• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Saeima

Likumi  Paziņojumi  Stenogrammas

OP 2016/251.1

Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā
Likums

OP 2016/251.2

Par 10 748 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Pensija bez nodokļa" turpmāko virzību
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.3

Par Andra Bērziņa apstiprināšanu par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājas vietnieku
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.4

Par Artūra Kuča apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.5

Par Erlena Ernstsona apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.6

Par ģenerālleitnanta Raimonda Graubes atbrīvošanu no Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amata
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.7

Par ģenerālmajora Leonīda Kalniņa apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.8

Par Jāņa Neimaņa apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.9

Par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu par Fiskālās disciplīnas padomes locekli
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.10

Par Mortena Hansena (Morten Hansen) apstiprināšanu par Fiskālās disciplīnas padomes locekli
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.11

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā
Saeimas paziņojums

OP 2016/251.12

Latvijas Republikas 12.Saeimas rudens sesijas deviņpadsmitā sēde 2016.gada 15.decembrī
Saeimas sēdes stenogramma

OP 2016/251.13

Latvijas Republikas 12.Saeimas rudens sesijas divdesmitā (ārkārtas) sēde 2016.gada 20.decembrī
Saeimas sēdes stenogramma

Ministru kabinets

Noteikumi

OP 2016/251.14

Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 812

OP 2016/251.15

Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam
Ministru kabineta noteikumi Nr. 813

OP 2016/251.16

Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 834

OP 2016/251.17

Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru
Ministru kabineta noteikumi Nr. 835

OP 2016/251.18

Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2017. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 836

OP 2016/251.19

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 837

OP 2016/251.20

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 838

OP 2016/251.21

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 839

OP 2016/251.22

Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 840

OP 2016/251.23

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 778 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 841

OP 2016/251.24

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 842

OP 2016/251.25

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 843

OP 2016/251.26

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 844

OP 2016/251.27

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 845

OP 2016/251.28

Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 846

OP 2016/251.29

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 847

OP 2016/251.30

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 848

OP 2016/251.31

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. septembra noteikumos Nr. 736 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 849

OP 2016/251.32

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 850

OP 2016/251.33

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 851

OP 2016/251.34

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 852

OP 2016/251.35

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 853

OP 2016/251.36

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 854

OP 2016/251.37

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 855

OP 2016/251.38

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 856

OP 2016/251.39

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 857

OP 2016/251.40

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 858

OP 2016/251.41

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 859

OP 2016/251.42

Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanai piešķirtās ikgadējās budžeta dotācijas izlietojuma kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 860

OP 2016/251.43

Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm
Ministru kabineta noteikumi Nr. 861

OP 2016/251.44

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 862

OP 2016/251.45

Par Vienošanos par Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansēšanu un īstenošanu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 863

OP 2016/251.46

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 864

OP 2016/251.47

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumos Nr. 876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 865

OP 2016/251.48

Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām
Ministru kabineta noteikumi Nr. 866

OP 2016/251.49

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 867

OP 2016/251.50

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 868

OP 2016/251.51

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 869
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!