Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2022. gada 29. jūnija lēmums Nr. 11 "Par nekustamā īpašuma "Kosas" (dienvidu daļai), kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2022., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/op/2022/128.25

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/22

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

Vēl šajā numurā

06.07.2022., Nr. 128

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 11

Pieņemts: 29.06.2022.

OP numurs: 2022/128.25

2022/128.25
RĪKI

Mārupes novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 11

2022. gada 29. jūnijā (sēdes prot. Nr. 12)

Par nekustamā īpašuma "Kosas" (dienvidu daļai), kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma "Kosas", kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma ierosinātājas A. Z., p.k.[…], pilnvarotās personas Ģ. Z., p. k. […], kurš rīkojas pamatojoties uz 2007. gada 16. aprīļa Universālpilnvaru Nr. 2220, elektronisko iesniegumu (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 2022. gada 7. jūnijā ar Nr. 1/2.1-2/418), ar kuru iesniegta detālplānojuma precizētā redakcija izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu, Mārupes novada pašvaldības dome konstatē:

1. Nekustamais īpašums "Kosas", kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, reģistrēts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000061257, kura īpašuma tiesības nostiprinātas A. Z., p. k. […]. Īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0082, ar kopējo platību 2,11 ha.

2. Saskaņā ar Babītes novada (šobrīd Mārupes novada Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karti, nekustamā īpašuma "Kosas" zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0082 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1, DzS3).

3. Detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma "Kosas", Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), teritorijai uzsākta ar 2021. gada 26. maija Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 12, 6. §) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot Darba uzdevumu Nr. 05-2021. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus un veidojot ielu.

4. 2021. gada 7. jūnijā Babītes novada pašvaldība ar nekustamā īpašuma "Kosas" īpašnieku ir noslēgusi līgumu Nr. 3-7.2/28.04.2021.-12.6. par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA Silene GeoSystems, reģ. Nr. 41503064220.

5. Publiskai apspriešanai detālplānojuma projekts nodots ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 13 (sēdes protokols Nr. 1) "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Kosas" (dienvidu daļai) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0081, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai".

6. Publiskā apspriešana notika laikā no 2022. gada 21. februāra līdz 2022. gada 23. martam, ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktos ierobežojumus plānošanas dokumentu publiskās apspriedes norisei. Paziņojumi par publisko apspriešanu un attālināto sanāksmi atbilstoši grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 25.03.2021, publicēti ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes Ģeoportālā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" un Facebook tīklā "Mārupes novads", kā arī informācija nosūtīta to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā esošās zemes vienības robežojas ar detālplānojuma teritoriju. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un informēšanas pasākumiem ietverta Ziņojumā par detālplānojuma publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu (turpmāk – Ziņojums par apspriešanu) (pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv).

7. Publiskās apspriešanas sanāksme, ievērojot Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta otrās daļas 2. apakšpunkta un trešās daļas prasības, tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences rīku 2022. gada 14. martā plkst. 17:00. Sanāksmē piedalījās Izstrādātājs, Izstrādes vadītāja, no iedzīvotāju puses interese netika izrādīta. Sanāksmes protokols pievienots Ziņojumā par publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

8. Detālplānojuma projekts tika iesniegts institūcijām, kas sniedza nosacījumus detālplānojuma izstrādei. Visas institūcijas sniegušas pozitīvus atzinumus, taču sākotnēji iebildumus par detālplānojuma 1. redakciju projektu izteica Valsts vides dienests, AS "Sadales tīkls" un VSIA "Zemkopības Ministrijas Nekustamie Īpašumi" – piezīmes ņemtas vērā, attiecīgi sniedzot paskaidrojumu vai redakcionāli precizējot un papildinot detālplānojuma projektu. Pēc apspriešanas noslēgšanās Detālplānojuma projektā veikti redakcionāli labojumi saistībā ar Valsts vides dienesta sākotnējā atzinumā (30.03.2022.) un VSIA "Zemkopības Ministrijas Nekustamie Īpašumi" sākotnējā atzinumā (23.03.2022.) ietvertajām piezīmēm attiecībā uz vides risku novēršanu (inženierkomunikāciju (kanalizācijas), meliorācijas sistēmu un lietus ūdens novadīšanu) un tehniski precizējumi grafiskajā daļā saistībā ar apgrūtinājumu klasifikāciju. Nav saņemti fizisku vai juridisku personu iesniegumi ar priekšlikumiem/iebildumiem.

