• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saulkrastu novada domes 2024. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. SN 1/2024 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2024. gada budžetu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.02.2024., Nr. 30 https://www.vestnesis.lv/op/2024/30.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu

Vēl šajā numurā

12.02.2024., Nr. 30

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saulkrastu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN 1/2024

Pieņemts: 31.01.2024.

OP numurs: 2024/30.12

2024/30.12
RĪKI

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 1/2024

Saulkrastos 2024. gada 31. janvārī

Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2024. gada budžetu

Apstiprināti
ar Saulkrastu novada domes 31.01.2024. lēmumu
(prot. Nr. 2/2024 § 2)

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pamata budžetu 2024. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi – 20335168 euro (1. pielikums),

1.2. plānotie aizņēmumu līdzekļi – 1044730 euro,

1.3. kārtējā gada izdevumi – 22446636 euro (2. pielikums),

1.4. pamatkapitāla palielināšana – 61000 euro,

1.5. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –2563514 euro,

1.6. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 176212 euro,

1.7. aizņēmumu pamatsummas atmaksa –1259564 euro (3. pielikums).

2. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu saistošajiem noteikumiem "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2024. gada budžetu".

3. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2024. gadā sagatavo par faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.

4. Noteikt, ka Finanšu un grāmatvedības nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2024. gadā nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros.

5. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Izglītības likumā, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumos Nr. 455 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" paredzēto nosacījumu izpildi.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Noteikt, ka pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu vadītāji, organizējot struktūrvienības un iestādes uzdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
pie 2024. gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta

Budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likumā, likumā "Par pašvaldību budžetiem", Likumā par budžetu un finanšu vadību, likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam" un Ministru kabineta noteikumos noteiktos pamatprincipus un prasības. Pašvaldības budžets izstrādāts atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu ir redzama Saulkrastu novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 1., 2. un 3. pielikumā.

Saulkrastu novada pašvaldības konsolidētie pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadā plānoti 20335168 euro apmērā. Budžeta līdzekļu konsolidētais atlikums gada sākumā sastāda 2563514 euro un plānotie aizņēmumu līdzekļi 1044730 euro. Kopējie finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 23943412 euro.

Pamatbudžeta konsolidētie izdevumi plānoti 22446636 euro apmērā, aizņēmumu pamatsummu un pirmstermiņa aizņēmumu atmaksa sastāda 1259564 euro.

Plānots palielināt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitālu par 61000 euro.

Plānotais budžeta līdzekļu konsolidētais atlikums gada beigās tiek plānots 176212 euro apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikums gada sākumā sastāda 4626 euro, ko plānots izlietot atbilstoši saziedoto naudas līdzekļu noteiktajiem mērķiem.

Ieņēmumu daļa

Pašvaldības pamatbudžeta konsolidēto ieņēmumu sadaļu atspoguļo saistošo noteikumu 1. pielikums un grafiski tas tiek attēlots paskaidrojuma raksta 1. attēlā. Ieņēmumu sadaļu veido sekojoši lielāko ieņēmumu veidi:

1. nodokļu ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Nekustamā īpašuma nodoklis. Ieņēmumi no šiem nodokļiem plānoti 13758990 euro apmērā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim 63 % no ieņēmumu kopapjoma. Nekustamā īpašuma nodoklis sastāda 11 % no ieņēmumu kopapjoma. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 11758990 euro. Ieņēmumi no Nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 2000000 euro.

2. nenodokļu ieņēmumi

Pašvaldības nenodokļu ieņēmumu galvenie ieņēmumu veidi ir Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu kas 2024. gada budžeta ieņēmumos tiek plānots 52000 euro apmērā. Ostu pārvalžu iemaksas 130 000 euro apmērā, kā arī ieņēmumi no ēku un būvju (īpašumu) pārdošanas 292850 euro apmērā.

3. transfertu ieņēmumi (maksājumi)

no valsts saņemtās mērķdotācijas pašvaldības ieņēmumu struktūrā sastāda 3336668 euro, jeb 18 % no ieņēmumu kopapjoma.

1. attēls

Izdevumu daļa

Pašvaldības pamatbudžeta konsolidēto izdevumu sadaļu atspoguļo saistošo noteikumu 2. pielikums un grafiski tas tiek attēlots paskaidrojuma raksta 2. un 3. attēlā.

