Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi

OP 2015/252.1

Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 23. septembra noteikumos Nr. 336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 700

OP 2015/252.2

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1528 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 701

OP 2015/252.3

Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei
Ministru kabineta noteikumi Nr. 709

OP 2015/252.4

Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 710

OP 2015/252.5

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 724

OP 2015/252.6

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 725

OP 2015/252.7

Noteikumi par 2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 729

OP 2015/252.8

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 4. septembra noteikumos Nr. 619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 730

OP 2015/252.9

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumos Nr. 198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 731

OP 2015/252.10

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 732

OP 2015/252.11

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. septembra noteikumos Nr. 817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4. aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 733

OP 2015/252.12

Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni
Ministru kabineta noteikumi Nr. 736

OP 2015/252.13

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 737

OP 2015/252.14

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 738

OP 2015/252.15

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 739

OP 2015/252.16

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 740

OP 2015/252.17

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 748

OP 2015/252.18

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 749

OP 2015/252.19

Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016. gadam
Ministru kabineta noteikumi Nr. 750

OP 2015/252.20

Noteikumi par statistikas izstrādes, datu iegūšanas, apstrādes, analīzes un izplatīšanas pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu apmēru
Ministru kabineta noteikumi Nr. 751

OP 2015/252.21

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 367 "Nacionālais numerācijas plāns"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 753

OP 2015/252.22

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 754

OP 2015/252.23

Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 755

OP 2015/252.24

Kārtība, kādā sagatavo vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr. 756

OP 2015/252.25

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2016. gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim
Ministru kabineta noteikumi Nr. 757

OP 2015/252.26

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 758

OP 2015/252.27

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 759

OP 2015/252.28

Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 760

OP 2015/252.29

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 761

OP 2015/252.30

Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 762

OP 2015/252.31

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 763

OP 2015/252.32

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 765

OP 2015/252.33

Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 766

OP 2015/252.34

Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 767

OP 2015/252.35

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 768

OP 2015/252.36

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 769

OP 2015/252.37

Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 770

OP 2015/252.38

Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 771

OP 2015/252.39

Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 236 "Aizsardzības ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

OP 2015/252.40

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 774

OP 2015/252.41

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 777

OP 2015/252.42

Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 778

OP 2015/252.43

Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 779

OP 2015/252.44

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1476 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4. aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 780

OP 2015/252.45

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 781

OP 2015/252.46

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 782
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!