Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tieslietu ministrijas 2003. gada 9. decembra instrukcija Nr. 12 "Grozījumi Finanšu ministrijas 2001.gada 25.jūnija instrukcijā Nr.3 "Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.12.2003., Nr. 180 https://www.vestnesis.lv/ta/id/82339

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.15

Kārtība, kādā izsniedzamas augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālas atļaujas (licences)

Vēl šajā numurā

19.12.2003., Nr. 180

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tieslietu ministrija

Veids: instrukcija

Numurs: 12

Pieņemts: 09.12.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finanšu ministrijas instrukcija Nr.12

Rīgā 2003. gada 9. decembrī

Grozījumi Finanšu ministrijas 2001.gada 25.jūnija instrukcijā Nr.3 “Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija”

Izdota saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 29.panta otro daļu un 30.panta otro daļu

Izdarīt Finanšu ministrijas 2001.gada 25.jūnija instrukcijā Nr.3 “Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija” šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā instrukcijas tekstā vārdus “Ministru kabineta 2000.gada 25.jūlija noteikumi Nr.244 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (attiecīgajā locījumā).

2. Aizstāt visā instrukcijas tekstā vārdus “Ministru kabineta 2000.gada 25.jūlija noteikumi Nr.243 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” (attiecīgajā locījumā).

3. Svītrot 11.punktu.

4. Papildināt 89.punktu pēc vārdiem “Zemesgrāmatā reģistrētos” ar vārdiem “un citas valstij vai pašvaldībām piekrītošās”.

5. Papildināt 89.17. apakšpunktu šādā redakcijā: “Subkontā uzskaita meža zemes kā zemes gabalu vērtību.”

6. Papildināt 89.punktu ar 89.17.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“89.17.1 Subkontā 1218 “Meži, augļu dārzi un koku stādījumi” uzskaita augļu dārzus, koku stādījumus, mežaudzes kā ilggadīgos stādījumus.”

7. Izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

“91. Kontā 1230 “Pārējie pamatlīdzekļi” uzskaita transporta līdzekļus, bibliotēku fondus, saimniecības inventāru, pārējos pamatlīdzekļus (muzeju vērtības, bērnu rotaļlietas, slēpes, dzīvnieku eksponātus), dārgmetālus, vērtslietas. Bibliotēku fondus uzskaita saskaņā ar Kultūras ministrijas attiecīgajiem metodiskajiem norādījumiem. Muzeju vērtības uzskaita saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumiem Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”.”

8. Izteikt 101.4. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Pirms mantiskā ieguldījuma veic ieguldāmās mantas pārvērtēšanu saskaņā ar attiecīgo aktīvu (pamatlīdzekļu, krājumu) pārvērtēšanas nosacījumiem, ņemot vērā Komerclikuma un likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” prasības.”

9. Izteikt 127.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Šajā subkontā uzskaita arī medikamentus un pārsiešanas materiālus pārējās iestādēs.”

10. Izteikt 335. punktu šādā redakcijā:

“335. Finansēto programmu un projektu ieviešanas kārtība pamatota ar Ministru kabineta 1998.gada 24.marta noteikumiem Nr.107 “Noteikumi par Eiropas Komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmu”, Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumiem Nr.1 “Kārtība, kādā tiek sagatavoti, apstiprināti, īstenoti un uzraudzīti no Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta līdzekļiem finansētie projekti”, Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.242 “Divpusējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu reģistrācijas kārtība”, Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.265 “Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis un muitas maksājumi piemērojami dāvinājumiem — ārvalstu finanšu palīdzības sūtījumiem, preču piegādēm un pakalpojumiem”, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.331 “Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumenta PHARE programmu”.”

11. Izteikt 354.punktu šādā redakcijā:

“354. Nacionālā atbildīgā amatpersona nodrošina nozares atbildīgās amatpersonas ISPA projekta ietvaros iesniegtā maksājuma pieprasījuma pārbaudi un tā apmaksu saskaņā ar finanšu līgumu par ISPA projekta īstenošanu ar nozares ministrijas starpniecību un nacionālās atbildīgās amatpersonas noteikto kārtību.”

