• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2022. gada 5. maija likums "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.05.2022., Nr. 94 https://www.vestnesis.lv/op/2022/94.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Vēl šajā numurā

17.05.2022., Nr. 94

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 05.05.2022.

OP numurs: 2022/94.9

2022/94.9
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā

Izdarīt Publiskās un privātās partnerības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 140. nr.; 2013, 183., 194. nr.; 2017, 84. nr.; 2019, 45., 253. nr.; 2020, 84.C nr.; 2022, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 40. punktu šādā redakcijā:

"40) līgumu reģistrs — publikāciju vadības sistēmā atspoguļota informācija par publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja noslēgto koncesijas līgumu vai tā grozījumiem, kas tiek publiskota Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Līgumu reģistrā pieejami dati, kas ietver informāciju par publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi, privāto partneri, līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, līgumcenu, līguma izpildes termiņu, līguma grozījumiem, kā arī informāciju par faktisko līguma izpildi (līgumcena, izpildes termiņš, līguma izpildītājs un līguma izbeigšanas iemesls, ja attiecināms) un citu informāciju, ja nepieciešams."

2. Izslēgt 5. panta pirmās daļas 7. punktu.

3. Izslēgt 13.1 pantā vārdus "un septītajā daļā".

4. 25. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas locekļi, koncesijas procedūras komisijas sekretārs un eksperti nedrīkst pārstāvēt pretendenta intereses, tai skaitā tiem nedrīkst būt tieša vai netieša finansiāla, ekonomiska vai cita veida personiska ieinteresētība, kas var ietekmēt personas objektivitāti un neatkarību attiecībā uz konkrēto koncesijas procedūru, kā arī tie nedrīkst būt saistīti ar pretendentu. Šīs daļas izpratnē koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas loceklis, koncesijas procedūras komisijas sekretārs un eksperts ir saistīts ar pretendentu, ja tas ir:

1) juridiskās personas — pretendenta vai tā apakšuzņēmēja — pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

2) juridiskās personas — pretendenta vai tā apakšuzņēmēja — dalībnieka, akcionāra vai biedra, kuram pieder vismaz 10 procenti kapitāla daļu, amatpersonas vai prokūrista tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks);

3) fiziskās personas — pretendenta vai tā apakšuzņēmēja — radinieks;

4) juridiskās personas — pretendenta — pašreizējais vai bijušais patiesais labuma guvējs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

5) juridiskās personas — pretendenta — patiesā labuma guvēja radinieks.";

papildināt otro daļu pēc vārda "locekļu" ar vārdiem "koncesijas procedūras komisijas sekretāra" un pēc vārda "loceklim" — ar vārdiem "koncesijas procedūras komisijas sekretāram";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "un 3. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3., 4. vai 5. punktā";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas locekļi, koncesijas procedūras komisijas sekretārs un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ir saistīti ar to šā panta pirmās daļas izpratnē, un ka viņi neizpaudīs koncesijas procedūrā iegūto informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav izpaužama."

5. Izteikt 33.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Koncesijas procedūras komisija pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo koncesijas līguma daļu."

6. Aizstāt 36.1 panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no koncesijas līguma vērtības" ar vārdiem un skaitli "kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro".

7. Izteikt 37. un 37.1 pantu šādā redakcijā:

"37. pants. Pretendenta izslēgšanas noteikumi

(1) Koncesijas procedūras komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā saskaņā ar šā panta noteikumiem.

