• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 69A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2023/69.4

Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļmaķedonijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 159

OP 2023/69.5

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 442 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" pirmās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 160

OP 2023/69.6

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 162

OP 2023/69.7

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 163

OP 2023/69.8

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 164

OP 2023/69.9

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr. 166

OP 2023/69.10

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 167

OP 2023/69.11

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 168

OP 2023/69.12

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 169

OP 2023/69.13

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 170

OP 2023/69.14

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 171

OP 2023/69.15

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 708 "Par Latvijas Republikas nodomu pievienoties Starptautiskajai Enerģētikas aģentūrai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 183

OP 2023/69.16

Par valsts meža zemes "Virānes mežs" Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, atsavināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 184

OP 2023/69.17

Par valstij piekritīgas zemes vienības Plāteru ielā 3, Daugavpilī, 3/4 domājamo daļu nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 185

OP 2023/69.18

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas–Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 189

OP 2023/69.19

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Kadiķi P" Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 190

OP 2023/69.20

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Selgas ielas atzars" Rojas pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 191

OP 2023/69.21

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 192

OP 2023/69.22

Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 195

Ogres novada dome

Saistošie noteikumi

OP 2023/69.35

Par Ogres novada pašvaldības 2011. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11/2011 "Detālplānojums zemes gabalam "Jaunozoliņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. kad. Nr. 7480-005-0091", 2009. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 138 "Detālplānojums zemes gabalam Salas ielā 3B, Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā, kad. Nr. 7401-001-0440", 2009. gada 12. marta saistošo noteikumu Nr. 135 "Detālplānojums zemes gabalam "Ķoderi", kad. Nr. 7480-005-0224, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, Ogres rajonā", 2011. gada 20. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2011 "Detālplānojums zemes gabalam "Salči", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. Nr. 7480-005-0064", 2007. gada 6. decembra saistošo noteikumu Nr. 101 "Detālplānojums zemes gabalam "Krastmalas iela 34" Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.", 2011. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10/2011 "Detālplānojums zemes gabalam "Dzeņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. Nr. 7480-005-0340", 2011. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14/2011 "Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes prospektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. apz. 7401-005-0189", 2007. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 96 "Detālplānojums zemes gabalam, "Laumiņas", Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr. 7480-005-0018", 2007. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 95 "Detālplānojums zemesgabaliem "Madaras", "Šīroņi", "Šīroņi-1" Ogresgala pagastā, Ogres novadā", 2010. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 40/2010 "Detālplānojums 1. un 2. zemes vienībām nekustamajā īpašumā "Vilciņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apzīm. 7480-005-0144 un 7480-005-0060", 2006. gada 15. jūnija saistošo noteikumu Nr. 64 "Detālais plānojums zemes gabaliem Brīvības ielā 15, kadastra numurs 7401-003-0339, Parka ielā 1C, kadastra numurs 7401-003- 0442, Meža prospektā 2B, kadastra numurs 7401-003-0011, kā arī Parka ielas posmā no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam un Pļavas iela Ogres novada, Ogres pilsētā", 2009. gada 25. jūnija saistošo noteikumu Nr. 141 "Detālplānojums zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.", 2009. gada 12. februāra saistošo noteikumu Nr. 130 "Detālplānojums zemes gabalam "Norupes ielā 3A", Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā, kad. Nr. 7401-003-0545", 2005. gada 7. jūlija saistošo noteikumu Nr. 43 "Detālais plānojums zemes gabalam, Klusā ielā 17, kadastra numurs 7401-003-0567, Ogres novada Ogres pilsētā", 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 93 "Detālais plānojums zemes gabalam Vārpas ielā 10, Ogres novada Ogres pilsētā, kad. Nr. 7401-003-0286", 2009. gada 15. oktoba saistošo noteikumu Nr. 18/2009 "Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B, Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. Nr. 7401-003-0290", 2007. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 102 "Detālplānojums zemes gabalam "Zaķu iela 3A", kad. Nr. 7401-003-0454, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.", 2005. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 46 "Detālais plānojums zemes gabalam, Pagasta ielā 7, kadastra numurs 7401-006-0466, Ogres novada Ogres pilsētā", 2005. gada 12. maija saistošo noteikumu Nr. 39 "Detālais plānojums zemes gabalam Ogrē, Daugavpils ielā 45A" apstiprināšanu", 2008. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 126 "Detālplānojums zemes gabalam "Strēlnieku ielā 30A", kad. Nr. 7401-005-0278, Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā" atcelšanu
Ogres novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2023
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!