• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi  Protokoli

OP 2022/77.1

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 237

OP 2022/77.2

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1159 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 239

OP 2022/77.3

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 240

OP 2022/77.4

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 241

OP 2022/77.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 242

OP 2022/77.6

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 243

OP 2022/77.7

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 244

OP 2022/77.8

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 245

OP 2022/77.9

Sertificēšanas institūcijas pārskata par valsts deleģēto uzdevumu izpildi satura, iesniegšanas un izskatīšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 246

OP 2022/77.10

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 20 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 247

OP 2022/77.11

Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
Ministru kabineta noteikumi Nr. 248

OP 2022/77.12

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 759 "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 249

OP 2022/77.13

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 251

OP 2022/77.14

Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 252

OP 2022/77.15

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 253

OP 2022/77.16

Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2022. gada 22.-24. aprīlī
Ministru kabineta rīkojums Nr. 264

OP 2022/77.17

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 10. oktobra rīkojumā Nr. 496 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 271

OP 2022/77.18

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos
Ministru kabineta rīkojums Nr. 272

OP 2022/77.19

Par nekustamā īpašuma "Muižnieki" Dagdas pagastā, Krāslavas novadā, daļas pirkšanu gājēju un velosipēdistu celiņa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts reģionālo autoceļu P61 Krāslava–Dagda (apdzīvotā vietā Ozoliņi)
Ministru kabineta rīkojums Nr. 273

OP 2022/77.20

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 27. augusta rīkojumā Nr. 478 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 274

OP 2022/77.21

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 2–59, Jelgavā, nodošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 275

OP 2022/77.22

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 114 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 277

OP 2022/77.23

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 278

OP 2022/77.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 279

OP 2022/77.25

Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības iegūšanai "Baltic RCC OÜ"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 280

OP 2022/77.26

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 281

OP 2022/77.27

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 21
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!