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2024. gadam tiek plānots 22446636 euro apmērā, tai skaitā 2024. gada izdevumos ir konsolidēti arī pašvaldības aģentūras Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centra izdevumi 1842931 euro apmērā.

Izdevumu sadaļu veido izdevumu veidi, kas tiek plānoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām valdības funkcijām. (2. attēls)

01.000 - Vispārējie valdības dienesti šīs funkcijas sastāvā ietilpst:

• pašvaldības administrācijas izdevumi – 1741141 euro apmērā,

• dzimtsarakstu nodaļas izdevumi 70071 euro apmērā,

• procentu maksājumi valsts kasei par aizņēmumiem 335592 euro,

• līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 52350 euro,

kā arī iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kas 2024. gadā ir noteiktas 1301321 euro apmērā.

03.000 - Sabiedriskā kārtība un drošība – šīs funkcijas sastāvā ir plānoti izdevumi

• pašvaldības policijai 577499 euro apmērā,

• administratīvajai komisijai 9487 euro apmērā.

04.000 - Ekonomiskā darbība – Šīs funkcijas sastāvā ir plānoti izdevumi

• attīstības nodaļai 2494602 euro apmērā, tai skaitā izdevumi iepriekšējā periodā uzsākto Eiropas savienības līdzfinansēto projektu realizācijas turpināšanai – "Ēkas Raiņa 7, Saulkrastos energoefektivitātes uzlabošana" 103500 euro apmērā, SAM 3.3.1."Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība" maksājuma atgriešanai 112940 euro apmērā, projekta "Climate Smart Baltic Beaches and Tourism" (Klimata viedās Baltijas pludmales un tūrisms) (Beach-sos) īstenošanai 25227 euro apmērā un novada infrastruktūras attīstībai tiek plānoti izdevumi 1800136 euro apmērā, tai skaitā, 2023. gadā noslēgtā Centrālās ielas apgaismojuma būvdarbu līguma realizācijai 35530 euro un 2023. gadā uzsākto būvprojektu izstrādei, t.i. 34414 euro tehniskās dokumentācijas izstrādei ēkas Raiņa ielā 8, Saulkrastos energoefektivitātes uzlabošanai, 17545 euro – gājēju ietves būvprojekta izstrāde pie P6 autoceļa, 22179 euro – tehniskās dokumentācijas izstrādei lifta šahtas piebūvei Raiņa 8, Saulkrastos 13042 euro, tehniskās dokumentācijas izstrādei ēkas Maijā ielā 7, Pabažos energoefektivitātes uzlabošanai un 2060 euro par basketbola terases būvprojekta izstrādi. 2024. gada budžeta ieplānoti izdevumi 54366 euro apmērā, lai apmaksātu 2023. gadā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu un būvprojektu minimālā sastāvā Mobilitātes punkta izveidei Saulkrastos. 2024. gadā plānots finansējums 30 000 euro tehniskās dokumentācijas izstrādei Jūras parka labiekārtošanai, kā arī finansējums ielu pārbūvei – 70000 euro paredzēts būvdarbiem un dokumentācijas izstrādei, lai nodrošinātu Raiņa ielas un Ainažu ielas krustojuma rekonstrukciju, 95 000 euro ieplānoti Melnsila ielas gājēju ietves izbūvei un 890 000 euro Melnsila ielas seguma maiņai, kā arī 400 000 euro gājēju ietves izbūvei gar P6 autoceļu. Lai uzsāktu Saulkrastu kultūras nama telpu rekonstrukciju, 2024. gadā paredzēts finansējums 13000 euro arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei, savukārt 95000 euro – basketbola terases būvniecībai Raiņa ielas stāvlaukumā, tāpat ieplānots finansējums apgaismojuma izbūvei Kāpu ielā un pie pašvaldībai piederošas ēkas Ainažu ielā 12, 10 000 euro apmērā un finansējums PII "Rūķītis" lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcijai;

• Komunikācijas un tūrisma nodaļai 231791 euro apmērā,

• Būvvaldei 220904 euro apmērā,

• pašvaldības ceļu apsaimniekošanai 884339 euro apmērā, tai skaitā dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss" 659339 euro apmērā, ko paredzēts izlietot ielu apgaismojuma uzturēšanai 45000 euro apmērā, ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED 40000 euro apmērā, vasarnīcu ciematu ceļu seguma atjaunošanai 100000 euro apmērā, ielu/ceļu seguma maiņai – dubultais segums 140017 euro apmērā, ceļu un ielu būvniecībai 15000 euro apmērā, iepirkumu organizēšanai un uzraudzībai 44250 euro apmērā.

