• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 210A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2021/210.5

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 714

OP 2021/210.6

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 715

OP 2021/210.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 716

OP 2021/210.8

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 717

OP 2021/210.9

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 718

OP 2021/210.10

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 760 "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 719

OP 2021/210.11

Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 720

OP 2021/210.12

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos
Ministru kabineta rīkojums Nr. 751

OP 2021/210.13

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 752

OP 2021/210.14

Par nekustamā īpašuma "Mālmuiža" Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 753

OP 2021/210.15

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 754

OP 2021/210.16

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 755

OP 2021/210.17

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284 "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 756

OP 2021/210.18

Par nekustamā īpašuma "Mežastrumalas" Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu būvniecībai Ogres novadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 757

OP 2021/210.19

Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
Ministru kabineta rīkojums Nr. 758

OP 2021/210.20

Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
Ministru kabineta rīkojums Nr. 759

OP 2021/210.21

Par apropriācijas palielināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 760

OP 2021/210.22

Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ceļš 2" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 761

OP 2021/210.23

Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 762

OP 2021/210.24

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 763

OP 2021/210.25

Par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 764

OP 2021/210.26

Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 765

OP 2021/210.27

Par valsts aizdevuma izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 766

OP 2021/210.28

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 236 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 767

OP 2021/210.29

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 56 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 768

OP 2021/210.30

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 769

OP 2021/210.31

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 770

OP 2021/210.32

Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2020. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 771

OP 2021/210.33

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 772

OP 2021/210.34

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 773

OP 2021/210.35

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 777
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!