• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.06.2022., Nr. 107 https://www.vestnesis.lv/op/2022/107.21

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā

Vēl šajā numurā

03.06.2022., Nr. 107

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17

Pieņemts: 23.02.2022.

OP numurs: 2022/107.21

2022/107.21
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 6 Pēdējās nedēļas laikā 4 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Tukumā 2022. gada 23. februārī (prot. Nr. 3, 4. §)

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Tukuma novadā

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
23.02.2022. lēmumu
(prot. Nr. 3, 4. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
25.05.2022. lēmumu
(prot. Nr. 9, 7. §)

Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu,
6. panta piekto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 174).

3. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem saistošajos noteikumos lietotie termini:

3.1. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs) un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

3.2. tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās centrālos ūdensvada un centrālos kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);

3.3. ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotajām (litri diennaktī) atbilstoši saistošo noteikumu 1. pielikumam;

3.4. brīvkrāns – publiski pieejama ūdens ņemšanas vieta (ūdenspumpis).

4. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumu) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Tukuma novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Tukuma novada administratīvajā teritorijā.

6. Saistošie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz decentralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem.

2. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, MK noteikumi Nr. 174 un šie saistošie noteikumi.

8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu tādu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņu, kas nav mazāks par vienu gadu, Pakalpojumu sniedzējs norāda tehniskajos noteikumos.

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli, un Tukuma novada teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas vai ierīkotas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

12. Jaunos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkla ievadus vai izvadus Pakalpojumu lietotājs izbūvē atbilstoši Latvijas Republikas būvniecību regulējošo normatīvu un tehniskajiem noteikumiem:

12.1. par saviem līdzekļiem un pievieno pie centralizētajiem tīkliem Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā;

12.2. ar Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar Tukuma novada domes saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

13. Ūdensapgādes pievada un kanalizācijas izvada pieslēgšanu centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem var veikt Pakalpojumu sniedzēja pārstāvja uzraudzībā.

14. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram, no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), tad šīm sistēmām ir jābūt fiziski atvienotām vienai no otras.

15. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmā.

16. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

16.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;

16.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu;

16.3. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus cauruļvadiem, kuru dn ≥ 200 mm.

17. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās notekūdeņu krājtvertnes, iztīrot tās un aizberot tā, lai netiktu radīts kaitējums videi.

18. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut ūdenssaimniecības Pakalpojumu lietotājam kā blakuslietotāja nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam lietotājam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam Pakalpojuma līgumam starp blakuslietotāju Pakalpojumu lietotāju.

19. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzliek verificētu komercuzskaites mēraparātu ar nepieciešamo aprīkojumu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

20. Ja Pakalpojumu sniedzējam piederošais komercuzskaites mēraparāts, kas atrodas Pakalpojumu lietotāja nekustamā īpašumā esošā komercuzskaites mēraparāta mezglā, tiek nozagts, sabojāts vai patvaļīgi noņemts, Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam zaudējumus, kas viņam tā rezultātā ir nodarīti.

21. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā brīvi pieejamā, apgaismotā vietā, kurā gaisa temperatūra nav zemāka par 5°C:

21.1. ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā;

21.2. ēkas 1. stāvā, ja nav pagraba, tiešā ievada tuvumā.

3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana:

22. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:

22.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli, ievadi līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas sarkanās līnijas robežās uz Pakalpojumu lietotāja ievada vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā. Tukuma novada pašvaldības bilancē esošām ēkām ūdensvada ievadi līdz komercuzskaites mēraparāta mezglam (ieskaitot) un tīkliem, kas izbūvēti saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem vai Latvijas būvnormatīviem;

22.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

22.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju robežās pie Pakalpojumu lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā. Tukuma novada pašvaldības bilancē esošām ēkām kanalizācija no pirmās kontrolakas ārpus ēkas (tīkliem, kas izbūvēti saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem vai Latvijas būvnormatīviem);

22.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;

22.5. Pakalpojumu sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites mēraparāti un to plombas;

22.6. šā punkta apakšpunktos minētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes.

23. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā Pakalpojuma līgumā vai līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar Tukuma novada pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai, ja tāda paredzēta, jābūt noteiktai attiecīgā līgumā.

24. Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem izbūvē, uztur, ekspluatē un remontē savā īpašumā vai valdījumā esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves (tai skaitā komercuzskaites mēraparāta mezglus un kanalizācijas skatakas) līdz piederības robežai.

25. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošajiem tīkliem ir ekspluatācijas aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, kurās ir spēkā vispārīgie aprobežojumi.

26. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā:

27. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

27.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

27.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;

27.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

27.4. kuru temperatūra ir +11°C līdz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;

27.5. kuri nesatur vielas, kas piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);

27.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz saistošo noteikumu 2. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

28. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojums pārsniedz saistošo noteikumu 2. pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad Pakalpojumu lietotāja ražošanas notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas saistošo noteikumu 2. pielikumā.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

29. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto normatīvajos aktos definētās prioritārās un/vai īpaši bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

30. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos ražošanas notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes un centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

31. Gadījumos, ja saistošo noteikumu 30. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos ražošanas notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav atrunāti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt ražošanas notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

32. Ja Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos tiek konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

33. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kas satur:

33.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

33.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

33.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas;

33.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

33.5. radioaktīvas vielas;

33.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, plastmasas izstrādājumus, stiklu, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kuras var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

33.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus;

33.8. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametrs ir mazāks par 4 mm.

34. Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumiem, komercuzņēmumiem, kā arī fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kuru darbība ir saistīta ar ražošanu, ir jānodrošina ražošanas procesā radušos notekūdeņu atbilstoša priekšattīrīšana, tā, lai novadāmie kanalizācijas ūdeņi atbilstu sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem Latvijas Republikas normatīvos izvirzītajām prasībām, pirms to novadīšanas centralizētajā sadzīves kanalizācijas tīklā.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un centralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

35. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai aizliegts:

35.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz apzīmētām hidrantu akām un skatakām;

35.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

35.3. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdenssaimniecības tīklos un būvēs;

35.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkla skataku vākus, izņemot Pakalpojumu sniedzēja darbiniekus;

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

35.5. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;

35.6. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

35.7. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgumu;

35.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes;

35.9. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums ar Pakalpojumu sniedzēju;

35.10. patvaļīgi pieslēgt savu īpašumu centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai un nesankcionēti saņemt pakalpojumu.

36. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

37. Pakalpojumu lietotājiem jānodrošina vienmērīga notekūdeņu daudzuma un sastāva novadīšana centralizētajā kanalizācijas tīklā visas diennakts laikā. Nepieciešamības gadījumā Pakalpojumu lietotājs ierīko ražošanas notekūdeņu krājtvertnes.

38. Pakalpojumu lietotāju īpašumos, kur tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.

39. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciālā lūka iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai netiek ievērotas saistošo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.

40. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajās kanalizācijas sistēmās tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

41. Fiziskām un juridiskām personām, kuru darbība vai bezdarbība ir radījusi bojājumus centralizētajai ūdenssaimniecības vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošana un aizsardzības prasības

42. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības ūdensapgādi un stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas aizbīdņiem jāatrodas stāvoklī "ciet".

43. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotāja ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā, Pakalpojumu lietotājs pārbaudes laiku saskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju. Šajā gadījumā apvadlīnijas aizbīdņa vai atsevišķā ugunsdzēsības ievada aizbīdņa plombas noņemšanu un uzstādīšanu veic Pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.

44. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. Ir aizliegts bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

45. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiks samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai pamatojoties uz aprēķinu.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

46. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstādīšana ir aizliegta, izņemot atsevišķos gadījumos un ja tas rakstiski saskaņots ar Pakalpojumu sniedzēju un brīvkrānam ir ierīkots komercuzskaites mēraparāta mezgls. Ir aizliegts pievienot cauruļvadus aiz brīvkrāniem.

47. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš saskaņojot ar Tukuma novada pašvaldību, ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus.

48. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

49. Brīvkrāna tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus un veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām. Brīvkrāniem ir aizliegts pievienot lokanās caurules.

50. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrānu bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai Tukuma novada pašvaldības policijai, vai Tukuma novada pašvaldības vienotajam dispečerdienestam.

51. Pakalpojumu lietotājam, kuram ir noslēgts Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta saistošo noteikumu 1. pielikumā.

4. Sabiedriskā ūdenssaimniecības Pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi

52. Pakalpojuma līgumu, ievērojot saistošo noteikumu 3. pielikuma Pakalpojuma līguma paraugu, ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:

52.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

52.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļu īpašnieki –, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu, kura var būt arī pārvaldnieks, Pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz Pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā;

52.3. nedzīvojamo ēku gadījumos – īpašnieks, valdītājs, visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt Pakalpojuma līgumu;

52.4. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

52.5. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus;

52.8. persona, kura izmanto brīvkrānu.

53. Lai Pakalpojumu sniedzējs varētu sagatavot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot Pakalpojuma līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot:

53.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojumu lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

53.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;

53.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;

53.4. pilnvarotās personas – atbilstoši normatīvajiem aktiem noformētu pilnvaru, uzrādot pasi vai personas apliecību;

53.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par cauruļvadu ievadu un/vai izvadu, par lokālo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu krājtvertni un/vai lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;

53.6. komercuzskaites mēraparāta mezgla tehniskās pārbaudes (pieņemšanas) aktu;

53.7. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

54. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

54.1. informācija par līdzējiem;

54.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;

54.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;

54.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojumu sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);

54.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;

54.6. pakalpojumu uzskaites kārtība, tai skaitā, kurš nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus;

54.7. kārtība, kādā tiks veikti maksājumi par pakalpojumu/-iem pie inženierbūves pārbūves un pie inženierbūves atjaunošanas;

54.8. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti;

54.9. Pakalpojuma līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

54.10. nepieciešamības gadījumā – notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas), kas saskaņotas ar Pakalpojumu lietotāju;

54.11. notekūdeņu paraugu noņemšanas periodiskums un kārtība;

54.12. Pakalpojuma līguma darbības termiņš.

55. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, pieprasīt papildu dokumentu vai informācijas sniegšanu, kā arī apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos tīklus, lai pārliecinātos, ka visas sanitāri tehniskās ierīces ir pievienotas aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla un ka tiek uzskaitīts viss ūdens daudzums, kā arī notekūdeņu daudzums, kas tiek novadīts centralizētajos kanalizācijas tīklos.

56. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

57. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojumu sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas un pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

58. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.

59. Pakalpojuma līgumu Pakalpojumu sniedzējs sagatavo parakstīšanai viena mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

60. Pakalpojuma līgumam kā pielikums pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots tīklu apkalpošanas robežu akts, kas ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.

61. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:

61.1. viena mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;

61.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

61.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

62. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam, un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas viena mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.

63. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek ietverts tas atmosfēras nokrišņu daudzums, kurš nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā no Pakalpojumu lietotāja teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvnormatīvu, pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.

64. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

65. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību, lietojot TV inspekcijas iekārtas, dūmu ģeneratorus un nodrošinot nepieciešamo paraugu ņemšanu jebkurā tīklu piekļuves punktā (komercuzskaites mēraparāta mezglā, kanalizācijas skatakā, attīrīšanas iekārtu ieplūdē/izplūdē u.c.). Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

66. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja centralizētajā kanalizācijas sistēmā notekūdeņu paraugu noņemšanu jebkurā diennakts laikā Pakalpojumu lietotāja vai tā pārstāvja klātbūtnē, iepriekš brīdinot par to telefoniski. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nodrošināt savu vai pārstāvja klātbūtni nekavējoties pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma. Ja Pakalpojumu lietotājs nenodrošina savu vai sava pārstāvja klātbūtni, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi veikt notekūdeņu parauga noņemšanu, pieaicinot Tukuma novada pašvaldības policijas pārstāvi. Pakalpojumu lietotājam ir saistoši šo paraugu analīžu rezultāti.

67. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu, un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

68. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt Pakalpojuma līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

69. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojumu lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.

70. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērēto ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20 % (Pakalpojumu sniedzējs veic komercuzskaites mēraparāta precizitātes pārbaudi, un, ja precizitātes pārbaudes rezultātā komercuzskaites mēraparātā nav konstatētas neprecizitātes), turpmākos norēķinus Pakalpojumu lietotājs veic pēc kontroles mēraparāta rādījumiem. Ja starpība starp patērēto ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 50 %, Pakalpojuma lietotāja pienākums ir segt izdevumus Pakalpojuma sniedzējam, kas radušies saistībā ar kontroles mēraparāta uzstādīšanu.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

71. Pakalpojuma līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas līguma slēdzēju puses, vai Pakalpojuma līgumā norādītajā datumā.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

72. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

73. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

74. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā viena mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība

75. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

75.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;

75.2. Pakalpojuma līgums, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pakalpojumu sniedzēju, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;

75.3. saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto Pakalpojuma līgumu vienpusēji izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

75.4. Pakalpojuma līgums saistošo noteikumu paredzētajā kārtībā tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;

75.5. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;

75.6. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks trīs mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu;

75.7. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības, piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā;

75.8. Pakalpojumu sniedzēja sniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumi vairs nav nepieciešami.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

76. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu, ja:

76.1. mainās nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

76.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības;

76.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā, ja līgumslēdzējas puses nevienojas par veicamajām izmaiņām Pakalpojuma līgumā;

76.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošanas mērķi;

76.5. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu, ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu pirms termiņa nav iesniedzis;

76.6. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk nekā sešus mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu.

77. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam ir tiesīgs pārtraukt ūdensapgādi un/vai kanalizācijas pakalpojumus, izņemot gadījumu, ja jaunais īpašnieks vai valdītājs ir iesniedzis iesniegumu par Pakalpojuma līguma noslēgšanu.

78. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs Pakalpojuma līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.

79. Ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, Pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu samazināšanas vai pārtraukšanas izdevumus, kā arī šo pakalpojumu sniegšanas atjaunošanas izdevumus iekļauj attiecīgā norēķinu perioda rēķinā vai izraksta atsevišķu rēķinu.

5. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

80. Par saistošo noteikumu neievērošanu tiek piemērots naudas sods fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.

81. Saistošo noteikumu izpildi ir tiesības kontrolēt Pakalpojumu sniedzējam un Tukuma novada pašvaldības policijai, bet Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tukuma novada pašvaldības policija.

82. Administratīvā pārkāpuma lietu par noteikumu pārkāpumu izskata Tukuma novada domes Administratīvā komisija.

83. Piemērotais administratīvais sods saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

84. Kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu Pakalpojumu sniedzējs aprēķina gadījumos un apmēros, kā tas noteikts MK noteikumos Nr. 174. Par pārkāpumu Pakalpojumu sniedzējs sastāda aktu, veic fotofiksāciju, aprēķina kompensāciju un iesniedz rēķinu noteikumu pārkāpējam.

6. Noslēguma jautājumi

85. Spēkā esošie Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem saistošajiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.

86. Saistošo noteikumu 1. pielikuma 2., 3. un 4. punkts piemērojams līdz 2022. gada 31. decembrim.

87. Saistošo noteikumu 3. pielikums neattiecas uz Tukuma novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem.

88. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

88.1. Tukuma novada domes 2017. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma novada pašvaldībā";

88.2. Engures novada domes 2019. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Engures novadā";

88.3. Jaunpils novada domes 2017. gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr. 8 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā";

88.4. Kandavas novada domes 2017. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 7 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Kandavas novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 17
(prot. Nr. 3, 4. §)

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr.p.k.

Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn

1.

Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju

33

2.

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, centralizēta karstā ūdens apgāde vai vietējie karstā ūdens sagatavošanas gāzes vai elektriskie ūdenssildītāji

214

3.

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar vietējo karstā ūdens sagatavošanu ar cietā kurināmā ūdenssildītāju

164

4.

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana

132

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 17
(prot. Nr. 3, 4. §)

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņu novadīšanai uz Tukuma novada pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

Nr.p.k.

Piesārņojošā viela*

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/l)

Tukuma pilsētas, Irlavas, Pūres, Sēmes, Slampes un Tumes pagastu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

1.

Kopējās suspendētās vielas

450

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

3.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

4.

Kopējais fosfors

8

5.

Kopējais slāpeklis

40

6.

Naftas produkti**

0

7.

Tauki

30

8.

Notekūdeņu temperatūra pārējiem lietotājiem

+40˚C

Jaunpils un Viesatas pagasta notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

9.

Kopējās suspendētās vielas

450

10.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

11.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

12.

Kopējais fosfors

23

13.

Kopējais slāpeklis

80

14.

Tauki

30

Lapmežciema pagasta notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

15.

Kopējās suspendētās vielas

450

16.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

17.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

18.

Kopējais fosfors

23

19.

Kopējais slāpeklis

80

20.

Naftas produkti**

0

21.

Tauki

30

Engures un Smārdes pagasta notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

22.

Kopējās suspendētās vielas

450

23.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

24.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

25.

Kopējais fosfors

23

26.

Kopējais slāpeklis

80

Kandavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

27.

Kopējās suspendētās vielas

560

28.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

600

29.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

520

30.

Kopējais fosfors

16

31.

Kopējais slāpeklis

96

32.

Tauki

30

Cēres, Grenču, Matkules, Vānes, Zantes un Zemītes pagasta, Jauda-1 un Valdeķu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

33.

Kopējās suspendētās vielas

450

34.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

35.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

36.

Kopējais fosfors

23

37.

Kopējais slāpeklis

80

* Notekūdeņi, kuri satur vielas, kas nav minētas tabulā, tiek novadīti kanalizācijas tīklā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

** Norādīto vielu koncentrācijai jābūt zemākai par Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 1. pielikumā noteiktajiem prioritāro un bīstamo vielu robežlielumiem.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

3. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 17
(prot. Nr. 3, 4. §)

PAKALPOJUMA LĪGUMA PARAUGS

Pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu lietotājs/Pilnvarotā persona/Pārvaldnieks (izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi)
Kontaktinformācija, adrese: Reģistrācijas Nr./personas kods:
Tālrunis: Tālrunis:
e-pasts: e-pasts:
Konti:  

Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem [LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI] (turpmāk – Līgums)

Nr._________


Adresē:  
Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izmantošanas mērķis Individuālā dzīvojamā māja
Tiek nodrošināts no: (aizpilda, ja pakalpojumu sniegšana atšķiras no Līguma slēgšanas datuma)
1. Uzskaites metode  
1.1. Aukstais ūdens pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem
1.2. Kanalizācija vienāds ar ūdens patēriņu
1.3. Komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) rādījumus Paziņo Pakalpojumu lietotājs katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam

pa tālruni:

pa e-pastu:

tīmekļa vietnē:

pastkastē:

1.4. Citi gadījumi Pēc normām vai cita aprēķina (norāda vajadzīgo)
Aprēķinu veic, izmantojot aprēķinu metodiku un datus, ko Pakalpojumu lietotājs iesniedzis Pakalpojumu sniedzējam

