• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2022. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 19 "Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.06.2022., Nr. 107 https://www.vestnesis.lv/op/2022/107.22

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

03.06.2022., Nr. 107

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19

Pieņemts: 30.03.2022.

OP numurs: 2022/107.22

2022/107.22
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 6 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Tukumā 2022. gada 30. martā (prot. Nr. 6, 5. §)

Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
30.03.2022. lēmumu
(prot. Nr. 6, 5. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
25.05.2022. lēmumu
(prot. Nr. 9, 8. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12. pantu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā" (turpmāk – noteikumi) noteic kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz atbalstu stipendijas veidā, mācību maksas segšanai vai studiju kredīta dzēšanai rezidentiem vai ārstniecības personām, kā arī atbalstu rezidentūras vadītājam, veicinot nepieciešamo medicīnas personu piesaisti valsts vai pašvaldību institūcijām, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrībām Tukuma novadā.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Ārstniecības persona – persona, kurai ir medicīniskā izglītība, kura nodarbojas ar ārstniecību un kurai ir izsniegts ārstniecības personas sertifikāts.

2.2. Rezidentūra – darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

2.3. Stipendija – naudas summa, kuru stipendijas devējs regulāri izsniedz studentam, kas iegūst bakalaura grādu vai augstākās profesionālās izglītības profesionālo kvalifikāciju, tai skaitā pilnveido profesionālo kvalifikāciju, lai kompensētu studējošā dzīves izdevumus.

2.4. Studiju kredīts – aizdevums, naudas summa, kuru kreditors izsniedzis akreditētas studiju programmas maksas segšanai personai, kas iegūst bakalaura grādu vai augstākās profesionālās izglītības profesionālo kvalifikāciju, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas pilnveides iegūšanai.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 8. §)

3. Lai saņemtu noteikumos noteikto pašvaldības atbalstu, rezidents vai ārstniecības persona, kurai ir tiesības uz kādu no zemāk minētajiem pašvaldības atbalstiem, iesniedz pašvaldībā iesniegumu par attiecīgā atbalsta piešķiršanu. Iesniegumam pievieno dokumentus, kuri apliecina noteikumos noteiktās tiesības saņemt atbalstu:

3.1. iesniegums par atbalsta saņemšanu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

3.2. izziņa no augstskolas par studiju faktu vai iegūto izglītību apliecinošs dokuments, ja objektīvu iemeslu dēļ pašvaldība to nevar iegūt pati;

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 8. §)

3.3. rakstveida vienošanās vai apliecinājums par ne mazāk kā 3 (trīs) gadus ilgām darba attiecībām kā ārstniecības personai Tukuma novadā;

3.4. studiju maksas segšanai vai studiju kredīta dzēšanai iesniedzams studiju maksas vai studiju kredīta apmaksas grafiks.

4. Pašvaldības administrācijas atbildīgais darbinieks piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieprasa attiecīgai ārstniecības iestādei atzinumu par attiecīgā medicīnas speciālista nepieciešamību Tukuma novadā, kā arī pieprasa personai citus nepieciešamos dokumentus, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, ja tādi nav iesniegti.

5. Pēc atzinuma par attiecīgā medicīnas speciālista nepieciešamību Tukuma novadā un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pašvaldības administrācijas atbildīgais darbinieks uz kārtējo domes sēdi sagatavo lēmumprojektu par attiecīgā rezidenta vai ārstniecības personas iesnieguma izskatīšanu un tam pievieno lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.

6. Lēmumu par stipendijas, atbalsta studiju maksas segšanai vai studiju kredīta dzēšanai, kā arī par materiālu ikmēneša atbalstu ārstniecības personām, kuras vada rezidentūru, piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kādu no minētajiem pašvaldības atbalstiem pieņem dome. Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā domes lēmums ir pārsūdzams tiesā.

II. Pašvaldības stipendijas saņemšanas kārtība

7. Pašvaldības stipendiju ir tiesības saņemt rezidentam, kurš rakstveidā ir vienojies par rezidentūru vai strādā Tukuma novadā esošā valsts vai pašvaldības iestādē, pašvaldības kapitālsabiedrībā vai ārsta, kas noslēdzis līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, privātpraksē un piekritis ne mazāk kā 3 (trīs) gadus ilgām darba attiecībām (kā ārstniecības persona) Tukuma novadā pēc sekmīgas rezidentūras pabeigšanas, bet, ja tas nav iespējams, devis apliecinājumu par gatavību slēgt vienošanos par darba veikšanu valsts vai pašvaldības medicīnas iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā Tukuma novadā.

