• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2016/250.1

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr. 810

OP 2016/250.2

Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 811

OP 2016/250.3

Par Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumu Nr. 698 "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvās padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 814

OP 2016/250.4

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 815

OP 2016/250.5

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 816

OP 2016/250.6

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2017. gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim
Ministru kabineta noteikumi Nr. 817

OP 2016/250.7

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 25. marta noteikumos Nr. 176 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 818

OP 2016/250.8

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 819

OP 2016/250.9

Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 820

OP 2016/250.10

Noteikumi par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, sistēmā iekļaujamiem datiem un to apmaiņas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 821

OP 2016/250.11

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 822

OP 2016/250.12

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 823

OP 2016/250.13

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 824

OP 2016/250.14

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 16 "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 825

OP 2016/250.15

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 619 "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 826

OP 2016/250.16

Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 827

OP 2016/250.17

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 828

OP 2016/250.18

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 829

OP 2016/250.19

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 830

OP 2016/250.20

Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 831

OP 2016/250.21

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 832

OP 2016/250.22

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 833

OP 2016/250.23

Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2016.-2018. gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 772

OP 2016/250.24

Par Ministru kabineta 2004. gada 25. augusta rīkojuma Nr. 589 "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādnēm" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 773

OP 2016/250.25

Par Ministru kabineta 2013. gada 2. decembra rīkojuma Nr. 584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 774

OP 2016/250.26

Par valsts nekustamā īpašuma Vienības gatvē 5, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 775

OP 2016/250.27

Par valsts nekustamo īpašumu Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 776

OP 2016/250.28

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 777

OP 2016/250.29

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra rīkojumā Nr. 666 "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 778

OP 2016/250.30

Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 779

OP 2016/250.31

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)
Ministru kabineta rīkojums Nr. 780

OP 2016/250.32

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 781

OP 2016/250.33

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 782

OP 2016/250.34

Par Evitu Simsoni
Ministru kabineta rīkojums Nr. 783

OP 2016/250.35

Par zemes vienības piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 784
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!