• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 10. augusta lēmums Nr. 7 "Par detālplānojuma "Lūri 1" apstiprināšanu, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.08.2022., Nr. 168 https://www.vestnesis.lv/op/2022/168.27

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes lēmums Nr. 1427

Par detālplānojuma zemes vienībai Plēsumu iela 20, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

31.08.2022., Nr. 168

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 7

Pieņemts: 10.08.2022.

OP numurs: 2022/168.27

2022/168.27
RĪKI

Ķekavas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ķekavas novada domes lēmums Nr. 7

2022. gada 10. augustā (prot. Nr. 28)

Par detālplānojuma "Lūri 1" apstiprināšanu, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Izskatot SIA "Reģionālie projekti" 2022. gada 11. jūlija iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 1-6.1/22/4371) ar lūgumu apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Lūri 1", kadastra numurs 8070 008 0602, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0060, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un pievienoto detālplānojuma projekta gala redakciju, kā arī ievērojot starp Ķekavas novada pašvaldību un S. S. noslēgto 2018. gada 16. oktobra vienošanos Nr. 1-17.1/18/364 par nekustamā īpašuma "Lūri 1", kadastra Nr. 8070 008 0602, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0060, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (turpmāk – Īpašums) daļas iegādi, kas, cita starpā, paredz arī Īpašuma sadali, izstrādājot detālplānojumu, Ķekavas novada dome konstatē:

1. Detālplānojuma izstrāde uzsākta ar Ķekavas novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 15 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Lūri 1", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" (protokols Nr. 23), ar kuru apstiprināts detālplānojuma darba uzdevums Nr. D-2019-21 (turpmāk – Darba uzdevums).

2. Atbilstoši Darba uzdevumam detālplānojuma izstrādes mērķis ir izdalīt atsevišķi ielu daļas ar mērķi pilnvērtīgi apsaimniekot Ziemeļu ielu, kuras dabā esošās daļas atrodas Īpašumā.

3. Detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši Darba uzdevumam. Detālplānojuma projekta izstrādes gaitā tika saņemti, izvērtēti un ņemti vērā Darba uzdevumā minēto institūciju nosacījumi.

4. Ķekavas novada dome 2022. gada 27. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 11 "Par detālplānojuma "Lūri 1" nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr. 14).

5. Detālplānojuma projekts atbilst Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam (apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2009.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-34/2009 (turpmāk – Teritorijas plānojums).

6. Saskaņā ar Teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Lūri 1", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorija (JRD), Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 29., 30. un 31. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124. un 125. punktu un ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2022. gada 3. augusta atzinumu,

Atklāti balsojot

ar 16 balsīm "Par" – (Viktorija Baire, Edgars Brigmanis, Andris Ceļmalnieks, Dace Cīrule, Rihards Gorkšs, Juris Jerums, Inese Jēkabsone, Arnolds Keisters, Kristīne Legzdiņa, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Karina Putniņa, Ineta Romanovska, Valts Variks, Andris Vītols), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Lūri 1", kadastra numurs 8070 008 0602, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0060, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (apstiprinātā redakcija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24737).

2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā biļetenā "Ķekavas Novads" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

3. Uzdot Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

4. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu:

5.1. SIA "Reģionālie projekti" uz elektroniskā pasta adresi - birojs@rp.lv;

5.2. V. S. – uz elektroniskā pasta adresi – __@gmail.com.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai un otrajai daļai, šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu, lēmums, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai un 188. panta otrajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēdes vadītājs V. Variks

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!