• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumi Nr. 170 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.02.2010., Nr. 33 https://www.vestnesis.lv/ta/id/205787

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.171

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana""

Vēl šajā numurā

26.02.2010., Nr. 33

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 170

Pieņemts: 23.02.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta ceturto daļu,
22.panta ceturto daļu, 27.panta otro daļu, 28.panta sesto daļu, 29.panta otro daļu
un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 121.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārdiem "29.panta otro daļu" ar vārdiem un skaitli "un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu";

1.2. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. attīstības plānošanas dokumentu (turpmāk – plānošanas dokumenti) projektus;";

1.3. svītrot 2.2.apakšpunktu;

1.4. izteikt 2.7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.2. Latvijas Republikas nostājas Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā izskatāmajās lietās vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 258., 259. un 260.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros (turpmāk – nostāja) projektu;";

1.5. izteikt 2.8. un 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.  Latvijas Republikas tiesā iesniedzamo Ministru kabineta dokumentu (turpmāk – tiesā iesniedzamais dokuments) projektus;

2.9. Ministru kabineta vēstules projektu Saeimai, tiesībsargam vai citai valsts institūcijai vai amatpersonai (turpmāk – Ministru kabineta vēstules projekts).";

1.6. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu, tam pievieno paredzētā tiesiskā regulējuma iespējamās sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu, kas sastāv no atsevišķām tematiskām sadaļām (turpmāk – anotācija). Šo noteikumu 2.3.3., 2.3.4., 2.4.1., 2.4.2. un 2.5.apakšpunktā minētajiem tiesību aktu projektiem pievieno anotāciju, kurā aizpildīta vismaz sadaļa par tiesību akta projekta nepieciešamību, bet pārējās anotācijas sadaļas aizpilda, ja tiesību akta projekts skar attiecīgajā sadaļā minētos jautājumus. Šo noteikumu 2.4.3.apakšpunktā minētajam tiesību akta projektam informāciju par projekta būtību un nepieciešamību norāda pavadvēstulē, bet, ja nepieciešams detalizētāk aprakstīt šā tiesību akta projekta ietekmi, aizpilda attiecīgās anotācijas sadaļas.";

1.7. papildināt 4.punktu aiz vārda "ministriju" ar vārdiem "un citu valsts pārvaldes iestāžu";

1.8. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Atbildīgā ministrija vai cita institūcija nodrošina:

24.1. iesniegto dokumentu savstarpējo atbilstību, tajos minēto faktu un datu, kā arī izvērtējuma patiesumu un aktualitāti;

24.2. papīra un elektroniskās versijas savstarpējo atbilstību, ja dokuments iesniegts gan papīra formā, gan elektroniski;

24.3. iesniegto dokumentu izvērtējumu atbilstoši Informācijas atklātības likuma un citu informācijas pieejamību regulējošo normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, arī pieejamības ierobežojuma norādi uz katra attiecīgā dokumenta. Valsts kanceleja iesniegtā dokumenta pieejamības statusu negroza.";

1.9. papildināt 59.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Informatīvajā ziņojumā neietver konceptuālus jautājumus.";

1.10. papildināt noteikumus ar 59.punktu šādā redakcijā:

"59.1 Informatīvā ziņojuma projektu, kurš paredz institūciju turpmāku rīcību, var iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, ja tas attiecas uz:

59.1. Latvijas dalību Eiropas Savienības lēmumu ierosināšanas, sagatavošanas un pieņemšanas procesā;

59.2. Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanu;

59.3. Eiropas Savienības tiesību pārkāpumiem;

59.4. tiesvedības procesiem Eiropas Savienības Tiesā vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā;

59.5. Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautisko līgumu izpildi cilvēktiesību aizsardzības jomā un ar tiem saistītiem sūdzību izskatīšanas mehānismiem.";

1.11. papildināt 63.2.apakšpunktu aiz vārdiem "plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvis" ar vārdiem "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvis";

1.12. papildināt noteikumus ar 65.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.6.1 pirms izskatīšanas Ministru kabinetā izskata Latvijas Republikas oficiālā viedokļa projektus valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās vai ar to izstrādi saistītos jautājumus, ja nav iespējams vienoties par ministriju vai citu institūciju atbildības un kompetenču sadalījumu;";

1.13. papildināt 73.punktu aiz vārdiem "pilsonības atjaunošanu" ar vārdiem "pastāvīgo konsultatīvo padomju vai pastāvīgo darba grupu izveidi";

1.14. papildināt noteikumus ar 73.punktu šādā redakcijā:

"73.1 Saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību (noklusējuma saskaņojums; šo noteikumu 90.punkts) var piemērot tiesību aktu projektiem, kuriem nav ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kuri neskar administratīvo procesu, valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un cilvēka pamattiesību jautājumus un kuri izstrādāti:

