• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2022. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 16/2022 "Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2022., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/op/2022/128.24

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes lēmums Nr. 11

Par nekustamā īpašuma "Kosas" (dienvidu daļai), kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

06.07.2022., Nr. 128

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16/2022

Pieņemts: 31.03.2022.

OP numurs: 2022/128.24

2022/128.24
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2022

Ludzā 2022. gada 31. martā

Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
31.03.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 38. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 25. maija sēdē (prot. Nr. 10, 24. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
4., 6. un 9. punktu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu kārtības noteikumus, kapsētu apsaimniekošanas kārtību, kapavietu ierādīšanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, un apbedīšanas kārtību.

2. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sagatavošana;

2.2. aktēta kapavieta – šajos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā vismaz piecus gadus reizi gadā par nekoptu atzīta kapavieta;

2.3. apbedīšana – miruša cilvēka (turpmāk – mirušais) vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšana kapavietā;

2.4. kapavieta (tai skaitā ģimenes vai dzimtas kapavieta) – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā, kas ierādīta mirušo apbedīšanai, kapavietas/-u izveidošanai, uzturēšanai un kopšanai;

2.5. kapavietas uzturētājs – persona, kurai piešķirtas kapavietas uzturēšanas tiesības;

2.6. kapsēta – ar Teritorijas plānojumu noteikta teritorija mirušo cilvēku apbedīšanai;

2.7. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimeņu kapavietas;

2.8. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

2.9. kapsētu pārvaldības nodaļa – pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas realizē pašvaldības kompetenci un pienākumus vides aizsardzības jautājumos, nodrošinot Ludzas novada administratīvās teritorijas labiekārtojumu un sanitāro tīrību;

2.10. kapsētu pārzinis – pašvaldības darbinieks, kurš nodrošina pašvaldības kapsētu uzturēšanu un veic šajos saistošajos noteikumos paredzētos pienākumus;

2.11. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esoša apbedījuma.

2.12. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;

2.13. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto personu uzskaites dokumentācija, kas sastāv no mirušo reģistrācijas grāmatām un apbedījumu vietu shēmām;

2.14. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska vai fiziska persona, kura uz kapsētu īpašnieka lēmuma vai ar kapsētas īpašnieku savstarpēji noslēgta līguma pamata veic kapsētu apsaimniekošanu, pilda šajos saistošajos noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus.

3. Lēmumu par kapsētas ierīkošanu pieņem pašvaldības dome, vienlaicīgi piešķirot kapsētas ierīkošanai pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu, kas tiek reģistrēta Zemesgrāmatā.

4. Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo kapsētu atrašanās vietas, nosaukumi un veidi ir noteikti 2. pielikumā.

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

5. Kapsētas ir atvērtas katru dienu bez laika ierobežojuma.

6. Kapsētas apmeklētājs neatkarīgi no apmeklējuma mērķa kapsētās ievēro Noteikumu prasības un kapsētas apsaimniekotāja norādījumus.

7. Kapsētās aizliegts:

7.1. ievest suņus bez pavadas;

7.2. apglabāt dzīvniekus (izņemot speciāli ierīkotās vietās – reģistrētās dzīvnieku kapsētās;

7.3. pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot:

7.3.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja atļauja;

7.3.2. operatīvo dienestu transportlīdzekļiem un kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;

7.3.3. par 1. un 2. grupas invalīdiem atzītām personām, uzrādot apliecību;

7.4. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām u.tml.;

7.5. traucēt kapsētas apmeklētājus un apbedīšanas ceremoniju norisi;

7.6. traucēt kapsētas apsaimniekotāja darbu;

7.7. ārpus kapavietas stādīt kokus, krūmus, dzīvžogus;

7.8. rakt smiltis un zemi kapsētas teritorijā;

7.9. patvaļīgi aizņemt kapavietas vai paplašināt esošās kapavietas;

7.10. bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju mainīt ierādītās kapavietas platību vai kapavietas reljefu;

7.11. novietot soliņus ārpus kapavietas robežām;

7.12. ārpus kapavietas robežām ierīkot kapavietas kopšanas inventāra (plastmasas pudeļu, trauku, maisu, grābekļu utt.) glabātuves;

7.13. veikt apbedījumu bez kapsētas apsaimniekotāja saskaņošanas;

7.14. pārvietot kapsētas apsaimniekotāja izvietotās brīdinājuma zīmes.