2. Norēķinu kārtība  
2.1. Rēķina piegādes adrese:  
2.2. Pakalpojumu maksa/ tarifs EUR/m3: ūdens_________

kanalizācija_____________

un pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam

2.3. Norēķinu periods: viens kalendārais mēnesis
2.4. Rēķina samaksas termiņš: 25 kalendārās dienas pēc norēķina perioda beigām
2.5. Nokavējuma procenti: 0,1 % dienā
Saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" Puses vienojas, ka Pakalpojumu sniedzēja rēķini ir derīgi bez paraksta.
Nokavējuma procentus aprēķina, sākot ar nākamo dienu pēc samaksas termiņa beigām līdz samaksas dienai, to ieskaitot.
Samaksa ir uzskatāma par izdarītu dienā, kad nauda ir ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja kontā vai iemaksāta kasē. Pārmaksātās summas ieskaita nākamo periodu maksājumos.
3. Speciālie nosacījumi
3.1. Notekūdeņos nedrīkst būt vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanos vai nogulsnēties tajos (citi priekšmeti, tekstilizstrādājumi, personīgās higiēnas priekšmeti, kaļķi, smiltis, ģipsis, grunts, eļļas, tauki, naftas produkti, metāla skaidas, koka skaidas, pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā un citas vielas);
3.2. Pakalpojumu lietotājs nekavējoties (ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā) informē Pakalpojumu sniedzēju, ja līdz kārtējā mēneša 25. datumam nav saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemto Pakalpojumu. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu, ja Pakalpojumu lietotājs par tā nesaņemšanu nav paziņojis šajā punktā noteiktajā termiņā;
3.3. Notekūdeņu piesārņojuma maksimāli pieļaujamā koncentrācija noteikta Tukuma novada domes saistošajos noteikumos "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tukuma novadā". Pakalpojumu lietotājam ir saistoši Tukuma novada domes saistošie noteikumi "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tukuma novadā".
3.4. Līguma pielikums ir Tīklu apkalpošanas robežu akts.

Pakalpojumu sniedzēja vārdā: Pakalpojumu lietotājs/Pilnvarotā persona/ Pārvaldnieks (izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi)
Paraksts: Paraksts:
Vārds, Uzvārds: Vārds, Uzvārds:
Amats: Amats (jur. pers.):
Datums: Datums:

 

LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi

1.1. Nodrošināt normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) kvalitāti un kvantitāti.

1.2. Noplombēt komercuzskaites mēraparātu, sastādīt plombēšanas aktu, nodrošināt mēraparāta verificēšanu.

1.3. Savlaicīgi brīdināt Pakalpojumu lietotājus par plānotiem remontiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos.

1.4. Par tarifu maiņu informēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.5. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi ir noteikti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā.

2. Pakalpojumu sniedzēja tiesības

2.1. Bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt sniegt pakalpojumus:

2.1.1. uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu, ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai avāriju laikā;

2.1.2. ja Pakalpojumu lietotājs nav nodrošinājis komercuzskaites mēraparāta saglabāšanu, to patvaļīgi regulējis, noņēmis plombu no komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta;

2.1.3. ja Pakalpojumu lietotājs neievēro Līgumā noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas kārtību, tai skaitā prasības notekūdeņu sastāvam un piesārņojošo vielu koncentrācijai, kas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus;

2.1.4. ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;

2.1.5. ja Pakalpojumu lietotājs savās atbildības robežās (skatīt Pielikumā – Tīklu apkalpošanas robežu akts) esošos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklos nav novērsis bojājumus, kuri ietekmē centralizēto ūdensapgādes un/vai centralizēto kanalizācijas sistēmu, vai nodara kaitējumu citiem pakalpojumu lietotājiem.

2.2. Pārtraukt sniegt pakalpojumus un lauzt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Pakalpojumu lietotāju 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojumu lietotājs:

2.2.1. ar savu darbību vai bezdarbību traucē Pakalpojumu sniedzēja darbiniekam piekļūt pie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī komercuzskaites mēraparāta mezglam;

2.2.2. ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ziņas, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei (ja attiecināms Speciālo noteikumu 1.3. apakšpunkts);

2.2.3. Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav nodrošinājis komercuzskaites mezgla sakārtošanu.

