• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma -kinoteātra "Palladium" privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.06.2000., Nr. 240/241 https://www.vestnesis.lv/ta/id/8484

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Pašvaldību revīzijas departamenta Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-64/2000

Par Valsts autoceļu fonda līdzekļu, kas paredzēti kā mērķdotācijas pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem lauku apvidū, izlietojumu Jelgavas rajona padomē 1997.-1999.gadā

Vēl šajā numurā

27.06.2000., Nr. 240/241

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valsts kontrole

Veids: lēmums

Numurs: 5.1-2-21/00

Pieņemts: 15.05.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-21/00

Rīgā 2000.gada 15.maijā

Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma —kinoteātra "Palladium" privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs — departamenta direktors, Valsts kontroles padomes loceklis I.Šķibelis, kolēģijas locekļi — I.Kalniņa, A.Kenkle, I.Kučinska, M.Lēruma, V.Pucis, piedaloties — valsts revidentei L.Dreijerei; uzaicinātajiem — Rīgas domes Īpašuma departamenta privatizācijas pārvaldes priekšniecei E.Leitānei, Rīgas domes Īpašuma departamenta privatizācijas pārvaldes priekšnieka vietniecei A.Kārkliņai, Rīgas domes Īpašuma departamenta privatizācijas pārvaldes privatizācijas procesa organizēšanas nodaļas vadītājai L.Viļkinai, zvērinātai advokātei A.Bērziņai; protokolē valsts revidenta palīdze D.Šakarne,

izskatīja pārbaudes materiālus par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma — kinoteātra "Palladium" privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām saskaņā ar revīzijas uzdevumu Nr.5.1-2-21 un

konstatēja:

1. Ar Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1991.gada 19.novembra lēmumu Nr.194 "Par pašvaldību uzņēmumu izveidošanu un to statūtu apstiprināšanu" izveidots pašvaldības uzņēmums — kinoteātris "Palladium" (k/t "Palladium"). K/t "Palladium" reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 23.decembrī ar Nr.010303463, juridiskā adrese: Marijas ielā 21, Rīgā, pamatkapitāls — Ls 1 735.

2. Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma kinoteātra "Palladium" privatizācijas projekts apstiprināts 1994.gada 25.martā ar Rīgas pilsētas valdes lēmumu Nr.341. Dome apstiprinājusi projektu, kurā kā privatizācijas metode noteikta pārdošana un kā privatizācijas paņēmiens - uzņēmuma pārveidošana statūtsabiedrībā ar vienlaicīgu kapitāla daļu pārdošanu. Projekta praktiskajā realizācijā netika ņemts vērā Ekonomikas ministrijas privatizācijas projektu apstiprināšanas komisijas slēdzienā norādītais, ka privatizācijas komisijai ir jāievēro LR likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" normas, jo pašvaldības uzņēmuma k/t "Palladium" privatizācijas gaitā netika veikta tā pārveidošana statūtsabiedrībā ar vienlaicīgu kapitāla daļu pārdošanu.

3. K/t "Palladium" privatizācija veikta, nevis pārveidojot pašvaldības uzņēmumu kinoteātri "Palladium" statūtsabiedrībā, bet gan izveidojot jaunu uzņēmējsabiedrību ar ierobežotu atbildību "Palladium" (SIA "Palladium", reģ. Nr.000320286, 22.06.1994., juridiskā adrese: Marijas ielā 21, Rīgā), kuras pamatkapitālā Ls 90 000 Rīgas pilsētas pašvaldība ieguldījusi 50% kapitāla daļu, kas novērtēta par Ls 45 000, SIA "Balfak" — 40% kapitāla daļu, tas ir, Ls 36 000, k/t "Palladium" darbinieki —10%, tas ir, Ls 9 000. Pamatojoties uz iepriekš teikto, k/t "Palladium" privatizācija nav veikta atbilstīgi privatizācijas projektam, kā arī iepriekš minētajiem privatizāciju reglamentējošiem tiesību aktiem.

