• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2023. gada 21. septembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.09.2023., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2023/186.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Vēl šajā numurā

26.09.2023., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 12

Pieņemts: 21.09.2023.

OP numurs: 2023/186.15

2023/186.15
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

Rēzeknē 2023. gada 21. septembrī

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta piekto daļu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"", turpmāk – saistošie noteikumi, (Latvijas Vēstnesis, 2022., Nr. 62) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem"

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu patēriņu samazinājumu, īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumus, ja dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai un veselībai vai jālikvidē avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas."

3. Papildināt 2. punktu pēc vārda "labiekārtošanai" ar vārdiem "un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai".

4. Aizstāt 3.3. apakšpunktā ciparu "25" ar ciparu "35".

5. Papildināt 5.1. apakšpunktu pēc vārda "nodrošināšanai" ar vārdiem "ja tā tika veikta ne agrāk kā 2022. gada 17. martā".

6. Aizstāt 5.2. apakšpunktā vārdus "jumta seguma nomaiņa" ar vārdiem "jumta siltināšana".

7. Papildināt 5.2. apakšpunktu pēc vārdiem "cokola siltināšana" ar vārdiem "fasādes siltināšana" .

8. Papildināt 6.1. apakšpunktu pēc vārda "atjaunošana" ar vārdu "pārbūve".

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumu atbalstāmās izmaksas, ja mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai, ja ir jālikvidē avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, ir šādas:

6.1 1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (sertificēta speciālista atzinuma izstrādes izmaksas par mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu tehnisko stāvokli, ja vizuāli ir konstatēti konstruktīvo elementu bojājumi vai deformācijas, būvprojekta izstrādes un būvuzraudzības izmaksas), ja tā tika veikta ne agrāk kā līdz šo noteikumu izdošanas dienai;

6.1 2. atjaunošanas pasākumi (mājas vai tās daļas atjaunošanas darbi, bīstamo vai bojāto tehnisko sistēmu (māju fasāžu, t.sk. balkonu, lodžiju, ieejas mezglu nojumju) atjaunošana vai nomaiņa)."

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir aktivitātēm, kas nav minētas šo noteikumu 5., 6. un 6.1 punktos, kā arī šo noteikumu 5.2., 6. un 6.1 2. punktā minētiem būvdarbiem, kas veikti pirms šo noteikumu 24. punktā minētā līguma noslēgšanas."

11. Izteikt saistošo noteikumu IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV Energoefektivitātes, īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas un atjaunošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms"

12. Aizstāt 8.2. apakšpunktā ciparu un vārdus "EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši simti euro, 00 centi)" ar ciparu un vārdiem "EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi)".

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, ja dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai un veselībai vai jālikvidē avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts šādiem pasākumiem:

9.1 1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - 50%, bet ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;

9.1 2. mājas vai tās daļas atjaunošanas darbiem, t.sk. balkonu, lodžiju, ieejas mezglu nojumju atjaunošanas darbiem – 50 %, bet ne vairāk kā EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN."

14. Svītrot 24. punktā vārdus "saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu".

15. Papildināt saistošos noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Līgumā iekļauj vismaz šādus nosacījumus:

24.11. līguma priekšmetu un līdzfinansējuma apmēru;

24.12. kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums;

24.13. pušu tiesības un pienākumus;

24.14. atbildību un līguma izbeigšanas nosacījumus;

24.15. citus noteikumus, kuros nosaka, ka, ja puses nav spējīgas atrisināt strīdu vai domstarpības par piešķirto finansējumu izlietojumu, tad jebkura puse var vērsties tiesā spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

16. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Šo noteikumu ietvaros noteiktais atbalsts tiek piešķirts līdz 2025. gada 30. decembrim."

17. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

18. Svītrot 3. pielikumu.

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka

 

1. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 12

"1. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 39

Dzīvojamās mājas Nr.__, ___________________________, _____________________________ pagastā, Rēzeknes novadā,

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)
(personas kods/reģistrācijas Nr.)
(iesniedzēja adrese, tālr.)

PIETEIKUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU

Rēzeknes novada domei
Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamai mājai Nr.__, kas atrodas  
______________________, _____________________, _______________________ pagastā, Rēzeknes novadā,
(adrese)  

energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai.

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas pasākumu veikšanai.

