• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2023. gada 21. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.09.2023., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2023/186.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"

Vēl šajā numurā

26.09.2023., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 21.09.2023.

OP numurs: 2023/186.14

2023/186.14
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11

Rēzeknē 2023. gada 21. septembrī

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Rēzeknes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 45 739 786 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 62 314 327 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 14 918 294 euro;

2.4. saņemtie aizņēmumi – 3 027 884 euro;

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa – 1 291 637 euro;

2.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 80 000 euro.

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajam 2023. gadam šādā apmērā – 1 738 016 euro (2. pielikums).

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka

 

1. pielikums

2. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums
Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 1., un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019.–2025. gadam un ar Viļānu novada attīstības programmu 2015.–2022. gadam.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 345 528 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu) kopsummā un tās veido:

• Nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no ēku un būvju, meža īpašumu un zemes pārdošanas, ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas, pašvaldību nodevas u.c.);

• Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par telpu nomu un īri, maksas par izglītības pakalpojumiem u.c.);

• Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos pasākumos un projektos.

Ieņēmumu izmaiņas 2023. gadam

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās:

• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 84 518. Palielinājums ir skaidrojams ar:

○ papildus saņemto valsts finansējumu Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometnēm;

○ noslēguma maksājumu pašvaldības realizētajā projektā "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā";

○ papildus plānoto finansējumu projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai";

o u.c.

• Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 29 330. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu pārvaldēs par nomu un īri un maksas par izglītības pakalpojumiem;

• Ieņēmumu pozīcijā "Ārvalstu finanšu palīdzība" ieņēmumu daļa palielināta par EUR 62 355. Palielinājums skaidrojams ar papildus plānotajiem ieņēmumiem projekta "Europe Direct Austrumlatgalē" un ar projekta "Green Palette" realizāciju pašvaldībā;

• Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 169 345. Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijās ieņēmumi no ēku un būvju, meža īpašumu un zemes pārdošanas, ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas u.c.

Izdevumu izmaiņas 2023. gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 1 007 466 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar Dricānu apvienības pārvaldes atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu novirzīšanu:

• laukuma seguma atjaunošanai Dricānu vidusskolas teritorijā;

• bērnudārza kāpņu telpas remontam Strūžānos;

• energosertifikāta izstrādes pakalpojumam Dricānu apvienības pārvaldes ēkām;

• Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas jumta bojātā seguma nomaiņai;

• laukuma seguma atjaunošanai Dricānu kultūras nama ēkas teritorijā.

Ekonomiskā darbība

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar koriģētām izdevumu izmaiņām pagastu apvienībās.

Sabiedriskā kārtība

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar atlīdzības līdzekļu ekonomiju Administratīvās inspekcijas darbībā.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar līdzekļu pārvirzīšanu autoratlīdzības apmaksai projektos "Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", "Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" un "Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana".

Veselība

Izdevumu izmaiņas šajā funkcionālajā kategorijā skaidrojamas ar izdevumu izmaiņām pagastu apvienībās.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumu daļas pieaugums skaidrojams ar plānotajiem izdevumiem laukuma seguma atjaunošanai Dricānu kultūras nama ēkas teritorijā u.c.

Izglītība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar:

• realizēto aktivitāti "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm";

• realizēto aktivitāti "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem";

• Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas jumta bojātā seguma nomaiņu;

• laukuma seguma atjaunošanu Dricānu vidusskolas teritorijā;

• bērnudārza kāpņu telpas remontu Strūžānos.

Sociālā aizsardzība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus koriģētajiem plānotajiem izdevumiem projektā "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā".

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2023. gada 21. septembri pašvaldībai ir noslēgti 90 aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2023. gadā (kopā 3 027 884 EUR):

• Administratīvās ēkas pārbūve Skolas ielā 24, Maltā EUR 73 378;

• Kruķu sākumskolas ēkas pārbūve Miera ielā 9, Kruķi, Silmalas pagastā EUR 142 590;

• Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos EUR 426 782;

• Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B, Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR 1 559 458;

• Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 175 583;

• Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 160 353;

• Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 328 724;

• Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR 21 017;

• Elektroautobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldībā EUR 139 999.

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!