9. 2022. gada 7. jūnijā Mārupes novada pašvaldībā iesniegts redakcionāli precizētais Detālplānojuma projekts un tā izstrādes pārskata papildinātā redakcija (reģistrēts ar Nr. 1/2.1-2/418). Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 117. punktam ir iesniegta detālplānojuma redakcija, kas sastāv no Paskaidrojuma raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Nekustamā īpašuma "Kosas" īpašnieks un detālplānojuma īstenotājs ir elektroniski saskaņojuši sagatavoto Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu.

10. Detālplānojuma redakcija atbilst Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, Darba uzdevuma Nr. 20-2020 un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Saskaņā ar šo pašu pantu, šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa ir ģeoportālā pieejamā apstiprinātā detālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa, uz kuru hipersaite ar unikālo identifikatoru ir iekļaujama administratīvajā aktā.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmajai, otrajai un trešajai daļai detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju, kurā iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus un atcelšanas atrunas, kā arī prasības attiecībā uz objektu būvdarbu uzsākšanas termiņu, detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību.

Ievērojot iepriekš minēto un ņemot vērā, ka administratīvā līguma nosacījumi par detālplānojuma īstenošanu ir saskaņoti, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 21. jūnija atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma "Kosas" (dienvidu daļai) kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu", atklāti balsojot ar 18 balsīm "par" (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), "pret" nav, "atturas" nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Kosas" (dienvidu daļai), kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 1.1. redakciju, kā galīgo. Hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24107

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem (lēmuma 1. pielikums).

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar nekustamā īpašuma "Kosas", kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā īpašnieku, saskaņā ar 1. pielikumu.

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai:

5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu), pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis".

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam.

7. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 29. jūnija
lēmumam Nr. 11 (sēdes prot. Nr. 12)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr. _________
par teritorijas, ietverot nekustamā īpašuma "Kosas" (dienvidu daļa), kadastra Nr. 8088 005 0081), Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā detālplānojuma īstenošanas kārtību

Mārupē,

2022. gada _____________

Mārupes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora Kristapa Loča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pašvaldība, no vienas puses, un

A. Z., personas kods […], turpmāk saukts – Detālplānojuma īstenotājs, no otras puses, turpmāk tekstā visi kopā Līdzēji,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Mārupes novada domes 2021. gada _____________ lēmumu Nr. ____, ar kuru ir apstiprināts nekustamā īpašuma "Kosas", Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā detālplānojums, noslēdz šāda satura administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu un realizācijas termiņiem (turpmāk – Līgums):

1. APZĪMĒJUMI:

1.1. "Līdzēji" – nozīmē Pašvaldību un Detālplānojuma īstenotāju.

1.2. "Līgums" – nozīmē šo Līdzēju parakstīto Līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.3. "Detālplānojums" – detālplānojums nekustamajam īpašumam "Kosas", Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8088 005 0081), kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2022. gada _____________ lēmumu Nr. ____

1.4. "Apbūves noteikumi" – Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

1.5. "Detālplānojuma teritorija" – Mārupes novada teritorija, nekustamā īpašuma "Kosas", Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. ), robežās.

1.6. "Detālplānojuma īstenotājs" – nekustamā īpašuma "Kosas", Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. ), īpašniece A. Z., personas kods – […].

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Līdzēji vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņu, Detālplānojuma spēka zaudēšanas gadījumiem, kā arī par prasībām attiecībā uz Detālplānojuma teritoriju un detālplānojuma īstenošanas ietvaros izbūvētās publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves secību, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

2.2. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem.