73.1. lai nodrošinātu Eiropas Savienības prasību ieviešanu vai Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu izpildi, un satur konkrētas tehniskas un drošības prasības, tehniskās specifikācijas, dokumentu paraugus, sistematizētus objektu sarakstus vai nomenklatūras kodus statistiskajām vajadzībām;

73.2. lai normatīvajos aktos aizstātu valsts institūcijas nosaukumu, ja lēmums par attiecīgo institūciju (piemēram, tās reorganizāciju) pēc būtības ir jau pieņemts.";

1.15. papildināt noteikumus ar 74.punktu šādā redakcijā:

"74.1 Attiecībā uz šo noteikumu 73.punktā minētajiem tiesību aktu projektiem pieteikumā norāda projekta veidu, politikas jomu (3.pielikums), projekta nosaukumu, informāciju par projekta izstrādātāju un atzinumu sniegšanas termiņu atbilstoši šo noteikumu 90.punktam.";

1.16. svītrot 78.punkta pirmajā teikumā vārdu "papildu";

1.17. izteikt 84.punktu šādā redakcijā:

"84. Ja ministrija izsludināto projektu sešu mēnešu laikā neiesniedz Valsts kancelejā, lai virzītu izskatīšanai noteiktā kārtībā Ministru kabinetā (Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdē), Valsts kanceleja izsludināto projektu iekļauj Valsts sekretāru sanāksmē atsaucamo projektu sarakstā.";

1.18. izteikt 88.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgās ministrijas izsludināto projektu (kas ievietots Ministru kabineta mājaslapā internetā), izņemot šo noteikumu 73.punktā minētos projektus, saskaņo ar Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītajām ministrijām un citām institūcijām.";

1.19. izteikt 89. un 90.punktu šādā redakcijā:

"89. Izsludināto projektu (šo noteikumu 74. un 88.punkts) saskaņo vienā no šādiem veidiem:

89.1. sniedzot atzinumu, kurā iekļauts projekta vērtējums, izteikti pamatoti iebildumi un sniegti priekšlikumi;

89.2. apliecinot ar attiecīgās ministrijas valsts sekretāra vai citas institūcijas vadītāja vai viņu pilnvarotas amatpersonas vīzu uz projekta un anotācijas, ka iebildumu un priekšlikumu nav;

89.3. elektroniski informējot atbildīgo ministriju, ka iebildumu un priekšlikumu nav (ministrija sistēmā DAUKS atzīmē saskaņošanu, bet cita institūcija nosūta paziņojumu uz atbildīgās ministrijas oficiālo elektroniskā pasta adresi).

90. Ja ministrija vai cita institūcija (arī šo noteikumu 91.punktā minētās ministrijas un citas institūcijas) nedēļas laikā pēc izsludināšanas (ja Valsts sekretāru sanāksmē nav noteikts cits termiņš, kas nevar būt īsāks par trijām darbdienām) nesniedz atzinumu vai citu informāciju par šo noteikumu 73.punktā minētā projekta nesaskaņošanu (šo noteikumu 89.punkts), projektu uzskata par saskaņotu (noklusējuma saskaņojums) un atbildīgā ministrija iesniedz to noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.";

1.20. papildināt noteikumus ar 90.punktu šādā redakcijā:

"90.1 Ja ministrija vai cita institūcija šo noteikumu 90.punktā minētajā termiņā sniedz atzinumu ar iebildumiem vai elektroniski informē atbildīgo ministriju, ka iebilst pret noklusējuma saskaņojuma procedūras piemērošanu, atzinumu sniegšanas termiņš šim projektam tiek pagarināts par vienu nedēļu un saskaņošana tiek organizēta šajos noteikumos noteiktajā parastajā kārtībā.";

1.21. papildināt 91.punkta ievaddaļu aiz vārda "atzinums" ar vārdu "(saskaņojums)";

1.22. aizstāt 98.punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 89.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā apliecinājušas, ka iebildumu nav" ar vārdiem "noteiktā kārtībā apliecinājušas, ka iebildumu nav, kā arī tām ministrijām un citām institūcijām, kuras skar projektā izdarītās būtiskās izmaiņas";

1.23. svītrot 101.punkta trešo teikumu;

1.24. izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Organizējot saskaņošanu elektroniski, informāciju par saskaņošanu vai iebildumiem noteiktajā termiņā vienlaikus nosūta atbildīgajai ministrijai un citiem saskaņošanas dalībniekiem. Informāciju sūta no atzinuma izstrādātāja
e-pasta uz atbildīgās ministrijas atbildīgās amatpersonas un citu saskaņošanas dalībnieku – atzinumu izstrādātāju – e-pastu.";

1.25. aizstāt 109.punktā vārdus un skaitļus "nekā divas nedēļas (šo noteikumu 74. un 88.punkts) pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē" ar vārdiem un skaitļiem "nekā šo noteikumu 88. un 90.punktā paredzētais pamattermiņš";

1.26. izteikt 111.punktu šādā redakcijā:

