• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.06.2022., Nr. 107 https://www.vestnesis.lv/op/2022/107.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Tukuma novadā

Vēl šajā numurā

03.06.2022., Nr. 107

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16

Pieņemts: 23.02.2022.

OP numurs: 2022/107.20

2022/107.20
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 6 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Tukumā 2022. gada 23. februārī (prot. Nr. 3, 3. §)

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novadā

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 23.02.2022.
lēmumu (prot. Nr. 3, 3. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā.

2. Saistošie noteikumi nosaka:

2.1. decentralizētās kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētās kanalizācijas sistēmas), reģistrācijas kārtību;

2.2. Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošus ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības;

2.3. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2.4. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmām;

2.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

2.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāja pienākumus;

2.7. prasību minimumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Asenizatoriem) un to reģistrēšanas kārtību;

2.8. asenizācijas pakalpojumu sniegšanas prasības un uzskaites kārtību;

2.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir kvalitatīvi organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošinot vides aizsardzību.

4. Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas atrodas ciema un pilsētu teritorijās, notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai, atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām prasībām, atļauts izmantot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskus krājrezervuārus un septiķus.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

5. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Tukuma novada administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas un tās atrodas ciema un pilsētu teritorijās.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

6. Saistošo noteikumu prasības neattiecas uz viensētām ārpus pilsētas un ciemu teritorijām un ciemu teritorijām, kas norādītas saistošo noteikumu 1. pielikumā.

II. Tukuma novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu uzskaites un sniegšanas jomā

7. Tukuma novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs), atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Tukuma novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība), nodrošina:

7.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu un aktualizēšanu;

7.2. sadarbībā ar Pašvaldības policiju decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

7.3. sadarbībā ar Pašvaldības policiju decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām, saistošo noteikumu ievērošanas kontroli un uzraudzību;

7.4. notekūdeņu pieņemšanas punktu izbūvi vai ierīkošanu, kā arī to uzturēšanu un apkalpošanu;

7.5. līgumu slēgšanu ar Asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

7.6.  informācijas apkopošanu par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, sagatavo un sniedz atskaites valsts un pašvaldības institūcijām;

7.7. izbūvēto decentralizētās kanalizācijas sistēmas vienreizēju (sākotnējo) apsekošanu pirms reģistrēšanas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā (izņemot Pašvaldības pārvaldībā esošajās ēkās);

7.8. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

8. Pārvaldībā nodoto ēku pārvaldītājs/apsaimniekotājs, ar kuru noslēgts līgums starp Pašvaldību un ēkas pārvaldnieku/apsaimniekotāju:

8.1. apkopo informāciju par esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un iesniedz Pakalpojumu sniedzējam decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā ar saistošo noteikumu 2. pielikumu;

8.2. uzrāda Pakalpojumu sniedzējam savā rīcībā esošu dokumentāciju par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā esošo notekūdeņu un nosēdumu izvešanu organizē decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks.

10. Notekūdeņu krājtvertnes notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu nosaka, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka ūdens patēriņu, bet ne retāk kā divas reizes gadā.

11. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanas un aktualizēšanas ietvaros Pakalpojumu sniedzējs sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī informē īpašniekus par pienākumu reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Pakalpojumu sniedzējs informē Pašvaldības Komunālo nodaļu un Pašvaldības policiju par īpašumiem, kuru īpašnieki nav normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā:

12.1. reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;

12.2. iesnieguši informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi;

12.3. nodrošinājuši savos īpašumos notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

13.  Pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka iesniegto reģistrācijas apliecinājumu (2. pielikums) un šos saistošos noteikumus, nosaka nepieciešamo krājrezervuāra izvešanas biežumu.

14. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A,

kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar veseliem skaitļiem uz augšu. Ja rezultāts lielāks par 1, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš* mēnesī (m3);

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

* ja uzstādīts komercuzskaites mēraparāts – pēc tā rādījumiem, bet, ja komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts, ūdens patēriņu nosaka 12 m3/gadā (33 l/c/dn) vienai personai.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig=Mxl, kur:

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib=M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

15. Faktiskā ūdens patēriņa noteikšana:

15.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar saistošo noteikumu 14. punktā norādīto formulu. Aprēķinā ietver faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

15.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai piemēro saistošo noteikumu 14. punktā noteikto ūdens patēriņa normu.

16. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam ir tiesības lūgt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētājam pārskatīt noteikto notekūdeņu vai nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, iesniedzot apliecinājumu par faktiskā ūdens patēriņa daudzumu vai uzskaites izmaiņām informācijā, kas tika norādīta decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumā.

17. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.

18. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas, − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

19. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:

19.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

19.2. saskaņojot ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku vai valdītāju, piekļūt un apsekot decentralizētās kanalizācijas sistēmu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

19.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

19.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem Asenizatoriem.

20. Ja Pakalpojumu sniedzējam radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tad tas ir tiesīgs rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

20.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

20.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

20.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

20.3.1. Pakalpojumu sniedzējs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kas pārsniedz pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju vai satur bīstamās vielas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,

20.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kas pārsniedz pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju vai satur bīstamās vielas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

20.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

21. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam papildus MK noteikumu Nr. 384 noteiktajām prasībām ir šādi pienākumi:

21.1. nodrošināt tā radīto notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētās kanalizācijas sistēmā;

21.2. segt izmaksas Pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar ārkārtas notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja vidē novadīto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kas pārsniedz pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju vai satur bīstamās vielas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

21.3. nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma, ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei darbības pārbaudei;

21.4. mēneša laikā no tehniskās apkopes veikšanas dienas iesniegt Pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

21.5. uzrādīt Pakalpojuma sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošus dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas pierādošo dokumentāciju var kalpot noslēgts līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma summa, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti;

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

21.6. viena mēneša laikā ziņot Pakalpojuma sniedzējam, ja nekustamajā īpašumā mainās iedzīvotāju skaits vai krājrezervuāra tilpums. Pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz to, veic izmaiņas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā, attiecīgi aprēķinot nepieciešamo krājrezervuāra izvešanas biežumu;

21.7. notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvēlēties Asenizatoru no Pašvaldības Asenizatoru reģistra.

22. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai tās īpašnieks vai valdītājs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam saistošo noteikumu 2. pielikuma apliecinājumu.

VI. Prasību minimums Asenizatoriem un to reģistrēšanas kārtība

23. Asenizatora reģistrēšanu, informācijas par Asenizatoriem publicēšanu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv un reģistra uzturēšanu veic Pašvaldība.

24. Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Pašvaldības administratīvajā teritorijā, Asenizators iesniedz Pašvaldībā pieteikumu reģistrācijai Asenizatora reģistrā (3. pielikums), kam pievieno līgumu par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu, kā arī dūņu novadīšanu, attīrīšanu un pieņemšanu, un asenizācijas pakalpojumu cenrādi.

25. Asenizatoram ir jāatbilst šādām prasībām:

25.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir Asenizators reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību;

25.2. Asenizators ir tiesīgs veikt kravas komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;

25.3. Asenizators nodrošina, ka decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus un nosēdumus pārvadā ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli, kas aprīkots ar Globālās pozicionēšanas sistēmu (turpmāk – GPS);

25.4. Asenizatoram nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts;

25.5. Asenizatoram pieteikuma iesniegšanas brīdī nav Valsts ieņēmumu dienesta vai Pašvaldības administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro;

25.6. Asenizatoram ir noslēgts rakstveida līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu, kā arī dūņu novadīšanu, attīrīšanu un pieņemšanu (gadījumos, ja pats Asenizators nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks).

26. Asenizatora pieteikumu Pašvaldība izskata mēneša laikā un trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē Pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par Asenizatora reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

27. Mainoties reģistrācijas pieteikumā norādītajai informācijai, Asenizators iesniedz Pašvaldībā atkārtotu pieteikumu.

28. Ja Asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, Pašvaldība anulē attiecīgā Asenizatora reģistrāciju, nosūtot rakstveida paziņojumu Asenizatoram, un dzēš par to ziņas Pašvaldības tīmekļa vietnē.

29. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pašvaldībā un tajā norādot lūguma pamatojumu un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrēšanas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur saistošo noteikumu 28. punktā norādītā paziņojuma darbību.

VII. Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas prasības un uzskaites kārtība

30. Asenizatoram atļauts notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietās novadīt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus un/vai nosēdumus, kas savākti no dzīvojamām mājām un tamlīdzīgiem objektiem. Aizliegts novadīt sadzīves atkritumus, bīstamās vielas, naftas produktus, pārtikas produktu atliekas, taukus u.tml. vielas. Par šā punkta pārkāpumu Asenizators pirmo reizi tiek brīdināts, nākamajā reizē tiek izslēgts no Asenizatoru reģistra.