III. Kapsētas apsaimniekotāja tiesības un pienākumi

8. Kapsētas apsaimniekotājs veic:

8.1. kapliču, saimniecības ēku (telpu), iekšējo ceļu un celiņu, ūdens ņemamo vietu, koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu un atkritumu izvešanu;

8.2. kapsētas paplašināšanu atbilstoši apstiprinātam projektam;

8.3. kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

8.4. kapsētu sektoru un rindu plānošanu, noteikšanu un ierādīšanu dabā;

8.5. kapsētas topogrāfisko un kapavietu vēsturisko inventarizāciju;

8.6. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību;

8.7. sanitāro un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;

8.8. Organizēt atkritumu izvešanu;

9. Kapsētas apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu.

10. Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata un elektroniskā kapavietu uzskaites sistēma.

11. Kapsētas apsaimniekotājs Noteikumos paredzētos pienākumus veic pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros.

12. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības Noteikumos paredzētajos gadījumos nolīdzināt nekoptu kapavietu, kā arī atbrīvot kapavietas uzturētāja patvaļīgi aizņemto kapsētas teritorijas daļu no stādījumiem, norobežojumiem un kapavietas aprīkojuma.

IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība

13. Jaunu kapavietu piešķir mirušā vai urnas ar mirušā pelniem apbedīšanai, ja iesniedzējam nav iepriekš piešķirta kapavieta ar iespēju veikt tajā apbedījumu. Attiecīgās kapavietas lielums noteikts 1. pielikumā.

14. Jaunas kapavietas piešķiršanai vai apbedījuma veikšanai jau piešķirtā kapavietā persona iesniedz kapsētas apsaimniekotājam:

14.1. rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu vai apbedījuma veikšanu;

14.2. kompetentas iestādes izsniegta dokumenta, kurš apliecina personas miršanas faktu, apliecinātu kopiju (uzrādot oriģinālu);

14.3. urnas ar mirušā pelniem apbedīšanas gadījumā - dokumenta, kas apliecina kremēšanas faktu, kopiju (uzrādot oriģinālu).

15. Viena persona var lūgt piešķirt vienvietīgu kapavietu vai ģimenes kapavietu, kurā ir ne vairāk par 4 kapavietām.

16. Pašvaldības kapsētas apbedī:

16.1. mirušās personas;

16.2. ģimenes kapavietā jau apbedītās personas tuviniekus (vecvecāki, vecāki, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, dzīvesbiedrs, laulātais, ārpus ģimenes aprūpes esošās personas un viņu likumiskie pārstāvji) neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta viņu pēdējā dzīvesvieta.

17. Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kapsētas apsaimniekotājs ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pieņem attiecīgi lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai lēmumu par apbedījuma veikšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas kapsētas apsaimniekotājs ierāda kapavietu un saskaņo iespējamo mirušā apbedīšanas laiku.

18. Daļēji slēgtā kapsētā mirušo apbedī, ja piešķirtajā kapavietā ir brīva vieta vai tajā var veikt virsapbedījumu.

19. Citu personu apbedīšana jaunās kapavietās pieļaujama, pamatojoties uz mirušā piederīgā motivēta iesnieguma pamata un kapsētas apsaimniekotāja piekrišanas pamata.

V. Kapavietas kopšana un uzturēšana

20. Kapavietai vai ģimenes kapavietai var būt tikai viens kapavietas uzturētājs.

21. Par kapavietas uzturētāju var kļūt persona, kura savu saistību ar mirušo var pierādīt, pamatojoties uz vismaz vienu norādīto nosacījumu:

21.1. uzrādot savstarpēju radniecību apliecinošus dokumentus;

21.2. uzrādot miršanas apliecību vai dokumentus, kas liecina par mirušās personas apbedīšanu kapavietā;

21.3. izmantojot ziņas no kapsētas apsaimniekotāja arhīva datiem par agrākiem apbedījumiem kapavietā.

22. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to pastāvīgi kopt. Labiekārtojot kapavietu, kapavietas uzturētājs informē kapsētas apsaimniekotāju par kapavietas labiekārtošanai izmantojamiem materiāliem, par pieminekļu, piemiņas plākšņu, kapakmeņu un cita kapavietas inventāra uzstādīšanas, kā arī kapavietas labiekārtošanas darbu veikšanas laiku.

23. Ja gada laikā no apbedījuma veikšanas kapavietas uzturētājs nav veicis kapavietas brīvās platības labiekārtošanu vai kopšanu, kapsētas apsaimniekotājs rakstiski brīdina kapavietas uzturētāju, paredzot tam sešu mēnešu termiņu labiekārtošanas vai kopšanas darbu veikšanai.

24. Ja sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas kapavietas uzturētājs nav veicis kapavietas brīvās platības labiekārtošanu vai kopšanu, kapsētas apsaimniekotājs, pieņemot attiecīgu lēmumu, to var piešķirt citai personai.

25. Kapavietas aprīkojumu uzstāda, nebojājot blakus esošās kapavietas. Ja kapsētas apsaimniekotājs konstatē, ka kapavietas aprīkojums bojā blakus esošās kapavietas, kapavietas uzturētāju rakstiski brīdina, norādot termiņu konstatēto bojājumu novēršanai.

26. Kapavietas uzturētājs var kopt vai labiekārtot kapavietu pats vai arī, saskaņojot ar kapsētas apsaimniekotāju, noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu un uzturēšanu ar citu personu.

27. Kapavietas uzturētājam aizliegts:

27.1. patvaļīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;

27.2. stādīt kapavietā kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru garums pēc to izaugšanas pārsniedz 2 m;

27.3. stādīt kapavietā krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 m vai kuri traucē blakus esošās kapavietas kopšanu, vai kuru zari šķērso kapavietas robežas;

27.4. bez atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm;

27.5. uzstādīt kapavietā pieminekļus, piemiņas plāksnes, kapakmeņus un citu kapavietas inventāru bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju;

27.6. uzstādīt kapavietas apmales, kuru augstums pārsniedz 0,2 m;

27.7. patvaļīgi pārvietot grunti kapsētā;

27.8. ierīkot nožogojumus, kas augstāki par 50 cm;

27.9. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām.

28. Kapavietas uzturētājam ir tiesības:

28.1. atteikties no piešķirtās kapavietas kapsētā un kapavietas uzturētāja statusa;

28.2. nodot kapavietas uzturētāja saistības citai personai, iesniedzot attiecīgu iesniegumu kapsētas apsaimniekotājam, vienlaikus pievienojot dokumentu, kas apliecina pilnvarotās personas piekrišanu uzņemties kapavietas uzturētāja saistības;

28.3. tikt apbedītam viņa uzturētajā kapavietā (ja iespējams).

29. Kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:

29.1. kapavieta ir atbrīvota saistībā ar pārapbedīšanu;

29.2. trīs gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs;

29.3. kapavieta trīs gadus pēc kārtas ir atzīta par nekoptu atbilstoši Noteikumu paredzētajam regulējumam;

29.4. kapavietas uzturētājs rakstveida atsakās no piešķirtās kapavietas un kapavietas uzturētāja statusa, atbrīvo kapavietu no kapavietas aprīkojuma (pieminekļiem, apmalēm, soliņiem utt.) vai atsakās no tā, un trīs mēnešu laikā no atteikšanās brīža kapsētas apsaimniekotājs nav saņēmis jaunu iesniegumu par kapavietas piešķiršanu.

30. Kapavietas uzturētāja nāves gadījumā kapavietu tā apbedīšanai var piešķirt kapavietas uzturētāja laulātajam vai radiniekam, vai arī kapavietā iepriekš apbedītā mirušā laulātajam vai radiniekam, vai arī personai, kura veic kapavietas uzturētāja apbedīšanu.

31. Virsapbedījumu neuzraudzītās kapavietās atļauts veikt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma, atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

VI. Apbedīšanas kārtība

32. Lai saņemtu atļauju apbedījuma veikšanai, kapsētas pārzinim iesniedzams miršanas apliecinājums vai izziņas kopija (uzrādot oriģinālu).

33. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai cita persona, vai viņu izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par to informējot kapsētas apsaimniekotāju ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas. Precīzu apbedīšanas laiku saskaņo ar kapsētas apsaimniekotāju.