2.3. Ja Pakalpojumu lietotājs ir rakstiski brīdināts par 2.2. apakšpunktā minētiem gadījumiem, 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no pirmā brīdinājuma tiek izteikts otrs brīdinājums, tad trešajā pārkāpuma fiksēšanas reizē Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības informēt Pakalpojumu lietotāju un uzstādīt komercuzskaites mēraparātu uz tīklu apkalpošanas robežas ar attālinātu komercuzskaites mēraparāta nolasīšanas sistēmu. Izdevumi par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi tiek iekļauti Pakalpojumu lietotāja rēķinā.

2.4. Pārtraukt sniegt pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot Pakalpojumu lietotāju 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojumu lietotājs lieto pakalpojumus pēc Līguma izbeigšanas, neveic maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā vai citus ar pakalpojumiem saistītos Pakalpojumu sniedzēja aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto kompensāciju par pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ir apturēta Pakalpojumu lietotāja saimnieciskā darbība, pasludināts maksātnespējas process, uzsākta bankrota procedūra vai likvidācijas process. Atkārtoti Pakalpojumu lietotājs rakstiski tiek brīdināts 3 (trīs) darba dienas pirms pakalpojumu pārtraukšanas.

2.5. Noplombēt Pakalpojumu lietotāja vietējo ūdens ieguves skaitītāju un/vai notekūdeņu plūsmas mērītāju (ja attiecināms Speciālo noteikumu 1. punkts) un sastādīt aktus, kontrolēt rādījumu nolasījumu pareizību, kontrolierīču ekspluatācijas prasību ievērošanu, veikt ārpuskārtas rādījumu pārbaudes, uzlikt kontrolskaitītājus.

2.6. Noteikt Pakalpojumu lietotāja notekūdeņu piesārņojuma pakāpi akreditētā laboratorijā.

2.7. Paziņojums par piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (turpmāk – MPK) pārsniegšanu noņemtajā paraugā tiek nosūtīts Pakalpojumu lietotājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc parauga noņemšanas.

2.8. Ja konstatēts notekūdeņu piesārņojums, kas pārsniedz pašvaldības saistošajos noteikumos "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tukuma novadā" noteiktās piesārņojošo vielu MPK, Pakalpojumu sniedzējs aprēķina kompensāciju par Līguma noteikumu pārkāpšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu".

2.9. Šo kompensāciju Pakalpojumu sniedzējs sāk aprēķināt par norēķinu periodu, kurā tika konstatēts MPK pārsniegums notekūdeņos, un tā tiek piemērota līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei.

2.10. Nodot Pakalpojumu lietotāja parādu piedziņu par sniegtajiem pakalpojumiem parādu piedziņas sabiedrībai.

3. Pakalpojumu lietotāja tiesības

3.1. Pakalpojumu lietotājam ir tiesības saņemt un lietot ūdenssaimniecības pakalpojumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.2. Prasīt no Pakalpojumu sniedzēja visu Līgumā paredzēto pakalpojumu un pienākumu savlaicīgu izpildi.

4. Pakalpojumu lietotāja pienākumi

4.1. Nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai.

4.2. Nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem, tai skaitā nodrošināt atbilstošu temperatūru ne zemāk par +5°, hidroizolāciju, nekavējoši, 24 stundu laikā, ziņot par konstatētajiem skaitītāju bojājumiem un darbības traucējumiem.

4.3. Pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju, kurai atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jābūt.

4.4. Uzraudzīt atbildības robežās, kas noteiktas Tīklu apkalpošanas robežu aktā, esošās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli.

4.5. Bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu cita personai.

4.6. Norēķināties ar Pakalpojumu sniedzēju par tā sniegtajiem pakalpojumiem Līguma Speciālo noteikumu 2. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

4.7. Ja Pakalpojumu lietotājs ir novērsis piesārņojošo vielu koncentrācijas virsnormas pārsniegumus centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos, Pakalpojumu sniedzējs pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma veic notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzi akreditētā laboratorijā. Samaksu par minētajām darbībām veic Pakalpojumu lietotājs pēc attiecīgi izrakstīta Pakalpojumu sniedzēja rēķina.

