• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 17. augusta lēmums Nr. 1427 "Par detālplānojuma zemes vienībai Plēsumu iela 20, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.08.2022., Nr. 168 https://www.vestnesis.lv/op/2022/168.28

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Grozījumi Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām"

Vēl šajā numurā

31.08.2022., Nr. 168

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 1427

Pieņemts: 17.08.2022.

OP numurs: 2022/168.28

2022/168.28
RĪKI

Ropažu novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1427

Ulbrokā 2022. gada 17. augustā (prot. Nr. 45/2022, 5. §)

Par detālplānojuma zemes vienībai Plēsumu iela 20, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Konstatē:

Ropažu novada pašvaldībā 27.06.2022. saņemts SIA "Azimuts inženierizpēte" iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. RN/2022/4.1-2/3221) ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma Plēsumu iela 20, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0797, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu. Detālplānojuma redakcija pilnā sastāvā nosūtīta detālplānojuma izstrādes vadītājai Andrai Valainei 28.06.2022. Ropažu novada pašvaldība 21.07.2022. pagarināja lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 03.08.2022., bet ņemot vērā, ka ieilga administratīvā līguma saskaņošanas process lēmuma pieņemšanas termiņš 04.08.2022. pagarināts līdz 17.08.2022.

Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Stopiņu novada domes 10.03.2021. lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Plēsumu iela 20, Dzidriņas, Stopiņu nov.", protokols Nr. 105, 2.6. punkts, ņemot vērā darba uzdevuma Nr. 21-01 nosacījumus.

Ropažu novada dome 23.03.2022. pieņēma lēmumu Nr. 831 "Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Plēsumu iela 20, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads nodošanu publiskajai apspriešanai" (prot. Nr. 33/2022, 6. §).

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 06.04.2022. līdz 06.05.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme notika attālināti Zoom platformā 25.04.2022. Sanāksmē piedalījās detālplānojuma izstrādes vadītāja, detālplānojuma izstrādātāja, detālplānojuma teritorijas īpašniece un divi sabiedrības pārstāvji. Sanāksmē tika diskutēts par iespēju nodrošināt centralizēto ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklus, meliorācijas sistēmas pārkārtošanu, gājēju/velo celiņa savienojuma no Viļņu un Mālkalnu ielas krustojuma līdz Dienvidu ielai izveidošanu dabā, zemes vienību daļu atsavināšanu.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Ropažu novada pašvaldības telpiskā plānotāja Andra Valaine 20.07.2022. ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma projektu (Pielikums Nr. 1).

Atbilstoši detālplānojuma izstrādātājas sniegtajai informācijai, kopš detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas ir veikti redakcionāli precizējumi Grafiskās daļas Inženierkomunikāciju plānā. Pie katra zemes gabala ir norādīta potenciālā elektroapgādes sadalnes skapja novietojums. Papildus ir veikti tehniski precizējumi, t.i., grafiskās daļas plāniem pievienots SIA "Mērniecības datu centrs" saskaņojums un papildināts kopsavilkums par detālplānojuma izstrādi.

Detālplānojuma projekts virzāms domes lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu pieņemšanai.

Izskatot iesniegto detālplānojuma izstrādes vadītājas ziņojumu, detālplānojuma projektu, administratīvā līguma projektu, pamatojoties uz "Teritorijas attīstības plānošanas likuma" 12. panta pirmo daļu, 29. pantu, 31. panta trešo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 682 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 14.1 1., 16.1., 23.1. punktiem, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 "Adresācijas noteikumi" 2.7., 2.10., 15., 18. punktiem,

Ropažu novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemes vienībai Plēsumu iela 20, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 079, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Detālplānojuma projekts publicēts ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24722.

2. Apstiprināt adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus plānotajām zemes vienībām 1. kārtai (Pielikums Nr. 2):

Zemes vienības kadastra apzīmējums un Nr. detālplānojumā

Apstiprināmā adrese

Zemes vienības platība (ha)*

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (kods)**

1.
80960040894

Mālkalnu iela 14, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

0.1138

0600

2.
80960040895

Mālkalnu iela 16, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

0.1403

0600

3.
80960040896

Mālkalnu iela 18, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

0.1340

0600

4.
80960040897

Mālkalnu iela 20, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

0.1270

0600

5.
80960040898

Mālkalnu iela, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

0.3412

1101

6.
80960040899

Mālkalnu iela, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

0.0321

1101

25.
80960040882

Mālkalnu iela 19, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

0.0383

1201

* Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas.

**Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu nosaukums:
0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme;
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.

PIEZĪME: Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 14.1 punktam, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis apgūtā apbūves zeme nosakāms pēc tam, kad neapbūvētai zemes vienībai ir izbūvēts vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves. Pēc infrastruktūras izbūves zemes vienībām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods – 0601).

3. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības vietējā laikrakstā, atbildīgā detālplānojuma izstrādes vadītāja.

4. Detālplānojuma teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašniekam divu mēnešu laikā noslēgt Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu (Pielikums Nr. 3).

5. Lēmumu nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam SIA "Azimuts inženierizpēte", detālplānojuma teritorijas īpašniecei un izsniegt Ropažu novada pašvaldības telpiskajai plānotājai Andrai Valainei.

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Pielikums Nr. 1

Detālplānojuma izstrādes vadītājas
Ropažu novada pašvaldības telpiskās plānotājas
Andras Valaines

Ziņojums par detālplānojuma projektu zemes vienībai Plēsumu iela 20, Dzidriņas, Stopiņu novads, Ropažu novads

Ropažu novada pašvaldībā 27.06.2022. iesniegts apstiprināšanai detālplānojuma projekts zemes vienībai Plēsumu iela 20, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0797, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.

Izvērtējot iesniegto detālplānojuma projektu konstatēts:

1. Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Stopiņu novada domes 10.03.2021. lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Plēsumu iela 20, Dzidriņas, Stopiņu nov.", protokols Nr. 105, 2.6. punkts, ņemot vērā darba uzdevuma Nr. 21-01 nosacījumus. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

2. Detālplānojuma teritorijā, kas "Stopiņu novada teritorijas plānojumā" noteikta kā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), ielu sarkano līniju teritorijā kā Transporta infrastruktūras teritorija (TR) paredzēts izveidot 25 zemes vienības:

• 21 apbūvei paredzētas zemes vienības;

• 3 zemes vienības plānotās kā ielu teritorijas

• 1 zemes vienība, kur plānots ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanas objekts.

3. Detālplānojuma teritorijā plānots izveidot savienojošu ielu tīklu no Mālkalnu un Viļņu ielas krustojuma līdz plānotajai Plēsumu ielai, turpinot Malkānu ielu līdz pagriezienam. Savienojošo ielu no plānotā Mālkalnu ielas posma līdz Plēsumu ielai plānots nodēvēt par Vītiņu ielu. Detālplānojuma teritorijā plānots izveidot divus ielas atzarus, kas nav garāki par 50 m un ielas atzaru galā plānots izveidot apgriešanās laukumus.

4. Detālplānojuma teritorijā ielas sarkano līniju robežās paredzēts izbūvēt elektroapgādes tīklus, centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (nosacījums risinājumu iespējams saskaņot ar privātpersonām caur kuriem projektējami tīkli un izvērtējot prasību samērīgumu un ekonomisko pamato) (ja nav iespējams iepriekšminēto nosacījumu dēļ izbūvēt centralizētos tīklus, tad ir pieļaujami lokālie risinājumi), ielu ar cieto segumu, ielas apgaismojumu. Detālplānojuma teritorijā paredzēti meliorācijas sistēmas pārkārtošanas darbi. Plānotājā zemes vienībā Nr. 25 paredzēta slēgta tipa ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām.

5. Ropažu novada dome 23.03.2022. pieņēma lēmumu Nr. 831 "Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Plēsumu iela 20, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads nodošanu publiskajai apspriešanai" (prot. Nr. 33/2022, 6. §). Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 06.04.2022. līdz 06.05.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme notika attālināti Zoom platformā 25.04.2022. Sanāksmē piedalījās detālplānojuma izstrādes vadītāja, detālplānojuma izstrādātāja, detālplānojuma teritorijas īpašniece un divi sabiedrības pārstāvji. Sanāksmē tika diskutēts par iespēju nodrošināt centralizēto ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklus, meliorācijas sistēmas pārkārtošanu, gājēju/velo celiņa savienojuma no Viļņu un Mālkalnu ielas krustojuma līdz Dienvidu ielai izveidošanu dabā, zemes vienību daļu atsavināšanu.