(2) Pretendentu izslēgšanas iemesli ir šādi:

1) pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) noziedzīgas organizācijas izveidošanu, vadīšanu, iesaistīšanos tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,

b) kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālu uzpirkšanu, prettiesiska labuma pieprasīšanu, pieņemšanu vai došanu, tirgošanos ar ietekmi,

c) krāpšanu, piesavināšanos vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu,

d) terorismu, terorisma finansēšanu, teroristu grupas izveidi vai organizēšanu, ceļošanu terorisma nolūkā, terorisma attaisnošanu, aicinājumu uz terorismu, terorisma draudiem vai personas vervēšanu vai apmācīšanu terora aktu veikšanai,

e) cilvēku tirdzniecību,

f) izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

2) pretendentam pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;

3) pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;

5) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu par konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmā pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi;

6) pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kurš izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos par nodokļiem noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

7) koncesijas procedūras komisijas rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka pretendents ar citiem piegādātājiem ir noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu;

8) koncesijas procedūras komisija to ir norādījusi paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos un ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem var pierādīt, ka pretendents ir pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības normatīvos aktus vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu, ģenerālvienošanos vai prasības, kas noteiktas šā likuma 3. pielikumā minētajās starptautiskajās konvencijās;

9) koncesijas procedūras komisija to ir norādījusi paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos un ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem var pierādīt, ka pretendents savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt koncesijas līgumu;

10) pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai publiskās un privātās partnerības līgumu, un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai publiskās un privātās partnerības līguma;

11) koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs (publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersona vai darbinieks), koncesijas procedūras komisijas loceklis, koncesijas procedūras komisijas sekretārs vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un publiskajam partnerim vai publiskā partnera pārstāvim nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;

12) pretendents ir mēģinājis prettiesiski ietekmēt publisko partneri vai tā pārstāvi, vai koncesijas procedūras komisijas vai koncesijas procedūras komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz koncesijas procedūru vai mēģinājis iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības koncesijas procedūrā, vai sniedzis maldinošu informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt lēmumu par pretendenta turpmāko dalību koncesijas procedūrā vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;

13) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

14) saistībā ar koncesijām aizsardzības un drošības jomā ir saņemts valsts drošības iestādes atzinums, ka koncesijas līguma noslēgšana ar pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai.

(3) Šā panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

1) uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

2) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

3) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

4) šā panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

5) šā panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.

(4) Koncesijas procedūras komisija tomēr neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pretendents ir nodrošinājis uzticamību šā likuma 37.1 pantā noteiktajā kārtībā;

2) šā panta otrās daļas 1., 5. un 6. punktā minētajā gadījumā no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3) šā panta otrās daļas 7. punktā minētajā gadījumā attiecībā uz kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmumu no tā spēkā stāšanās dienas un 8. un 9. punktā minētajā gadījumā no dienas, kad konstatēts attiecīgais pārkāpums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4) šā panta otrās daļas 10. punktā minētajā gadījumā no dienas, kad pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai publiskās un privātās partnerības līguma, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

(5) Koncesijas procedūras komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minēto iemeslu dēļ, pamatojoties uz informāciju, kuru tā iegūst šādā kārtībā:

1) saistībā ar Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, kā arī šā panta otrās daļas 1., 2., 5. un 6. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, ievērojot šādu kārtību un neprasot attiecīgo personu piekrišanu:

a) informāciju par šā panta otrās daļas 1., 5. un 6. punktā minēto izslēgšanas iemeslu koncesijas procedūras komisija, kā arī pretendents par sevi iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra),

b) informāciju par šā panta otrās daļas 1. punktā minēto personu (valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un šā panta trešās daļas 5. punktā minēto personu koncesijas procedūras komisija iegūst no Uzņēmumu reģistra,

c) informāciju par šā panta otrās daļas 2. punktā minēto izslēgšanas iemeslu koncesijas procedūras komisija, kā arī pretendents par sevi iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Koncesijas procedūras komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. Ja koncesijas procedūras komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai šā panta trešajā daļā minētajai personai pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, koncesijas procedūras komisija nosaka termiņu — trīs darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas — šā panta sestajā daļā minēto pierādījumu iesniegšanai par to, ka pretendentam vai šā panta trešajā daļā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā,