4.8. Rakstiski ziņot Pakalpojumu sniedzējam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par:

4.8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka, tā pilnvarotas personas vai pārvaldnieka, kurš veic saimniecisko/komercdarbību, maiņu;

4.8.2. paredzamo komercdarbības pārtraukšanu (ja attiecināms);

4.8.3. izmaiņām ūdens lietošanas mērķos, paredzamajām apjoma un MPK izmaiņām, kas saistītas ar ūdens patēriņu un notekūdeņu novadīšanu;

4.8.4. izmaiņām Pakalpojumu lietotāja juridiskajā statusā, bankas rekvizītos;

4.8.5. Pakalpojumu lietotāja maksātnespējas procesa sākšanos;

4.8.6. cita Pakalpojumu lietotāja pieslēgšanos Pakalpojumu lietotāja ēku vai teritorijas iekšējiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

4.9. Ja Līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs rēķinā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

5.1. Ja ir iestājies kāds no gadījumiem, kas minēts 4.8. apakšpunktā, Pakalpojumu lietotājam jānorēķinās par visiem saņemtajiem pakalpojumiem līdz brīdim, kad Pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis Līgumu ar jauno Pakalpojumu lietotāju, ja tas ir saistoši.

5.2. Ja Pakalpojumu lietotājs patvarīgi lietojis pakalpojumu, veicis pretlikumīgas darbības attiecībā uz kontrolierīcēm, tiek noteikta maksa atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par trešo personu darbībām, kā rezultātā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Pakalpojumu lietotājam kļūst neiespējama. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli iet caur citu īpašnieku gruntsgabaliem (teritoriju), kuriem tiek pārtraukta pakalpojumu sniegšana.

5.4. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs pilnā apmērā, ja viņa prettiesiskās rīcības rezultātā nodarīti zaudējumi Pakalpojumu sniedzējam vai trešajai pusei.

5.5. Visu citu jautājumu risināšanā, kas nav paredzēti Līgumā, Puses ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus.

5.6. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, ja tos nav izdevies Pusēm izšķirt, savstarpēji vienojoties sarunu ceļā, izskata tiesā.

6. Līguma termiņš, grozījumi

6.1. Ar Līguma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē iepriekš noslēgtie līgumi starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojumu lietotāju par pakalpojumiem šajā īpašumā.

6.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un tiek noslēgts uz vienu gadu un turpmāk uzskatāms pagarināts uz vienu gadu vai līdz brīdim, kad viena vai otra Puse, mēnesi iepriekš, rakstiski brīdinot otru Pusi, pārtrauc līguma darbību. Šis noteikums ir spēkā arī uz turpmāko līguma termiņa pagarinājumu.

6.3. Pušu pieņemtie Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pakalpojumu sniedzēja, otrs – pie Pakalpojumu lietotāja.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 17 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, ir nepieciešams izstrādāt vienotus saistošos noteikumus šajā jomā.

Ūdenssaimniecības likuma 6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punkts noteic, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus un brīvkrānu izmantošanas kārtību.

Minētā likuma 6. panta piektā daļa noteic, ka vietējās pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par šā panta ceturtās daļas 1., 2., 4. un 5. punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Tukuma novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Saistošo noteikumu projekts nosaka:

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

4) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Tukuma novada administratīvajā teritorijā – pakalpojuma lietotājiem un pakalpojuma sniedzējiem (jeb komersantiem, kuri ūdenssaimniecības nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus, izmantojot savā valdījumā esošās centralizētās ūdensvada un centralizētās kanalizācijas sistēmas).

Saistošie noteikumi nosaka personu tiesības un pienākumus inženierbūvju aizsardzības jomā.

Saistošie noteikumi veicina uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu.

5. Informācija par plānotā projekta administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un inženiertīklu un būvju aizsardzības nosacījumus.

Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē piedalījās pašvaldības speciālisti, pagastu pārvalžu/apvienības vadītāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!