• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2022. gada 14. jūlija likums "Grozījumi Izglītības likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2022., Nr. 144 https://www.vestnesis.lv/op/2022/144.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

Vēl šajā numurā

28.07.2022., Nr. 144

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 14.07.2022.

OP numurs: 2022/144.6

2022/144.6
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65., 196. nr.; 2019, 67., 75., 118., 240. nr.; 2020, 102., 174.B, 224., 240.A nr.; 2021, 73.A, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar 7.2 punktu šādā redakcijā:

"72izglītības iestādes akreditācija — regulāra izglītības iestādes darbības kvalitātes izvērtēšana un tiesību piešķiršana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi;";

izslēgt 10. punktu;

izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11) izglītības programmas licencēšana — izglītības programmas kvalitātes izvērtēšana un tiesību piešķiršana izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu;".

2. Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts atzītu izglītības dokumentu izsniedz izglītojamam, kas akreditētā izglītības iestādē ir ieguvis licencētai izglītības programmai atbilstošu izglītību."

3. Izteikt 11.1 un 11.2 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā

(1) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(2) Eiropas Savienības valstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Ministru kabineta noteiktā ārvalstī no 2016. gada 1. janvāra izsniegtu izglītības dokumentu ekspertīzi atbilstoši Eiropas reģiona konvencijai par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību (turpmāk — Lisabonas konvencija) veic augstskola, ja tā ieguvusi tiesības veikt minēto dokumentu ekspertīzi (turpmāk — augstskola, kura ieguvusi tiesības veikt izglītības dokumentu ekspertīzi), ja izglītības dokumenta īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu studiju uzsākšanai vai turpināšanai attiecīgajā augstskolā, ievērojot šā panta ceturtajā daļā noteikto.

(3) Šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajam iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu ārvalstī izsniegtā izglītības dokumenta kopiju, personu apliecinoša dokumenta kopiju un šo dokumentu tulkojumus latviešu valodā vai kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, ja vien šie dokumenti nav sastādīti kādā no minētajām valodām.

(4) Ja izglītības dokumenta īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu studiju uzsākšanai vai turpināšanai Latvijā vienā vai vairākās augstskolās, kuras ieguvušas tiesības veikt izglītības dokumentu ekspertīzi, viņš iesniegumā norāda institūciju, kurai šā panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā kārtībā tiek iesniegti dokumenti ekspertīzei.

(5) Pēc dokumentu ekspertīzes iesnieguma iesniedzējam tiek izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam grādam, vai Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments.

(6) Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz šā panta piektajā daļā noteikto izziņu, pieņem:

1) izglītības turpināšanai vidējās izglītības pakāpē — izglītības iestāde, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas uzsākt vai turpināt mācības Latvijā;

2) studiju uzsākšanai vai studiju turpināšanai Latvijā — augstskola, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas uzsākt vai turpināt studijas Latvijā. Augstskola var veikt papildu ekspertīzi un noteikt papildu prasības;

3) pieņemšanai darbā profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta normatīvajos aktos par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, — darba devējs.

(7) Šā panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumus nepiemēro, ja izglītības dokuments personai izsniegts ārvalstī, ar kuru Latvija noslēgusi starptautisku līgumu par izglītības dokumentu savstarpēju atzīšanu, un tas paredz atšķirīgu izglītības dokumentu atzīšanas kārtību.

(8) Pilngadīgai personai, kurai ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss vai kurai ir noteikts pagaidu aizsardzības statuss atbilstoši Patvēruma likuma vai citu normatīvo aktu noteikumiem, Akadēmiskās informācijas centrs par maksu veic ekspertīzi un sagatavo izziņu par ārvalstīs iegūto izglītību, balstoties uz pieejamo un personas sniegto informāciju un saskaņā ar Lisabonas konvenciju, Eiropas Padomes, Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas dokumentiem šajā jomā, ja personai objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas dokumentāri pierādīt iegūto izglītību. Izziņa ir informatīva, un tai ir ieteikuma raksturs, iesniedzot to augstskolai vai koledžai, vai darba devējam.

(9) Šā panta otrajā daļā minētā augstskola ar Akadēmiskās informācijas centru slēdz vienošanos par sadarbību izglītības dokumentu atzīšanā, lai nodrošinātu Lisabonas konvencijā noteikto pasākumu ievērošanu un piemērošanu.

(10) Akadēmiskās informācijas centrs savā tīmekļvietnē ievieto to augstskolu sarakstu, kuras Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā ieguvušas tiesības veikt izglītības dokumentu ekspertīzi.

(11) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzes ietvaros sniegtie pakalpojumi ir par maksu. Ministru kabinets nosaka izglītības dokumentu ekspertīzes, tostarp gadījumos, kad nav iespējas dokumentāri pierādīt iegūto izglītību, ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

11.2 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzes izziņu reģistrs

(1) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzes izziņu reģistrā ieraksta ziņas par šā likuma 11.1 panta piektajā daļā minēto izziņu, ja Akadēmiskās informācijas centrs vai augstskola, pamatojoties uz šā likuma 11.1 pantu, ir veikusi ekspertīzi.

(2) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzes izziņu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa, un to kārto un augstskolas ierakstīto ziņu pārraudzību veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(3) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzes izziņu reģistrā ietver šādas ziņas:

1) tās personas, kurai ārvalstī izsniegts izglītības dokuments, vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, — cita personu identificējoša informācija;

2) ārvalstī izsniegta izglītības dokumenta, kura kopija iesniegta ekspertīzei, izsniegšanas datums un cita informācija par šo dokumentu;

3) šā likuma 11.1 panta piektajā daļā minētā izziņa.

