• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 19.12.2003., Nr. 180 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2003/12/19/nr/180
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DOKUMENTI
Izvērst

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Normatīvie akti

Par darba grupu intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos
Ministru prezidenta rīkojums Nr.579
Par atvaļinājuma piešķiršanu A.Baštikam
Ministru prezidenta rīkojums Nr.580
Par atvaļinājuma piešķiršanu N.Muižniekam
Ministru prezidenta rīkojums Nr.581
Par atvaļinājuma piešķiršanu S.Kalnietei
Ministru prezidenta rīkojums Nr.582
Par atvaļinājuma piešķiršanu J.Lujānam
Ministru prezidenta rīkojums Nr.583
Par R.Vējoņa komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.584
Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības vienošanos par grozījumiem 1995.gada 30.martā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības nolīgumā par sadarbību organizētās noziedzības, terorisma un paaugstinātas bīstamības noziegumu apkarošanā
Ministru kabineta noteikumi Nr.696
Valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.697
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvās padomes nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.698
Kārtība, kādā Konkurences padome atļauj Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētās vienošanās
Ministru kabineta noteikumi Nr.699
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.700
Ziņojuma par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu iesniegšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.701
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.702
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2004.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.703
Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību
Ministru kabineta noteikumi Nr.704
Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu, pabalstiem un kompensāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr.705
Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo specializētā valsts civildienesta ierēdņu pabalstu veselības uzlabošanai un atvaļināšanas pabalstu
Ministru kabineta noteikumi Nr.706
Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības
Ministru kabineta noteikumi Nr.707
Noteikumi par Bauskas rajona Iecavas novada izveidošanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.708
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2004.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.709
Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūtiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.710
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.217 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.711
Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.712
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.713
Dabas parka "Beberbeķi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.714
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.715
Medicīniskās apaugļošanas organizatoriskā kārtība un neauglīgo ģimeņu reģistra, medicīniskās apaugļošanas reģistra, dzimumšūnu donoru reģistra un donoru dzimumšūnu banku izveidošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.716
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos Nr.345 "Valsts farmācijas inspekcijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.717
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.718
Kārtība, kādā sedz transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus
Ministru kabineta noteikumi Nr.719
Tiesu administrācijas nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.720
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.721
Par Ministru kabineta 2002.gada 15.oktobra noteikumu Nr.458 "Kārtība, kādā izvērtējama valsts un pašvaldību institūciju izstrādāto projektu ietekme uz nabadzības novēršanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.722
Noteikumi par 2004.gadā vecuma pensijas aprēķināšanai piemērojamiem plānotajiem vecuma pensijas izmaksas laikposmiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.723
Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Apvienoto spēku virspavēlniecības štāba transformācijas komandiera saprašanās memorandu par mācībām "Cooperative Nugget 2004"
Ministru kabineta rīkojums Nr.768
Par pamatnostādnēm "Par lauksaimniecības attīstību Latvijas laukos 2003.-2006.gadā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.777
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Ministru kabineta rīkojums Nr.778
Par Ministru kabineta 2002.gada 5.novembra rīkojuma Nr.624 "Par Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras izveidošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr.779
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.septembra rīkojumā Nr.573 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.780
Par zemesgabalu nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr.781
Par zemesgabalu nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr.782
Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 14.februāra rīkojumā Nr.62 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.783
Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 16.maija rīkojumā Nr.257 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.784
Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojumā Nr.440 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.785
Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumā Nr.624 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.786
Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 28.decembra rīkojumā Nr.651 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.787
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 21.augusta rīkojumā Nr.463 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Jaunciema gatvē 79, nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.788
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.559 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.789
Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvo padomi
Ministru kabineta rīkojums Nr.790
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plānā
Ministru kabineta rīkojums Nr.791
Par Latvijas dalību Starptautiskajā holokausta darba grupā
Ministru kabineta rīkojums Nr.792
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.maija rīkojumā Nr.319 "Par valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānisma izstrādi"
Ministru kabineta rīkojums Nr.793
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.794
Par Tieslietu ministrijas funkciju nodošanu Tiesu administrācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr.795
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.oktobra rīkojumā Nr.658 "Par Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas pilnveidošanas koncepciju"
Ministru kabineta rīkojums Nr.796
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Ministru kabineta rīkojums Nr.797
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Ministru kabineta rīkojums Nr.798
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Ministru kabineta rīkojums Nr.799
Grozījumi Krimināllikumā
Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Nozaru dokumenti un ziņas

Grozījumi Finanšu ministrijas 2001.gada 25.jūnija instrukcijā Nr.3 "Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija"
Finanšu ministrijas instrukcija Nr.12
Kārtība, kādā izsniedzamas augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālas atļaujas (licences)
Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.15
Fitosanitārie pasākumi Vidusjūras neļķu tinēja un Dienvidāfrikas neļķu tinēja izplatības ierobežošanai un apkarošanai
Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.16
Fitosanitārie pasākumi Kalifornijas bruņuts izplatības ierobežošanai un apkarošanai
Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.17
Par publisko pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Vides ministrijas rīkojums Nr.287
Par ūdeļu ievešanu Latvijas Republikā no Lietuvas
Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr.296
Par grozījumiem Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.335
Par grozījumu Zemkopības ministrijas 2002. gada 16. janvāra rīkojumā Nr.16 "Par maksas pakalpojumu izcenojumiem"
Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.347
Par atļauju preču pagaidu uzglabāšanas vietas statusa piešķiršanai
Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.1824
Grozījums ar Valsts ieņēmumu dienesta 2003. gada 16. jūlija rīkojumu Nr.1142 "Par "Kārtības, kādā Valsts ieņēmumu dienests reģistrē ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas" apstiprināšanu" apstiprinātajā kārtībā
Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.1825
Par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū
Ekonomikas ministrijas informācija
Par reģistrācijas apliecības anulēšanu ar PVN apliekamajām personām
Valsts ieņēmumu dienesta informācija
Par Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "f" apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 101. un 106. pantam
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!