• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par Aizkraukles pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Aizkraukles ūdens" saimnieciskās darbības revīziju. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.06.2000., Nr. 240/241 https://www.vestnesis.lv/ta/id/8482-par-aizkraukles-pilsetas-pasvaldibas-uznemuma-aizkraukles-udens-saimnieciskas-darbibas-reviziju

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-21/00

Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma -kinoteātra "Palladium" privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām

Vēl šajā numurā

27.06.2000., Nr. 240/241

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valsts kontrole

Veids: lēmums

Numurs: 5.1-2-68/2000

Pieņemts: 07.06.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-68/2000

Rīgā 2000.gada 7.jūnijā

Par Aizkraukles pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Aizkraukles ūdens" saimnieciskās darbības revīziju

Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdē piedalījās: kolēģijas vadītājs departamenta direktora p.i. I.Šķibelis, kolēģijas locekļi L.Ceimere, D.Grīnberga, D.Timšāne, valsts revidente A.Štāne; uzaicinātie: Ekonomikas ministrijas Valsts investīciju un finansu vadības departamenta direktore G.Kaņejeva, Finansu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības nodaļas galvenā ekonomiste L.Lazdāne, VARAM Investīciju departamenta vecākais referents R.Damkevics, Aizkraukles Domes priekšsēdētājs A.Antāns, izpilddirektors E.Dūniņš, p/u "Aizkraukles ūdens" direktore G.Vectirāne; protokolēja valsts revidente M.Priecuma.

Izskatot revīzijas materiālus un izvērtējot kolēģijas sēdē uzaicināto paskaidrojumus par atzinumā teikto,

kolēģija konstatēja:

1. Aizkraukles pilsētas pašvaldības uzņēmums "Aizkraukles ūdens" izveidots, reorganizējot Aizkraukles rajona ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pašvaldības uzņēmumu. P/u "Aizkraukles ūdens" reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 10.05.1996. Uzņēmums sniedz dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumus Aizkraukles pilsētas iedzīvotājiem.

2. Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdensmērītājiem. 1999.gadā 97% uzņēmumu, iestāžu un 84% iedzīvotāju ir uzstādījuši individuālos ūdensmērītājus faktiski saņemtā dzeramā ūdens uzskaitei patēriņa vietās. Uzņēmuma uzskaites dati liecina, ka patērētājiem tiek piegādāti 63,4% no tīklā padotā ūdens daudzuma, bet 36,6% ir ūdens zudumi.

3. Notekūdeņu uzskaite ar ūdensmērītājiem nav nodrošināta, to apjoms tiek noteikts aprēķina ceļā, proporcionāli realizētajam dzeramā ūdens apjomam. Uzņēmumā nav nodrošināta notekūdeņu kvalitātes kontrole atbilstoši ūdens lietošanas atļaujā noteiktajai kārtībai. Notekūdeņu attīrīšana tiek veikta mehāniskajās attīrīšanas iekārtās. Bioloģiskā attīrīšana netiek veikta.

4. P/u "Aizkraukles ūdens" izsniegtajā ūdens lietošanas atļaujā noteikts nepamatoti liels novadāmo notekūdeņu apjoms — 1300 t m3. Faktiski 1999.gadā novadīti 448,4 t m3 vai ~ 2,9 reizes mazāk. Nav ievērota LR Ministru kabineta 22.04.1999. noteikumu Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām" 63.punkta prasība par to, ka ūdens lietotājam, iesniedzot pieteikumu par ūdens lietošanas atļaujas saņemšanu, jāsniedz objektīvas ziņas. Atbilstoši ūdens lietošanas atļaujā nepamatoti paaugstinātajam notekūdeņu apjomam tiek noteikta piesārņojuma slodze, un tas būtiski samazina iekasējamo samaksu par dabas virslimita piesārņojumu.

5. Tarifus par sniegtajiem pakalpojumiem izstrādā p/u "Aizkraukles ūdens" un apstiprina Aizkraukles Dome. Ar 01.01.1999. būtiski paaugstinājies tarifs uzņēmumiem (~ 3 reizes) un ar 01.01.2000. arī iedzīvotājiem (vairāk kā 2 reizes). Tarifu paaugstināšana saistīta ar nepieciešamību kompensēt uzņēmuma uzsāktā ūdenssaimniecības attīstības projekta izmaksas.

6. Ar Aizkraukles Domes lēmumiem noteiktas maksas atlaides atsevišķām iedzīvotāju grupām. Lēmumos nav noteikti šo atlaižu kompensācijas avoti un mehānisms.

7. P/u "Aizkraukles ūdens" ar Aizkraukles Domes akceptu 1998.gadā programmas 800+ ietvaros uzsākta projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Aizkrauklē" realizācija. Projekts iekļauts Valsts investīciju programmas sastāvā. Projektā noteikts, ka uzņēmumam jānodrošina kapitālieguldījumu atmaksāšanos.

7.1. Projekta kopējais apjoms prognozēts Ls 2475 tūkst. Finansējuma avoti - valsts budžeta līdzekļi, ārvalstu kredītlīdzekļi, ārvalstu dāvinājumi, pašvaldības, kā arī uzņēmuma pašu līdzekļi.