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Detālplānojuma Apbūves noteikumiem, Detālplānojuma realizācijas kārtību un Detālplānojuma Grafisko daļu, kā arī, ievērojot normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību, zemes ierīcību un teritorijai apstiprinātos 2020. gada 22. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

3.2. Detālplānojuma īstenotājs apņemas veikt ielu zemes vienībās Nr. 7 projektēšanu un izbūvi divās kārtās:

3.2.1. 1. kārtā – ielas izbūve ar šķembu segumu plānotās Kosas ielas posmam (būvprojektā paredzot arī lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi) ko veic pirms teritorijas reālās sadales atsevišķās zemes vienībās;

3.2.3. 2. kārtā – ielas ar cieto segumu un labiekārtojuma elementu (ielas apgaismojuma, ietves) izbūve plānotās Kosas ielas posmam, pēc tam, kad ir veikta inženierkomunikāciju izbūve un zemes vienību apbūve.

3.3. Detālplānojuma īstenotājs apņemas izstrādāt tehniskos projektus un izbūvēt ārējos elektroapgādes tīklus, saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Elektroapgādes projektēšana un izbūve var tikt realizēta apvienojot vairākus paredzamos īpašumus vienā projektā, kā arī var tikt realizēta katram īpašumam atsevišķi pēc īpašuma sadales un adreses piešķiršanas.

3.4. Zemes vienību sadali atļauts veikt izpildot 3.2.1. punktu, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādītie akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.

3.5. Detālplānojuma īstenotājs apņemas izstrādāt tehniskos projektus un izbūvēt detālplānojumā paredzētos centralizētās ūdensapgādes un centralizētās notekūdeņu kanalizācijas sistēmas tīklus un nodrošināt pieslēgumu novada kopējām ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām vēlākais pēc tīklu izbūves pa pašvaldības Dambja ceļu, kad pievienojuma vieta pieejama 50 m attālumā no detālplānojuma teritorijas vai tuvāk. Līdz pieslēguma izbūvei Mārupes novada centralizētajām sistēmām uz Dambja ceļa un plānotās Kosas ielas, nodalītajos īpašumos kā pagaidu risinājumu atļauts izmantot lokālos ūdensapgādes risinājumus un hermētiski izolētu notekūdeņu krājrezervuāru izbūvi, būvprojektā paredzot to likvidāciju un pieslēgumu kopējai sistēmai pēc centralizēto sistēmu izbūves Dambja ceļa. Centralizētos tīklus Kosas ielas posmā un pieslēgumu līdz tuvākajiem Kosas ielā izbūvētajām centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem, izbūvē Detālplānojuma īstenotājs, ja vien nav panākta rakstiska vienošanās, ar kuru minēto pienākumu uzņemas Kosas ielas pieguļošo zemes vienību jaunie īpašnieki.

3.6. Detālplānojuma īstenotājs apņemas saskaņot un neliegt iespēju trešajām personām izbūvēt inženierkomunikācijas (plānotajā zemes vienībā Nr. 7), lai veidotu pieslēgumus pēc nepieciešamības.

3.7. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes lietošanas veidu aktualizāciju, reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā kā patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu.

3.8. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ielu zemes īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.

3.9. Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus, līdz brīdim, kamēr par konkrētu darbību īstenošanu nav noslēgtas atsevišķas rakstiskas vienošanās, ar kuru šo pienākumu uzņemas trešā persona (tai skaitā, bet ne tikai, pārjaunojuma Līgums ar personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā).

3.10. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina, ka līdz zemes vienību apbūves uzsākšanai detālplānojuma teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā.

3.11. Vienlaikus ar daļēju vai pilnu īpašumtiesību maiņu uz detālplānojumā ietvertajiem nekustamajiem īpašumiem, Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt ikvienu detālplānojumā ietvertā nekustamā īpašuma ieguvēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem.