4. Pašvaldības uzņēmuma k/t "Palladium" pamatlīdzekļu, apgrozāmo līdzekļu un mazvērtīgā inventāra novērtējumu tirgus cenās veikusi Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Palladium" privatizācijas komisija (komisijas priekšsēdētāja B.Lāce), pamatojoties uz inventarizācijas datiem pēc bilances stāvokļa uz 1994.gada 1.janvāri. Saskaņā ar inventarizācijas aktiem pamatlīdzekļu, apgrozāmo līdzekļu un mazvērtīgā inventāra novērtējums tirgus cenās ir Ls 13 140,14. Inventarizācijas sarakstos iekļauta arī k/t "Palladium" ēka, kuru privatizācijas komisija nav novērtējusi. Inventarizācijas un privatizācijas komisiju parakstītie k/t "Palladium" pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu novērtēšanas akti pievienoti ziņojumam par mantisko ieguldījumu jaundibināmajā SIA "Palladium", ar to pamatojot Rīgas pilsētas pašvaldības ieguldījumu.

5. K/t "Palladium" skatītāju zāles un ar to tieši saistītās tehnoloģiskās apbūves vērtēšanu 1994.gada aprīlī veikuši Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ēku un inženierbūvju diagnostikas Zinātniski pētnieciskās laboratorijas (ZPL) eksperti. Līgums starp Rīgas pilsētas valdes Īpašuma konversijas pārvaldi (novērtējuma pasūtītājs) un RTU Ēku un inženierbūvju diagnostikas ZPL ekspertiem pat pēc vairākkārtējiem Valsts kontroles pieprasījumiem netika iesniegts.

Atbilstoši RTU vērtējumam k/t "Palladium" skatītāju zāles un ar to saistītās tehnoloģiskās apbūves aprēķinātā tirgus vērtība 1994.gada aprīlī - Ls 32 000.

Pamatojoties uz RTU Ēku un inženiertehnisko būvju diagnostikas ZPL vadītāja A.Ūdra 2000.gada 31.marta paskaidrojumu Valsts kontrolei: "Ar skatītāju zāli jāsaprot vienīgi pašas zāles būvapjoms, kā arī būvkonstrukcijas, kas atrodas zāles kontūras ietvaros bijušajā iekšpagalma daļā aiz nama Marijas ielā 21. Ar zāli tehnoloģiski saistītā apbūve — tie ir zālē vērtēšanas brīdī atradušies būvelementi — sienu un griestu apdare (apmetums, apšuvums, krāsojumi), podests zāles priekšpusē, durvis, apsildes ierīces, elektropievadi, grīda". No iepriekš teiktā izriet, ka k/t "Palladium" ēka kā nekustamais īpašums nav tikusi vērtēta.

6. Kaut gan RTU eksperti k/t "Palladium" ēku nav vērtējuši, Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Palladium" privatizācijas komisija ar 12.05.1994. sēdes protokolu Nr.4 apstiprina RTU slēdzienu par k/t "Palladium" skatītāju zāles un ar to saistītās tehnoloģiskās apbūves novērtējumu Ls 32 000 vērtībā un nepareizi šo novērtējumu attiecina uz visas ēkas Marijas ielā 21, Rīgā, novērtējumu. Ar iepriekš minēto sēdes protokolu k/t "Palladium" kopā ar ēkas vērtību privatizācijas komisija novērtējusi par Ls 45 000.

7. Rīgas pilsētas pašvaldība kā viens no SIA "Palladium" dibinātājiem jaundibinātās sabiedrības pamatkapitālā ieguldīja mantu (1994.gada 1.jūnija ziņojums par mantisko ieguldījumu), kas saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Palladium" privatizācijas komisijas 1994.gada 12.maija lēmumu (protokols Nr.4) novērtēta Ls 45 000 vērtībā. Šīs mantas sastāvā tika iekļauta k/t "Palladium" ēka, kura netika novērtēta. Rīgas pilsētas valdes Īpašuma konversijas pārvalde ar 30.08.1994. rakstu Nr.35-2/146 (parakstījusi pārvaldes priekšnieces vietnieces v.i. A.Kārkliņa) Rīgas Centra rajona valdei apliecina, ka kinoteātra ēka kā mantiskā ieguldījuma daļa ir ieguldīta SIA "Palladium" pamatkapitālā.