12. Papildināt 355.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja projekta pieteicējs/ palīdzības saņēmējs ir:

1) nozares ministrija, tad tā atver ISPA projektam valsts budžeta kontu ārvalstu finanšu palīdzības uzskaitei un valsts budžeta līdzfinansējuma kontu (turpmāk abi kopā vai atsevišķi — konti) Valsts kasē saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu un finanšu līgumu. Gadījumā, ja nozares atbildīgā amatpersona deleģē maksājuma pieprasījumu pārbaudi un projekta tehniskās vadības pienākumus valsts budžeta iestādei, tad kontu Valsts kasē atver valsts budžeta iestādei. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus, kas ir uz ISPA neattiecināmie izdevumi, veic no atsevišķa Valsts kasē atvērtā konta. Ja nacionālā atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par nopelnīto procentu izmantošanu ISPA projekta finansēšanai vai tiek veiktas izmaiņas finanšu memorandā par nopelnīto procentu izmantošanu papildu projekta aktivitātes finansēšanai, tad tos izmanto nacionālās atbildīgās amatpersonas noteiktajā kārtībā;

2) uzņēmums, uzņēmējsabiedrība (kapitālsabiedrība), tad tā pēc ISPA projekta īstenošanas uzsākšanas un darbu izpildes, piegāžu vai pakalpojuma līguma parakstīšanas, kas noslēgts ar nozares atbildīgo amatpersonu vai saskaņā ar Vienošanos starp nozares atbildīgo amatpersonu, pašvaldības domi (padomi) un saņēmēju par ISPA projekta īstenošanu vai nozares atbildīgās amatpersonas rīkojumu par funkciju deleģēšanu, atver projekta kontu Valsts kasē. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus, kas ir uz ISPA neattiecināmie izdevumi, veic no atvērtā projekta konta. Projekta kontā ISPA līdzekļus pārskaita no nozares ministrijas atvērtā valsts budžeta konta ārvalstu finanšu palīdzības uzskaitei. Ja nacionālā atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par nopelnīto procentu izmantošanu ISPA projekta finansēšanai vai tiek veiktas izmaiņas finanšu memorandā par nopelnīto procentu izmantošanu papildu projekta aktivitātes finansēšanai, tad tos ieskaita uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības (kapitālsabiedrības) ISPA projekta kontā Valsts kasē nacionālās atbildīgās amatpersonas noteiktajā kārtībā.”

13. Izteikt 356.punktu šādā redakcijā:

“356. Uzņēmumi (kapitālsabiedrības), pašvaldības vai nozares ministrijas attiecīgajā gadā nodrošina nepieciešamos resursus gadījumos, kad rodas ISPA līdzekļu deficīts projekta realizācijas gaitā, atbilstoši normatīvajos aktos un noslēgtajos līgumos par ISPA projektu īstenošanu noteiktajam. Kopējos projekta resursus (ārvalstu finanšu palīdzību, valsts budžeta un citu budžetu līdzfinansējumu) pārskaita projekta pieteicējam/ palīdzības saņēmējam Valsts kasē atvērtajā ISPA projekta norēķinu kontā.”

14. 3.pielikumā “Par maksājumu grāmatojumiem nozaru ministriju grāmatvedībā ISPA projektu ietvaros”

izteikt 6., 16., 20., 30. punktu šādā redakcijā:

Nr.

p.k.

Nosaukums

Debets

Kredīts

6.

Saņemti procentu maksājumi par ISPA līdzekļu ieguldījumu depozītā un/ vai par bankas konta atlikumu

2622

5171

16.

Vienlaikus ar 15.punktā noteiktajām darbībām dzēš saistības pret Eiropas Savienību par ISPA projektiem un atzīst:

5170

6030

 

ieņēmumus, ja neattiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem, nākamo periodu ieņēmumus, ja attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem.