06.600 - Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – šīs funkcijas sastāvā ir plānoti izdevumi pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaļai 1843120 euro apmērā, tai skaitā paredzēti remontdarbi pašvaldības iestādēs 244250 euro apmērā, paredzēta dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss" 194000 euro apmērā, ko paredzēts izlietot meliorācijas grāvju tīrīšanai un atjaunošanai Zvejniekciemā 50 000 euro apmērā un Sējā 22000 euro apmērā, beigto dzīvnieku utilizācijai 5000 euro, dotācija ūdenssaimniecībai (8 aktivitātēm) 75000 euro apmērā, pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdzfinansēšanai 42000 euro apmērā.

07.000 - Veselība – šīs funkcijas sastāvā ietilpst izdevumi, kas paredzēti pašvaldības aģentūras "Saulkrastu Veselības un sociālās aprūpes centrs" ārstnieciskās sadaļas uzturēšanai un tiek konsolidēti pašvaldības budžeta sastāvā 1481601 euro apmērā.

08.000 - Atpūta, kultūra un reliģija – šīs funkcijas sastāvā ir plānoti izdevumi:

• Saulkrastu sporta centram 431727 euro apmērā,

• Sējas sporta zālei 189643 euro apmērā,

• novada bibliotēkām 176854 euro apmērā,

• Kultūras centram 979091 euro apmērā.

09.000 - Izglītība – šīs funkcijas sastāvā ir plānoti izdevumi visām novada izglītības iestādēm un ar tām saistītajiem izglītības pakalpojumiem.

• Saulkrastu novada vidusskolai 2532152 euro apmērā, tai skaitā iekļauta astoņu mēnešu no janvāra līdz augustam valsts mērķdotācija pedagogu algu un sociālo iemaksu segšanai 989680 euro apmērā un divu Erasmus+ projektu realizācijai izdevumi 27785 euro apmērā;

• Sējas pamatskolai 501340 euro apmērā, tai skaitā iekļauta astoņu mēnešu no janvāra līdz augustam valsts mērķdotācija pedagogu algu un sociālo iemaksu segšanai 232151 euro apmērā;

• Pirmsskolas izglītības iestādei "Rūķītis" 1495168 euro apmērā, tai skaitā iekļauta astoņu mēnešu no janvāra līdz augustam valsts mērķdotācija pedagogu algu un sociālo iemaksu segšanai 150152 euro apmērā;

• Pirmsskolas izglītības iestādei "Bitīte" 931168 euro apmērā, tai skaitā iekļauta astoņu mēnešu no janvāra līdz augustam valsts mērķdotācija pedagogu algu un sociālo iemaksu segšanai 931168 euro apmērā;

• Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai 468672 euro apmērā, tai skaitā iekļauta astoņu mēnešu no janvāra līdz augustam valsts mērķdotācija pedagogu algu un sociālo iemaksu segšanai 187935 euro apmērā;

• Sējas Mūzikas un mākslas skolai 259434 euro apmērā, tai skaitā iekļauta astoņu mēnešu no janvāra līdz augustam valsts mērķdotācija pedagogu algu un sociālo iemaksu segšanai 63660 euro apmērā;

• Administratīvās nodaļas Izglītības daļai 777871 euro apmērā, tai skaitā paredzēti izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 334625 euro apmērā, skolēnu transporta pakalpojumu nodrošināšanai 427726 euro apmērā, tai skaitā skolēnu autobusa un divu mikroautobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai 250000 euro apmērā, kā arī skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai 300667 euro apmērā, projektiem Skolas soma 17520 euro un atbalsts izglītojamiem 3327 euro.

10.000-Sociālā aizsardzība – šīs funkcijas sastāvā ir plānoti izdevumi:

• Bāriņtiesas darba nodrošināšanai 121397 euro,

• Sociālajam dienestam 658899 euro,

• sociālajiem pabalstiem 1207793 euro,

• Nodarbinātības valsts aģentūras piešķirtie līdzekļi bezdarbniekiem 7415 euro,

kā arī konsolidācijā iekļautie pašvaldības aģentūras "Saulkrastu Veselības un sociālās aprūpes centrs" sociālās mājas uzturēšanas izdevumi 361330 euro apmērā.

