• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija publicē:
  • lēmumus par tarifu aprēķināšanas metodiku un lēmumus, ar kuriem noteikts tarifs;
  • noteikumus par Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu un iesniegšanas termiņiem;
  • vispārējās atļaujas noteikumus;
  • ziņojumus par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanu un ziņojumus, kuros informē par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 14. aprīļa lēmums Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.04.2022., Nr. 77 https://www.vestnesis.lv/op/2022/77.36

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Par Ventspils pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

21.04.2022., Nr. 77

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Veids: lēmums

Numurs: 1/5

Pieņemts: 14.04.2022.

OP numurs: 2022/77.36

2022/77.36
RĪKI

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/5

Rīgā 2022. gada 14. aprīlī (prot. Nr. 15, 3. p.)

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
8. panta otro daļu un 9. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ierīko jaunu elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu (turpmāk – pieslēgums), lai elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmai (turpmāk – sistēma) pieslēgtu elektroenerģijas ražošanas objektu (turpmāk – elektrostacija);

1.2. kārtību, kādā nodrošina tehnisko parametru maiņu esošam pieslēgumam, kuru izmanto vai plānots izmantot, lai paralēlam darbam ar sistēmu pieslēgtu elektrostaciju;

1.3. elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas un pārbaužu kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini: 

2.1. elektrostacija – ietaise (izņemot mikroģeneratoru), kura primāro enerģiju pārvērš elektroenerģijā un kura sastāv no viena vai vairākiem elektroenerģijas ražošanas moduļiem, kas pievienojami elektroenerģijas sistēmai;

2.2. pieslēguma līgums – līgums, kuru slēdz sistēmas operators un ražotājs un kurā nosaka pieslēguma vietu, elektroietaišu piederības robežu, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus, kā arī sistēmas operatora un ražotāja pienākumus un tiesības, kas saistītas ar attiecīgā pieslēguma ierīkošanu, tehnisko parametru maiņu un elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai; 

2.3. pieslēguma tehniskie parametri – uzstādītā ražošanas jauda, spriegums, fāžu skaits, pievienojumu skaits, piederības robeža;

2.4. pieslēguma vieta – pieslēguma punkts sistēmā, pie kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams pieslēgt ražotāja elektrostaciju; 

2.5. pieslēgums – sistēmas operatora elektrotīkla daļa no pieslēguma vietas līdz elektroietaišu piederības robežai;

2.6. ražotājs – šo noteikumu izpratnē esošais vai potenciālais elektroenerģijas ražotājs, kura elektrostaciju pieslēdz sistēmai;

2.7. tehniskās prasības – sistēmas operatora izsniegts dokuments, kurā noteikta pieslēguma vieta, piederības robeža, kā arī tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu jaunu elektrostaciju vai mainītu esošā pieslēguma vai elektrostacijas tehniskos parametrus.

3. Pieslēguma ierīkošanā, ciktāl tā saistīta ar būvniecību (projektēšanu un būvdarbiem), sistēmas operators un ražotājs ievēro būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos noteikto regulējumu. 

4. Sistēmas operators uztur pieslēgumu reģistru, kurā reģistrē ražotāju pieteikumus un norāda informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu. Sistēmas operators nodrošina ražotājam iespēju iepazīties ar pieslēgumu pieprasījumu reģistrā iekļauto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā ražotāja pieslēguma ierīkošanu. 

5. Lai sistēmai pieslēgtu jaunu elektrostaciju vai mainītu esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektrostacijas tehniskos parametrus, ražotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu (turpmāk – pieteikums). Sistēmas operators nosaka un savā tīmekļvietnē publicē informāciju, kas atkarībā no ražotājam nepieciešamā pieslēguma jāsniedz pieteikumā, kā arī norāda dokumentus, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumu.

6. Ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai.

7. Visas pieslēguma nodrošināšanas, projektēšanas, ierīkošanas, tehnisko parametru maiņas un elektrostacijas pieslēgšanas pamatotās izmaksas, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar sistēmas operatora esošo elektrotīklu pārbūvi, ja tāda nepieciešama pieslēguma nodrošināšanai, sedz ražotājs.

8. Ja saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā minēto vienošanos vai pieslēguma līguma noteikumiem līdz brīdim, kad ražotājs pilnā apmērā samaksājis pieslēguma maksu, pieslēguma ierīkošanā tiek izmantoti sistēmas operatora finanšu līdzekļi, sistēmas operatoram ir tiesības no ražotāja pieprasīt finanšu garantijas. Sistēmas operatora pieprasīto finanšu garantiju apmērs nevar pārsniegt 50% no pieslēguma ierīkošanas izmaksām.

