• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2016/29.1

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 82

OP 2016/29.2

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 83

OP 2016/29.3

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 84

OP 2016/29.4

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 86

OP 2016/29.5

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 87

OP 2016/29.6

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 88

OP 2016/29.7

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 89

OP 2016/29.8

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 90

OP 2016/29.9

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 91

OP 2016/29.10

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos
Ministru kabineta noteikumi Nr. 92

OP 2016/29.11

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 93

OP 2016/29.12

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 94

OP 2016/29.13

Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme
Ministru kabineta noteikumi Nr. 95

OP 2016/29.14

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 96

OP 2016/29.15

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 97

OP 2016/29.16

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr. 112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 98

OP 2016/29.17

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 99

OP 2016/29.18

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 100

OP 2016/29.19

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 101

OP 2016/29.20

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 102

OP 2016/29.21

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 117

OP 2016/29.22

Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 26. janvāra rīkojumā Nr. 59 "Par pabalstu 1991. gada janvāra barikāžu laikā bojā gājušo personu radiniekiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 118

OP 2016/29.23

Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 119

OP 2016/29.24

Par valsts nekustamā īpašuma Zalves ielā 52B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 120

OP 2016/29.25

Par valsts nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 121

OP 2016/29.26

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. septembra rīkojumā Nr. 452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 122

OP 2016/29.27

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 5. februāra rīkojumā Nr. 63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 123

OP 2016/29.28

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 124

OP 2016/29.29

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 125

OP 2016/29.30

Par Starptautiskās Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta posma norises turpināšanu Latvijā 2017.–2019. gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 126

OP 2016/29.31

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 127

OP 2016/29.32

Par Valentīnu Hitrovu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 128

OP 2016/29.33

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 135

OP 2016/29.34

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 136
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!