Finansēšanas daļa

Pašvaldības kredītsaistību apjoms atspoguļots Saulkrastu novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 3. pielikumā.

Uz 2024. gada 1. janvāri kopējā valsts kases aizņēmumu summa sastāda 10938519 euro.

2024. gadā aizņēmumu pamatsummu atmaksa sastāda 788324 euro un aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksa sastāda 335592 euro, tas ir 8 % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā. Arī turpmākajiem gadiem šis rādītājs nepārsniedz 8%, bet tam ir tendence samazināties.

Sakarā ar trīs projektu realizāciju, 2024. gadā tiks atgriezts priekšfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, samazinot kredītsaistību apjomu valsts kasē par 471240 euro.

Līdz ar to tiek plānots 2024. gadā saņemt finansējumu no valsts kases aizņēmumu veidā par kopējo summu 1044730 euro, tai skaitā 430230 euro Melnsila ielas rekonstrukcijai, 340000 euro Gājēju ietves gar P6 izveidošanai, 161500 euro autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai, 45000 euro mikroautobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai, 68000 euro nekustamā īpašuma – zemes iegādei.

2. attēls

3. attēls

 

Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā un pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par 2024. gada budžetu

Vispārējā situācija novadā ir pozitīva, iedzīvotāju skaits ir stabils un pakāpeniski pieaugošs. Attālināta darba iespēju iespaidā vērojama lielāka iedzīvotāju uzturēšanas uz vietas novadā. Arvien jaunas ģimenes izvēlas mūsu novadu par savu dzīvesvietu, attīstās būvniecība un veidojas jauni pakalpojumi. Kaut arī Saulkrastu novada Skultes ostā 2023. gadā pārkrauts mazliet mazāk kravu kā iepriekšējā gadā, tomēr vairāk kā 1,1 milj. tonnu ir ievērojams apjoms.

Aizgājušais 2023. gads Saulkrastu novadā kopumā vērtējams kā izaugsmes gads, neskatoties uz to, ka kopējo finanšu situāciju ietekmēja Krievijas izraisītā kara Ukrainā atskaņas, energoresursu un attiecīgi visa veida pakalpojumu izmaksu sadārdzinājums, kā arī strauji pieaugušā EURIBOR procentu likme.

Ekspluatācijā nodoti tādi apjomīgi infrastruktūras izbūves projekti, kas realizēti no aizņēmuma līdzekļiem kā Lojas ciema labiekārtojums un veloceliņš Murjāņi–Loja. Atjaunoti vairāki ceļi, veikti ieguldījumi Saulkrastu pilsētas katlu mājā, Lojas un Sējas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, veikti remontdarbi pašvaldības ēkās un izglītības iestādēs, piemēram atjaunots Sējas pamatskolas jumts, nomainīta iekšpagalma fasāde PII "Rūķītis", pilnība rekonstruēts Zvejniekciema rotaļu laukums.

Vairākus uzņēmējdarbības atbalsta projektus, izbūvējot piebraucamos ceļus, bija plānots veikt, izmantojot ES Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu, taču diemžēl Saulkrastu novads netika iekļauts atbalstāmo pašvaldību lokā.

Pašvaldības kapitālsabiedrība – SIA "Saulkrastu komunālserviss" ar ES Kohēzijas fonda atbalstu 2023. gadā ir pabeigusi jaunu notekūdens savākšanas tīklu, jaunu kanalizācijas spiedvadu, 6 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, veicis 1 kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju, kā arī jaunu ūdens inženiertīklu izbūvi, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu dzīves vidi, kanalizācijas un vides piesārņojuma samazināšanu Saulkrastu novada aglomerācijā.

2024. gada pašvaldības budžets izstrādāts, pamatojoties uz novada attīstības plānošanas dokumentiem, ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm. Pašvaldības budžeta galvenos ieņēmumus 2024. gadam veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī citi nodokļu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas, transferti, ES projektu finansējumi un aizņēmumi. Pašvaldībām no kopējās valstī iekasētā iedzīvotāju nodokļa masas no iedzīvotājiem, kas deklarēti mūsu novadā, tiek atskaitīti tikai 75 %, lai gan 2020. gadā un iepriekšējos gados tie bija 80 %.

