• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 26.02.2010., Nr. 33 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2010/02/26/nr/33
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Ministru kabineta noteikumi

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.109
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr.150
Par Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.526 "Noteikumi par Naturalizācijas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.154
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.32 "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni"
Ministru kabineta noteikumi Nr.155
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.156
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.639 "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.878 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru"
Ministru kabineta noteikumi Nr.159
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.245 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.160
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.786 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.161
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.162
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus
Ministru kabineta noteikumi Nr.163
Noteikumi par kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai, un gadījumiem, kuros var nenoskaidrot valsts iestāžu vajadzību pēc citām valsts iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas
Ministru kabineta noteikumi Nr.164
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.165
Ārpus kārtas transportējamo preču saraksts ārējo robežu robežšķērsošanas vietās
Ministru kabineta noteikumi Nr.166
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.2.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai""
Ministru kabineta noteikumi Nr.167
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem""
Ministru kabineta noteikumi Nr.168
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem""
Ministru kabineta noteikumi Nr.169
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"
Ministru kabineta noteikumi Nr.170
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana""
Ministru kabineta noteikumi Nr.171
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana""
Ministru kabineta noteikumi Nr.172
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.173
Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas
Ministru kabineta noteikumi Nr.174
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"
Ministru kabineta noteikumi Nr.175
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.176
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.177
Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.178
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki"
Ministru kabineta noteikumi Nr.179
Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.180
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.189
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.190
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.191
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.948 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam"
Ministru kabineta noteikumi Nr.192
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.193

Ministru kabinetā

Grozījumi programmā "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.–2013.gadam"
Ministru kabineta rīkojums Nr.92
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "VMF Staiceles mežniecība" Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju, Alojas novadā
Ministru kabineta rīkojums Nr.93
Grozījumi darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi"
Ministru kabineta rīkojums Nr.94
Par zemes vienības "Stūrmaņi" Olaines novada Olaines pagastā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.95
Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.96
Par Ekonomikas ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.97
Par valsts nekustamās mantas Liepājā, Malkas ielā 3A, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.98
Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Liepājā, Vidusceļa ielā 23, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.99
Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.100
Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.102
Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.101
Grozījumi Programmā vardarbības ģimenē mazināšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr.103
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "Par Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam"
Ministru kabineta rīkojums Nr.104
Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.105
Par nekustamā īpašuma Dobelē, Brīvības ielā 1, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.106
Par nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.107
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļu ielā 18, Daugavpilī, saglabāšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.108
Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta vadības grupas izveidi
Ministru kabineta rīkojums Nr.109
Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–2013.gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr.110
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam"
Ministru kabineta rīkojums Nr.111
Par valsts autoceļa V917 Vietalva–Sausnēja–Irši posma 10,8.–13,4.km nodošanu Ērgļu novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.112
Par valsts autoceļa V917 Vietalva–Sausnēja–Irši posma 13,4.–14,9.km nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.113
Par Pasākumu plānu iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr.114
Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)
Ministru kabineta rīkojums Nr.115
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve" Vārves pagastā, Ventspils novadā
Ministru kabineta rīkojums Nr.117

Informācija

Institūcijās, struktūrās, nozarēs

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!