Kinoteātra ēkas ieguldīšana SIA "Palladium" pamatkapitālā izdarīta, neņemot vērā, ka uz šo namīpašumu likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" noteiktajā kārtībā un termiņos bijušo īpašnieku mantinieki Rīgas Centra rajona Tautas deputātu padomes valdē bija iesnieguši īpašumu tiesību atjaunošanas pieteikumus.

8. Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Nekustamā īpašuma formēšanas biroja (NĪFB) speciālisti 1994.gada 30.aprīlī pēc pašvaldības uzņēmuma k/t "Palladium" direktora I.Starikova pasūtījuma veikuši namīpašuma (Marijas ielā 21, kinoteātra "Palladium" ēka) vērtēšanu. Atbilstīgi šim novērtējumam iepriekš minētā nekustamā īpašuma vērtība uz 1994.gada 30.aprīli ir Ls 88 403,61. Novērtējums ietver visu kinoteātra ēku kā funkcionāli nedalāmu nekustamo īpašumu.

9. Ņemot vērā to, ka īpašnieku mantinieki tiesību aktu noteiktā kārtībā bija iesnieguši namīpašuma Marijas ielā 21, Rīgā īpašuma tiesību atjaunošanas pieteikumus, kā arī to, ka Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Palladium" privatizācijas komisija nepareizi attiecinājusi RTU ekspertu grupas k/t "Palladium" skatītāju zāles un ar to saistītās tehnoloģiskās apbūves 1994.gada aprīļa novērtējumu uz kinoteātra "Palladium" visu ēku (Rīgā, Marijas ielā 21) kā nekustamo īpašumu ir pamats atzīt, ka Rīgas Dome radījusi apstākļus, kuru dēļ iepriekš minētā ēka ir pārgājusi jaundibinātās SIA "Palladium" īpašumā bezatlīdzības kārtībā. Šo mantu bezatlīdzības kārtībā no 1994.gada 1.jūlija lieto un izmanto uzņēmējdarbības veikšanai SIA "Palladium".

10. Rīgas pilsētas pašvaldības likumiem neatbilstošas rīcības dēļ Rīgas apgabaltiesas Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļa 1999.gada 31.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.4326 par īpašuma tiesību nostiprināšanu SIA "Palladium" uz ēku Marijas ielā 21, Rīgā ar novērtējumu Ls 196 015, attiecinot novērtējumu uz to pašu mantas kopību un sastāvu, kas 1994.gada aprīlī tika novērtēts par Ls 88 043,61. Atkārtoto novērtējumu 1999.gada 16.jūnijā veica Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Nekustamā īpašuma formēšanas biroja speciālisti.

Kolēģija, izvērtējot revīzijas materiālus, atskaites ziņojumu un Rīgas Domes paskaidrojumus,

nolēma:

1. Slēgt revīziju lietā Nr.5.1-2-21 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma —kinoteātra "Palladium" privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām".

2. Kolēģijas lēmumu un revīzijas atzinumu "Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma - kinoteātra "Palladium" privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām" atbilstīgi likuma "Valsts kontroles revīzijas reglaments" 9.pantam nosūtīt Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai privatizācijas procesa tiesiskuma izvērtēšanai un vainīgo amatpersonu, kas pieļāva pretlikumīgu rīcību ar pašvaldības īpašumu - k/t "Palladium" ēku, saukšanai pie likumā noteiktās atbildības, piedzenot zaudējumus, kas radīti valstij un pašvaldībai.

3. Rīgas Domei uzlikt par pienākumu novērst revīzijā konstatētos pārkāpumus un par veiktajiem pasākumiem informēt Valsts kontroli līdz 2000.gada 1.decembrim.

4. Kolēģijas lēmumu nosūtīt Rīgas Domei, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Palladium" un k/t "Palladium" bijušā īpašnieka mantinieka H.Neļķes pilnvarotam pārstāvim A.Adatam.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts kontroli" 20.pantu kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā.

Kolēģijas priekšsēdētājs I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi: I.Kalniņa, A.Kenkle, I.Kučinska, M.Lēruma, V.Pucis

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!