• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2021/130.1

Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 483

OP 2021/130.2

Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām
Ministru kabineta noteikumi Nr. 484

OP 2021/130.3

Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra
Ministru kabineta noteikumi Nr. 485

OP 2021/130.4

Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 486

OP 2021/130.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 487

OP 2021/130.6

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 488

OP 2021/130.7

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 490

OP 2021/130.8

Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr. 491

OP 2021/130.9

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 492

OP 2021/130.10

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 493

OP 2021/130.11

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 494

OP 2021/130.12

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 495

OP 2021/130.13

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 496

OP 2021/130.14

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 497

OP 2021/130.15

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 498

OP 2021/130.16

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500

OP 2021/130.17

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 501

OP 2021/130.18

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē
Ministru kabineta noteikumi Nr. 502

OP 2021/130.19

Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr. 503

OP 2021/130.20

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 504

OP 2021/130.21

Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 505

OP 2021/130.22

Par Arta Grinberga atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Ginta Sīviņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 461

OP 2021/130.23

Par atļauju Gintam Sīviņam savienot amatus
Ministru kabineta rīkojums Nr. 462

OP 2021/130.24

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 20. marta rīkojumā Nr. 117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 463

OP 2021/130.25

Par valsts nekustamā īpašuma Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 464

OP 2021/130.26

Par valsts nekustamā īpašuma Dārza ielā 9, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 465

OP 2021/130.27

Par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu Krāslavas Valsts ģimnāzijai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 466

OP 2021/130.28

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojumā Nr. 69 "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 467

OP 2021/130.29

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 468

OP 2021/130.30

Par nekustamā īpašuma "Jaunpriedāji" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas pirkšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 469

OP 2021/130.31

Par nekustamā īpašuma "Vītoliņi" Nītaures pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Līgatne–Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 470

OP 2021/130.32

Par nekustamā īpašuma "Mālpils šoseja 10" Garkalnē, Ropažu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne–Alauksts un valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži–Garkalne pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 471

OP 2021/130.33

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Aleksandra Grīna bulvārī 13–31, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 472

OP 2021/130.34

Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 473

OP 2021/130.35

Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jūriņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 474

OP 2021/130.36

Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 475

OP 2021/130.37

Par apropriācijas palielināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 476

OP 2021/130.38

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 477

OP 2021/130.39

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumā Nr. 466 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 478

OP 2021/130.40

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 12. marta rīkojumā Nr. 165 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 479

OP 2021/130.41

Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 480
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!