5170

5910

 

Ja attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem, tad ieņēmumus un izdevumus proporcionāli aktīva lietderīgās lietošanas laikam iekļauj ieņēmumu un izdevumu aprēķinā

7040

5910

1290

6030

20.

Vienlaikus ar 19.punktā noteiktajām darbībām dzēš saistības pret Eiropas Savienību par ISPA projektiem un atzīst:

5170

6030

 

ieņēmumus, ja neattiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem, nākamo periodu ieņēmumus, ja attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem.

5170

5910

 

Ja attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem, tad ieņēmumus un izdevumus proporcionāli aktīva lietderīgās lietošanas laikam iekļauj ieņēmumu un izdevumu aprēķinā

7040

5910

1290

6030

30.

Eiropas Komisijai pārskaita ārvalstu finanšu līdzekļu atmaksu vai uzkrātos procentus par depozītu vai par bankas konta atlikumu

5170

5171

2622

2622

papildināt ar 36.un 37.punktu šādā redakcijā:

Nr.

p.k.

Nosaukums

Debets

Kredīts

36.

Ja saskaņā ar nacionālās atbildīgās amatpersonas lēmumu un izmaiņām finanšu memorandā nopelnītie procenti par ISPA projekta līdzekļiem depozītā vai kontu atlikumiem tiek novirzīti papildu projekta aktivitātes finansēšanai, tad palīdzības saņēmējs grāmatvedības uzskaitē, ievērojot 15.punkta nosacījumus, nodrošina nopelnīto procentu pārgrāmatošanu no esošās projekta aktivitātes uz jauno projekta aktivitāti un atzīst:

   
 

ieņēmumus, ja neattiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem, nākamo periodu ieņēmumus, ja attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem.

5171

5171

6030

5910

 

Ja attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem, tad ieņēmumus un izdevumus proporcionāli aktīva lietderīgās lietošanas laikam iekļauj ieņēmumu un izdevumu aprēķinā

7040

5910

1290

6030

37.

Ja nopelnītie procenti par ISPA līdzekļiem depozītā vai kontu atlikumiem saskaņā ar nacionālās atbildīgās amatpersonas lēmumu tiek novirzīti nacionālā finansējuma nodrošināšanai, tad palīdzības saņēmējs grāmatvedības uzskaitē, ievērojot 15.punkta nosacījumus, nodrošina nopelnīto procentu pārgrāmatošanu

5171

60XX****

XX **** — attiecīgais ieņēmumu konta numurs. ”

15. 5.pielikumā “Grāmatojumu shēma ISPA projektu ietvaros veiktajiem maksājumiem projekta pieteicēja/ palīdzības saņēmēja (kas nav valsts vai pašvaldības iestāde) grāmatvedībā”

izteikt 9., 11. un 14.punktu šādā redakcijā:

“Nr. p.k.

Nosaukums

Debets

Kredīts

9.

Darbuzņēmējs (pakalpojumu sniedzējs) iesniedz projekta pieteicējam/ palīdzības saņēmējam gala maksājuma pieprasījumu ar bankas institūciju garantiju

Nav grāmatojumi.

Reģistrācija uzskaites sistēmā

Nav grāmatojumi.

Reģistrācija uzskaites sistēmā

11.

Noraksta banku (apdrošināšanas sabiedrība) garantiju pēc garantijas termiņa beigām

Nav grāmatojumi.

Izslēgšana no uzskaites sistēmas

Nav grāmatojumi.

Izslēgšana no uzskaites sistēmas

14.

Nozares ministrija iesniedz lēmumu par neattaisnoto zaudējumu piedziņu no projekta pieteicēja/ palīdzības saņēmēja un iemaksu valsts pamatbudžeta ieņēmumos

Izdevumi (operāciju 7.kontu grupas konts vai 8. kontu grupas konts)

Saistības pret nozares ministriju (bilances pasīva 5. kontu grupas konts)”

16. Aizstāt visā instrukcijas tekstā nosaukumu “Centrālā finanšu un kontraktu vienība” ar “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.”

17. Šīs instrukcijas 16.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!