3.12. Izveidojot jaunas apbūves zemes vienības, līdz brīdim, kad detālplānojuma ietvaros izbūvētās ielas ir atsavinātas Pašvaldībai, Detālplānojuma īstenotājam ir pienākums tās fiziski un juridiski nodrošināt piekļuvi. Piekļuvi nodrošina nosakot izbūvētajām ielām pašvaldības nozīmes ielas statusu saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta regulējumu.

3.13. Detālplānojuma īstenotājam ir tiesības:

3.13.1. Veikt detālplānojuma paredzēto zemes vienību sadali atbilstoši Detālplānojuma risinājumiem un detālplānojuma realizācijas kārtībā noteiktajam;

3.13.2. Pēc detālplānojumā paredzēto ārējo inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā, atsavināt atbilstoši saskaņotiem tehniskajiem projektiem izbūvēto un ekspluatācijā nodoto infrastruktūru komunikāciju turētājiem;

3.13.3. Pēc ielas un inženierkomunikāciju (tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu) izbūves un nodošanas ekspluatācijā, atsavināt Pašvaldībai zemes vienību Nr. 7 vienojoties par atsavināšanas nosacījumiem. Ierosināt nodot pašvaldības īpašumā var tikai tādu ielu, kura vienlaikus atbilst visām prasībām:

3.13.3.1. tā ir izdalīta kā atsevišķa zemes vienība, kurai vismaz ir piešķirts kadastra apzīmējums un numurs un veikta kadastrālā uzmērīšana;

3.13.3.2. iela attiecīgajā posmā ir izbūvēta vismaz šķembu seguma līmenī, atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nodota ekspluatācijā un reģistrēta kā inženierbūve Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā;

3.13.3.3. tā nav kopīpašums.

4. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pašvaldībai ir pienākums:

4.1.1. nodrošināt detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.1.2. izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, integrēt tajā detālplānojumā paredzētos risinājumus un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ja uz jauna Teritorijas plānojuma izstrādes brīdi Detālplānojuma īstenošana norit saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem termiņiem un noteikumiem;

4.1.3. pieņemt normatīvajos aktos paredzētos lēmumus par atdalāmajām projektētajām zemes vienībām un adreses piešķiršanu, ja nodrošināta 5.2. punkta nosacījumu izpilde.

4.1.4. Pašvaldībai ir saistoši šī Līguma noteikumi, izsniedzot attiecīgās atļaujas projektēšanai un būvniecībai Detālplānojuma teritorijā;

4.1.5. noslēgt pārjaunojuma Līgumu ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā.

4.2. Pašvaldībai ir tiesības lemt par zemes vienības Nr. 7 (autotransporta teritorijas) atsavināšanu pēc ielas būvniecības un labiekārtošanas pilnīgas pabeigšanas, ko apliecina akts par ceļa nodošanu ekspluatācijā.

4.3. Pašvaldība var lemt par zemes vienības Nr. 7 atsavināšanu pēc ielas būvniecības zemes klātnes līmenī ar šķembu segumu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta šāda vienošanās.

4.4. Pašvaldība neuzņemas saistības noteiktā termiņā veikt ielas izbūves 2. kārtas realizāciju, ja tā pārņem īpašuma tiesības uz ielas zemes vienību saskaņā ar Līguma 4.3. punktu šķembu seguma līmenī.

4.5. Pašvaldībai ir tiesības lemt par gājēja tiltiņa izveidi gājēju koridorā, kas nodrošināts zemes vienībā Nr. 7.

5. ĪSTENOŠANAS TERMIŅI UN NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina detālplānojuma īstenošanu sekojošos termiņos:

5.1.1. Ielu izbūves 1. kārtu (ar šķembu segumu) un ārējo inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecību uzsāk 2 (divu) gadu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. Detālplānojuma teritorijā nevar nodot ekspluatācijā māju, ja nav nodota ekspluatācijā ceļa 1.kārta.