"111. Par šo noteikumu 73.punktā minētajiem tiesību aktu projektiem, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, nepieciešami šādi atzinumi (saskaņojumi):

111.1. no Finanšu ministrijas – Ministru kabineta rīkojuma projektam par speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, Ministru kabineta balvas piešķiršanu un personas izdošanu ārvalstij;

111.2. no Ārlietu ministrijas – Ministru kabineta rīkojuma projektam par personas izdošanu ārvalstij;

111.3. no tām ministrijām un institūcijām, kuras nav projekta iesniedzējas un kuru pārstāvjus paredzēts iekļaut attiecīgajā padomē vai darba grupā, – Ministru kabineta rīkojuma projektam par pastāvīgo konsultatīvo padomju vai pastāvīgo darba grupu izveidi.";

1.27. izteikt 113.punktu šādā redakcijā:

"113. Ministrija izstrādāto tiesā iesniedzamā dokumenta projektu (izņemot Satversmes tiesā iesniedzamā dokumenta projektu; šo noteikumu 113.punkts) ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms Ministru prezidenta rezolūcijā noteiktā termiņa beigām elektroniski nosūta saskaņošanai ministrijām vai citām institūcijām, kuru kompetenci jautājums tieši skar.";

1.28. papildināt noteikumus ar 113.1, 113. un 113.punktu šādā redakcijā:

"113.1 Saņemot Ministru kabinetam adresētu Satversmes tiesas dokumentu, Valsts kanceleja elektroniski (uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi):

113.1. nekavējoties informē ministriju, kas ir apstrīdētā tiesību akta projekta izstrādātāja (atbildīgā ministrija), par saņemto Satversmes tiesas dokumentu;

113.2. saskaņo ar atbildīgo ministriju un citām ministrijām, kuru kompetencē ir attiecīgie jautājumi, tās institūciju amatpersonas, kas ir atbildīgas par Satversmes tiesai iesniedzamā dokumenta projekta sagatavošanu;

113.3. ņemot vērā Satversmes tiesas dokumentā minēto termiņu, vienojas ar atbildīgo ministriju un citām iesaistītajām ministrijām par termiņu, kādā atbildīgā ministrija elektroniski nosūtīs Valsts kancelejai Satversmes tiesā iesniedzamā dokumenta projekta darba variantu, iekļaujot tajā lietas faktiskos apstākļus un pretargumentāciju.

113.2 Valsts kanceleja, saņemot atbildīgās ministrijas sagatavoto Satversmes tiesā iesniedzamā dokumenta projekta darba variantu un citu iesaistīto ministriju saņemtos papildinājumus, tos juridiski izvērtē, papildina ar juridisko argumentāciju un apkopoto Satversmes tiesā iesniedzamā dokumenta projekta darba variantu elektroniski saskaņo ar atbildīgo ministriju un citām iesaistītajām ministrijām. Atbildīgā ministrija saskaņoto Satversmes tiesā iesniedzamā dokumenta projektu saskaņā ar Ministru prezidenta rezolūciju iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

113.3 Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā nodrošina atbildīgā ministrija un Valsts kanceleja, bet, ja apstrīdētā tiesību akta izstrādes gaitā Valsts kancelejai ir bijuši būtiski konceptuāli iebildumi, kuri tiesību akta saskaņošanas un pieņemšanas procesā nav ņemti vērā, Satversmes tiesā iesniedzamā dokumenta projekta sagatavošanu, iesniegšanu Ministru kabinetā un valsts interešu pārstāvību Satversmes tiesā nodrošina atbildīgā ministrija.";

1.29. svītrot 114.punktā vārdu "Saeimai";

1.30. papildināt 116.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Par Ministru kabineta lietu nevar pasludināt plānošanas dokumenta projektu.";

1.31. izteikt 117. un 118.punktu šādā redakcijā:

"117. Ja Ministru kabineta loceklis lūdz Ministru prezidentu pasludināt tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu (šo noteikumu 59.punkts) par Ministru kabineta lietu, projektu šo noteikumu 89.punktā noteiktajā kārtībā saskaņo ar ministrijām un citām institūcijām, kuru kompetenci jautājums tieši skar, bet noteikti ar:

117.1. Tieslietu ministriju;

117.2. Finanšu ministriju;

117.3. Valsts kanceleju (attiecībā uz tiesību aktu projektiem – tikai tos, kuri skar valsts pārvaldes attīstības jomu).

118. Lūdzot Ministru prezidentu pasludināt jautājumu par Ministru kabineta lietu, iesniedzējs pavadvēstulē norāda steidzamības pamatojumu (5.pielikums).";

1.32. izteikt 120.punktu šādā redakcijā:

"120. Ja šo noteikumu 117.punktā minētajos atzinumos izteikti iebildumi, ministrija pēc to saņemšanas sagatavo izziņu un kopā ar precizēto projektu (tā anotāciju) elektroniski nosūta atzinuma sniedzējam pirms projekta iesniegšanas Ministru kabineta sēdē.";

