• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 22 "Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.11.2023., Nr. 219 https://www.vestnesis.lv/op/2023/219.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/33

Par lokālplānojuma, ar kuru precizē un detalizē Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam, vēja parkam "Vērgale", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

10.11.2023., Nr. 219

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 22

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/219.12

2023/219.12
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Bauskā 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 13, 8. p.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā"

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta
2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

Izdarīt Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā" šādus grozījumus:

1. aizstāt 2. punktā vārdu "vai" ar vārdu "un";

2. aizstāt 6.3. apakšpunktā vārdu "centra" ar vārdu "istabas";

3. aizstāt 6.11. apakšpunktā vārdus "nepilngadīgām personām" ar vārdu "bērniem";

4. papildināt 6. punktu ar 6.17., 6.18., 6.19. un 6.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.17. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

6.18. atelpas brīža pakalpojums;

6.19. specializētās darbnīcas pakalpojums;

6.20. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem.";

5. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lai saņemtu pakalpojumu, izņemot 6.1., 6.2., 6.6., 6.8., 6.11., 6.14., 6.15. un 6.16. apakšpunktā minētos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu kādā no šiem veidiem:

7.1. nosūtot rakstveida elektroniski parakstītu iesniegumu Sociālajam dienestam oficiālajā elektroniskajā adresē (eAdrese) vai uz Sociālā dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi: socialais.dienests@bauskasnovads.lv;

7.2. iesniedz klātienē Sociālajā dienestā;

7.3. nosūtot Sociālajam dienestam pa pastu ("Bauskas novada Sociālais dienests", Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

7.4. iesniedz klātienē kādā no Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

6. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Noteikumu 6.5., 6.9., 6.10., 6.17. un 6.18. apakšpunktā noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanai, Sociālais dienests novērtē personas un tās ģimenes locekļu, kā arī apgādnieka (ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir arī apgādniekam) maksātspēju, aizpildot Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju.";

7. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja persona spēj daļēji vai nespēj samaksāt noteikto maksu vai līdzmaksājumu par noteikumu 6.5., 6.9., 6.10., 6.17. vai 6.18. apakšpunktā noteikto sociālo pakalpojumu, maksu vai līdzmaksājumu sedz apgādnieks vai pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" noteikto kārtību. Ja persona vai apgādnieks Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā apņemas pilnībā samaksāt noteikto maksu vai līdzmaksājumu par 6.5., 6.9., 6.10., 6.17. vai 6.18. apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu, minētajām personām ir tiesības neaizpildīt noteikumu 9. punktā minēto iztikas līdzekļu deklarāciju.";

8. aizstāt VI nodaļas nosaukumā vārdu "centra" ar vārdu "istabas";

9. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Krīzes istabas pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) mērķis ir nodrošināt mājokli un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā, lai palīdzētu atgūt fizisko un psihisko veselību, spēju integrēties sabiedrībā, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju un zināšanu attīstīšanu.";

10. svītrot 23. punktā vārdu un simbolu "vardarbības,";

11. svītrot 25. un 26. punktu;

12. 29.4. apakšpunktā vārdus un simbolu ", kamēr pienāk rinda uz pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu" aizstāt ar vārdiem un simboliem "(stihiskas nelaimes vai avārijas gadījumā)";

13. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Pakalpojums 29.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā tiek piešķirts ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.";

14. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Pēc rīkojuma vai lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, attiecīgās pašvaldības iestādes: Bauskas, Iecavas, Rundāles vai Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītājs ar klientu slēdz dzīvojamo telpu īres līgumu.";

15. svītrot 34. punktu;

16. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Īres maksu par piešķirto dzīvojamo platību nosaka atbilstoši pašvaldības lēmumam, savukārt komunālo pakalpojumu apmaksas nosacījumi tiek noteikti dzīvojamo telpu īres līgumā.";

17. papildināt 36. un 37. punktu aiz vārdiem "bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" ar vārdiem un simbolu ", kuriem noteikta invaliditāte";

18. svītrot 40. punktu;

19. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Šo noteikumu 3. punktā minētajām personām, kurām vidējie ienākumi par pēdējiem 3 (trim) kalendāra mēnešiem nepārsniedz valstī noteiktās minimālas darba algas apmēru, pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.";