Uz 01.01.2000. projekts, salīdzinot ar plānoto, izpildīts par 36,3% vai Ls 422,0 tūkst., tai skaitā uzņēmuma pašu līdzekļi Ls 23,0 tūkst. un no valsts budžeta saņemti līdzekļi Ls 300,0 tūkst. Termiņā nav apgūti darbi par Ls 739,4 tūkst. — aizkavējušies notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvdarbi.

7.2. Organizējot projekta darbu izpildi, atsevišķos gadījumos nav ievērotas LR likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" prasības par izsoles organizāciju.

8. Atspoguļojot grāmatvedības uzskaitē ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijai saņemtos līdzekļus, nav ievērotas LR likumu un normatīvo dokumentu prasības.

8.1. LR likuma "Par grāmatvedību" 2. un 7.panta prasības par to, ka grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt savlaicīgai un ierakstiem grāmatvedības reģistros jābūt savlaicīgi izdarītiem, pilnīgiem un precīziem.

Grāmatvedības uzskaitē nav iekļauti 1998. un 1999.gadā saņemtie ārvalstu dāvinājumi Ls 86,0 tūkst. apmērā, tai skaitā par dāvinājumu, kas saņemts 1998.gadā no Dānijas (Ls 50,0 tūkst.) uzņēmuma rīcībā nav šo darījumu apstiprinošu dokumentu.

Grāmatvedības uzskaitē 1999.gadā nav savlaicīgi pieņemti izpildītie darbi par Ls 164,7 tūkst. Šī summa pieņemta grāmatvedības uzskaitē revīzijas laikā, atspoguļojot to postenī "nākamo periodu ieņēmumi".

8.2. LR Ministru kabineta 08.10.1996. noteikumu Nr.377 "Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un realizācijas kārtība" 1.1.punkta noteikums par to, ka investīcijas ir ieguldījumi kopējā kapitāla veidošanai.

Uzņēmuma pašu kapitāla sastāvā saņemtie investīciju līdzekļi nav atspoguļoti.

Grāmatvedības uzskaitē pieņemtie investīciju līdzekļi bilancē atspoguļoti kreditoru sastāvā postenī "nākamo periodu ieņēmumi" un, izmantojot ienākumu atzīšanas metodi, pakāpeniski tiek iekļauti pārskata gada ienākumos. 1999.gada pārskata bilances postenī "nākamo periodu ieņēmumi" šie līdzekļi uzrādīti Ls 120,6 tūkst. (faktiski saņemti Ls 399,0 tūkst.).

9. LR Ministru kabineta 08.10.1996. noteikumos Nr.377 "Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un realizācijas kārtība" 28.punktā noteikts, ka attiecīgās nozares ministrija kopīgi ar Finansu ministriju veic valsts investīciju programmas projektu izpildes finansu kontroli, ņemot vērā projekta realizācijas finansu tāmi un grafiku.

Aizkraukles ūdenssaimniecības attīstības projektu jākontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Projekta izpildes kontrole tiek realizēta monitoringa veidā. To veic v/u "Vides projekti", kuram šo pienākumu deleģējusi VARAM. Izvēlētais monitoringa veids nenodrošina projekta realizācijas kontroli saņemto un izlietoto līdzekļu uzskaites jomā.

Kolēģija, izvērtējot revīzijas materiālus un amatpersonu paskaidrojumus,

nolēma:

1. Uzdot Finansu ministrijai:

1.1. Kopīgi ar VARAM apkopot informāciju par visu VARAM uzraudzībā esošo VIP ietvaros realizēto projektu faktisko uzskaiti uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) gada pārskatos un nodrošināt uzskaites atbilstību normatīvo dokumentu prasībām.

1.2. Par paveikto informēt Valsts kontroli līdz 01.10.2000.

2. Uzdot Aizkraukles Domei:

2.1. Kopīgi ar p/u "Aizkraukles ūdens" pārskatīt uzņēmuma attīstības un saimnieciskās darbības izdevumus, lai nepieļautu tarifu turpmāku strauju pieaugumu.

2.2. Noteikt piešķirto tarifu atlaižu kompensēšanas kārtību p/u "Aizkraukles ūdens".

2.3. Par paveikto informēt Valsts kontroli līdz 01.10.2000.

3. Uzdot p/u "Aizkraukles ūdens":

3.1. Nodrošināt pilnīgu un precīzu ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijai saņemto līdzekļu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē atbilstoši LR Ministru kabineta 08.10.1996. noteikumos Nr.377 paredzētajai kārtībai.

3.2. Organizējot darbus un iegādājoties preces par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, ievērot likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" prasības.

3.3. Novērst revīzijā konstatētos trūkumus grāmatvedības uzskaitē.

3.4. Iesniegt patiesu informāciju Madonas Reģionālajai vides pārvaldei jaunas ūdens lietošanas atļaujas saņemšanai.

3.5. Nodrošināt notekūdeņu kvalitātes kontroli atbilstoši ūdens lietošanas atļaujā noteiktajai kārtībai.

3.6. Par paveikto informēt Valsts kontroli līdz 01.10.2000.

4. Kolēģijas lēmumu nosūtīt Finansu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, VARAM, Madonas reģionālajai vides pārvaldei, Aizkraukles Domei un p/u "Aizkraukles ūdens".

5. Slēgt revīzijas lietu Nr.5.1-2-68/2000.

Kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli".

Kolēģijas vadītājs I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi: L.Ceimere, D.Grīnberga, D.Timšāne

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!