d) informāciju par šā panta otrās daļas 3. un 4. punktā minēto izslēgšanas iemeslu koncesijas procedūras komisija, kā arī pretendents par sevi iegūst no Uzņēmumu reģistra. Ja dati attiecībā uz šā panta otrās daļas 3. punktā minēto izslēgšanas iemeslu nav pieejami Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā, koncesijas procedūras komisija pieprasa apliecinājumu, ka uz pretendentu vai šā panta trešajā daļā minēto personu šis izslēgšanas iemesls neattiecas, nosakot termiņu apliecinājuma iesniegšanai — vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas,

e) informāciju par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, kā arī par šā panta trešās daļas 4. punktā minētajām personām koncesijas procedūras komisija iegūst no pretendenta;

2) lai apliecinātu, ka uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, tostarp Latvijā reģistrēta pretendenta, šā panta trešajā daļā minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura pastāvīgi dzīvo ārvalstī, neattiecas šā panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli, pēc koncesijas procedūras komisijas pieprasījuma tās noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pretendents iesniedz:

a) saistībā ar šā panta otrās daļas 1., 2., 4., 5. un 6. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem — attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu vai citu dokumentu, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību. Attiecīgo ārvalsts kompetentās iestādes izziņu var aizstāt ar skaidrojumu, ja atbilstoši pretendenta vai šā panta trešajā daļā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta otrās daļas 1. punktā minētie izslēgšanas iemesli,

b) saistībā ar šā panta otrās daļas 3. punktā minēto izslēgšanas iemeslu — apliecinājumu, ka uz pretendentu vai šā panta trešajā daļā minēto personu izslēgšanas iemesls neattiecas. Apliecinājumam pievieno katras personas reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu,

c) ja attiecīgajā ārvalstī šā punkta "a" apakšpunktā minētās kompetentās institūcijas izziņa vai citi dokumenti netiek izsniegti vai ar tiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu vai šā panta trešajā daļā minēto personu neattiecas šā panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli, šo izziņu vai citus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, par šā panta otrās daļas 1., 2. vai 4. punktā minēto izslēgšanas iemeslu — ar paša pretendenta vai citas šā panta otrajā vai trešajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī, bet par šā panta otrās daļas 5. vai 6. punktā minēto izslēgšanas iemeslu — ar paša pretendenta vai šā panta trešajā daļā minētās personas apliecinājumu koncesijas procedūras komisijai.

(6) Šā panta piektās daļas 1. punkta "c" apakšpunktā minētie pierādījumi, ar kuriem var apliecināt, ka pretendentam vai šā panta trešajā daļā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā, ir šādi:

1) izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas;

2) pašvaldības izdota izziņa par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

3) citi objektīvi pierādījumi par nodokļu parādu neesību vai nodokļu saistību izpildi.

(7) Koncesijas procedūras komisija var izslēgt pretendentu šā panta otrās daļas 7. punktā minētā izslēgšanas iemesla dēļ jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) ir pieejama informācija par kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmumu, ar kuru pretendents atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmā pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi;

2) izvērtējot pieteikumu, piedāvājumu vai citu pieejamo informāciju, ir konstatētas norādes, kas var liecināt par tādas vienošanās esību, kura vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā koncesijas procedūrā, un ir saņemts Konkurences padomes viedoklis, ka koncesijas procedūras komisijas konstatētās norādes var liecināt par attiecīgas vienošanās esību. Konkurences padome viedokli sniedz 10 darbdienu laikā no attiecīgā koncesijas procedūras komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

(8) Koncesijas procedūras komisija var izslēgt pretendentu šā panta otrās daļas 8., 9. un 10. punktā minētā izslēgšanas iemesla dēļ, ja tās rīcībā ir tāda pietiekama un objektīva informācija, ar kuru ir pierādāms, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls. Latvijā reģistrētu pretendentu var izslēgt šā panta otrās daļas 8. un 9. punktā minēto iemeslu dēļ, ja koncesijas procedūras komisijas rīcībā ir kompetentās iestādes lēmums, ar kuru konstatēts attiecīgais pārkāpums. Ja koncesijas procedūras komisijai, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, ir pamatotas šaubas par pierādījumu pietiekamību vai arī konkrētās personas pieļautie pārkāpumi ir maznozīmīgi, koncesijas procedūras komisija neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā.