5.1.2. ielas izbūves 2. kārtu (ar cieto segumu) uzsāk labiekārtojuma elementi, apgaismojums, ietves) īsteno ne vēlāk kā 2 (divu) gadu laikā no brīža, kad ir veikta apbūve vismaz 70 % detālplānojuma apbūves gabalos;

5.2. Zemes vienību sadale un īpašuma nostiprināšana Zemesgrāmatā var tikt veikta pēc ārējo elektroapgādes tīklu, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūves un ielas izbūves vismaz ar šķembu segumu, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītie akti par attiecīgo būvju un inženierkomunikāciju pieņemšanu ekspluatācijā.

5.3. Zemes vienību sadale var tikt veikta vienlaikus vai pakāpeniski pie nosacījuma, ka ielas un inženierkomunikācijas tiek izbūvētas un nodotas ekspluatācijā pa kārtām un ir nodrošināta piekļuve un inženierkomunikāciju pieslēgums konkrētajai zemes vienībai.

5.4. Pēc ielas izbūves zemes vienībā Nr. 7 vismaz ar šķembu segumu un nodošanas ekspluatācijā, Detālplānojuma īstenotājiem un nākamiem Detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija. Pēc ielas pilnīgas izbūves tā tiek atsavināta par labu Mārupes novada domei par to atsevišķi vienojoties.

5.5. Ēku būvniecība apbūves zemes vienībās var tikt uzsākta pēc tam, kad konkrētajai zemes vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu publiski lietojamu ceļu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātam tehniskajam projektam ir izbūvēta elektroapgāde.

5.6. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc plānotās apbūves, ielu un galveno inženierkomunikāciju (elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) nodošanas ekspluatācijā un labiekārtojuma izveides.

5.7. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš un tas nav pagarināts, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājām. Ar brīdi, kad Detālplānojums tiek atzīts par spēku zaudējušu atbilstoši šim Līguma punktam, tiek apturēti visi uzsāktie un nepabeigtie būvdarbi saskaņa ar šo Līgumu, kā arī tiek aizliegta jebkādu citu būvdarbu uzsākšana Detālplānojuma teritorijā līdz jauna Detālplānojuma spēkā stāšanās brīdim.

5.8. Gadījumā, ja tiek apstrīdēts vai pārsūdzēts Detālplānojums vai būvatļaujas, kas izsniegtas būvju būvniecībai Detālplānojuma teritorijā, 5.1. apakšpunktā noteiktie termiņi tiek apturēti. Pēc attiecīgās institūcijas lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās, Pašvaldībai un Detālplānojuma īstenotājam ir jāvienojas par jauniem Detālplānojuma īstenošanas termiņiem.

5.9. Līdzējiem ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts līdzējiem savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN CITI NOTEIKUMI

7.1. Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas brīža un līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai īstenošanai vai Līguma izbeigšanai.

7.2. Līgums ir uzskatāms par īstenotu pēc ielu un galveno inženierkomunikāciju (ārējās elektroapgādes tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) nodošanas ekspluatācijā, zemesgabalu pilnīgas sadales.

7.3. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

7.4. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem.

7.5. Līgums ir pārjaunojams ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā. Ja Līgums netiek pārjaunots un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma realizāciju, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu saskaņā ar 5.9. punktu.

7.6. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

7.7. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta viesiem Līdzējiem, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.8. Līgums ir izstrādāts un noformēts uz 5 (piecām) lapaspusēm, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pašvaldība, bet otru Detālplānojuma īstenotājs.

8. LĪDZĒJI

Pašvaldība:

Mārupes novada pašvaldība

Nod. maks. reģ. Nr. 90000012827

adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV–2167

AS "SEB BANKA" Āgenskalna filiāle

Konts: LV69UNLA0003-011130405

Kods: UNLALV2X
 

______________________

Izpilddirektors Kristaps Ločs

Detālplānojuma īstenotājs:

A. Z.,

personas kods: […]

adrese: […],
 

______________________

A. Z.

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!