• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Saeima

Likumi  Paziņojumi

OP 2013/252.1

Grozījumi Kriminālprocesa likumā
Likums

OP 2013/252.2

Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
Likums

OP 2013/252.3

Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā
Likums

OP 2013/252.4

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likums

OP 2013/252.5

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likums

OP 2013/252.6

Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu
Likums

OP 2013/252.7

Par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Likums

OP 2013/252.8

Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstībai
Likums

OP 2013/252.9

Par nekustamā īpašuma "Novadnieki" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstībai
Likums

OP 2013/252.10

Par Ilo Kāzika (Ülo Kaasik) apstiprināšanu par Fiskālās disciplīnas padomes locekli
Saeimas paziņojums

OP 2013/252.11

Par Ineša Feifera apstiprināšanu par Fiskālās disciplīnas padomes locekli
Saeimas paziņojums

OP 2013/252.12

Par Ingara Eriņa apstiprināšanu par Fiskālās disciplīnas padomes locekli
Saeimas paziņojums

OP 2013/252.13

Par Jāņa Platā apstiprināšanu par Fiskālās disciplīnas padomes locekli
Saeimas paziņojums

OP 2013/252.14

Par Maijas Bogdanes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi
Saeimas paziņojums

OP 2013/252.15

Par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu par Fiskālās disciplīnas padomes locekli
Saeimas paziņojums

OP 2013/252.16

Par Mortena Hansena (Morten Hansen) apstiprināšanu par Fiskālās disciplīnas padomes locekli
Saeimas paziņojums

OP 2013/252.17

Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās
Saeimas paziņojums

Ministru kabinets

Noteikumi  Instrukcijas  Rīkojumi

OP 2013/252.18

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1454

OP 2013/252.19

Medību saimniecības attīstības fonda nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.1455

OP 2013/252.20

Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam
Ministru kabineta noteikumi Nr.1507

OP 2013/252.21

Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājumu darījumiem ar naftas produktiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1508

OP 2013/252.22

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1509

OP 2013/252.23

Sabiedriskā transporta padomes nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.1511

OP 2013/252.24

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1512

OP 2013/252.25

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1513

OP 2013/252.26

Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam
Ministru kabineta noteikumi Nr.1514

OP 2013/252.27

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1515

OP 2013/252.28

Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1516

OP 2013/252.29

Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1517

OP 2013/252.30

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1518

OP 2013/252.31

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.78 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1519

OP 2013/252.32

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1520

OP 2013/252.33

Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1521

OP 2013/252.34

Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1525

OP 2013/252.35

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1526

OP 2013/252.36

Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1531

OP 2013/252.37

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1532

OP 2013/252.38

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1533

OP 2013/252.39

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1534

OP 2013/252.40

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"
Ministru kabineta instrukcija Nr.18

OP 2013/252.41

Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
Ministru kabineta rīkojums Nr.675

OP 2013/252.42

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ADUGS" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.676

OP 2013/252.43

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alfa Agro" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.677

OP 2013/252.44

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tecnopali North Europe" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.678

OP 2013/252.45

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avileks" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.679

OP 2013/252.46

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cotton Club Liepāja" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.680

OP 2013/252.47

Par akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.681

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

FKTK

Noteikumi

OP 2013/252.50

Grozījumi Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteikumos
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.281

OP 2013/252.51

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr.61 "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.282

OP 2013/252.52

Grozījumi "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.283

OP 2013/252.53

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr.165 "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.284

OP 2013/252.54

Normatīvie noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.575/2013 (2013.gada 26.jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr.648/2012 paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.285

OP 2013/252.55

Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos"
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.286

OP 2013/252.56

Grozījumi "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos"
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.287

OP 2013/252.57

Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.288

OP 2013/252.58

Grozījumi "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos"
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.289

OP 2013/252.59

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2014.gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.290

OP 2013/252.60

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.06.2007. noteikumu Nr.83 "Banku ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.292
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!