• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2023/232.3

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 403 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 683

OP 2023/232.4

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 687

OP 2023/232.5

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.4. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 689

OP 2023/232.6

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.2. pasākuma "Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 691

OP 2023/232.7

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.2. pasākuma "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 692

OP 2023/232.8

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 693

OP 2023/232.9

Par valsts nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts" Zaļesjes pagastā, Ludzas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 804

OP 2023/232.10

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa rīkojumā Nr. 213 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 58.0. versija)"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 805

OP 2023/232.11

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 806

OP 2023/232.12

Par valsts nekustamā īpašuma Strūgu ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Ukrainas māja Latvijā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 807

OP 2023/232.13

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 808

OP 2023/232.14

Par nekustamā īpašuma "Mežrozes" daļas Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 809

OP 2023/232.15

Par nekustamā īpašuma "Jaunlūči" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 810

OP 2023/232.16

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Celtnieku ielā, Ventspilī, nodošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 811

OP 2023/232.17

Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 6" Codes pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 812

OP 2023/232.18

Par nekustamā īpašuma "Strazdiņi" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 813

OP 2023/232.19

Par nekustamā īpašuma "Jaunkugas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 814

OP 2023/232.20

Par nekustamā īpašuma "Cēsnieki" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 815

OP 2023/232.21

Par Valmieras novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Kalnmētras" Kauguru pagastā, Valmieras novadā, un "Kaimiņi" un "Maijrozītes" Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, daļu pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 816

OP 2023/232.22

Par nekustamā īpašuma "Saulītes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 817

OP 2023/232.23

Par nekustamā īpašuma "Vidgriezes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 818

OP 2023/232.24

Par valsts nekustamā īpašuma "Krustkalnu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 819

OP 2023/232.25

Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" peļņas daļu par 2022. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 820

OP 2023/232.26

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ēbelmuižas ielā 6–13, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 821

OP 2023/232.27

Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ošu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 822

OP 2023/232.28

Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Maliņa" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 823

OP 2023/232.29

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 824

OP 2023/232.30

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 825

OP 2023/232.31

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 826

OP 2023/232.32

Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 75, Rīgā, nodošanu Kultūras ministrijas valdījumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" pamatkapitālā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 827

OP 2023/232.33

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Finanšu ministrijas budžetu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 828

OP 2023/232.34

Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 829

OP 2023/232.35

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 14. jūlija rīkojumā Nr. 430 "Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 830

OP 2023/232.36

Par vienreizējā maksājuma apmēra apstiprināšanu saistībā ar tiesībām noslēgt apbūves tiesību līgumu stratēģiski nozīmīgu vējparku izvietošanai valsts meža zemē
Ministru kabineta rīkojums Nr. 831

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Vispārīgie administratīvie akti
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!