31. Asenizatoram ir šādi pienākumi:

31.1. pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas noformēt asenizācijas pakalpojumu kvīti (4. pielikums) divos eksemplāros;

31.2. izsniegt vienu pilnībā aizpildītu un parakstītu asenizācijas pakalpojumu kvīts (5. pielikums) eksemplāru pakalpojumu saņēmējam, bet otru glabāt savā lietvedībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

31.3. asenizācijas pakalpojumu kvītis numurēt viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā;

31.4. reģistrēt sniegtos asenizācijas pakalpojumus asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā (5. pielikums), kas tiek sagatavots elektroniski;

31.5. veikt Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu apjoma uzskaiti;

31.6. noliet savāktos kanalizācijas notekūdeņus tikai asenizācijas pakalpojumu kvītī norādītajā vietā (notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai speciālajās izveidotās savākšanas vietās). Noliet notekūdeņus citās vietās kategoriski aizliegts;

31.7. izdarīt piezīmi asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā gadījumā, ja asenizācijas pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi, asenizācijas pakalpojumu sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama;

31.8. informēt Pašvaldību, ja pēc tā reģistrācijas Asenizatora reģistrā Asenizatoram uz laiku ir apturēta, beigusies vai anulēta speciāla atļauja (licence) kravas komercpārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā;

31.9. nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā iesniegt Pašvaldībai paziņojumu par izmaiņām informācijā, kas norāda iesniegtajā pieteikumā reģistrācijai Asenizatoru reģistrā;

31.10. nepieļaut centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu un bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajos kanalizācijas tīklos decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu vai nosēdumu novadīšanas rezultātā;

31.11. vismaz divus gadus glabāt asenizācijas pakalpojuma sniegšanas darījumu apliecinošos dokumentus, kuros uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto un novadīto notekūdeņu un nosēdumu daudzumu, asenizācijas pakalpojumu sniegšanas datums un Asenizatora rekvizīti, kā arī izdrukas no GPS sistēmas ar pakalpojuma sniegšanas datiem.

32. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:

32.1. Asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos asenizācijas pakalpojumu tarifus, kuri norādīti asenizācija pakalpojumu cenrādī;

32.2. ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu, Asenizators kopā ar asenizācijas pakalpojumu kvīts eksemplāru vai pēc tam, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc asenizācijas pakalpojumu sniegšanas, izsniedz (vai nosūta) asenizācijas pakalpojumu saņēmējam asenizācijas pakalpojumu rēķinu;

32.3. ja norēķini tiek veikti asenizācijas pakalpojumu sniegšanas vietā un laikā, skaidrā naudā vai, izmantojot norēķinu karti, Asenizators izsniedz maksājuma attaisnojuma dokumentu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

33. Prasības atskaitēm, ko Asenizators iesniedz Pakalpojumu sniedzējam:

33.1. katru mēnesi līdz 5. datumam Asenizators iesniedz Pakalpojumu sniedzējam elektroniski sagatavotu pārskatu no GPS kontroles sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanās vietām (apstāšanās laiks ilgāks par 5 minūtēm) iepriekšējā mēnesī PDF formātā;

33.2. katru mēnesi līdz 5. datumam Asenizators iesniedz Pakalpojumu sniedzējam aizpildītā asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāla (5. pielikums) kopiju, kurā ietverta visa informācija par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī. Ja žurnāls tiek vests elektroniskā formā, Pakalpojumu sniedzējam tiek nosūtīts attiecīgais fails DOC, XLS vai PDF formātos.

VIII. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumiem

34. Par saistošajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiskām personām līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.

35. Saistošo noteikumu izpildi ir tiesīgs kontrolēt Pakalpojumu sniedzējs un Pašvaldības policija, bet Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policija.

36. Administratīvā pārkāpuma lietu par saistošo noteikumu pārkāpumu izskata Tukuma novada domes Administratīvā komisija.

37. Piemērotais administratīvais sods saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. Noslēguma jautājums

38. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

38.1. Tukuma novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novada pašvaldībā";

38.2. Engures novada domes 2019. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Engures novada pašvaldībā";

38.3. Jaunpils novada domes 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpils novada pašvaldībā";

38.4. Kandavas novada domes 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība Kandavas novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
(prot. Nr. 3, 3. §)

Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības

Nr.p.k. Ciems Pagasts
1. Degole Degoles pagasts
2. Lestene Lestenes pagasts
3. Abragciems Engures pagasts
4. Apšuciems
5. Bērzciems
6. Ezernieki
7. Klapkalnciems
8. Plieņciems
9. Antiņciems Lapmežciema pagasts
10. Bigauņciems
11. Čaukciems
12. Ragaciems
13. Rauda Smārdes pagasts
14. Jurģi Jaunpils pagasts
15. Leveste
16. Grenči Zemītes pagasts