34. Apbedīšanu veic ne agrāk kā 24 stundas pēc mirušā nāves iestāšanās brīža.

35. Mirušo apbedīšanai gulda zārkā, kremācijas gadījumā – urnā.

36. Mirušo apbedī kapā, kura garums ir ne mazāks kā 2 m, platums – 1 m, dziļums – 1,5 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmērus var attiecīgi mainīt, izņemot kapa dziļumu.

37. Urnu ar mirušā pelniem apbedī kapā ne mazāk kā 1 m dziļumā.

38. Veicot virsapbedījumu, kapa dziļums ir ne mazāks kā 1 m līdz zārka vākam.

39. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.

40. Urnu ar mirušā pelniem apbedī kapsētā iepriekš piešķirtā kapavietā vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama vienlaikus vairāku urnu apbedīšana vienā kapavietā.

41. Virsapbedījumu, veicot mirušā apbedīšanu zārkā, var izdarīt 25 gadus pēc apbedījuma veikšanas. Atsevišķos gadījumos, saņemot kompetento iestāžu saskaņojumu, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

42. Mirušo var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas dienas, saņemot rakstisku kapsētas apsaimniekotāja atļauju.

43. Mirušā ekshumāciju organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas apsaimniekotāju.

VII. Kapličas izmantošana

44. Kapliču mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei iznomā kapsētas apsaimniekotājs.

45. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nepārsniedz laiku, ko noteicis kapsētas apsaimniekotājs. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

VIII. Bezpiederīgo un nezināmo mirušo personu apbedīšanas kārtība

46. Kapsētā var veidot speciālu sektoru bezpiederīgo un nezināmo personu apbedīšanai.

47. Bezpiederīgo un nezināmo personu apbedīšanu atbilstoši Noteikumu prasībām organizē Ludzas novada sociālais dienests, piesaistot attiecīgu apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju.

48. Bezpiederīgo un nezināmo personu kapavietu saglabā 20 gadus. Pēc minētā termiņa notecēšanas kapavietu nolīdzina un, ja nav pieteicies kapavietas uzturētājs, kapsētas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par virsapbedījuma veikšanu minētajā kapavietā.

49. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteicies radinieks vai jebkura cita persona, kura vēlas mirušo parapbedīt vai arī, neveicot parapbedīšanu, labiekārtot un kopt šo kapavietu, viņiem ir pienākums atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizējot mirušā apbedīšanu, kā arī uzņemties kapavietas uzturētāja saistības.

IX. Amatnieka un kapavietas uzturētāja profesionālā darbība kapsētā

50. Persona, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas apsaimniekotāju, ir tiesīga sniegt amatnieka pakalpojumus kapsētā pēc kapavietas uzturētāja pasūtījuma.

51. Veicot darbus, mehānismus un materiālus novieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Pabeidzot darbus vai beidzoties darba dienai, darbavietu sakārto, atkritumus nogādājot kapsētas atkritumu savākšanas vietā vai izvedot (izved nojauktos kapu pieminekļi, apmaļu paliekas utt.).

52. Darbu veikšanai nepieciešamo transportu izmanto tikai tajos celiņos, kuri atbilst attiecīgā transporta līdzekļa izmēriem.

X. Nekoptas kapavietas aktēšana

53. Reizi gadā kapsētas apsaimniekotājs apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmi nostiprina nekoptās kapavietas laukumā vismaz 0.5 m augstumā, augšējo daļu iekrāsojot viegli pamanāmā dzeltenā krāsā. Informāciju, kur nepieciešams vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, izvieto uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā vai kapličas.

54. Sastādot aktu par nekopto kapavietu, kapsētas apsaimniekotājs organizē informācijas par nekoptās kapavietas ievietošanu uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.ludzasnovads.lv, norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētu apsaimniekotāja.