Obligātie iesniedzamie dokumenti un informācija:

1.   Reģistrācijas anketa   lpp.
2.   Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma apliecināta kopija   lpp.
3.   Akta par Pārvaldīšanas tiesību nodošanu apliecināta kopija   lpp.
4.   Pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija   lpp.
5.   Pārvaldnieka/apsaimniekotāja statūtu apliecināta kopija   lpp.
6.   Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecināta kopija   lpp.
7.   VID izziņa par nodokļu pārvaldnieka/apsaimniekotāja parādu neesamību   lpp.
8.   Līguma par darbu izpildi apliecināta kopija   lpp.
9.   Iepirkumu procedūras apliecinošie dokumenti (ja līdzfinansējuma pieprasījums pārsniedz 5000 euro)   lpp.
10.   Vai dzīvojamā mājā ir dzīvokļi, kas tiek iznomāti vai izmantoti saimnieciskajā darbībā?   Jā/nē
11.   Ja ir dzīvokļi, kas tiek iznomāti vai izmantoti saimnieciskajā darbībā, tad norādīt katra dzīvokļu Nr., platību, saimnieciskās darbības veicēja/ juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas Nr. (de minimis atbalsta pretendenti)    
    1. de minimis atbalsta pretendents (dzīvokļu Nr., platība, saimnieciskās darbības veicēja/juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas Nr.)    
    2. de minimis atbalsta pretendents (dzīvokļu Nr., platība, saimnieciskās darbības veicēja/ juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas Nr.)    
12.   Katra de minimis atbalsta pretendenta uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai    
    1. de minimis atbalsta pretendents (de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas Nr.)    
    2. de minimis atbalsta pretendents (de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas Nr.)    

Papildus iesniedzamie dokumenti energoefektivitātes pasākumu veikšanai:

būvniecības ieceres dokumentu izstrādei

13.   Darba uzdevums projektēšanai   lpp.

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

14.   Būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija   lpp.
15.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

Papildus iesniedzamie dokumenti īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai:

mājas piebraucamo ceļu, bezmaksas pieejamo stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanas darbiem un mājas zaļās zonas labiekārtošanas atjaunošanai

16.   Būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija vai zemes robežu plāns ar iekārtu izvietojuma shēmu mērogā 1:500 (ar zemes īpašnieka saskaņojumu, ja nepieciešams)   lpp.
17.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

mājas caurbraucamo ceļu segumu, kas tiek izmantoti piekļūšanai citiem nekustamiem īpašumiem, atjaunošanai

18.   Būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija   lpp.
19.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai

20.   Zemes robežu plāns ar iekārtu izvietojuma shēmu mērogā 1:500 (ar zemes īpašnieka saskaņojumu, ja nepieciešams)   lpp.
21.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

pagalmu apgaismojuma ierīkošanas būvdarbiem

22.   Tehnisko shēmu un situācijas plānu (ar zemes īpašnieka saskaņojumu, ja nepieciešams)   lpp.
23.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

Papildus iesniedzamie dokumenti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas pasākumu veikšanai:

būvniecības ieceres dokumentu izstrādei

24.   Tehniskās apsekošanas atzinums   lpp.

atjaunošanas pasākumiem

25.   Būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija   lpp.
26.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

Rēzeknē, 20____. gada _____. _____________

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

Saņemts

Rēzeknes novada pašvaldībā

20______. gada _______. ____________
Nr. ________________ plkst._______ "

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir izdarīt grozījumus 2022. gada 30. martā spēkā stājušos Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai", turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 39, lai uzlabotu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehnisko stāvokli.

1.2. Rēzeknes novada pašvaldībā 2022. gada 6. decembrī tika saņemts Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju "Oši", "Lapegles", Kadiķi", "Kārumnieks" iedzīvotāju iesniegums, kurā izteikts lūgums izdarīt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 39, paredzot atbalstu arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasāžu, tajā skaitā, balkonu, lodžiju un ieejas mezglu nojumju atjaunošanai. Rēzeknes novada pašvaldība ir izskatījusi iespēju izdarīt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 39, veicot izvērtēšanu šādu grozījumu izdarīšanas nepieciešamībai arī attiecībā uz citām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pārējos Rēzeknes novada pagastos.

1.3. Šobrīd pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nosaka Saistošie noteikumi Nr. 39 (izsludināti Latvijas Vēstnesī 29.03.2022., Nr. 62)., kuru 1. punktā ir noteikts, ka noteikumi nosaka kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Rēzeknes novada pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu patēriņu samazinājumu, un īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus.