Pašvaldības izdevumu apjomu 2024. gadā būtiski ietekmēs minimālās algas pieaugums, pedagogu un īpaši pirmsskolas pedagogu algu pieaugums, deinstitucionalizācijas projekta turpināšana un augsto kredītprocentu apmaksa. Pieaug maksājumi arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFI). 2024. gadā Saulkrastu novadam plānotais maksājums ir EUR 1301321, bet 2023. gadā tika samaksāts EUR 900925.

Iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ nepieciešama piebūve Saulkrastu novada vidusskolai un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai Saulkrastos. Iedzīvotāju skaits dārzkopības ciemos un vēlme šeit dzīvot visu gadu, rada vēl nebijušus izaicinājumus šo ciemu infrastruktūras attīstībā. Ievērojamu slodzi iedzīvotājiem un pašvaldībai rada augstās centralizētās siltumapgādes izmaksas novadā. Aizvien pieaugošais apmeklētāju skaita pieaugums peldsezonā, rada ievērojamu slodzi publiskajai infrastruktūrai, īpaši kāpu un pludmales zonai.

Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, veselības un sociālo iestāžu, struktūrvienību un iestādes "Saulkrastu novada pašvaldība" finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos "Saulkrastu novada pašvaldības budžets 2024. gadam". Izstrādājot budžetu, ir ņemtas vērā visu nozaru vajadzības, sabalansējot pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai kopumā svarīgajās jomās.

2024. gadā Saulkrastu novada pašvaldībā plānots nodrošināt uzsākto novada attīstības un investīciju projektu realizāciju. Investīcijām infrastruktūrā plānots piesaistīt arī aizņēmumu līdzekļus. Finansējuma apjoma ziņā lielākais investīciju projekts, kura būvniecību plānots uzsākt 2024. gada beigās, ir Mobilitātes punkta izveide, paredzot veikt esošās Saulkrastu dzelzceļa stacijas teritorijas un pieguļošās ielas pārbūvi, izbūvējot mikromobilitātes infrastruktūru, autostāvvietas, velonovietnes, gājēju un velo celiņus, u.c. Projektam piesaistīts ES Atveseļošanās fonda finansējums 2,4 milj. apmērā, bet pašvaldībai jāsedz PVN izmaksas. Vairāki projekti tiek gatavoti ES finansējuma konkursos.

Nozīmīgākie infrastruktūras projekti, kas uzsākti 2023. gadā un ko plānots turpināt īstenot 2024. gadā, ir Melnsila ielas pārbūve ar ietves izbūvi, veloceliņa izbūve gar P6 autoceļu no A1 līdz Rožu bulvārim, apgaismojuma izbūve Centrālā ielā, dubultās segas izbūve vairākās ielās, terases rekonstrukcija pie jaunuzbūvētā 3x3 basketbola laukuma Raiņa ielā.

2024. gada budžetā ir ieplānots finansējums vairāku investīciju projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei, kā arī pabeigt teritorijas plānojuma izstrādi un veikt detālplānojuma un tehniskā projekta izstrādi jaunu kapu ierīkošanai Saulkrastu pilsētā.

Ievērojamu pašvaldības budžeta izdevumu daļu sastāda izglītības funkcijas nodrošināšana. Papildus tehniskā personāla uzturēšanai, pašvaldība nodrošina visiem skolotājiem 50 % piemaksu reizi gadā, apmaksā daļu no atbalsta personāla slodzēm, piešķir veselības apdrošināšanas polisi. Pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu visiem skolēniem, kas mācās Saulkrastu novada skolās, kā arī nodrošina skolēnu bezmaksas pārvietošanos novada sabiedriskajā transportā un nodrošina bērnu nokļūšanu skolā no lielākajām apdzīvotajām vietām, kur sabiedriskais transports nekursē.

Komunikācijai ar sabiedrību plānots veidot viegli uztveramu informāciju, lai informētu par notiekošo pašvaldībā, gūtu iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldības darbam un domes pieņemtajiem lēmumiem, veicinot pozitīvu abpusēju sadarbību un stiprinot kopējo novada tēlu. Atbilstoši mūsdienu komunikācijas tendencēm un cilvēku informācijas lietošanas paradumiem, īpaša uzmanība tiek pievērsta vizuālajai komunikācijai un saziņai ar iedzīvotājiem sociālajos tīklos.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un klasifikāciju norādīta šo saistošo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N.Līcis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!