(9) Koncesijas procedūras komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā, ja tā konstatē šā panta otrās daļas 11., 12., 13. vai 14. punktā minētos izslēgšanas iemeslus.

(10) Koncesijas procedūras komisija pārbaudi par šā panta otrajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem veic:

1) konkursā bez pretendentu atlases — attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par koncesiju un koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas koncesijas līguma slēgšanas tiesības;

2) konkursā ar pretendentu atlasi un konkursa dialogā — attiecībā uz katru pretendentu, kurš atbilst paziņojumā par koncesiju un koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu. Ja tas paredzēts koncesijas procedūras dokumentos, pārbaudi var veikt attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par koncesiju un koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas koncesijas līguma slēgšanas tiesības, savukārt, ja piemēro pretendentu skaita samazināšanu, minēto pārbaudi veic pirms pretendentu skaita samazināšanas. Koncesijas procedūras komisija pārbaudi par šā panta otrās daļas 2. punktā minēto izslēgšanas iemeslu veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par koncesiju un koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas koncesijas līguma slēgšanas tiesības;

3) šā likuma 17. panta septītajā daļā minētajā gadījumā (ja koncesijas dokumentos paredzēts piemērot šā panta otrajā daļā minētos izslēgšanas iemeslus) un sarunu procedūrā — attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas koncesijas līguma slēgšanas tiesības;

4) sarunu procedūrā šā likuma 17. panta sestās daļas 3. punktā minētajā gadījumā — ja uzaicina piedalīties sarunās tikai visus tos pretendentus, kuri iepriekš izsludinātajā attiecīgajā koncesijas procedūrā nav izslēgti saskaņā ar šā panta noteikumiem un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja sarunu procedūra tiek piemērota pēc konkursa bez pretendentu atlases izbeigšanas, pārbaudi veic attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis piedāvājumu un ir uzaicināts uz sarunu procedūru. Šo pārbaudi veic pirms sarunu uzsākšanas.

(11) Ministru kabinets nosaka:

1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta piektās daļas 1. punktā minētā pārbaude, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

2) šā panta piektās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu, kā arī tos normatīvos aktus un to pantus, kuri atbilst šā panta otrajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem un par kuros paredzētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem veicama šā panta piektās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktā pārbaude;

3) kārtību, kādā šīs daļas 1. punktā minētā informācijas sistēma saņem un apstrādā informāciju no šā panta piektajā daļā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām;

4) šā panta piektās daļas 1. punktā minētās pārbaudāmās informācijas apjomu šīs daļas 1. punktā minētajā informācijas sistēmā par ārvalstī reģistrētām vai pastāvīgi dzīvojošām personām.

37.1 pants. Uzticamības nodrošināšana

(1) Ja koncesijas procedūras komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības koncesijas procedūrā, pamatojoties uz šā likuma 37. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 37. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 37. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, koncesijas procedūras komisija dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.

(2) Lai apliecinātu uzticamību, pretendents iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(3) Koncesijas procedūras komisija izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) skaidrojumā sniegto informāciju, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Koncesijas procedūras komisija var prasīt no attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentajām institūcijām atzinumus par to, vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja tas koncesijas procedūras komisijai ir pieejams vai arī ja pretendents ir iesniedzis attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentās institūcijas atzinumu par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

(4) Ja koncesijas procedūras komisija skaidrojumā sniegto informāciju un veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu, ka attiecīgais pretendents ir nodrošinājis uzticamību un nav izslēdzams no turpmākās dalības koncesijas procedūrā saskaņā ar šā likuma 37. panta ceturtās daļas 1. punktu.