20. papildināt ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Ja personas ienākumi pārsniedz 41. punktā noteikto ienākumu slieksni, pakalpojuma saņemšanai tiek noteikts personas līdzmaksājums saskaņā ar noteikumu 10. punktu.";

21. svītrot 45.1. un 45.2. apakšpunktus;

22. papildināt 50. punktu aiz vārda un simbola "gadā." ar vārdiem un simbolu "Pakalpojums var tikt pagarināts atbilstoši speciālista atzinumam.";

23. svītrot 51. punktu;

24. izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai, kurai izsniegts sociālā darba speciālista nosūtījums.";

25. svītrot 56. punktā vārdus un simbolu ", pārējos gadījumos maksa noteikta atbilstoši Bauskas novada domes apstiprinātajam maksas pakalpojuma cenrādim";

26. svītrot 69. punktu;

27. izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Tiesības saņemt pakalpojumu ir bērnam no 5 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar invaliditāti, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja saskaņā ar Sociālā dienesta darbinieka izvērtējumu bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības, veselības stāvokļa vai izglītības ieguves dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.";

28. papildināt ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Pakalpojumu nav tiesības saņemt vai pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta uz laiku, kamēr bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā aprūpes iestādē vai ieslodzījuma vietā.";

29. svītrot 76. punktu;

30. papildināt 77. punktu aiz vārdiem un simbola "sociālo pakalpojumu)" ar vārdiem un simbolu ", ja šī informācija nav pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros";

31. izteikt 78.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.1. pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojuma apjomu un saņemšanas periodu atbilstoši bērnam noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk kā par 1 (vienu) gadu vai līdz brīdim, kad bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu;";

32. svītrot 78.2. apakšpunktu;

33. papildināt ar 79.1 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Pakalpojumu piešķir līdz 20 (divdesmit) stundām mēnesī bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, vai līdz 80 (astoņdesmit) stundām mēnesī bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes nodarbinātības, veselības stāvokļa vai izglītības ieguves dēļ.";

34. izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Atlīdzība pakalpojuma sniedzējam par pakalpojumu ir 2021. gada 18. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" 45. punktā noteiktajā minimālajā apmērā.";

35. svītrot 86. punktu;

36. papildināt ar XIX.1, XIX.2, XIX.3 un XIX.4 nodaļu šādā redakcijā:

"XIX.1 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

100.1 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) mērķis ir nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī).

100.2 Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.

100.3 Pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja personai ir noteiktas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas cita pakalpojuma saņemšanai vai personai piešķirts cits atbilstošs sociālais pakalpojums, vai persona uzsākusi patstāvīgu dzīvi. Šādos gadījumos pakalpojums sniedzams līdz cita atbilstoša sociālā vai veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai vai patstāvīgas dzīves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi no lēmuma par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas.

100.4 Šo noteikumu 3. punktā minētajām personām, kurām vidējie ienākumi par pēdējiem 3 (trim) kalendāra mēnešiem nepārsniedz valstī noteiktās minimālas darba algas apmēru, pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

100.5 Ja personas ienākumi pārsniedz 100.4 punktā noteikto ienākumu slieksni, pakalpojuma saņemšanai tiek noteikts personas līdzmaksājums saskaņā ar noteikumu 10. punktu.

100.6 Personai ir pienākums norēķināties par izdevumiem, kas saistīti ar mājokļa uzturēšanu (apkure, elektrība, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apsaimniekošana u.c.).

XIX.2 Atelpas brīža pakalpojums

100.7 Atelpas brīža pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) nodrošina īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem no 3 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras dzīvo ģimenēs un kurām ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus.

100.8 Šo noteikumu 3. punktā minētajām personām pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar noteikumu 10. punktu.

XIX.3 Specializētās darbnīcas pakalpojums

100.9 Specializētās darbnīcas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) ir darbnīcas ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā. Pakalpojuma mērķis ir attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā.

100.10 Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.

100.11 Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

XIX.4 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem

100.12 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) tiek sniegts, lai sekmētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā.