1.33. izteikt 122.punktu šādā redakcijā:

"122. Izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē paredzētos plānošanas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus, informatīvos ziņojumus un citus dokumentus, kā arī tiem pievienotos dokumentus (saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikuma II daļu), izņemot dokumentus, kuriem noteikts statuss "DIENESTA VAJADZĪBĀM" vai kuri satur valsts noslēpuma objektu, Valsts kancelejā iesniedz tikai sistēmā DAUKS.";

1.34. svītrot 123., 124. un 125.punktu;

1.35. aizstāt 127.punktā vārdu "papildmateriālus" ar vārdiem "precizētu projektu vai papildmateriālus";

1.36. papildināt noteikumus ar 129.punktu šādā redakcijā:

"129.1 Ja saskaņā ar Ministru prezidenta rezolūciju par informatīvā ziņojuma turpmāko virzību tas nosūtāms Ministru kabineta locekļiem zināšanai bez izskatīšanas Ministru kabineta sēdē, Valsts kanceleja ievieto informatīvo ziņojumu sistēmā e-portfelis sadaļā "Informatīvie ziņojumi" un sistēma elektroniski nosūta attiecīgu paziņojumu tās lietotājiem.";

1.37. aizstāt 149.11.apakšpunktā vārdu "Kopienu" ar vārdu "Savienības";

1.38. papildināt noteikumus ar 149.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"149.15. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots nevalstisko organizāciju pārstāvis.";

1.39. papildināt noteikumus ar 156.punktu šādā redakcijā:

"156.1 Valsts kanceleja veic komitejas sēžu audioierakstu. Audioieraksti tiek veikti, glabāti un izmantoti saskaņā ar šo noteikumu XIVnodaļu.";

1.40. svītrot 164.2. un 164.5.1.apakšpunktā skaitli "90.";

1.41. izteikt 164.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"164.5.3. saskaņā ar šo noteikumu 59.1 un 61.punktu;";

1.42. izteikt 164.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"164.11. tiesā iesniedzamā dokumenta projektu;";

1.43. svītrot 164.12. un 164.13.apakšpunktu;

1.44. svītrot 164.14.apakšpunktā vārdu "Saeimai";

1.45. svītrot 185.punktu;

1.46. svītrot 186.punkta pirmo teikumu;

1.47. izteikt 188.punktu šādā redakcijā:

"188. Valsts kanceleja veic Ministru kabineta sēžu atklātās un slēgtās daļas audioierakstu. Ministru kabineta sēžu slēgtās daļas audioierakstu neveic par jautājumiem, kas attiecas uz valsts noslēpuma objektiem. Audioieraksti tiek veikti, glabāti un izmantoti saskaņā ar šo noteikumu XIVnodaļu.";

1.48. svītrot 189.punktu;

1.49. papildināt 190.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja balsis sadalās vienādi ("par" vienādi ar "pret" un "atturas"), izšķirošā ir Ministru kabineta sēdes vadītāja balss.";

1.50. izteikt 193.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts kanceleja nodrošina Ministru kabineta locekļa rakstiski iesniegtā atsevišķā viedokļa iekļaušanu Ministru kabineta sēdes protokolā.";

1.51. papildināt noteikumus ar XIVnodaļu šādā redakcijā:

"XIV.1 Komitejas un Ministru kabineta sēžu audioierakstu veikšana, glabāšana un izmantošana

201.1 Komitejas un Ministru kabineta sēžu audioierakstu veikšanas mērķis ir fiksēt sēdes gaitu, tajā notiekošās debates un nodrošināt, ka ir atpazīstama katra konkrētā persona, kas sēdes gaitā ir izteikusies, un šīs personas sacītais. Audioierakstu, ja nepieciešams, izmanto attiecīgās sēdes protokollēmuma projekta precizēšanai un iebildumu pamatotības izvērtēšanai, kā arī lēmumu pieņemšanas procesā izmantoto argumentu noskaidrošanai.

201.2 Lai nodrošinātu, ka veiktais audioieraksts atbilst šo noteikumu 201.punktā minētajam mērķim:

201.1. sēdes balsstiesīgais dalībnieks un cita persona, kas vēlas izteikties par kādu sēdes darba kārtības jautājumu, uzstājas tikai pēc sēdes vadītāja uzaicinājuma. Sēdes vadītājs, aicinot izteikties, nosauc attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu;

201.2. ja sēdes vadītājs nav nosaucis konkrētā balsstiesīgā dalībnieka vai citas personas vārdu, uzvārdu un amatu, attiecīgā persona pati pirms uzstāšanās nosauc savu vārdu, uzvārdu un amatu. Šo prasību attiecīgā persona ievēro arī pirms katras atkārtotas uzstāšanās attiecīgās sēdes laikā par to pašu vai citu jautājumu;

201.3. sēdes balsstiesīgie dalībnieki un Valsts kancelejas direktors un direktora vietnieks tiesību aktu lietās pirms uzstāšanās ieslēdz uz sēžu galda novietoto attiecīgās darba vietas mikrofonu. Citas personas izsakās tikai no tās vietas zālē, kur atrodas mikrofons.