II. Noteikumi jauna pieslēguma ierīkošanai

9. Sistēmas operators 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izsniedz ražotājam tehniskās prasības. Vienlaikus ar tehniskajām prasībām sistēmas operators rakstveidā sniedz ražotājam informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām un informē ražotāju par turpmākajām pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām. Ja tehnisko prasību izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai ražotājs pieteikumā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē ražotāju 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

10. Sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simts tūkstošiem lietotāju, saskaņo ražotājam izsniedzamās tehniskās prasības ar sistēmas operatoru, kura elektrotīklam pieslēgta attiecīgā sadales sistēma.

11. Pēc tehnisko prasību izsniegšanas sistēmas operators un ražotājs rakstveidā vienojas par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem atkarībā no pieprasītā pieslēguma īpatnībām, noslēdzot vienu vai vairākas vienošanās par:

11.1. pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādes organizēšanu;

11.2. pieslēguma ierīkošanai nepieciešamā energoapgādes objekta būvdarbu veicēja (turpmāk – būvkomersants) izvēli un pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādātāja izvēli;

11.3. citām sistēmas operatora un ražotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

12. Ja pieslēguma nodrošināšanai nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sadales sistēmas operatora pusē un individuālu tehnisko prasību noteikšana, vispārējās tehniskās prasības un nosacījumus, kas ražotājam jāievēro, lai sadales sistēmai pieslēgtu jaunu elektrostaciju vai mainītu esošā pieslēguma vai elektrostacijas tehniskos parametrus, sadales sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.

13. Ja saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā noteikto vienošanos pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvkomersantu un iekārtu piegādātājus izvēlas sistēmas operators, būvkomersantu un iekārtu piegādātājus sistēmas operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanu.

14. Ja saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā noteikto vienošanos pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvkomersantu un iekārtu piegādātājus izvēlas ražotājs, ražotājs ievēro sistēmas operatora noteiktās prasības būvkomersantu un iekārtu piegādātāju atbilstībai. Vispārējās prasības būvkomersantu un iekārtu piegādātāju atbilstībai sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē. Atkarībā no pieprasītā pieslēguma īpatnībām par īpašajām prasībām būvkomersantu un iekārtu piegādātāju atbilstībai sistēmas operators informē ražotāju, slēdzot šo noteikumu 11.punktā noteikto vienošanos.

15. Sistēmas operators 40 dienu laikā no dienas, kad izpildīti šo noteikumu 11.punktā noteiktās vienošanās nosacījumi, nosūta ražotājam pieslēguma līgumu.

16. Ražotājam ir tiesības 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam pieslēguma līgumu, iesniegt sistēmas operatoram pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu. Sistēmas operators izvērtē ražotāja iebildumus un 10 dienu laikā rakstveidā sniedz ražotājam atbildi vai nosūta ražotājam precizētu pieslēguma līgumu, ja ražotāja iebildumi atzīti par pamatotiem. 

17. Ja 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam pieslēguma līgumu vai precizētu pieslēguma līgumu, ražotājs nav parakstījis pieslēguma līgumu vai nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieteikumu un tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Par pieteikuma anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina ražotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

18. Sistēmas operators saskaņā ar noslēgto pieslēguma līgumu organizē pieslēguma ierīkošanu līdz elektroietaišu piederības robežai.

19. Ražotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nodrošina elektrostacijas un elektroietaišu piederības robežas ražotāja pusē esošo elektroietaišu izbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai, ciktāl tas tehniski iespējams pirms elektrostacijas pieslēgšanas sistēmai.

20. Pēc pieslēguma izbūves darbu pabeigšanas sistēmas operators un ražotājs noslēdz sistēmas pakalpojuma līgumu.

21. Sistēmas operatoram ir tiesības anulēt ražotājam izsniegtās tehniskās prasības, vienlaikus izbeidzot sāktos pieslēguma ierīkošanas darbus, par to lietotājam nosūtot rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:

21.1. ražotājs 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam tehniskās prasības, ar sistēmas operatoru nav noslēdzis šo noteikumu 11.punktā paredzēto vienošanos;

21.2. sistēmas operators vai ražotājs paziņojis par šo noteikumu 11.punktā paredzētās vienošanās vai pieslēguma līguma vienpusēju izbeigšanu;

21.3. ražotājs nepilda šo noteikumu 11.punktā paredzēto vienošanos noteikumus;

21.4. ražotājs trīs gadu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam tehniskās prasības, ar sistēmas operatoru nav noslēdzis sistēmas pakalpojuma līgumu;

21.5. ražotājam nav spēkā esošas atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai.