8. Pašvaldības stipendijas apmērs ir 100 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, atbilstoši normālai darba slodzei, un to aprēķina proporcionāli rezidenta darba slodzei noteikumu 7. punktā minētajā iestādē.

9. Pamatojoties uz Tukuma novada domes lēmumu un līgumu, kurš noslēgts starp pašvaldību, ārstniecības iestādi, ar kuru rezidents noslēdzis vienošanos par rezidentūru vai strādā, un rezidentu, pašvaldība katru mēnesi līdz mēneša 15. datumam izmaksā ārstniecības iestādei saistošo noteikumu 8. punktā noteiktos finanšu līdzekļus stipendijas izmaksāšanai un stipendijas izmaksu rezidentam veic ārstniecības iestāde. Ja ārstniecības iestāde atsaka veikt stipendijas izmaksu, tad stipendijas izmaksu veic pašvaldība. Stipendijas izmaksātājs ir atbildīgs par noteikto obligāto nodokļu un nodevu maksājumiem. Stipendijas izmaksātājs – ārstniecības iestāde, reizi ceturksnī iesniedz pašvaldībai pārskatu par veiktajām stipendijas izmaksām.

10. Pašvaldības stipendiju rezidentam izmaksā vienu reizi mēnesī, kamēr ir spēkā noteikumu 7. punktā noteiktās vienošanās, ja dome savā lēmumā nav noteikusi citādi.

11. Pašvaldība stipendiju rezidentam neizmaksā:

11.1. ja rezidents ir pārtraucis studijas, rezidentūru, ir ilgstoša darba nespēja, piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums, kas ir ilgāks par diviem mēnešiem;

11.2. ja atbalsta saņēmējs ir sniedzis nepatiesas ziņas.

12. Atbalsta saņēmējam ir pienākums pilnā apmērā atmaksāt saņemtā atbalsta apmēru, ja atbalsta saņēmējs Tukuma novadā nav veicis darba pienākumus kā ārstniecības persona vismaz 3 (trīs) gadus. Laikā, kurā faktiski tiek veikts darbs, netiek ieskaitīts laiks, kad atbalsta saņēmējs ilgāk kā divus mēnešus neveic darbu, tostarp arī šādu attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, pārejoša darbnespēja, u.tml.

III. Pašvaldības atbalsts studiju maksas segšanai

13. Pašvaldības atbalstu studiju maksas segšanai ir tiesības saņemt rezidentam, kurš rakstveidā ir vienojies par rezidentūru vai strādā Tukuma novadā esošā valsts vai pašvaldības iestādē, pašvaldības kapitālsabiedrībā vai ārsta, kas noslēdzis līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, privātpraksē un piekritis ne mazāk kā 3 (trīs) gadus ilgām darba attiecībām (kā ārstniecības persona) Tukuma novadā pēc sekmīgas rezidentūras pabeigšanas, bet, ja tas nav iespējams, devis apliecinājumu par gatavību slēgt vienošanos par darba veikšanu valsts vai pašvaldības medicīnas iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā Tukuma novadā.

14. Pašvaldības atbalsta apmērs studiju maksas segšanai ir 50 % no gada studiju maksas vai mēneša maksas, atbilstoši normālai darba slodzei, ja mācību maksa tiek segta atbilstoši studiju maksas grafikam, vienu reizi mēnesī vai citos termiņos.

15. Pašvaldības atbalstu studiju maksas segšanai rezidentam izmaksā vienu reizi mēnesī vai divas reizes gadā, ņemot vērā attiecīgās mācību iestādes mācību maksas atmaksas nosacījumus, kamēr spēkā ir noteikumu 13. punktā noteiktās vienošanās, vai ja dome savā lēmumā nav noteikusi citādi.

16. Pašvaldība atbalstu studiju maksas segšanai rezidentam neizmaksā:

16.1. ja rezidents ir pārtraucis studijas, rezidentūru, ir ilgstoša darba nespēja, piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums, kas ilgāks par diviem mēnešiem;

16.2. ja atbalsta saņēmējs ir sniedzis nepatiesas ziņas.

17. Atbalsta saņēmējam ir pienākums pilnā apmērā atmaksāt saņemtā atbalsta apmēru, ja atbalsta saņēmējs Tukuma novadā nav veicis darba pienākumus kā ārstniecības persona vismaz trīs gadus. Laikā, kurā faktiski tiek veikts darbs, netiek ieskaitīts laiks, kad atbalsta saņēmējs ilgāk kā divus mēnešus neveic darbu, tostarp arī šādu attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, pārejoša darbnespēja, u.tml.