(5) Ja pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības koncesijas procedūrā tādēļ, ka šā likuma 37. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz šā likuma 37. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, pretendentam nomainot šā likuma 37. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi šā likuma 37. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.

(6) Ja pretendents šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā neiesniedz šā panta otrajā daļā minētos dokumentus vai ja koncesijas procedūras komisija neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī pretendents neveic šā likuma 37. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar šā panta piekto daļu, koncesijas procedūras komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā.

(7) Šajā pantā paredzētā iespēja nodrošināt uzticamības atjaunošanu atbilstoši šā panta otrajai un trešajai daļai nav attiecināma uz personu, par kuru tās reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams spriedums, ar kuru persona izslēgta no turpmākās dalības iepirkuma vai koncesijas procedūrās, un nav pagājis attiecīgajā spriedumā noteiktais termiņš, līdz kuram persona izslēdzama no turpmākās dalības iepirkuma vai koncesijas procedūrās."

8. 51.2 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja piedāvājums konkrētam būvdarbu koncesijas līgumam vai pakalpojumu koncesijas līgumam šķiet nepamatoti lēts, koncesijas procedūras komisija pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.";

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās koncesijas procedūras komisija, kā arī pretendents par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Koncesijas procedūras komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.

(7) Ministru kabinets nosaka:

1) informācijas sistēmu, kurā no Valsts ieņēmumu dienesta iegūstama šā panta pirmajā daļā minētā informācija, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

2) šā panta pirmajā daļā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu;

3) kārtību, kādā šīs daļas 1. punktā minētā informācijas sistēma saņem informāciju no šā panta sestajā daļā minētās iestādes uzturētās informācijas sistēmas un apstrādā to."

9. Papildināt likumu ar 62.1 pantu šādā redakcijā:

"62.1 pants. Līgumu reģistrs

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc tam, kad Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicēts paziņojums par koncesijas piešķiršanu, paziņojums par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem vai paziņojums par izmaiņām koncesijas līguma darbības laikā, attiecīgi izveido vai papildina līgumu reģistra ierakstu par noslēgto koncesijas līgumu vai tā grozījumiem ar attiecīgajā paziņojumā norādīto informāciju.

(2) Publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc koncesijas līguma izpildes papildina līgumu reģistra ierakstu ar šādu informāciju:

1) faktiskā līgumcena euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), par kādu līgums izpildīts;

2) faktiskais līguma izpildes termiņš vai datums, kad līgums izbeigts;

3) līguma izbeigšanas iemesls (ja attiecināms);

4) pretendents, ja koncesijas procedūrā izraudzītais pretendents (koncesijas līguma puse) aizstāts ar citu pretendentu, ievērojot šā likuma 63. panta trešās daļas 4. punkta noteikumus;

5) cita informācija, ja nepieciešams."

10. 63. pantā:

aizstāt trešās daļas 4. punktā skaitļus un vārdus "37. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā likuma 37. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi, kurus publiskais partneris sākotnēji noteicis paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos" ar skaitli un vārdiem "37. panta otrajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja publiskais partneris izdarījis šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētos grozījumus koncesijas līgumā, publiskā partnera pārstāvis 10 darbdienu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas publicē paziņojumu par izmaiņām koncesijas līgumā tā darbības laikā."

11. 63.1 pantā:

aizstāt trešās daļas 2. punktā skaitli un vārdus "37. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši publiskā partnera norādītajam paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem" ar skaitli un vārdiem "37. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem";

izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst šā likuma 37. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, publiskais partneris piemēro šā likuma 37. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad publiskais partneris lemj par atļaujas sniegšanu koncesijas procedūrā izraudzītam pretendentam (koncesijas līguma pusei) nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju koncesijas līguma izpildes nodrošināšanai. Šā likuma 37. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts publiskajam partnerim."