(4) Kārtību, kādā ziņas iekļaujamas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzes izziņu reģistrā, kā arī kārtību, kādā nodrošināma tajā iekļauto datu pieejamība, nosaka Ministru kabinets."

4. Papildināt likumu ar 11.3 pantu šādā redakcijā:

"11.3 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana profesionālās darbības veikšanai Latvijā reglamentētās profesijās

Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšanu profesionālās darbības veikšanai Latvijā reglamentētās profesijās nosaka normatīvie akti par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu."

5. 14. pantā:

izslēgt 8. punktā vārdus "un citu šajā likumā noteiktu institūciju";

izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11) nosaka izglītības programmu licencēšanas un licencēšanas anulēšanas kārtību;";

izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33) nosaka kārtību, kādā notiek valsts pārbaudījumi akreditēto izglītības iestāžu īstenotajās izglītības programmās;".

6. Izslēgt 17. panta trešās daļas 27.1 punktā vārdus "šī izglītības iestāde īsteno tādu vispārējās izglītības programmu, kura netiek piedāvāta šīs pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, un".

7. Izteikt 20. panta trešās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) Ministru kabineta noteiktā kārtībā:

a) akreditē vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes (izņemot augstskolas un koledžas),

b) novērtē izglītības iestāžu (izņemot augstskolu un koledžu) vadītāju profesionālo darbību, izvērtējot izglītības iestādes pārvaldības kvalitāti;".

8. Izteikt 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Akadēmiskās informācijas centrs

(1) Akadēmiskās informācijas centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta institūcija.

(2) Akadēmiskās informācijas centrs izglītības atzīšanas jautājumos:

1) veic ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu ekspertīzi;

2) veic Latvijas nacionālā informācijas centra funkcijas atbilstoši Lisabonas konvencijai;

3) pārstāv Latviju kā Akadēmiskās mobilitātes un atzīšanas nacionālais informācijas centrs Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Eiropas nacionālo informācijas centru tīklā;

4) pārstāv Latviju Eiropas Savienības nacionālo akadēmiskās atzīšanas informācijas centru tīklā;

5) izstrādā augstākās izglītības grādu un kvalifikāciju atzīšanas vadlīnijas atbilstoši Lisabonas konvencijai;

6) veic citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas.

(3) Akadēmiskās informācijas centrs Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā veic Latvijā iepriekš iegūtas izglītības pielīdzināšanu spēkā esošajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām.

(4) Akadēmiskās informācijas centrs augstākās izglītības kvalitātes jautājumos:

1) organizē augstskolu un koledžu, studiju virzienu un tiem atbilstošu studiju programmu vērtēšanu un akreditāciju, kā arī studiju programmu licencēšanu. Augstskolu un koledžu akreditācijas procesā ņem vērā Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto informāciju par augstskolu un koledžu darbības kvalitāti profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanā;

2) izstrādā augstskolu un koledžu, studiju virzienu un tiem atbilstošu studiju programmu kvalitātes vērtēšanas, akreditācijas un licencēšanas metodikas, vadlīnijas, procedūras un citus dokumentus, kas atbilst Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas izstrādātajiem Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas standartiem un vadlīnijām;

3) sagatavo ikgadēju augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas procedūru un to rezultātu izvērtējumu, tai skaitā apkopo un uzkrāj datus, analizē, novērtē un sniedz priekšlikumus kvalitātes pilnveidei, un iesniedz izvērtējumu Izglītības un zinātnes ministrijai;

4) sadarbojas nacionālā un starptautiskā līmenī ar augstākās izglītības institūcijām un organizācijām augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai un piedalās projektos, kas saistīti ar augstākās izglītības kvalitātes jautājumiem;

5) sniedz metodisko atbalstu augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas jautājumos;

6) atbilstoši savai kompetencei piedalās izglītības kvalitātes monitoringā;

7) veic pētījumus par savā kompetencē esošiem jautājumiem un informē sabiedrību."

9. Izteikt 33. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Akreditējot izglītības iestādi, tiek izvērtēta tās darbības, tai skaitā izglītības programmu īstenošanas, kvalitāte. Ja izglītības programmas īstenošanā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, institūcija, kas pieņem lēmumu par izglītības programmas licencēšanu, var pieņemt lēmumu par licencēšanas anulēšanu."

10. Izteikt 35. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akreditēto izglītības iestāžu licencētām izglītības programmām atbilstošas izglītības ieguve beidzas ar valsts pārbaudījumiem."

11. Papildināt 36. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izglītības programmu licencēšanas ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Ministru kabinets."

12. Izslēgt 39. panta pirmajā daļā vārdus "un akreditētajām" un vārdus "vai akreditācijas" un otrajā daļā — vārdus "un akreditēto".

13. Papildināt 47. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Izglītības iestāde var piedāvāt attālināti apgūt tās izstrādātu interešu izglītības programmu latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas apguvei arī ārpus Latvijas dzīvojošām personām."

14. Izteikt 49. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pedagoga darbam nepieciešamo izglītību iegūst akreditētas izglītības iestādes īstenotas licencētas studiju programmas apguves rezultātā."

15. Aizstāt 59. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "pirmsskolas izglītības programmas" ar vārdiem "licencētas pirmsskolas izglītības programmas" un vārdu "akreditētas" — ar vārdu "licencētas".

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 14. jūlijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 28. jūlijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!