55. Ja trīs gadu laikā ir sastādīti trīs akti par nekopto kapavietu un kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā akta sagatavošanas trīs mēnešu laikā nav sakopusi kapavietu un nav ieradusies pie kapsētas apsaimniekotāja, kapavietu uzskata par aktētu. Šajā gadījumā kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības kapavietu nolīdzināt un piešķirt to virsapbedījumam

XI. Administratīvā atbildība un Noteikumu izpildes kontrole

56. Kontroli par Noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina kapsētas apsaimniekotājs.

57. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu II, V un X nodaļā minēto prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ludzas novada pašvaldība. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ludzas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

58. Par Noteikumu II, V un X nodaļā minēto prasību neievērošanu, ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz desmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no desmit līdz divdesmit naudas soda vienībām.

59. Administratīvais sods neatbrīvo Noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

XII. Noslēguma jautājumi

60. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc noteikumu publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

61. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

61.1. Ludzas novada domes 26.06.2014. saistošos noteikumus Nr. 15 "Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi";

61.2. Ciblas novada domes 25.10.2017. saistošos noteikumus Nr. 6 "Ciblas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi";

61.3. Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošos noteikumus Nr. 13 "Kārsavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

1. pielikums
Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022

Kapsētā ierādāmo kapavietu izmēri

Nr.

Kapavieta

Platums, m

Garums, m

Laukums, m2

1.

Kapavieta zārkiem      

2.

Vienvietīga

2

2,5

5

3.

Divvietīga

3

2,5

7,5

4.

Trīsvietīga

4

2,5

10

5.

Četrvietīga

5

2,5

12,5

6.

Kapavietas urnām      

7.

Viena kapavieta 1–4 urnu apglabāšanai

1

2,5

2,5

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

2. pielikums
Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022

kapsētu uzskaitījums

Nr.p.k

Atrašanās vieta

Nosaukums

Veids

1.

Ludzas pilsēta Andreja Jurdža ielā 11

Biržas ielā 23

Krišjāņa Barona ielā 66

Jura Soikāna ielā 22

Daļēji slēgtas kapsētas

2.

Kārsavas pilsēta

Veckārsavas kapi

Slēgta kapsēta

3.

Zilupes pilsēta Kalna ielā 4

Klusā ielā 6

Daļēji slēgtas kapsētas

4.

Briģu pagasts Briģu katoļu kapsēta

Briģu pareizticīgo kapsēta Jaunslobodas pareizticīgo kapsēta

Puncuļu katoļu kapsēta

Reiku pareizticigo kapsēta Zabolocku pareizticīgo kapsēta

Daļēji slēgtas kapsētas

5.

Blontu pagasts Kvītaines kapi

Jakuču kapi

Skradeļu kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

6.

Ciblas pagasts Ciblas kapi

Dolgošeju kapi

Vabaļu kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

7.

Cirmas pagasts Bižu kapsēta

Dukanu kapsēta

Dzerkaļu kapsēta

Kleperu kapsēta

Križutas kapsēta

Putinovas kapsēta

Soidu kapsēta

Tutānu kapsēta

Daļēji slēgtas kapsētas

8.

Goliševas pagasts Čenčevas kapi

Goliševas kapi

Goliševas baznīcas kapi

Porožeka kapi

Rjabinovkas kapi

Strauju kapi

Trūpu kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

9.

Isnaudas pagasts Aršulānu kapsēta

Apliužņu kapsēta

Cilviču kapsēta

Eipļu kapsēta

Ivdru kapsēta

Meļašku kapsēta

Špeneru kapsēta

Zambaru kapsēta

Zurzu kapsēta

Daļēji slēgtas kapsētas

10.

Istras pagasts Cegeļņas kapsēta

Joničku kapsēta

Kuprišu kapsēta

Maļinovkas kapsēta

Miškiņevas (Fračku) kapsēta Pugaču kapsēta

Ribačku kapsēta

Šņitņiku kapsēta

Ševcu kapsēta

Tronišku kapseta

Zabolotsku kapsēta

Daļēji slēgtas kapsētas

11.

Malnavas pagasts Barkānu kapi

Bozovas kapi

Dagušovas kapi

Grebņovas kapi

Kabulovas kapi

Kārsavas kapi

Krīveņu kapi

Novoselku kapi

Salinīku kapi

Skobulīnes kapi

Zeļčovas kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

12.

Mežvidu pagasts Dzērvju kapi

Lakšnīku kapi

Pliešu kapi

Sila kapi

Vecinānu kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

13.

