti elektroniski, tie derīgi bez paraksta un tiek nosūtīti uz vienošanās norādīto e-pasta adrese vai tie tiek sagatavoti papīra formātā un nosūtīti pa pastu uz līgumā norādīto dzīvesvietas adresi.

15. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi atbilstoši izdotajiem rēķiniem samaksājams līdz nākošā mēneša 30. datumam.

16. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktors.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Priekules novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/7 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Priekules novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolās" (apstiprināti 31.08.2017.);

17.2. Grobiņas novada pašvaldības saistošie 31.08.2017. noteikumi Nr. 8 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Grobiņas mūzikas un mākslas skolā";

17.3. Nīcas novada domes Noteikumi "Par mācību maksu Nīcas mūzikas skolā" (apstiprināti 10.09.2009.);

17.4. Pāvilostas novada Nolikums "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību un izglītības ieguvi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā" (apstiprināti 30.08.2018.);

17.5. Vaiņodes novada domes Iekšējie noteikumi "Kārtība par audzēkņu mācību maksu" (saskaņoti 25.09.2018.);

17.6. Grobiņas novada domes 2018. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. 13 "Par audzēkņu līdzfinansējumu Liepājas rajona Sporta skolā";

17.7. Aizputes novada domes Saistošie noteikumi Nr. 14 "Līdzmaksājuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas"(apstiprināti 2012. gada 31. oktobrī).

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. septembri, t.i., 2022./2023. mācību gadu.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols

 

Pielikums Nr. 1
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/13
"Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada
izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās
ievirzes programmas mūzikā, mākslā dejā un sportā"

VIENOŠANĀS Nr. ____
Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību

(izglītības iestādes nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)


tās direktores   personā, turpmāk tekstā SKOLA;
 

(vārds, uzvārds)

 

(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese)

kurš pārstāv _________________________________________________ (audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods), turpmāk tekstā MAKSĀTĀJS,

parakstot šo vienošanos apņemas sadarboties, lai pildītu Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 28. aprīļa Saistošos noteikumus Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā "

MAKSĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

1. MAKSĀTĀJS norāda e-pasta adresi vai pasta adresi uz kuru katru mēnesi tiks nosūtīts rēķins par līdzfinansējuma apmēru un apņemas veikt maksājumu. Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta

Uz šo e-pasta vai pasta adresi vēlos saņemt rēķinu par vecāku līdzfinansējumu:

  (ierakstīt adresi).

2. MAKSĀTĀJS uz iesnieguma pamata tiek atbrīvots no maksas, ja

* izglītojamais ir ar invaliditāti;

* izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns;

* izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss;

* izglītojamais iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U14 izlašu vecuma;

* izglītojamais, kurš Skolā trenējas no SPM-1 līdz ASM mācību treniņgrupā un apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Dienvidkurzemes novada teritorijas;

* izglītojamais, kurš ieguvis godalgotas vietas (1.–3. vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos konkursos un sacensībās.

* izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes

3. MAKSĀTĀJAM var tikt piemērota 50 % maksājuma atlaide, ja izglītojamais paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās

SKOLAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

1. SKOLAI ir pienākums nodot MAKSĀTĀJA iesniegto dokumentāciju Finanšu un grāmatvedības daļai, kas nepieciešama rēķina sagatavošanai vai pārrēķina veikšanai.

2. SKOLAS tiesības ir saņemt MAKSĀTĀJA informāciju par iemesliem, kāpēc audzēknis neapmeklē nodarbības.

MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

1. Audzēkņu un katram audzēknim aprēķināto līdzfinansējuma un noteikto atvieglojumu sarakstu rēķina sagatavošanai Skolas direktors iesniedz Dienvidkurzemes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai:

• par 1. pusgadu līdz kārtējā mācību gada 1. oktobrim;

• par 2. pusgadu līdz kārtējā mācību gada 1. februārim.

2. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi atbilstoši izdotajiem rēķiniem samaksājams līdz nākošā mēneša 30. datumam.

Informācijas apmaiņai izmantojamie līdzekļi: tālrunis  

e-pasts  

SKOLA: MAKSĀTĀJS:

     
(vārds, uzvārds, paraksts)   (vārds, uzvārds, paraksts)

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/13 "Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Tā kā Dienvidkurzemes novada pašvaldības veidojošo bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos ir noteiktas dažāds līdzfinansējuma apmērs, samaksas kārtība, kā ari atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas, nepieciešams ar 2022./2023. mācību gada sākumu apstiprināt jaunus Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošos noteikumus par visu Dienvidkurzemes novadā esošo profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējuma maksas vienotu apmēru un iemaksas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novadā esošo profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējuma maksas vienotu apmēru un iemaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Salīdzinājumā ar regulējumu bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos (un citos normatīvajos aktos) par vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, šajos saistošajos noteikumos ir plānotas izmaiņas līdzfinansējuma apmērā, tās pielīdzinot visās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vienādas, kā arī paredzot vienādus atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas, taču šīm izmaiņām nav būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu, ņemot vērā, ka līdzfinansējuma maksa tiek noteikta vadoties pēc bijušo pašvaldību vecāku līdzfinansējuma maksas, novienādojot tās vidējā apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pēc Saistošo noteikumu apstiprināšanas Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē, saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!