IV. Pašvaldības atbalsts studiju kredīta dzēšanai

18. Pašvaldības atbalstu medicīnas izglītības studiju kredīta dzēšanai ir tiesības saņemt:

18.1. rezidentam, kurš saskaņā ar rakstisku vienošanos ir saņēmis kredītu no kredītiestādes studiju programmas maksas segšanai un veic tā atmaksu un kurš ir vienojies par rezidentūru vai strādā Tukuma novadā esošā valsts vai pašvaldības iestādē, pašvaldības kapitālsabiedrībā vai ārsta, kas noslēdzis līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, privātpraksē un piekritis ne mazāk kā 3 (trīs) gadus ilgām darba attiecībām (kā ārstniecības persona) pēc sekmīgas rezidentūras pabeigšanas, bet, ja tas nav iespējams, devis apliecinājumu par gatavību slēgt vienošanos par darba veikšanu (ne mazāk kā 3 (trīs) gadus ilgām darba attiecībām) Tukuma novadā, valsts vai pašvaldības medicīnas iestādē, pašvaldības kapitālsabiedrībā vai uzsākot privātpraksi;

18.2. ārstniecības personai, kura saskaņā ar rakstisku vienošanos ir saņēmusi kredītu no kredītiestādes studiju programmas maksas segšanai un veic kredīta atmaksu, un kura rakstveidā ir vienojusies ar pašvaldību, bet ja tas nav iespējams, devusi apliecinājumu par darba veikšanu Tukuma novadā kā ārstniecības persona ne mazāk kā 3 (trīs) gadus.

19. Pašvaldības atbalsta apmērs studiju kredīta dzēšanai ir 50 % no studiju kredīta atlikušās summas.

20. Pašvaldības atbalstu studiju kredīta dzēšanai rezidentam vai ārstniecības personai izmaksā vienu reizi mēnesī, kamēr spēkā ir vienošanās par studijas kredīta dzēšanu un noteikumu 17. punktā minētās vienošanās.

21. Pašvaldības atbalstu studiju kredīta dzēšanai rezidentam vai ārstniecības personai neizmaksā:

21.1. ja rezidents ir pārtraucis studijas, rezidentūru, ir ilgstoša darba nespēja, piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, kas ilgāks par diviem mēnešiem;

21.2. ja atbalsta saņēmējs ir sniedzis nepatiesas ziņas.

22. Atbalsta saņēmējam ir pienākums pilnā apmērā atmaksāt saņemtā atbalsta apmēru, ja atbalsta saņēmējs Tukuma novadā nav veicis darba pienākumus kā ārstniecības persona vismaz trīs gadus. Laikā, kurā faktiski tiek veikts darbs, netiek ieskaitīts laiks, kad atbalsta saņēmējs ilgāk kā divus mēnešus neveic darbu, tostarp arī šādu attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, pārejoša darbnespēja, u.tml.

V. Pašvaldības atbalsts ārstniecības personas prakses vietas atvēršanai

23. Ārstniecības personām var tikt piešķirts vienreizējs pabalsts ne vairāk kā 500,00 EUR apmērā jaunas ģimenes ārstu prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā.

24. Tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ārstniecības personas prakses vietas atvēršanai ir ārstniecības personai, kura iekārto jaunu ģimenes ārstu prakses vietu un apņemas sešu mēnešu laikā noslēgt līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

25. Lai saņemtu atbalstu ārstniecības personas prakses vietas atvēršanai, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu par atbalsta pieprasīšanu un iesniegumam pievieno ārstniecības personas sertifikātu un dokumentu, kurš apliecina attiecīgo telpu, kurās plānots atvērt prakses vietu, lietošanas vai īpašuma tiesības, ja objektīvu iemeslu dēļ pašvaldība to nevar iegūt pati.

Precizēts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 8. §)

26. Atbalsta ārstniecības personas prakses vietas atvēršanai saņēmējam ir pienākums sešu mēnešu laikā no pabalsta saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai līguma ar Nacionālo veselības dienestu kopiju. Ja šāds līgums netiek iesniegts, atbalsta saņēmējam ir pienākums izmaksāto pabalstu atmaksāt pašvaldībai.

27. Atbalstu ārstniecības personas prakses vietas atvēršanai piešķir ar domes lēmumu.

VI. Citi nosacījumi

28. Ja attiecībā uz rezidentu vai ārstniecības personu ir pieņemts lēmums par pašvaldības atbalsta saņemšanu, saskaņā ar noteikumu pielikumu tiek slēgts līgums ar domi par pašvaldības atbalsta saņemšanas kārtību.