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
(prot. Nr. 3, 3. §)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

1. Objekta adrese  
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits  
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits  

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

ir nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī   m3
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī   m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits   
  (norādīt Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

Cits  
  (norādīt, kā Jūsu īpašumā tiek apsaimniekoti notekūdeņi)

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x 2 mēnešos

1x ceturksnī

1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

< 3 m3

3 līdz 5 m3

5 līdz 10 m3

> 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1x gadā

retāk kā 1x gadā

10. Kad veikta iepriekšējā apkope?  
  (norādīt mēnesi un gadu)

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

jā (Ja atbilde ir "Jā", atbildēt uz 12. jautājumu)

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

līdz

līdz

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja kontaktinformācija:

(telefona numurs, e-pasta adrese)

Datums

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds

(personiskais paraksts)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

3. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
(prot. Nr. 3, 3. §)

Pieteikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā

1. Nosaukums – juridiskajai personai vai vārds, uzvārds – fiziskajai personai    
     
2. Reģistrācijas numurs – juridiskajai personai vai personas kods – fiziskajai personai    

3. Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:

Veids Marka Mucas tilpums (m³)

4. Asenizācijas pakalpojumu cenas (euro):

Maksa par 1 m³ Maksa par km Citas cenas sastāvdaļas

5. Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas:

Ar šo apliecinu:

• ka pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība un pretendents netiek likvidēts.

• pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi, ar kuriem faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, ir aprīkoti ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).

Datums: _______________________

Atbildīgās personas paraksts:  

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

4. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
(prot. Nr. 3, 3. §)

1. eksemplārs

Klientam

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese
2. Savākto notekūdeņu daudzums (m3)
3. Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks
4. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti
5. Asenizators, transporta reģ. numurs
6. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese)
7. Pakalpojumu sniegšanas summa
8. Asenizatora paraksts

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 9. punktu, decentralizētās kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.

2. eksemplārs

Asenizatoram

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese
2. Savākto notekūdeņu daudzums (m3)
3. Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks
4. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti
5. Asenizators, transporta reģ. numurs
6. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese)
7. Pakalpojumu sniegšanas summa
8. Asenizatora paraksts

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, un atbilstoši Tukuma novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem asenizatoram tā jāglabā 2 gadus un jāuzrāda pašvaldības pilnvarotajai personai pēc pieprasījuma.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

5. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
(prot. Nr. 3, 3. §)

Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls

Pakalpojumu sniedzējs ________________    Pakalpojumu sniegšanas gads _______________ 
     
Pakalpojuma pieteikums Pakalpojuma izpilde Piezīmes
N.p.k. Klienta adrese Savākto notekūdeņu daudzums (m³) Pakalpojuma sniegšanas datums, laiks Asenizācijas noliešanas vieta
1 2 3 4 5 6
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
  Kopā   x x x

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 16 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka pašreizējā Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tāpēc nepieciešams izstrādāt vienotus saistošos noteikumus šajā jomā.

Ūdenssaimniecības likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punkts noteic, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Minētā likuma 6. panta piektā daļa noteic, ka vietējās pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par šā panta ceturtās daļas 1., 2., 4. un 5. punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punkts paredz, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka:

6.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības;

6.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu;

6.3. šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

6.4. prasību minimumu asenizatoram.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir kvalitatīvi organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošinot vides aizsardzību.

Saistošo noteikumu projekts nosaka:

1) decentralizētās kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, reģistrācijas kārtību;

2) Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošus ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības;

3) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

4) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmām;

5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

6) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāja pienākumus;

7) prasību minimumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem un to reģistrēšanas kārtību;

8) asenizācijas pakalpojumu sniegšanas prasības un uzskaites kārtību;

9) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Saistošo noteikumu prasības neattiecas uz viensētām ārpus pilsētas un ciemu teritorijām un ciemu teritorijām, kas norādītas saistošo noteikumu 1. pielikumā.

Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas sistēmu, tās reģistrāciju un kontroli var vērsties pie Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Maksa par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu nonāk pie sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja komercsabiedrības vai komersanta, kas pašvaldības budžetam rada nebūtisku finansiālu ietekmi.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzliek par pienākumu uzņēmējiem sakārtot ražošanas vidi, lai tā būtu apkārtējai dabai nekaitīga/ mazāk kaitīga, nosakot notekūdeņu novadīšanas sistēmas, kas atbilst Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasībām.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē piedalījās pašvaldības speciālisti, pagastu pārvalžu vadītāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!