201.3 Ja sēdes balsstiesīgais dalībnieks vai cita persona neievēro šo noteikumu 201.2 punktā minētos nosacījumus, sēdes vadītājs vai Valsts kancelejas direktors ir tiesīgs pārtraukt runātāju, lai nodrošinātu, ka viņš nosauc savu vārdu, uzvārdu un amatu un izmanto mikrofonu.

201.4 Valsts kanceleja audioierakstu par komitejas sēdes un Ministru kabineta sēdes atklāto daļu un slēgto daļu veic atsevišķi, saglabā informācijas nesējos un nodod Valsts kancelejas arhīvā.

201.5 Lai iepazītos ar komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes atklātās daļas audioierakstu, Valsts kancelejā iesniedz rakstisku pieteikumu. Pēc saskaņošanas ar Valsts kanceleju audioierakstu var noklausīties Valsts kancelejas telpās vai elektroniski saņemt norādi uz saiti ar audioierakstu. Audioieraksts netiek apstrādāts atbilstoši lietotāja vajadzībām.

201.6 Lai iepazītos ar Ministru kabineta sēdes slēgtās daļas audioierakstu, Valsts kancelejā iesniedz rakstisku pieteikumu, ievērojot Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību attiecībā uz informācijas pieprasīšanu. Pēc Valsts kancelejas apstiprinājuma saņemšanas attiecīgā jautājuma ierakstu var noklausīties Valsts kancelejas telpās vai attiecīgā jautājuma audioieraksts tiek nosūtīts informācijas pieprasītājam, ievērojot normatīvajos aktos noteikto ierobežotas pieejamības informācijas aprites kārtību.";

1.52. izteikt 210.punktu šādā redakcijā:

"210. Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu (šajos noteikumos paredzētajos gadījumos – arī starptautiskā līguma tekstu) un tā anotāciju vai Saeimas lēmumprojektu un tā anotāciju, pievienojot Ministru kabineta sēdes protokola izrakstu un Ministru prezidenta parakstītu pavadvēstuli, kā arī Ministru kabineta sēdē atbalstīto Ministru prezidenta parakstīto Ministru kabineta vēstuli Saeimai, pievienojot Ministru kabineta sēdes protokola izrakstu, parasti triju darbdienu laikā pēc Ministru kabineta sēdes, ja Ministru kabineta protokolā nav noteikts cits termiņš, nosūta Saeimai papīra formā un elektroniski. Likumprojektu un tā anotāciju un Saeimas lēmumprojektu un tā anotāciju pirms nosūtīšanas uz Saeimu vizē iesniedzējs.";

1.53. papildināt 212.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts kanceleja atbalstīto plānošanas dokumentu (kopsavilkumu, informatīvo daļu, pielikumus) un tam pievienoto tiesību aktu vienlaikus ievieto informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze".";

1.54. papildināt noteikumus ar 214.punktu šādā redakcijā:

"214.1 Ministru kabineta sēžu protokolus Valsts kanceleja publicē Ministru kabineta mājaslapā internetā.";

1.55. svītrot 218.1.apakšpunktā vārdus "kā arī ministra parlamentāro sekretāru pēc attiecīgā ministra ieteikuma";

1.56. papildināt 220.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru prezidenta rīkojuma projektu iesniedzējs vai Ministru prezidenta padotības iestādes vadītājs Valsts kancelejā iesniedz tikai sistēmā DAUKS.";

1.57. svītrot 221.punktu;

1.58. aizstāt 227.punkta pirmajā teikumā vārdus "ja nav noteikts cits izpildes termiņš" ar vārdiem "ja rezolūcijā vai citā ārējā normatīvajā aktā nav paredzēts cits izpildes termiņš";

1.59. izteikt 236.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 234.punktā minēto uzdevumu izpildes termiņš tiek noteikts atbilstoši likumā vai Saeimas lēmumā noteiktajam termiņam, kurā Ministru kabinets izdod attiecīgo tiesību aktu, vai, ja likumā vai Saeimas lēmumā šāds termiņš nav noteikts, uzdevuma izpildes termiņu nosaka atbilstoši likuma vai Saeimas lēmuma spēkā stāšanās termiņam.";

1.60. svītrot 259.punkta otro teikumu;

1.61. izteikt 260.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"260. Ministru prezidenta rīkojuma projektu par ministra ārvalstu komandējumu (izņemot rīkojuma projektu par ārlietu ministra ārvalstu komandējumu) Valsts kanceleja saskaņo ar Ārlietu ministriju. Ārlietu ministrija 24 stundu laikā pēc Ministru prezidenta rīkojuma parakstīšanas:";

1.62. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.300

Pavadvēstules paraugs un projektam pievienojamie dokumenti

I. Pavadvēstules paraugs

Organizācijas rekvizīti
(valsts ģerbonis dokumenta autora (institūcijas) nosaukums)

Izdošanas vieta

dd.mm.gggg.