29. Par noteikumu 4. un 5. punkta nosacījumu izpildi, kā arī par domes lēmumu, kuri izdoti, pamatojoties uz šiem noteikumiem, izpildi, līguma slēgšanu un tā izpildes uzraudzības nodrošināšanu atbildīga ir pašvaldības Attīstības nodaļa, kas minēto uzdevumu veikšanai nodrošina atbildīgo darbinieku.

30. Attīstības nodaļa, saņemot informāciju par minētajiem apstākļiem, uz kārtējo domes sēdi gatavo lēmuma projektu par piešķirtā atbalsta sniegšanas pārtraukšanu.

VII. Noslēguma jautājums

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada domes 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8 "Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Pielikums
30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19
"Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu
piesaistei Tukuma novadā"

LĪGUMS _____________
par Tukuma novada pašvaldības atbalsta saņemšanu

Tukumā,

20...gada __._____________

Tukuma novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000050975, juridiskā adrese Talsu iela 4, Tukums, Tukums novads, LV-3101, turpmāk – Pašvaldība, …………… personā, no vienas puses, un

Vārds, Uzvārds, personas kods _____________, deklarētā dzīvesvieta………………, turpmāk – Atbalsta saņēmējs, no otras puses,

Ārstniecības iestāde, reģ. Nr. _________, juridiskā adrese _________, …………… personā, turpmāk – Ārstniecības iestāde, no trešās puses

turpmāk kopā saukti "Puses", atsevišķi "Puse", pamatojoties uz brīvu gribu un Tukuma novada domes xx.xx.xxxx. lēmumu "Par pašvaldības atbalsta ……………… piešķiršanu" (prot. Nr.__, __.§) noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pašvaldība apņemas nodrošināt finanšu līdzekļus atbalsta stipendiju vai pabalstu mācību maksas segšanai vai studiju kredīta dzēšanai (turpmāk – Atbalsts) izmaksai. Savukārt Ārstniecības iestāde apņemas veikt atbalsta – stipendijas, izmaksu Atbalsta saņēmējam. Par atbalsta – pabalstu mācību maksas segšanai vai studiju kredīta dzēšanai izmaksu Atbalsta saņēmējam, ir atbildīga pašvaldība.

1.2. Pašvaldības Atbalstu nodrošina no xx.xx.xxxx. līdz xx.xx.xxxx. vai līdz brīdim, kamēr spēkā ir vienošanās par rezidentūru valsts vai pašvaldības iestādēs vai pašvaldības kapitālsabiedrībās, Tukuma novadā (minēt konkrēti), turpmāk – Darba līgums vai Vienošanās par rezidentūru.

1.3. Atbalsta saņēmējs pieņem Atbalstu un apņemas izpildīt Darba līguma nosacījumus vismaz trīs gadus no šā Līguma noslēgšanas vai Vienošanās par rezidentūru, kā arī pēc rezidentūras veikt attiecīgās specialitātes ārstniecības personas pienākumus valsts vai pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā Tukuma novadā.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Pašvaldība Ārstniecības iestādei vienu reizi mēnesī, līdz kārtējā mēneša 15 datumam, izmaksā finanšu līdzekļus stipendijas apmērā, ieskaitot to Ārstniecības iestādes norēķinu kontā.

2.2. Ārstniecības iestāde piecu darba dienu laikā no finanšu līdzekļu saņemšanas, izmaksā Atbalsta saņēmējam stipendiju, ieskaitot to Atbalsta saņēmēja norēķinu kontā.

2.3. Pabalstu mācību maksas segšanai vai studiju kredīta dzēšanai, Pašvaldība izmaksā atbalsta saņēmējam līdz kārtējā mēneša x datumam, ieskaitot Atbalsta saņēmēja norēķinu kontā.

2.4. Pašvaldība un Ārstniecības iestāde maksājuma uzdevumā norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, kā arī atbalsta mērķi stipendija vai pabalsts mācību maksas segšanai vai studiju kredīta dzēšanai.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pašvaldības tiesības un pienākumi:

3.1.1. pienākums, ievērojot šā Līguma nosacījumus, izmaksāt atbalstu, sniedz finanšu līdzekļus Ārstniecības iestādei stipendijas izmaksai,

3.1.2. tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Atbalsta saņēmēja izglītības procesa norisi, darba attiecībām vai noslēgtām vienošanām par tām, ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu pārliecību par Līguma nosacījumu izpildi,

3.1.3. tiesības pārtraukt atbalsta izmaksas, finansēšanu, ja Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka atbalsta pieprasītājs nepilda Līguma nosacījumus, vai Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par Atbalsta sniegšanas pārtraukšanu.

