• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2022. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 18/2022 "Par Ludzas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.04.2022., Nr. 77 https://www.vestnesis.lv/op/2022/77.40

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2022

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

Vēl šajā numurā

21.04.2022., Nr. 77

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 18/2022

Pieņemts: 31.03.2022.

OP numurs: 2022/77.40

2022/77.40
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2022

Ludzā 2022. gada 31. martā

Par Ludzas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
31.03.2022. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 7, 40. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta "b" apakšpunktu,
Dzīvojamo telpu īres likuma
31. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvojamo telpu) klasifikāciju, īres maksas apmēru un īres maksas aprēķināšanas metodiku.

2. Labiekārtota dzīvojamā telpa ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama centralizēta siltumapgāde, karstā ūdens apgāde un aukstā ūdens apgāde, kanalizācija, vanna/duša un tualete.

3. Labiekārtota dzīvojamā telpa renovētā un/vai rekonstruētā dzīvojamā mājā ir labiekārtota dzīvojamā telpa, kura atrodas renovētā vai rekonstruētā dzīvojamā mājā.

4. Daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde un kanalizācija, tualete atrodas dzīvojamajā telpā vai dzīvojamajā ēkā.

5. Dzīvojamā telpa bez ērtībām ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde ārpus dzīvojamās telpas un tualete ārpus dzīvojamās ēkas.

6. Dzīvojamā telpa tiek klasificēta zemāka labiekārtojuma līmenī, ja tā neatbilst visiem konkrētā labiekārtojuma līmeņa nosacījumiem.

7. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

ĪM=(Liet+Aps) *Pl, kur

ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);

Liet – īres maksas peļņas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

Aps – dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi un maksājums dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas noteikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

Pl – dzīvojamās telpas platība – dzīvojamās telpas kopējā platība (noteikta kvadrātmetros), kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.

8. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļa (Liet) Ludzas pilsētas, Kārsavas pilsētas un Zilupes pilsētas teritorijā ir:

8.1. Labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,17 euro/m2 mēnesī;

8.2. Daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,14 euro/m2 mēnesī;

8.3. Dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,09 euro/m2 mēnesī.

9. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļa (Liet) Blontu pagasta, Briģu pagasta, Ciblas pagasta, Cirmas pagasta, Goliševas pagasta, Isnaudas pagasta, Istras pagasta, Lauderu pagasta, Līdumnieku pagasta, Malnavas pagasta, Mežvidu pagasta, Mērdzenes pagasta, Nirzas pagasta, Ņukšu pagasta, Pasienes pagasta, Pildas pagasta, Pureņu pagasta, Pušmucovas pagasta, Rundēnu pagasta, Salnavas pagasta, Zaļesjes, Zvirgzdenes pagasta teritorijā ir:

9.1. Labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,14 euro/m2 mēnesī;

9.2. Daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,12 euro/m2 mēnesī;

9.3. Dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,07 euro/m2 mēnesī.

10. Īres maksas samaksu pilnā apmērā par kārtējo mēnesi veic attiecīgi līdz katra mēneša pēdējam datumam.

11. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami šādi obligātie maksājumi (normatīvajos aktos vai pakalpojuma sniedzēja noteiktajos termiņos):

11.1. normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi;

11.2. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;

11.3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksa saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 18/2022 "Par Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu. Savukārt iepriekš minētā panta otrā daļa nosaka, ka par īres maksas noteikšanu izīrētājs rakstveidā paziņo īrniekam, un tā stājas spēkā vienu mēnesi pēc paziņošanas dienas.
2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldībai pieder dzīvokļi, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un prasa lielus kapitālieguldījumus, tādēļ ir neapdzīvoti. Minētos dzīvokļus sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams izīrēt arī personām, kurām pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Ieguldot remontā, ievērojamus finanšu līdzekļus iespējams panākt, ka dzīvokļi tiek izīrēti, bet ieguldītos līdzekļus ar pašreizējo īres maksu atgūt nav iespējams.
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Plānoti ienākumi pašvaldības budžetā, jo tiks noteikta konkrēta īres maksa par pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kas veidos ieņēmumus. Papildus tiks kompensēti pašvaldības finanšu ieguldījumi dzīvojamās ēkas remontā no saņemamās īres maksas.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS", SIA "Kārsavas namsaimnieks", SIA "Zilupes Ltd" un Ludzas novada pagasta pārvaldes attiecībā uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti par dzīvojamo telpu īri konkrētā Ludzas novada pagasta teritorijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!