22. Sistēmas operators var pagarināt šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minēto trīs gadu termiņu, ja pieslēguma ierīkošana ir saistīta ar apjomīgiem būvdarbiem vai minēto termiņu nav bijis iespējams ievērot no ražotāja neatkarīgu iemeslu dēļ un ražotājs par šiem iemesliem savlaicīgi rakstveidā informējis sistēmas operatoru. Par termiņa pagarināšanu sistēmas operators rakstveidā paziņo ražotājam.

23. Ja ražotājs, kuram izsniegtas tehniskās prasības konkrētas elektrostacijas pieslēgšanai, ir atsaucis pieteikumu pieslēguma ierīkošanai vai sistēmas operators ir anulējis tam izsniegtās tehniskās prasības saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu, atkārtoti iesniedz pieteikumu attiecīgās elektrostacijas pieslēgšanai, jaunas tehniskās prasības sistēmas operators izsniedz sešu mēnešu laikā no brīža, kad iepriekšējais pieteikums atsaukts vai iepriekš izsniegtās tehniskās prasības anulētas.

III. Noteikumi pieslēguma vai elektrostacijas tehnisko parametru maiņai

24. Ja, izvērtējot ražotāja pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektrostacijas tehnisko parametru maiņai ir nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, pieslēgumu ierīko šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā.

25. Ja, izvērtējot ražotāja pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektrostacijas tehnisko parametru maiņai nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē:

25.1. sistēmas operators 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē ražotāju par tehniskajām prasībām un nosūta ražotājam pieslēguma līgumu;

25.2. ja 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam pieslēguma līgumu, ražotājs nav parakstījis pieslēguma līgumu vai nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieteikumu un tehniskās prasības. Par pieteikuma anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina ražotāju vismaz 10 dienas iepriekš;

25.3. ražotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nodrošina elektrostacijas un elektroietaišu piederības robežas ražotāja pusē esošo elektroietaišu izbūvi vai pārbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai un informē par to sistēmas operatoru;

25.4. pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā ražotājs un sistēmas operators noslēdz sistēmas pakalpojumu līgumu vai vienojas par izmaiņām spēkā esošajā sistēmas pakalpojumu līgumā.

IV. Noteikumi elektrostacijas pārbaudei un pieslēgšanai

26. Pārvades sistēmas operators un sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, izstrādā un publicē savā tīmekļvietnē elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektrostacijas pārbaužu kārtību. Ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtību sistēmas operators izstrādā, ievērojot Eiropas Komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regulā (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām (turpmāk – Regula Nr.2016/631) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" (turpmāk –Tīkla kodekss) noteikto regulējumu.

27. Sadales sistēmas operatoram, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simts tūkstošiem lietotāju, ir tiesības patstāvīgi izstrādāt ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu vai piemērot šo noteikumu 26.punktā noteiktā sadales sistēmas operatora izstrādāto kārtību.

28. Ražotājs nodrošina sistēmai pieslēdzamās elektrostacijas atbilstību Regulā Nr.2016/631 un Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām.

V. Noslēguma jautājumi

29. Vispārējās tehniskās prasības un nosacījumus, kas ražotājam jāievēro, lai sadales sistēmai pieslēgtu jaunu elektrostaciju vai mainītu esošā pieslēguma vai elektrostacijas tehniskos parametrus, ja pieslēguma nodrošināšanai nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, sadales sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē līdz 2022.gada 1.jūnijam.

30. Ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektrostacijas pārbaužu kārtību pārvades sistēmas operators un sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, publicē savā tīmekļvietnē līdz 2022.gada 1.jūnijam.

31. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu tehniskie noteikumi ir izsniegti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem", ierīko, ievērojot izsniegtajos tehniskajos noteikumos un noslēgtajos pieslēguma līgumos iekļautos nosacījumus. 

32. Ja tehniskie noteikumi ir izsniegti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem", bet līdz šo noteikumu stāšanās spēkā dienai ražotājs ar sistēmas operatoru nav noslēdzis pieslēguma līgumu vai vienošanos par pieslēguma izbūvi, sistēmas operators 30 dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanas dienas informē ražotāju, ka ražotājam ar sistēmas operatoru 60 dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanas dienas jānoslēdz šo noteikumu 11.punktā noteiktā vienošanās. Ja ražotājs nav noslēdzis 11.punktā minēto vienošanos 60 dienu laikā, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt ražotājam izsniegtās tehniskās prasības.

33. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 34.nr.). 

34. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.maijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle A. Upena

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!