12. Aizstāt 65. panta pirmās daļas 7. punktā skaitli un vārdus "37. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem" ar skaitli un vārdiem "37. panta otrajā daļā minētajiem izslēgšanas iemesliem".

13. Izslēgt 69. pantu.

14. 124. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "locekļi vai eksperti" ar vārdiem "locekļi, koncesijas procedūras komisijas sekretārs vai eksperti";

aizstāt otrajā daļā vārdus "locekļiem un ekspertiem" ar vārdiem "locekļiem, koncesijas procedūras komisijas sekretāram un ekspertiem".

15. Papildināt 129. panta otro daļu pēc vārdiem "personas kodu" ar vārdiem "(ja tāda nav — dzimšanas datumu un valsti)".

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 35., 36., 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"35. Ja koncesijas procedūra ir izsludināta vai lēmums par koncesijas procedūras uzsākšanu, kad koncesijas procedūra nav izsludināma, ir pieņemts līdz 2022. gada 31. decembrim, koncesijas procedūra pabeidzama, tai skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar tiem šā likuma noteikumiem, kuri bija spēkā attiecīgās koncesijas procedūras izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu pieņemšanas dienā.

36. Publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis līgumu reģistra ierakstu veido par tādu koncesijas līgumu, kas noslēgts, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, kā arī par spēkā esošajiem publiskās un privātās partnerības līgumiem.

37. Uzņēmumu reģistrs līdz 2022. gada 1. decembrim nodod Iepirkumu uzraudzības birojam līgumu reģistra ierakstus kopā ar reģistrācijas lietām un šajā likumā noteiktajā kārtībā Uzņēmumu reģistram iesniegtos dokumentus par tādiem publiskās un privātās partnerības līgumiem, kuri līgumu reģistrā ierakstīti līdz 2022. gada 30. oktobrim un par kuriem līgumu reģistrā līdz 2022. gada 30. oktobrim nav izdarīts ieraksts par līguma izbeigšanu. Minēto informāciju Iepirkumu uzraudzības birojs līdz 2022. gada 31. decembrim iekļauj līgumu reģistrā.

38. Par spēkā esošajiem publiskās un privātās partnerības līgumiem, kas noslēgti atbilstoši Koncesiju likuma nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs līgumu reģistra ierakstā iekļauj tā rīcībā esošo informāciju, un publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minēto līgumu izpildes papildina līgumu reģistra ierakstu ar šā likuma 62.1 panta otrās daļas 1., 2., 3. un 5. punktā minēto informāciju."

17. Papildināt likumu ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"Publiskās un privātās partnerības likuma
3. pielikums

Starptautiskās konvencijas sociālajā un vides jomā

1. 1930. gada Piespiedu darba konvencija (ILO konvencija Nr. 29).

2. 1948. gada Konvencija par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (ILO konvencija Nr. 87).

3. 1949. gada Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (ILO konvencija Nr. 98).

4. 1951. gada Konvencija par vienlīdzīgu atlīdzību (ILO konvencija Nr. 100).

5. 1957. gada Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (ILO konvencija Nr. 105).

6. 1958. gada Konvencija par diskrimināciju darba un nodarbošanās jomā (ILO konvencija Nr. 111).

7. 1973. gada Minimālā vecuma konvencija (ILO konvencija Nr. 138).

8. 1985. gada Vīnes konvencija par ozona slāņa aizsardzību un tās 1987. gada Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām.

9. 1989. gada 22. marta Bāzeles konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu (Bāzeles konvencija).

10. 1998. gada 10. septembra Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem (UNEP/FAO) (PIC konvencija) un tās trīs reģionālie protokoli.

11. 1999. gada Bērnu darba ļaunāko formu konvencija (ILO konvencija Nr. 182).

12. 2001. gada 22. maija Stokholmas Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (Stokholmas konvencija)."

Likums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 5. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 17. maijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!