3.2. Atbalsta saņēmēja tiesības un pienākumi:

3.2.1. tiesības saņemt Atbalstu atbilstoši Līguma nosacījumiem;

3.2.2. tiesības saņemt informāciju par Atbalsta izmaksu;

3.2.3. pienākums pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt informāciju un dokumentus, ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu pārliecību par Līguma nosacījumu izpildi;

3.2.4. pienākums nekavējoties informēt Pašvaldību un Ārstniecības iestādi par izmaiņām bankas norēķinu kontā, rekvizītos vai apstākļos, kuri ir par pamatu Atbalsta izmaksai;

3.2.5. pienākums atmaksāt Pašvaldības izmaksāto pabalstu pilnā apmērā, ja Atbalsta saņēmējs nav sniedzis patiesas ziņas, nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus vai bijuši citi apstākļi, kas ir bijuši par pamatu nepamatoti turpināt saņemt no Pašvaldības atbalstu. Atbalsta saņēmējs veic izmaksātā Atbalsta atmaksu, ieskaitot izmaksāto atbalsta apmēru Pašvaldības norēķina kontā, viena kalendārā mēneša laikā no dienas, kad saņēmis Pašvaldības pieprasījumu Atbalsta atmaksai, ja Puses nav noslēgušas vienošanos par citu Atbalsta atmaksas termiņu.

3.3. Ārstniecības iestādes tiesības un pienākumi:

3.3.1. pienākums ievērojot šā Līguma nosacījumus izmaksāt Atbalsta saņēmējam stipendiju;

3.3.2. pašvaldības izmaksātos finanšu līdzekļus izmantot tikai šajā līgumā noteiktajam mērķim;

3.3.3. nekavējoties informēt Pašvaldību, ja rezidentūra tiek pārtraukta (ilgāk par 2 nedēļām) vai izbeigta;

3.3.4. vienu reizi ceturksnī iesniegt Pašvaldībai pārskatu par veiktajām stipendijas izmaksām attiecīgajā ceturksnī.

4. LĪGUMA TERMIŅŠ

4.1. Līgums ir spēkā no xx.xx.xxxx. līdz xx.xx.xxxx.

4.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Līgumā noteiktā termiņa, ja Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par Atbalsta sniegšanas pārtraukšanu.

4.3. Līgums var tikt izbeigts ar atcēlēju līgumu vai arī pēc Pušu vienošanās.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, kuru attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt (piem., stihiska nelaime, karadarbība, streiks u.tml.).

5.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama, nekavējoties brīdina otru Pusi personīgi, un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz rakstisku izziņu, ko izdevusi kompetenta iestāde par minēto apstākļu iestāšanos.

5.3. Ja rodas nepieciešamība, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramas varas sekas, Puses nosaka saistību izpildes termiņa pagarinājumu, papildu noteikumus vai atvieglojumus.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Grozījumus Līgumā Puses veic, rakstiski par to vienojoties.

6.2. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi katra no Pusēm ir atbildīga otras priekšā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izņemot, ja saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

6.3. Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm, ar vienādu juridisko spēku.

6.4. Pušu paraksti un rekvizīti:

Pašvaldība Atbalsta saņēmējs Ārstniecības iestāde
Tukuma novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000050975
Talsu iela 4, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101
Konta Nr…….. Konta Nr……..
_____________ _____________ _____________

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 19 "Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ņemot vērā ārstniecības personu trūkumu un konkurenci darba tirgū, lai nodrošinātu autonomās funkcijas izpildi, ir nepieciešams izveidot atbalsta sistēmu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība realizē brīvprātīgo iniciatīvu ar mērķi piesaistīt kvalificētus ārstniecības speciālistus un sekmēt jauno ārstniecības speciālistu piesaisti novadam.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi noteic kārtību, kādā pašvaldība piešķir stipendiju, sniedz atbalstu studiju maksas un studiju kredīta dzēšanai rezidentiem, un atbalstu studiju kredīta dzēšanai ārstniecības personām, nosaka kritērijus, līguma noslēgšanas kārtību un pārskatu iesniegšanu.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2022. gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļi saistošajos noteikumos paredzētajam atbalstam ir plānoti.

Izvērtējot potenciālo atbalsta saņēmēju loku un prognozējamo atbalsta apmēru, saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešams ap 12000 euro gadā.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu izpilde un attiecīgs finansējums veicinās Tukuma novadam nepieciešamo kvalificēto medicīnas speciālistu piesaisti, daļēji risinās ar paaudžu maiņu saistītus jautājumus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas veiktas ar SIA "Tukuma slimnīca" vadību.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!