Nr.

 

(dokumenta datums)

 

(dokumenta numurs)


 

Uz   Nr.  
 

(saņemtā dokumenta datums

atbildes dokumentā)

 

(saņemtā dokumenta numurs

atbildes dokumentā)

 

Valsts kancelejai

Projekta nosaukums, teksta vai satura izklāsts

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"   , iesniedzu izskatīšanai

(punktu)

________________________________________________________________
(Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē)

________________________________________________________________.
(projekta nosaukums)

1. Iesniegšanas pamatojums Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību un Rīcības plānā tās īstenošanai dotā uzdevuma numuru, tiesību aktu vai attīstības plānošanas dokumentu (pieņemšanas datums, numurs un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola datums, numurs, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), ja iesniegtais projekts ir izstrādāts saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem
2. Valsts sekretāru sanāksmes datums un numurs Valsts sekretāru sanāksmes datums, kurā projekts izsludināts, un pieteiktā projekta reģistrācijas numurs (VSS numurs)
3. Informācija par saskaņojumiem Informācija par ministrijām un citām institūcijām, ar kurām projekts saskaņots, kuru iebildumi ņemti vērā un par kuru iebildumiem nav panākta vienošanās.
Atsevišķi norāda ministrijas un citas institūcijas, kuras saskaņojušas projektu elektroniski bez iebildumiem un priekšlikumiem (šo noteikumu 89.3.apakšpunkts)
4. Informācija par noklusējuma saskaņojumu Norāde, vai ir piemērota šo noteikumu 73.punktā minētā tiesību aktu projektu izsludināšanas un saskaņošanas saīsinātā kārtība (šo noteikumu 90.punkts)
5. Ziņas par saskaņojumu ar Eiropas Savienības institūcijām Informācija par saskaņojumu ar Eiropas
Komisiju – tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar tehnisko noteikumu saskaņošanas kārtību iesniedzami Ekonomikas ministrijā.
Informācija par saskaņojumu ar Eiropas Centrālo banku – tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā
6. Politikas joma Atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai. Norāda visiem attīstības plānošanas dokumentu projektiem, informatīvo ziņojumu projektiem, kā arī tiesību aktu projektiem. Ja projekts skar vairākas jomas, norāda vairākas jomas
7. Projekta autors Amatpersonas vārds, uzvārds un amats vai darba grupa, kas izstrādājusi projektu, norādot tiesību aktu, ar kuru darba grupa izveidota
8. Uzaicināmās personas Izvērtējot Ministru kabineta iekārtas likuma 28.panta piektajā daļā norādīto piedalīšanās lietderību, norāda uzaicināmās personas vārdu, uzvārdu, amatu, ministrijas vai citas institūcijas nosaukumu
9. Projekta ierobežotas pieejamības statuss Norāda, vai dokumentam ir vai nav piešķirts ierobežotas pieejamības statuss. Ja dokumentam ir ierobežotas pieejamības statuss, norāda:
1) pamatojumu attiecīgā ierobežojuma piešķiršanai;
2) pieejamības ierobežojuma statusu katram pavadvēstulei pievienotajam dokumentam;
3) vai pieejamības ierobežojums paliek spēkā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā un ierobežojuma termiņu.
Ja nepieciešams, norāda, kurā Ministru kabineta sēdes daļā – atklātajā vai slēgtajā – jautājums izskatāms
10. Cita nepieciešamā informācija Norāde par personas piekrišanu vai institūcijas pilnvarojumu dalībai darba grupā vai komisijā.
Norāde par saistītajiem tiesību aktu projektiem, kuri Ministru kabineta sēdē izskatāmi vienlaikus

11.

Ministru kabineta lietas pamatojums Paskaidrojums par jautājuma steidzamības būtību.
Šo rindu, kā arī 12., 13., 14., 15. un 16.rindu pavadvēstulē iekļauj un aizpilda tikai, ja Valsts kancelejā tiek iesniegta Ministru kabineta lieta
12. Informācija par saskaņojumiem Norāda arī datumu un laiku, kad projekts nosūtīts saskaņošanai Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai

13.

Sekas, ja jautājums netiks nekavējoties izskatīts Paskaidrojums par sekām, ja jautājums netiks nekavējoties risināts.
Šo rindu, kā arī 14., 15. un 16.rindu neaizpilda, ja iesniedz Ministru kabineta lietu par jautājumiem, kas saistīti ar iepriekš neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem un kam ir nepieciešama tūlītēja Ministru kabineta rīcība

14.

Iemesli, kāpēc jautājums nav iesniegts laikus Paskaidrojums par apstākļiem, kuru dēļ nav bijis iespējams jautājumu sagatavot laikus

15.