6. Publiskās apspriešanas gaitā ir saņemti pozitīvi atzinumi no astoņām darba uzdevumā minētājām institūcijām.

7. Atbilstoši detālplānojuma izstrādātājas sniegtajai informācijai, kopš detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas ir veikti redakcionāli precizējumi Grafiskās daļas Inženierkomunikāciju plānā. Pie katra zemes gabala ir norādīta potenciālā elektroapgādes sadales skapja novietojums. Papildus ir veikti tehniski precizējumi, t.i., grafiskās daļas plāniem pievienots SIA "Mērniecības datu centrs" saskaņojums un papildināts kopsavilkums par detālplānojuma izstrādi.

Priekšlikums detālplānojuma turpmākai virzībai:

Apstiprināt detālplānojumu zemes vienībai Plēsumu iela 20, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0797, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.

Andra Valaine

 

Pielikums Nr. 2

 

Pielikums Nr. 3

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS

PROJEKTS

par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Plēsumu iela 20 (īpašuma kadastra numurs 80960040734, zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 004 0787) Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, īstenošanas kārtību Nr. _____________

Ulbroka,

2022. gada _____________

Ropažu novada dome, turpmāk tekstā – Pašvaldība, domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" un uz domes nolikuma pamata, no vienas puses, un ______________________ personas kods ........................................ turpmāk saukts – Detālplānojuma īstenotājs, no otras puses, bet abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

1. Apzīmējumi:

1.1. "Puses" – nozīmē Pašvaldību un Detālplānojuma īstenotāju.

1.2. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.3. "Detālplānojums" – detālplānojums nekustamajam īpašumam Plēsumu iela 20 (īpašuma kadastra nr. 809600407343, zemes vienības kadastra apzīmējums 80960040787) Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.

1.4. "Apbūves nosacījumi" – Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

2. Līguma priekšmets

2.1. Līguma priekšmets ir detālplānojuma īstenošana saskaņā ar detālplānojumā noteikto "Detālplānojuma īstenošanas kārtību" (pielikums pie šī Līguma).

2.2. Detālplānojuma īstenošana ietver arī detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu, normatīvo aktu, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību, zemes ierīcību, kā arī Stopiņu novada teritorijas plānojuma prasību ievērošanu.

3. Detālplānojuma īstenotāja tiesības un pienākumi

3.1. Detālplānojuma īstenotājs īsteno detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma īstenošanas kārtību.

3.2. Detālplānojumā noteiktos zemes ierīcības, projektēšanas, kā būvdarbus, veic Detālplānojuma īstenotājs.

3.5. Detālplānojuma īstenotājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas Detālplānojuma īstenošanas kārtībā, ja tās neskar detālplānojuma teritorijas risinājumus un Pašvaldība piekrīt.

4. Pašvaldības tiesības un pienākumi

4.1. Pašvaldībai ir saistoši šī Līguma noteikumi, izsniedzot attiecīgās atļaujas projektēšanai un būvniecībai Detālplānojuma teritorijā.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Līguma spēkā stāšanās un termiņi

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz detālplānojuma īstenošanai, kā arī uzturēšanas jautājumos pēc tās.

7. Citi noteikumi

7.1. Līguma nosacījumi ir saistoši arī īpašniekiem, kas iegūst īpašumā zemes vienības vai ēkas un būves Detālplānojuma teritorijā. Līgums ir uzskatāms par īstenotu pēc ielu un galveno inženierkomunikāciju (ārējās elektroapgādes tīklu) nodošanas ekspluatācijā, zemesgabalu pilnīgas sadales un apbūves.

7.2. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu Detālplānojuma īstenotāja vainas dēļ.