1.4. Neizdod saistošos noteikumus "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"", nebūtu iespējams paredzēt citu pašvaldības palīdzību atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 2. punktam, proti, dzīvojamās mājas renovācijai (atjaunošanai), ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" īstenošana ietekmē pašvaldības budžets izdevumu daļas palielināšanos.

Maltas apvienības pārvaldes teritorijā ir 20 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru tehniskais stāvoklis ir bīstams cilvēku dzīvībai. Kaunatas apvienības pārvaldes teritorijā ir 6 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru tehniskais stāvoklis ir bīstams cilvēku dzīvībai. Aptuvenais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits Rēzeknes novadā, kuru tehniskais stāvoklis būtu vērtējams kā bīstams, ir 65.

Budžeta izdevumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem varētu svārstīties no 50000,00 EUR līdz 150000,00 EUR gadā. Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem un zemesgabalu labiekārtošanai 2023. gadā ir plānots 200000,00 EUR apmērā, bet izlietojums uz 2023. gada 1. jūliju sastāda 0,00 EUR. Detalizētāks nepieciešamo atjaunošanas izmaksu apmērs nav prognozējams. Ņemot vērā gauso dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos dzīvojamā fonda apsaimniekošanā, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju zemo maksātspēju, pašvaldības atbalsts vairāku gadu, piemēram 5 gadu, garumā varētu mainīt esošo situāciju par labu kopīpašumā esošā dzīvojamā fonda atjaunošanai, tādā veidā saglabājot pašvaldības iedzīvotāju daļai vēlmi dzīvot lauku teritorijās.

2.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas, līdz ar to nav nepieciešami papildus resursi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" ietekmē sabiedrību kopumā, jo tiks uzlabots daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskais stāvoklis.

3.2. Ietekme uz vidi – ar saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" īstenošanu tiek izraisītas tiešas pārmaiņas vidē, uzlabojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu, tiek radīta droša vide.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību - saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" īstenošana netieši ietekmēs cilvēku veselību, jo veicot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu tiks uzlabots to tehniskais stāvoklis un tiks novērsta bīstamība cilvēku dzīvībai vai veselībai.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" neskars.

3.5. Ietekme uz konkurenci – saistošie noteikumi "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" īstenošanu neatstās ietekmi uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" piemērošanas jautājumos privātpersona var vērsties Rēzekne novada pašvaldības iestādē – Centrālajā pārvaldē – Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē vai jebkurā no Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm – Dricānu apvienības pārvaldē, Kaunatas apvienības pārvaldē, Maltas apvienības pārvaldē, Nautrēnu apvienības pārvaldē, Viļānu apvienības pārvaldē un to teritoriālajās vienībās.

4.2. Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Saistošie noteikumi "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" papildina ar normatīvo regulējumu paredzamo pašvaldības palīdzības sniegšanu, ievērojot likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteikto.

5.2. Papildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" izpildē iesaistītās institūcijas – līdzfinansējuma saņemšanai domes izveidotā komisija.

6.2. Saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" izpildes nodrošināšanai papildu resursi nav nepieciešami.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Saistošie noteikumi "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai.

7.2. Pašvaldības izraudzītais līdzeklis Saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" izdošanai ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, nav citu saudzējošāku līdzekļu, lai sasniegtu leģitīmo mērķi un pašvaldības rīcība ir atbilstoša, jo tiek nodrošināta Saistošo noteikumu Nr. 39 atbilstība likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piektās daļas regulējumam.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" projekts 2023. gada 30. augustā nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" projekts nosūtīts Rēzeknes novada pašvaldības pagastu un Viļānu pilsētas konsultatīvajām padomēm.

8.2. Atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktam un 10. pantam, Rēzeknes novada pašvaldība 2023. gada 4. augustā iesniedza saskaņošanai Finanšu ministrijā saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"" projektu. Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts Finanšu ministrijas 2023. gada 16. augusta saskaņojums Nr. 7-14/18/2467 par saistošo noteikumu projektu, kurā ministrija norādīja, ka komercdarbības atbalsta kontekstā Finanšu ministrija neiebilst pret saistošo noteikumu projektu iesniegtajā redakcijā, kas vienlaicīgi ir arī un sabiedrības viedokļa noskaidrošanai nodotā saistošo noteikumu projekta redakcija.

8.3. Sabiedrības viedokļa noskaidrošanas termiņā līdz 2023. gada 13. septembrim sabiedrības viedokļi nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!