• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Saeima

Likumi

OP 2014/257.1

Iekšējās drošības biroja likums
Likums

OP 2014/257.2

Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā
Likums

OP 2014/257.3

Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
Likums

OP 2014/257.4

Grozījumi Augstskolu likumā
Likums

OP 2014/257.5

Grozījumi Autortiesību likumā
Likums

OP 2014/257.6

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
Likums

OP 2014/257.7

Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā
Likums

OP 2014/257.8

Grozījumi Izglītības likumā
Likums

OP 2014/257.9

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
Likums

OP 2014/257.10

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
Likums

OP 2014/257.11

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
Likums

OP 2014/257.12

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Likums

OP 2014/257.13

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Likums

OP 2014/257.14

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Likums

OP 2014/257.15

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
Likums

OP 2014/257.16

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Likums

OP 2014/257.17

Grozījumi Maksātnespējas likumā
Likums

OP 2014/257.18

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likums

OP 2014/257.19

Grozījums likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību"
Likums

OP 2014/257.20

Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
Likums

OP 2014/257.21

Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Likums

OP 2014/257.22

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Likums

OP 2014/257.23

Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā
Likums

OP 2014/257.24

Par valsts budžetu 2015.gadam
Likums

OP 2014/257.25

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam
Likums

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2014/257.26

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.753

OP 2014/257.27

Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.757

OP 2014/257.28

Kārtība, kādā izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām iegūst turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus
Ministru kabineta noteikumi Nr.788

OP 2014/257.29

Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža
Ministru kabineta noteikumi Nr.789

OP 2014/257.30

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām
Ministru kabineta noteikumi Nr.790

OP 2014/257.31

Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.791

OP 2014/257.32

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"
Ministru kabineta noteikumi Nr.793

OP 2014/257.33

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
Ministru kabineta noteikumi Nr.794

OP 2014/257.34

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.795

OP 2014/257.35

Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos
Ministru kabineta noteikumi Nr.796

OP 2014/257.36

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumos Nr.149 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.797

OP 2014/257.37

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000""
Ministru kabineta noteikumi Nr.798

OP 2014/257.38

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība""
Ministru kabineta noteikumi Nr.799

OP 2014/257.39

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija""
Ministru kabineta noteikumi Nr.800

OP 2014/257.40

Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas
Ministru kabineta noteikumi Nr.801

OP 2014/257.41

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.802

OP 2014/257.42

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.803

OP 2014/257.43

Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.804

OP 2014/257.44

Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.805

OP 2014/257.45

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.806

OP 2014/257.46

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2015.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.807

OP 2014/257.47

Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma
Ministru kabineta noteikumi Nr.808

OP 2014/257.48

Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.809

OP 2014/257.49

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.810

OP 2014/257.50

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"
Ministru kabineta noteikumi Nr.811

OP 2014/257.51

Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
Ministru kabineta noteikumi Nr.812

OP 2014/257.52

Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī
Ministru kabineta noteikumi Nr.813

OP 2014/257.53

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.814

OP 2014/257.54

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.816

OP 2014/257.55

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.817

OP 2014/257.56

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.818

OP 2014/257.57

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.46 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.819

OP 2014/257.58

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.820

OP 2014/257.59

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"
Ministru kabineta noteikumi Nr.825

OP 2014/257.60

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr.827

OP 2014/257.61

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr.828

OP 2014/257.62

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.830

OP 2014/257.63

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2015.gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim
Ministru kabineta noteikumi Nr.831

OP 2014/257.64

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3. aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās""
Ministru kabineta noteikumi Nr.844

OP 2014/257.65

Par papildu finansējuma piešķiršanu 2016.–2018.gadam, lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēkiem
Ministru kabineta rīkojums Nr.808

OP 2014/257.66

Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2015.gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.809

OP 2014/257.67

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam
Ministru kabineta rīkojums Nr.810

OP 2014/257.68

Par valsts īpašuma objektu Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr.811

OP 2014/257.69

Par valsts nekustamā īpašuma "Līgo pļava" Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.812

OP 2014/257.70

Par valsts nekustamā īpašuma "Mežirbes" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.813

OP 2014/257.71

Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.814

OP 2014/257.72

Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai
Ministru kabineta rīkojums Nr.816

OP 2014/257.73

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.232 "Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju"
Ministru kabineta rīkojums Nr.817

OP 2014/257.74

Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.818

OP 2014/257.75

Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā
Ministru kabineta rīkojums Nr.819

OP 2014/257.76

Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai
Ministru kabineta rīkojums Nr.820

OP 2014/257.77

Par Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra rīkojuma Nr.785 "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr.821

OP 2014/257.78

Par studiju virziena atvēršanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola"
Ministru kabineta rīkojums Nr.822
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!