Mērdzenes pagasts Mihalovas kapi

Pudinavas kapi

Šalaju kapi

Vecpiragovas kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

14.

Lauderu pagasts Cucuru kapsēta

Jaunie Cucuru kapi

Kiriļu kapi

Lauderu kapi

Starajas Meļņicas kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

15.

Līdumnieku pagasts Aizpūres kapi

Dolgošeju kapi

Jasencu kapi

Petručonku kapi

Vjarumu kapi

Vācukalnu kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

16.

Nirzas pagasts Horoševas Līdeksnas kapsēta kapi

Puncuļu kapi

Pūdānu kapi

Raipoles Jaunie kapi

Raipoles Vecie kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

17.

Ņukšu pagasts Gaveiku kapsēta

Fedorku kapsēta

Kukuļu kapsēta

Ņukšu kapsēta

Petrovsku kapsēta

Pūidnīku kapsēta

Rindu kapsēta

Daļēji slēgtas kapsētas

18.

Pasienes pagasts Garaņu kapi

Kolnačovas kapi

Kozlovas kapi

Koršupļovas kapi

Meikšānu kapi

Ļauzinas kapi

Pasienes kapi

Pintu kapi

Rieču kapi

Skripčinas kapi

Šuškovas kapi

Šešku kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

19.

Pildas pagasts Borovajas kapsēta

Brodaižas pareizticīgo kapsēta

Brodaižas katoļu kapsēta

Boldānu kapsēta

Grovīšu kapsēta

Gailovas (Kurmas vecie) kapi

Kurmas vecticībnieku un pareizticīgo kapsēta

Meļnicas kapsēta

Putinovas kapsēta

Rancānu kapsēta

Raku kapsēta

Rogaižas kapsēta

Škirpānu kapsēta

Daļēji slēgtas kapsētas

20.

Pureņu pagasts Arkānu kapsēta

Bataru katoļu kapsēta

Bataru pareizticīgo kapsēta

Kovaļku kapsēta

Sondaru kapsēta

Starinsku kapsēta

Zapānu kapsēta

Daļēji slēgtas kapsētas

21.

Pušmucovas pagasts Mežernīku kapi

Mišku kapi

Pušmucovas kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

22.

Rundēnu pagasts Barsuku kapsēta

Bezļesjes kapsēta

Bļižnevas vecticībnieku kapsēta

Bubinovas kapsēta

Devjatniku kapseta

Kleščovas kapsēta

Kovališku kapsēta

Pakalnu kapsēta

Rundānu kapsēta

Ruļevas kapsēta

Škorlupovas kapsēta

Vertulovas pareizticīgo kapsēta

Daļēji slēgtas kapsētas

23.

Salnavas pagasts Naudaskolna kapi

Kaļviņas kapi

Keiseļovas kapi

Purviņu kapi

Rogu kapi

Uguļovas kapi

Zobļovas kapi

Zacešku kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

24.

Zaļesjes pagasts Čivčīšu kapsēta

Grivkas kapi

Gubinas kapsēta

Duboviku kapi

Jučevas kapsēta

Pampļevas kapi

Rutku kapi

Terehovas kapsēta

Zīlu kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

25.

Zvirgzdenes pagasts Bleivu kapi

Franapoles kapi

Lītaunīku kapi

Lauču kapi

Kaļvu kapi

Ražanovas kapi

Rudzeišu kapi

Seļekovas kapi

Ūtičovas kapi

Vierņu kapi

Vasarānu kapi

Zvirgzdenes kapi

Daļēji slēgtas kapsētas

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 16/2022 "Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Jaunievēlētā Ludzas novada pašvaldības dome ir izvērtējusi novadu veidojošo bijušo novadu pieņemtos saistošos noteikumus, kas reglamentē kapsētu darbības un uzturēšanas prasības, un ir pieņēmusi jaunus Ludzas novada saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts "Ludzas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" nosaka Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, rezervēšanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kā arī administratīvo atbildību par noteikumos paredzēto prasību pārkāpumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ludzas novada pašvaldības amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ludzas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

No saistošajos noteikumos iekļautajām normām Ludzas novada pašvaldības amatpersonu un Administratīvās komisijas funkcijas un uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti. Par saistošo noteikumu piemērošanu privātpersona var vērsties Ludzas novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!