• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 22.12.2006., Nr. 204 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2006/12/22/nr/204
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Ministru kabinetā

Par atvaļinājuma piešķiršanu G.Bērziņam
Ministru prezidenta rīkojums Nr.596
Grozījums Ministru prezidenta 2006.gada 10.maija rīkojumā Nr.219 "Par vadības grupu Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildes koordinēšanai"
Ministru prezidenta rīkojums Nr.597
Par darba grupu informatīvā ziņojuma izstrādāšanai par grozījumiem normatīvajos aktos
Ministru prezidenta rīkojums Nr.598
Par darba grupu ziņojuma izstrādei
Ministru prezidenta rīkojums Nr.599
Par L.Straujumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.981
Par J.Kiukucānu
Ministru kabineta rīkojums Nr.982
Par A.Ozoliņu
Ministru kabineta rīkojums Nr.983
Par darba grupu nacionālā ziņojuma sagatavošanai par 1965.gada 21.decembra Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā
Ministru kabineta rīkojums Nr.984
Par nekustamā īpašuma "Muita" Valmieras rajona Ipiķu pagastā, Ipiķu robežkontroles punktā, saglabāšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.985
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumā Nr.523 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.988
Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.989
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.990
Par Latvijas Republikai piederošo Pasaules bankas grupas organizāciju, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas, Ziemeļu investīciju bankas un Eiropas investīciju bankas kapitāla daļu turētāju
Ministru kabineta rīkojums Nr.991
Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1002
Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1006
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumos Nr.213 "Noteikumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku darba samaksas sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1010
Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas kadetu un klausītāju darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm
Ministru kabineta noteikumi Nr.1011
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1012
Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1013
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1014
Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1015
Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1016
Noteikumi par tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1017
Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1018
Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1019
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1020
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1021
Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1022
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1023
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.693 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1026
Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1027
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2007.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1029
Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.960 "Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1035
Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1055
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.449 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1056

Informācija

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!