Lēmuma pieņemšanas galējais termiņš Norāda termiņu, līdz kuram jautājumam jābūt vai bija jābūt pieņemtam vai izskatītam

16.

Informācija par atbildīgo struktūrvienību vai amatpersonu Norāda struktūrvienību vai konkrētas amatpersonas, kuras bija atbildīgas par attiecīgā jautājuma sagatavošanu laikus

Pielikumā*:

1. ...

2. ...

3. ...

...

Iesniedzējs  
  (paraksts)**

Piezīmes.

* Norāda ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem,atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija.

** Dokumenta rekvizītu ''paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

 

(amats)

 

(tālruņa un faksa numurs)

 

(e-pasta adrese)

 

II. Iesniedzēja pavadvēstulei pievienojamie dokumenti

1. Iesniedzot izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē tiesību akta projektu, pavadvēstulei pievieno:

1.1. anotāciju;

1.2. ministriju un citu institūciju atzinumus, apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots (vizējot vai ar e-pasta ziņojumu);

1.3. izziņu;

1.4. Eiropas Komisijas atzinuma kopiju – saskaņā ar tehnisko noteikumu saskaņošanas kārtību;

1.5. Eiropas Centrālās bankas atzinuma kopiju – saskaņā ar finanšu noteikumu saskaņošanas kārtību;

1.6. attiecīgus dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (piemēram, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, pašvaldības lēmums, kas apliecina pašvaldības piekrišanu pārņemt nekustamo īpašumu savā īpašumā), bez kuru esības nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības;

1.7. tiesību akta attiecīgās normas izrakstu (spēkā esošajā redakcijā), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī likuma normas izrakstu, uz kura pamata tiesību akts tiks izdots;

1.8. attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu latviešu valodā vai tā izrakstu, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts.

2. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē plānošanas dokumenta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu un informatīvo ziņojumu (šo noteikumu 59.punkts) un tam pievienoto tiesību akta projektu, pavadvēstulei pievieno:

2.1. ministriju un citu institūciju atzinumus, apliecinājumu, ka plānošanas dokumenta projekts vai informatīvais ziņojums ir saskaņots (vizējot vai ar e-pasta ziņojumu);

2.2. izziņu;

2.3. informāciju par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā;

2.4. spēkā esošā plānošanas dokumenta izrakstu, kurā paredzēts izdarīt grozījumus.

3. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu pēc izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē, pavadvēstulei pievieno:

3.1. anotāciju;

3.2. Eiropas Komisijas atzinuma kopiju – saskaņā ar tehnisko noteikumu saskaņošanas kārtību;

3.3. Eiropas Centrālās bankas atzinuma kopiju – saskaņā ar finanšu noteikumu saskaņošanas kārtību.

4. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu bez izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē (izņemot šā pielikuma II nodaļas 5.punktā minētos tiesību aktu projektus), pavadvēstulei pievieno:

4.1. anotāciju;

4.2. ministriju un citu institūciju atzinumus, apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots (vizējot vai ar e-pasta ziņojumu);

4.3. izziņu;

4.4. Eiropas Komisijas atzinuma kopiju – saskaņā ar tehnisko noteikumu saskaņošanas kārtību;

4.5. Eiropas Centrālās bankas atzinuma kopiju – saskaņā ar finanšu noteikumu saskaņošanas kārtību;

4.6. attiecīgus dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (piemēram, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, pašvaldības lēmums, kas apliecina pašvaldības piekrišanu pārņemt nekustamo īpašumu savā īpašumā), bez kuru esības nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības;

4.7. vēstuli vai citu dokumentu, kas apliecina personu piekrišanu (pilnvarojumu) dalībai darba grupā, konsultatīvajā padomē vai komisijā, ja šīs personas nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji, – Ministru kabineta rīkojuma projektam par darba grupas, konsultatīvās padomes vai komisijas personālsastāvu;

4.8. tiesību akta attiecīgās normas izrakstu (spēkā esošajā redakcijā), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī likuma normas izrakstu, uz kuras pamata tiesību akts tiks izdots;

4.9. attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu latviešu valodā vai tā izrakstu, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts.

5. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā, pilsonības atjaunošanu, Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu un par personas izdošanu ārvalstij, pavadvēstulei pievieno:

5.1. anotāciju, izņemot Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā un pilsonības atjaunošanu;

5.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka parakstītu informāciju – Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā un atzinumu Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības atjaunošanu;

5.3. ministriju un citu institūciju atzinumus, apliecinājumu, ka rīkojuma projekts ir saskaņots (vizējot vai ar e-pasta ziņojumu);

5.4. attiecīgās personas dzīves aprakstu (Curriculum vitae), kurā par personu iekļautas tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības (vārds, uzvārds, izglītība, darba pieredze, valodu un citas prasmes), – Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonas kandidatūras apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu. Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu pievienotajā personas dzīves aprakstā (Curriculum vitae) nepieciešams norādīt personas dzimšanas datumu un dzīvesvietas adresi;

5.5. konkursa komisijas lēmumu, ja konkursa rīkošana ir paredzēta attiecīgajos normatīvajos aktos;

5.6. Ministru kabineta Apbalvošanas padomes lēmumu – Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

5.7. lēmumu par personas izdošanas pieļaujamību kopā ar pārbaudes materiāliem (Kriminālprocesa likuma 708.pants) – Ministru kabineta rīkojuma projektam par personas izdošanu ārvalstij.