7.3. Strīdi, kas rodas Līguma darbības laikā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

7.4. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.5. Līgums ir sastādīts un parakstīti piecos eksemplāros uz trim lapām, katrai Pusei viens Līguma eksemplārs. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu adreses un rekvizīti


Pašvaldība

Ropažu novada dome

Reģ.nr. 90000067986

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Tālr.: 67910518

E-pasts: novada.dome@ropazi.lvDetālplānojuma īstenotājs
tālr.:

e-adrese:

______________________ V. Paulāne ______________________

 

Pielikums
Neatņemama administratīvā līguma Nr.____________ sastāvdaļa

Detālplānojuma īstenošanas kārtībā

Saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta (3) daļu, zemes vienību sadalīšana saskaņā ar detālplānojumu nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu. Tāpēc plānoto zemes vienību sadali saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem var uzsākt jebkurā brīdī pēc detālplānojuma apstiprināšanas un spēkā stāšanās.

Pirms būvniecības procesa uzsākšanas detālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 334 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"" teritorijā jāveic inženierizpētes darbi. Teritorijas inženierizpēti veic, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā. Detālplānojums īstenojams vairākos posmos. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

I. posms:

1. Meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektēšana un izbūves uzsākšana;

2. Plānotās ielas un nobrauktuvju uz plānoto apbūvi projektēšana un izbūve ar mīksto (šķembu) segumu piekļūšanai zemes vienībām no Nr. 1 līdz Nr. 4;

3. Ārējo inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izbūve (elektroapgāde obligāta) zemes vienībās no 1–4;

4. Ārējās ugunsdzēsības sistēmas projektēšana un izbūves uzsākšana, tai skaitā nostiprināta pagaidu brauktuve līdz ārējās ugunsdzēsības nodrošinājuma vietai ar apgriešanās laukumu;

5. Projektēto zemes vienību no Nr.1 – Nr. 4 apbūves projektēšana un izbūve;

6. Līdz projektēto zemes vienību Nr. 1–4. pirmās būves nodošanai ekspluatācijā, tiek izbūvēts un nodots ekspluatācijā ārējās ugunsdzēsības risinājums;

II. posms:

1. Centrālo dzeramā ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēmas projektēšana, saskaņošana un īstenošana, ja tas ir iespējams (risinājumu iespējams saskaņot ar privātpersonām. caur kuriem projektējami tīkli un izvērtējot prasību samērīgumu un ekonomisko pamatojumu), ja projektu nav iespējams saskaņot vai prasības izbūvei nav samērīgas un ekonomiski pamatojamas detālplānojuma teritorijā apbūvi var veidot ar lokālajām dzeramā ūdens un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas sistēmām, līdz pa Mālkalnu ielu tiks izbūvēti centrālie tīkli;

2. Ielas izbūve ar mīksto segumu (šķembas) Mālkalnu ielas posma (5. zemes vienības) ietvaros;

3. Projektēto zemes vienību no Nr. 7 līdz Nr. 11 un Nr. 13. un Nr. 14. apbūves projektēšana un izbūve un nodošana ekspluatācijā;

III. posms

1. Plānotās ielas un nobrauktuvju uz plānoto apbūvi projektēšana un izbūve ar mīksto (šķembu) segumu zemes vienības Nr. 23 ietvaros;

2. Ārējo inženiertehniskās apgādes tīklu objektu izbūve;

3. Projektēto zemes vienību no Nr. 12 un no Nr. 15 līdz Nr. 22 apbūves projektēšana un izbūve, nodošana ekspluatācijā;

IV. posms

1. Mālkalnu un Vītiņu ielas posmu izbūve ar cieto segumu (tai skaitā ietves un apgaismojuma) un nodošana ekspluatācijā;

2. Ēku, būvju un visu inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu nodošana ekspluatācijā.

Detālplānojuma realizācijas termiņš:

1. Uzsākt īstenošanu 2 gadu laikā,

2. Ielas un inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu I un II posma ietvaros izbūvi īstenot 5 gadu laikā.

Teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu detālplānojuma teritorijā var uzsākt un veikt arī pirms detālplānojuma apstiprināšanas un spēkā stāšanās, ciktāl tas nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem.

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!