100.13 Pakalpojums ietver montessori un sensorās istabas pakalpojumus.

100.14 Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

100.15 Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniegumam pievieno ārstniecības personas (ārsta speciālista) atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

100.16 Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem var saņemt līdz 300,00 euro apmērā kalendārajā gadā."

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi tiek noteikti pašvaldību saistošajos noteikumos. Ņemot vērā minēto, Bauskas novada dome 2022. gada 26. maijā pieņēma lēmumu Nr. 251 (prot. Nr. 9, 6. p.) "Par Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu "Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā" apstiprināšanu", ar kuru tika apstiprināti Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", pašvaldībā īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā" Nr. 9.3.1.1/19/I/046, kā rezultātā pašvaldībā ir izveidota infrastruktūra, kurā iespējams nodrošināt jaunus sociālos pakalpojumus.

Ņemot vērā minēto, saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, tos papildinot ar jauniem sociālajiem pakalpojumiem, lai palielinātu sociālo pakalpojumu klāstu un nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju ar vien vairāk sociālos pakalpojumus saņemt tuvāk savai dzīvesvietai.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz tiesības saņemt:

1) grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;

2) atelpas brīža pakalpojumu – bērniem no 3 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras dzīvo ģimenēs un kurām ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

3) specializētās darbnīcas pakalpojumu – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;

4) sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Papildus iepriekš minētajam, nepieciešams veikt arī redakcionālus labojumus jau esošajā regulējumā, lai uzlabotu un pilnveidotu jau esošajā saistošo noteikumu redakcijā iekļauto sociālo pakalpojumu regulējumu, tai skaitā to pieprasīšanas un saņemšanas kārtību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Prognozētā fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu saistošo noteikumu īstenošanai 2023. gadā ir 64 208,00 euro. Aprēķinā iekļautas izmaksas par sociālajiem pakalpojumiem, kuri tiek nodrošināti projekta "Atver sirdi Zemgalē" pēctecībā:

1) grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, specializētās darbnīcas pakalpojums, dienas aprūpes centra pakalpojums – 33 363 euro (7 klienti);

2) aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti – 30 845 euro (40 klienti).

Prognozētā fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu saistošo noteikumu īstenošanai 2024. gadā ir 889 442,00 euro. Aprēķinā, pirmkārt iekļautas izmaksas par sociālajiem pakalpojumiem, kurus varēs sniegt jaunizveidotajā infrastruktūrā:

1) grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums – 212 991,00 euro (23  klienti);

2) atelpas brīža pakalpojums – 87 600,00 euro (40 klienti);

3) specializētās darbnīcas pakalpojums – 115 734,00 euro (16 klienti);

4) sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem – 30 000 euro (100 klienti).

Otrkārt, iekļautas izmaksas par papildu sniegtajiem dienas aprūpes centra pakalpojumiem jaunizveidotajā infrastruktūrā – 443 117,00 euro (63 klienti).

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, pašvaldība plāno deleģēt privātpersonai no pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus – izrietošus pārvaldes uzdevumus: sniegt grupu mājas (dzīvokļa), atelpas brīža, specializēto darbnīcu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme – saistošo noteikumu tiesiskais regulējums rada tiešu, labvēlīgu ietekmi uz pašvaldības iedzīvotāju veselību un sociālo nodrošinātību, drošību.

Saistošo noteikumu regulējums pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju veselību, to uzlabojot, atjaunojot, nodrošinot vienlīdzīgas tiesības un iespējas.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi – saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais regulējums var radīt labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi radot jaunas darbavietas Bauskas novada iedzīvotājiem.

Ietekme uz vidi un ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

Lai pieprasītu saistošajos noteikumos papildus noteiktos sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu kādā no šiem veidiem:

1) nosūtot rakstveida elektroniski parakstītu iesniegumu Sociālajam dienestam oficiālajā elektroniskajā adresē (eAdrese) vai uz Sociālā dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi: socialais.dienests@bauskasnovads.lv;

2) nosūtot Sociālajam dienestam pa pastu ("Bauskas novada Sociālais dienests", Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);

3) iesniedzot klātienē Sociālajā dienestā vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi izstrādāti, lai īstenotu Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Saistošo noteikumu grozījumu izpildi nodrošinās gan Sociālais dienests, gan privātpersona, kurai saskaņā ar Bauskas novada domes lēmumu tiks deleģēti no autonomās funkcijas izrietošie pārvaldes uzdevumi: sniegt iepriekš minētos sociālos pakalpojumus.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Atbildīgā institūcija par saistošo noteikumu izpildi ir Sociālais dienests.

