Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 1. jūnija saistošie noteikumi Nr. 13/2022 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2022., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/op/2022/128.23

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2022

Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Vēl šajā numurā

06.07.2022., Nr. 128

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13/2022

Pieņemts: 01.06.2022.

OP numurs: 2022/128.23

2022/128.23
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2022

2022. gada 1. jūnijā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 1. jūnija sēdes lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 19)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datu bāzes noteikumi" 69., 79. un 81. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) un informācijas par sarkano līniju aizsargjoslām sagatavošana, izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana ADTI datubāzē (turpmāk – datubāze). Noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā veic:

2.1. inženiertīklu un ceļu būvju būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai to nodošanu ekspluatācijā;

2.2. topogrāfiskos, ģeodēziskos vai kadastrālās uzmērīšanas darbus;

2.3. lokālplānojumu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādi.

3. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ADTI izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un reģistrēšanu datubāzē realizē un koordinē Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izvēlēta persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi (turpmāk – datubāzes turētājs), normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā slēdzot ar datubāzes turētāju deleģēšanas līgumu. Datubāzes turētājs, neiesaistot pašvaldību, iekasē samaksu par ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojumi). Datubāzes turētāja noteiktais samaksas apmērs par pakalpojumiem ir pieejams pašvaldības mājaslapas www.kekavasnovads.lv sadaļā "Deleģēšanas līgumi".

4. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

5. ADTI topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē, neatkarīgi no inženiertīklu esamības uzmēramajā teritorijā, topogrāfisko plānu saskaņo ar pašvaldības inženierkomunikāciju piesaistes inženieri un šādiem inženiertīklu turētājiem:

6.1. akciju sabiedrību "Sadales tīkls";

6.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tet" – Ķekavas novada ciemu un pilsētu teritorijās;

6.3. akciju sabiedrību "Gaso";

6.4. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".

7. Inženiertīklu turētāju sarakstu, ar kuriem saskaņojami topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, publicē pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nav vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfisko plānu iesniedz pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

8. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās saskaņot savus inženiertīklus, tas pašvaldībai izvērtēšanai iesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un saskaņojuma teritoriju.

9. Pārbaudot ADTI atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no ADTI un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē ADTI datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā konstatē, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros uzrāda visus virszemes situācijas elementus (piemēram, aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes.).

12. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvo tiesību aktu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc ADTI apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. Ja būvniecību reglamentējošie normatīvie tiesību akti nosaka būvniecības ieceres izstrādi uz topogrāfiskā plāna, būvniecības ieceres dokumentāciju neakceptē, ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts datubāzē vai tam beidzies derīguma termiņš.

14. Objektus ekspluatācijā nepieņem, un izziņu par jaunbūves statusa noteikšanu, kā arī par būves neesību neizsniedz, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksu nepiemēro par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

15. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plānu nesagatavo un neizsniedz, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai ADTI.

16. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, nodod pārbaudei datubāzes turētājam, lai tas pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo ADTI ievietotu pašvaldības datubāzē.

17. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas nodod pārbaudei datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu pašvaldībā.

18. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi, skaitot no tā reģistrācijas datuma pašvaldības datubāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un apakšzemes inženiertīklu novietojumā.

III. Noslēguma jautājumi

19. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

19.1. Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada 14. marta saistošie noteikumi Nr. 5/2013 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pārbaudes un pieņemšanas kārtība Ķekavas novadā";

19.2. Baldones novada pašvaldības 2011. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baldones novadā".

20. Līdz brīdim, kad pašvaldība saskaņā ar noteikumu 3. punktu noslēdz deleģēšanas līgumu ar datubāzes turētāju, Ķekavas novada Baložu pilsētā, Ķekavas pilsētā (no 2022. gada 1. jūlija), Ķekavas pagastā, Daugmales pagastā, Baldones pilsētā un Baldones pagastā katrā atsevišķi piemēro ADTI aprites un maksas kārtību, kāda bija noteikta:

20.1. Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2013 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pārbaudes un pieņemšanas kārtība Ķekavas novadā";

20.2. Baldones novada pašvaldības 2011. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baldones novadā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2022 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – likums) 6. panta 1. punkts nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību.

Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.

Likuma 26. panta trešā daļa nosaka, ka maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no vietējās pašvaldības datubāzes veicama vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Likuma 26. panta septītā prim daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību. Ņemot vērā to, ka datubāzes turētājs, atbilstoši saistošo noteikumu 3. punktam, ir persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdzot deleģēšanas līgumu, datubāzes turētāja noteiktais samaksas apmērs par pakalpojumiem nav noteikts saistošajos noteikumos, bet tiks publicēts pašvaldības mājaslapas www.kekavasnovads.lv sadaļā "Deleģēšanas līgumi".

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz Ķekavas novada pašvaldības budžeta izdevuma daļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā veic:

1. inženiertīklu un ceļu būvju būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai to nodošanu ekspluatācijā;

2. topogrāfiskos, ģeodēziskos vai kadastrālās uzmērīšanas darbus;

3. lokālplānojumu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības mājaslapā, un tie tiek izlikti redzamā vietā Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baložos, Daugmalē un Baldonē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pašvaldības speciālistu darba grupā. Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!