6. Iesniedzot izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā nacionālās pozīcijas projektu, pavadvēstulei pievieno:

6.1. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

6.1.1. apstiprināmās nacionālās pozīcijas (nosaukums, numurs);

6.1.2. pilnvarojumu amatpersonai pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā Eiropas Savienības institūcijā normatīvajos aktos par nacionālo pozīciju izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un aktualizēšanu noteiktajos gadījumos;

6.2. informatīvo ziņojumu – vienu kopīgu, ja tiek iesniegti vairāku nacionālo pozīciju projekti, kurā ietverta tikai vispārpieejama informācija.

7. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nostājas projektu par Eiropas Savienības Tiesā vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā izskatāmo lietu, pavadvēstulei pievieno:

7.1. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

7.1.1. apstiprināmās nostājas nosaukumu (lietas numuru, puses);

7.1.2. pilnvarojumu amatpersonai pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā lietā, ja nepieciešams;

7.2. pilnvarojuma vēstules projektu normatīvajos aktos par nostāju izstrādi un apstiprināšanu noteiktajos gadījumos.

8. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nostājas projektu Līguma par Eiropas Savienības darbību 258., 259. un 260.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros, pavadvēstulei pievieno:

8.1. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā ietver:

8.1.1. uzdevumu atbildīgajai ministrijai noteiktā termiņā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu, ja pārkāpuma procedūras novēršanai nepieciešama tiesību akta projekta izstrāde;

8.1.2. Līguma par Eiropas Savienības darbību 259.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros – pilnvarojumu pārstāvēt Latviju sarunās ar Eiropas Komisiju un uzdevumu ziņot Ministru kabinetam par minētajā līgumā paredzēto pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa rezultātu pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas, kā arī uzdevumu iesniegt Ministru kabinetā vērtējumu par nepieciešamību turpināt pārkāpuma procedūru, vēršoties Eiropas Savienības Tiesā pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti, ja Līguma par Eiropas Savienības darbību 259.pantā paredzēto pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesu pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti ir uzsākusi Latvija;

8.2. Eiropas Komisijai adresētās pavadvēstules projektu (ar minēto pavadvēstuli tiek iesniegta nostāja);

8.3. informatīvo ziņojumu normatīvajos aktos par nostājas izstrādi un apstiprināšanu noteiktajos gadījumos;

8.4. Eiropas Komisijas formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma kopiju.

9. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nacionālās pozīcijas starptautisko tiesību jautājumos projektu, pavadvēstulei pievieno:

9.1. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norādīta apstiprināmā nacionālā pozīcija, un, ja nepieciešams, pilnvarojumu amatpersonai pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā starptautiskās organizācijas institūcijā;

9.2. pilnvarojuma vēstules projektu, ja nepieciešams.

10. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesai iesniedzamā dokumenta projektu, pavadvēstulei pievieno:

10.1. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda uzdevumu atbildīgajai ministrijai pilnvarot pārstāvi (pārstāvjus) tiesā vai atbildīgajai ministrijai un Valsts kancelejai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvi (pārstāvjus) Satversmes tiesā;

10.2. ministriju un citu institūciju atzinumus, apliecinājumu, ka tiesai iesniedzamā dokumenta projekts ir saskaņots (vizējot vai ar e-pasta ziņojumu);

10.3. izziņu;

10.4. pilnvarojuma vēstules projektu, ja nepieciešams.

11. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi, pavadvēstulei pievieno ministriju un citu institūciju atzinumus, apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots (vizējot vai ar e-pasta ziņojumu).

12. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta vēstules projektu, pavadvēstulei pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ja paredzēta ministriju turpmāka rīcība saistībā ar vēstulē minēto jautājumu risināšanu.

13. Iesniedzot Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu, iesniedzējs pavadvēstulei pievieno vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru attiecīgā persona pilnvarota piedalīties vai piekrīt dalībai darba grupā, ja persona nav iesniedzējas ministrijas pārstāvis, – rīkojuma projektam par darba grupu.

14. Iesniedzot Valsts kancelejā dokumenta projektu, kuru noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniedz Ministru prezidenta padotībā esošā iestāde ar Ministru prezidenta starpniecību, pievieno arī iesniedzēja pavadvēstules projektu."

2. Šo noteikumu 1.12.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar normatīvo aktu par kārtību, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē dokumentu valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās.

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 15.martā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!