Izpildes nodrošināšanai papildu resursi nav nepieciešami.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai – palielināt sociālo pakalpojumu klāstu, kurus iedzīvotāji var saņemt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir samērīgi un atbilstoši leģitīmā mērķa sasniegšanai. Izstrādājot saistošos noteikumus, pašvaldība ir rīkojusies atbilstoši šā brīža ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas un diskusijas starp pašvaldības speciālistiem.

Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā www.bauskasnovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanas laikā saņemts priekšlikums svītrot saistošo noteikumu grozījumu 19. un 20. punktu, līdz ar to saglabājot iepriekšējo kārtību, ka dienas aprūpes centra pakalpojums pašvaldībā deklarētajām personām tiek sniegts par pašvaldības budžeta līdzekļiem (klients pakalpojumu saņem bez maksas).

Šobrīd spēkā esošajā saistošo noteikumu redakcijā 41. punkts nosaka, ka pašvaldībā deklarētajām personām pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pārējām personām maksa tiek noteikta atbilstoši Bauskas novada domes apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim.

Savukārt saistošo noteikumu grozījumu 19. punkts paredz saistošo noteikumu 41. punktu izteikt šādā redakcijā: "41. Šo noteikumu 3. punktā minētajām personām, kurām vidējie ienākumi par pēdējiem 3 (trim) kalendāra mēnešiem nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem" un 20. punkts paredz saistošos noteikumus papildināt ar 41.1 punktu šādā redakcijā: "41.1 Ja personas ienākumi pārsniedz 41. punktā noteikto ienākumu slieksni, pakalpojuma saņemšanai tiek noteikts personas līdzmaksājums saskaņā ar noteikumu 10. punktu.".

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmā daļa nosaka, ka klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Savukārt minētā panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Kārtību, kādā klients, kurš saņem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, maksā par pakalpojumu un kārtību, kādos gadījumos pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība, nosaka Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 275).

MK noteikumu Nr. 275 2. punkts cita starpā nosaka, ka klients par saņemto pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu un sociālā pakalpojuma sniedzēju. Savukārt saskaņā ar MK noteikumu Nr. 275 3. un 4. punktu, ja klients ir atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks, vai gadījumā, ja arī apgādnieks atzīts par trūcīgu, samaksu par pakalpojumu veic tā pašvaldība, kas ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Iepriekš minētais ir vispārējs princips attiecībā uz samaksu par sociālajiem pakalpojumiem, kurš jāievēro ikvienai pašvaldībai. Tomēr MK noteikumu Nr. 275 6. punkts nosaka arī pašvaldības tiesības, izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas, noteikt klientiem citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par pakalpojumu, kā arī 7. punkts nosaka pašvaldības pienākumu noteikumus īstenot atbilstoši pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Līdz ar to, 2022. gada 26. maijā, pieņemot saistošos noteikumus, tika izvērtētas tā brīža pašvaldības iespējas noteikt iedzīvotājiem labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz pakalpojumu samaksu, un pašvaldība sava budžeta ietvaros varēja segt samaksu par šo pakalpojumu pilnā apmērā.

Tomēr šobrīd, ņemot vērā, ka ir pieaudzis gan kopējais klientu skaits, kas saņem gan sociālos pakalpojumus, gan sociālo palīdzību, kā arī pieaudzis pabalstu apjoms, kas pašvaldībai ir obligāti jānodrošina, pašvaldība ir pārvērtējusi savas iespējas attiecībā uz samaksu par pakalpojumiem šā brīža budžeta ietvaros un, ņemot vērā, ka pašvaldībai vairs nav tādas finansiālas iespējas nodrošināt tik labvēlīgus apstākļus attiecībā uz pakalpojumu samaksu, tā ir veikusi izmaiņas attiecībā uz dienas centra pakalpojuma samaksas kārtību, ievērojot MK noteikumu Nr. 275 6. un 7. punktu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izteiktais priekšlikums ir noraidāms.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!