• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 75A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/75.1

Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskajiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 224

OP 2022/75.2

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 225

OP 2022/75.3

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 226

OP 2022/75.4

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 227

OP 2022/75.5

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 228

OP 2022/75.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 229

OP 2022/75.7

Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 230

OP 2022/75.8

Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 232

OP 2022/75.9

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 95 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 233

OP 2022/75.10

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 29. maija rīkojumā Nr. 284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 256

OP 2022/75.11

Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju
Ministru kabineta rīkojums Nr. 257

OP 2022/75.12

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60A, Madonā, Madonas novadā, un valstij piekrītošo būvju nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 258

OP 2022/75.13

Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta (Asylum, Migration and Integration Fund emergency assistance) projektu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 259

OP 2022/75.14

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 260

OP 2022/75.15

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 261

OP 2022/75.16

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 262

OP 2022/75.17

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 263

OP 2022/75.18

Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu N. Grūbim
Ministru kabineta rīkojums Nr. 265

OP 2022/75.19

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 268
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!